LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
( Best Practices ) โครงงาน  สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ Tropical Eco ( Best Practices ) โครงงาน สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ Tropical Eco

โดย tjarunee2013 เมื่อ 27 ม.ค. 2566 เวลา 22:46 น.

14 0    
5BEST MODEL เพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมี 5BEST MODEL เพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมี

โดย samchum30 เมื่อ 27 ม.ค. 2566 เวลา 09:26 น.

16 0    
เมล็ดมันแกว มันเภา สำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เมล็ดมันแกว มันเภา สำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โดย thammanoon3717 เมื่อ 26 ม.ค. 2566 เวลา 12:49 น.

17 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย chayanan.j เมื่อ 26 ม.ค. 2566 เวลา 10:16 น.

24 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย thachawath138 เมื่อ 08 เม.ย. 2565 เวลา 17:00 น.

287 0    
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนตามพระบรมราโชบายสำหรับ การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนตามพระบรมราโชบายสำหรับ

โดย hasamayumme เมื่อ 23 ม.ค. 2566 เวลา 23:44 น.

33 0    
บทคัดย่อวิชาสังคมศึกษา ป5 บทคัดย่อวิชาสังคมศึกษา ป5

โดย Phakhakol เมื่อ 23 ม.ค. 2566 เวลา 16:09 น.

61 0    
รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 23 ม.ค. 2566 เวลา 11:24 น.

71 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย Phakhakol เมื่อ 23 ม.ค. 2566 เวลา 10:33 น.

40 0    
โปรแกรม ปพ.5 โปรแกรม ปพ.5

โดย paiboon31485 เมื่อ 21 ม.ค. 2566 เวลา 23:31 น.

64 0    
งานวิจัย งานวิจัย

โดย patchareeporn2555 เมื่อ 19 ม.ค. 2566 เวลา 23:47 น.

45 0    
การวิจัยและประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   อ่านต่อไ การวิจัยและประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ่านต่อไ

โดย beboy_chelsea เมื่อ 19 ม.ค. 2566 เวลา 22:54 น.

59 0    
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานO การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานO

โดย pattama.yawong1985 เมื่อ 19 ม.ค. 2566 เวลา 07:09 น.

50 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์

โดย rattanayotbun เมื่อ 17 ม.ค. 2566 เวลา 22:19 น.

62 0    
รายงานผลการประเมินโครงการเกษตรพึ่งตนเอง รายงานผลการประเมินโครงการเกษตรพึ่งตนเอง

โดย new.tuayai เมื่อ 17 ม.ค. 2566 เวลา 21:11 น.

64 0    
กระบวนทัศน์การพัฒนาสมรรถนะครู โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู กระบวนทัศน์การพัฒนาสมรรถนะครู โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู

โดย doreing เมื่อ 17 ม.ค. 2566 เวลา 13:40 น.

50 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสต การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสต

โดย doreing เมื่อ 17 ม.ค. 2566 เวลา 13:34 น.

51 0    
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย toneisthebest เมื่อ 17 ม.ค. 2566 เวลา 11:23 น.

54 0    
I want to join occult to make money +2347019941230 I want to join occult to make money +2347019941230

โดย blacklordsociety เมื่อ 17 ม.ค. 2566 เวลา 07:36 น.

61 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

โดย kittybum18 เมื่อ 16 ม.ค. 2566 เวลา 21:01 น.

38 0    
^