LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยน้อมนำหลักปร การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยน้อมนำหลักปร

โดย pichetadmin1 เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 08:48 น.

19 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

โดย aex99 เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 01:11 น.

16 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางกาญจนา จันทมัตตุการ เผยแพร่ผลงานวิจัย นางกาญจนา จันทมัตตุการ

โดย aex99 เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 01:03 น.

19 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม

โดย tassneedamnern เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 15:54 น.

42 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านตากฟ้าพั รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านตากฟ้าพั

โดย krubow2013 เมื่อ 06 มี.ค. 2566 เวลา 16:20 น.

25 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย krubow2013 เมื่อ 06 มี.ค. 2566 เวลา 16:12 น.

18 0    
E-book เรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่ ๑๐ E-book เรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่ ๑๐

โดย srisuda9060 เมื่อ 06 มี.ค. 2566 เวลา 10:22 น.

23 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โดย mayuree-noo เมื่อ 05 มี.ค. 2566 เวลา 21:59 น.

45 0    
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาปะขอ ปีการศึกษา2564 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาปะขอ ปีการศึกษา2564

โดย charee.pah เมื่อ 05 มี.ค. 2566 เวลา 17:05 น.

18 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL

โดย thunyaachaiya เมื่อ 04 มี.ค. 2566 เวลา 22:34 น.

33 0    
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ

โดย kansakha4 เมื่อ 04 มี.ค. 2566 เวลา 15:55 น.

24 0    
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โรงเรียนบ้านแม่ปาคี รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โรงเรียนบ้านแม่ปาคี

โดย utsaneejb เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 22:13 น.

30 0    
รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการยกระดับการศึกษา รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการยกระดับการศึกษา

โดย utsaneejb เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 22:01 น.

28 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

โดย kansakha4 เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 16:25 น.

47 0    
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู

โดย boonyada.tp เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 10:17 น.

38 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร

โดย pichetadmin1 เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 21:47 น.

35 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบั การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบั

โดย pichetadmin1 เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 21:39 น.

31 0    
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน

โดย wandeekunbunya เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 12:19 น.

31 0    
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย

โดย นางสาวศิราณี คงน้อย เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 11:49 น.

19 0    
รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

โดย attapon27 เมื่อ 01 มี.ค. 2566 เวลา 08:51 น.

28 0    
^