LASTEST NEWS

20 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว! กสถ.เลื่อน วันประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานสอบท้องถิ่น จาก 20 เม.ย. เป็นวันที่ 5 พ.ค.2564 20 เม.ย. 2564(20 เม.ย.64) สพฐ.ออกหนังสือด่วนที่สุด! แจ้งการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โควิด-19 20 เม.ย. 2564สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี'64 20 เม.ย. 2564สมาคมครูแห่งประเทศไทย โพสต์ ผลกระทบต่อผู้เข้ามาประกอบวิชาชีพครู หลังจากพรบ.กศ.แห่งชาติฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 20 เม.ย. 2564การปฏิรูปโรงเรียนด้วยวิธีการยุบควบรวมโรงเรียนเล็กนั้นจะใช่หรือ? 20 เม.ย. 2564แบบทดสอบออนไลน์ “ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ” ทำผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง E-mail 20 เม.ย. 2564(20 เม.ย.2564) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบท้องถิ่น ปีพ.ศ.2564 19 เม.ย. 2564ศธ.ไม่เลื่อนเปิดเทอม'64 ให้ สพท.เรียกบรรจุครูบัญชีเขตฯใกล้เคียง แก้ขาดแคลน 19 เม.ย. 2564กศจ.อุบลราชธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบใหม่ 95 อัตรา - รายงานตัว 7 พ.ค.2564 19 เม.ย. 2564สอศ.เลื่อนสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยหนีโควิด

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรีย รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรีย

โดย yaowadeemongkol2517 เมื่อ 20 เม.ย. 2564 เวลา 18:07 น.

0 0    
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภา รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภา

โดย nantiya0429 เมื่อ 20 เม.ย. 2564 เวลา 16:23 น.

2 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน

โดย gto_winter เมื่อ 20 เม.ย. 2564 เวลา 12:55 น.

4 0    
การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริย การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริย

โดย julong_88 เมื่อ 20 เม.ย. 2564 เวลา 11:47 น.

6 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย jakapongmass เมื่อ 20 เม.ย. 2564 เวลา 10:49 น.

6 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัช รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัช

โดย nooh_aon เมื่อ 19 เม.ย. 2564 เวลา 23:09 น.

16 0    
รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้ รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้

โดย phensrai เมื่อ 19 เม.ย. 2564 เวลา 21:51 น.

20 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย satamtam99 เมื่อ 19 เม.ย. 2564 เวลา 19:34 น.

12 0    
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรม New Normal การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรม New Normal

โดย julong.r88 เมื่อ 19 เม.ย. 2564 เวลา 10:54 น.

23 0    
เผยแพร่นวัตกรรม เผยแพร่นวัตกรรม

โดย จำนันท์ สิงประจิม เมื่อ 18 เม.ย. 2564 เวลา 22:43 น.

11 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย

โดย sumontip34 เมื่อ 18 เม.ย. 2564 เวลา 17:51 น.

10 0    
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์ การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์

โดย boonr2021 เมื่อ 18 เม.ย. 2564 เวลา 17:16 น.

15 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  กฎหมายในชีวิตประจำวัน รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน

โดย ประภัสสร จันทร์แดง เมื่อ 18 เม.ย. 2564 เวลา 14:49 น.

15 0    
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาฯ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาฯ

โดย beboy_chelsea เมื่อ 18 เม.ย. 2564 เวลา 13:40 น.

9 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอนันธชัย อรุณทรงพร เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอนันธชัย อรุณทรงพร

โดย anun-non เมื่อ 18 เม.ย. 2564 เวลา 10:58 น.

36 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายสันติ ฤทธิ์งาม เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายสันติ ฤทธิ์งาม

โดย sunti-boy เมื่อ 18 เม.ย. 2564 เวลา 10:51 น.

29 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์

โดย tongchai-ton เมื่อ 18 เม.ย. 2564 เวลา 10:40 น.

32 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์

โดย somjun-roj เมื่อ 18 เม.ย. 2564 เวลา 10:16 น.

27 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย Kayaratsuth เมื่อ 18 เม.ย. 2564 เวลา 07:49 น.

10 0    
รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวิ รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนวิ

โดย imsopit เมื่อ 17 เม.ย. 2564 เวลา 21:46 น.

26 0    
^