LASTEST NEWS

16 ก.ค. 2563ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ประกาศครบแล้วทุกจังหวัด และ สศศ. 16 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 16 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (จชต.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.ปทุมธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรสาคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สุรินทร์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.ระนอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย kratip_napaphat เมื่อ 15 ก.ค. 2563 เวลา 15:23 น.

27 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย kratip_napaphat เมื่อ 15 ก.ค. 2563 เวลา 14:59 น.

12 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)

โดย kjandaeng เมื่อ 12 ก.ค. 2563 เวลา 21:21 น.

31 0    
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย

โดย kunnika2553 เมื่อ 11 ก.ค. 2563 เวลา 16:45 น.

29 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนรั รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนรั

โดย suwaina25 เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 22:01 น.

48 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ

โดย witoontree เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:07 น.

30 0    
(บทคัดย่อ)การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม.36 (บทคัดย่อ)การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม.36

โดย วิรุจน์ เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 12:00 น.

29 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรฯ การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรฯ

โดย palmmy_marky เมื่อ 09 ก.ค. 2563 เวลา 16:16 น.

29 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ) เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทคัดย่อ)

โดย palmmy_marky เมื่อ 09 ก.ค. 2563 เวลา 16:12 น.

49 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

โดย um.s061622 เมื่อ 09 ก.ค. 2563 เวลา 15:25 น.

32 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพลศึกษา  เรื่อง  การเคลื่อนไหวร่างกาย รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพลศึกษา เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกาย

โดย nutpuk99 เมื่อ 09 ก.ค. 2563 เวลา 13:38 น.

25 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

โดย um.s061622 เมื่อ 09 ก.ค. 2563 เวลา 12:42 น.

34 0    
เผยแพร่ผลงานคณิตศาสตร์ เผยแพร่ผลงานคณิตศาสตร์

โดย nuttaporn0017 เมื่อ 08 ก.ค. 2563 เวลา 20:22 น.

30 0    
เผยแพร่ผลงาน  ภาษาไทย ป.5 เผยแพร่ผลงาน ภาษาไทย ป.5

โดย oraya_oil29 เมื่อ 08 ก.ค. 2563 เวลา 18:02 น.

52 0    
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบกลุ่มเกม ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบกลุ่มเกม

โดย nutpuk99 เมื่อ 08 ก.ค. 2563 เวลา 15:31 น.

18 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน

โดย thayaya2522 เมื่อ 07 ก.ค. 2563 เวลา 13:54 น.

25 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

โดย ultramanheroo355 เมื่อ 06 ก.ค. 2563 เวลา 20:40 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา

โดย ultramanheroo355 เมื่อ 06 ก.ค. 2563 เวลา 20:34 น.

20 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดย ultramanheroo355 เมื่อ 06 ก.ค. 2563 เวลา 20:27 น.

19 0    
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โดย chulaply5 เมื่อ 06 ก.ค. 2563 เวลา 18:14 น.

25 0    
^