LASTEST NEWS

27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย. 27 พ.ค. 2565รื้อระบบขอตั๋วครูใหม่ !!! บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบในหลักการ   27 พ.ค. 2565สารพันปัญหา ถาม-ตอบ ข้อสงสัย กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ 208 อัตรา 27 พ.ค. 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-21 มิ.ย.2565 27 พ.ค. 2565บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) รับสมัครพนักงานประจำ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) สมัครออนไลน์ 27 พ.ค. 2565สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 38,000.-บาท 27 พ.ค. 2565บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน สมัครตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค.2565 26 พ.ค. 2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.- บาท 26 พ.ค. 2565โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รับสมัครครูวิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี 26 พ.ค. 2565มติ กศจ.ตรัง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 110 อัตรา

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดย bunsanong.rose เมื่อ 27 พ.ค. 2565 เวลา 09:12 น.

18 0    
โครงการวิถีพุทธพัฒนา พาสุข สร้างคนดีสู่สังคมโรงเรียนวัดด่านช้าง โครงการวิถีพุทธพัฒนา พาสุข สร้างคนดีสู่สังคมโรงเรียนวัดด่านช้าง

โดย ananya.kpsp เมื่อ 26 พ.ค. 2565 เวลา 22:53 น.

14 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ส32103 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ส32103

โดย Titaree373 เมื่อ 26 พ.ค. 2565 เวลา 20:14 น.

15 0    
การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทำนบ การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทำนบ

โดย iamchestnutt เมื่อ 26 พ.ค. 2565 เวลา 18:08 น.

28 0    
การประเมินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน การประเมินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โดย bunsanong.rose เมื่อ 26 พ.ค. 2565 เวลา 12:00 น.

37 0    
การประเมินโครงการอบรมครู(มาตรฐาน กศน.ตำบล)#นายวุฒิพงษ์ จีรวุฒิ# การประเมินโครงการอบรมครู(มาตรฐาน กศน.ตำบล)#นายวุฒิพงษ์ จีรวุฒิ#

โดย Charaweenfe1 เมื่อ 26 พ.ค. 2565 เวลา 08:18 น.

28 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

โดย wuttichai4296 เมื่อ 25 พ.ค. 2565 เวลา 23:34 น.

30 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน

โดย yut1978 เมื่อ 25 พ.ค. 2565 เวลา 17:46 น.

31 0    
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสุขศึกษา

โดย rsaithong52 เมื่อ 25 พ.ค. 2565 เวลา 11:51 น.

26 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R

โดย Prawkaewkong เมื่อ 25 พ.ค. 2565 เวลา 09:57 น.

27 0    
การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPie การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPie

โดย lovebunbun2560 เมื่อ 24 พ.ค. 2565 เวลา 20:59 น.

32 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเ

โดย lovebunbun2560 เมื่อ 24 พ.ค. 2565 เวลา 20:57 น.

28 0    
การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย jibkessarin37 เมื่อ 24 พ.ค. 2565 เวลา 15:44 น.

21 0    
ประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหอน ประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหอน

โดย jibkessarin37 เมื่อ 24 พ.ค. 2565 เวลา 14:33 น.

24 0    
รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนวัดประชานาถ รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนวัดประชานาถ

โดย seangsouckwao เมื่อ 24 พ.ค. 2565 เวลา 12:06 น.

31 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โดย sarunya704 เมื่อ 10 พ.ค. 2565 เวลา 15:36 น.

79 0    
รูปแบบซีท-คอพ 21 ซีพีเอส เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา รูปแบบซีท-คอพ 21 ซีพีเอส เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา

โดย mrs.suwanna1 เมื่อ 22 พ.ค. 2565 เวลา 20:22 น.

27 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย kru.kritsada เมื่อ 22 พ.ค. 2565 เวลา 17:35 น.

31 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

โดย Sarawut1731sk เมื่อ 22 พ.ค. 2565 เวลา 13:35 น.

52 0    
การจัดการรูปแบบ การจัดการรูปแบบ

โดย twworkp43 เมื่อ 22 พ.ค. 2565 เวลา 13:28 น.

34 0    
^