LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 เม.ย. 2567สพป.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)  - ผลย้ายครู 2567 สพป.อ่างทอง 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567 22 เม.ย. 2567เขตแรก !! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เผยแล้ว สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2567 จำนวน 99 อัตรา 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.เชียงราย ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพม.เชียงราย 22 เม.ย. 2567สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สงขลา เขต 2 22 เม.ย. 2567สพม.พิจิตร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.พิจิตร

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารเพื่อความปลอดภัยของสถานศึก... กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารเพื่อความปลอดภัยของสถานศึก...

โดย tuen_subin เมื่อ 15 มี.ค. 2567 เวลา 11:26 น.

68 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการชุมชนการ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการชุมชนการ

โดย plasma22.wn เมื่อ 15 มี.ค. 2567 เวลา 09:41 น.

45 0    
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์

โดย สยาม เครือผักปัง เมื่อ 14 มี.ค. 2567 เวลา 14:57 น.

550 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย สยาม เครือผักปัง เมื่อ 14 มี.ค. 2567 เวลา 14:36 น.

301 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๖ การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖

โดย ประวัติ บุญประเสริฐ เมื่อ 14 มี.ค. 2567 เวลา 11:34 น.

67 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๔ การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๔

โดย thayaya2522 เมื่อ 14 มี.ค. 2567 เวลา 11:30 น.

54 0    
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย naredd.t เมื่อ 13 มี.ค. 2567 เวลา 15:23 น.

82 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

โดย thayaya2522 เมื่อ 13 มี.ค. 2567 เวลา 14:34 น.

62 0    
การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

โดย littleklein28 เมื่อ 13 มี.ค. 2567 เวลา 10:31 น.

57 0    
การเรียนรู้ภาษาจีน เรื่อง “ผังความคิด พิชิตกำแพงจีน” การเรียนรู้ภาษาจีน เรื่อง “ผังความคิด พิชิตกำแพงจีน”

โดย littleklein28 เมื่อ 13 มี.ค. 2567 เวลา 10:17 น.

54 0    
ระบบดูแลช่วยเหลือ ระบบดูแลช่วยเหลือ

โดย W.noy2526 เมื่อ 12 มี.ค. 2567 เวลา 15:09 น.

70 0    
รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ

โดย wisanchai6858 เมื่อ 12 มี.ค. 2567 เวลา 10:47 น.

57 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

โดย Proud.phueng เมื่อ 24 ม.ค. 2567 เวลา 10:20 น.

149 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

โดย Proud.phueng เมื่อ 12 มี.ค. 2567 เวลา 08:33 น.

51 0    
รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

โดย narintorn.tuktuk21 เมื่อ 11 มี.ค. 2567 เวลา 13:14 น.

85 0    
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามแนวคิดจิตตปัญญา การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามแนวคิดจิตตปัญญา

โดย duangkaew1307 เมื่อ 11 มี.ค. 2567 เวลา 12:52 น.

74 0    
การประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย koooar15022521 เมื่อ 10 มี.ค. 2567 เวลา 22:44 น.

66 0    
การบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันฯ การบริหารงานวิชาการแบบทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันฯ

โดย pimonpan10111011 เมื่อ 09 มี.ค. 2567 เวลา 16:20 น.

186 0    
การดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา การดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา

โดย teacherkeng เมื่อ 08 มี.ค. 2567 เวลา 14:23 น.

83 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

โดย salee25161973 เมื่อ 26 ม.ค. 2567 เวลา 16:42 น.

142 0    
^