LASTEST NEWS

12 ธ.ค. 2561กศจ.เชียงใหม่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 5 จำนวน 159 อัตรา 12 ธ.ค. 2561กมว.เร่งจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบแยกประเภท 12 ธ.ค. 2561ใครจบนาฎศิลป์ ขอด่วนเลยค่ะ โรงเรียนกอบวิทยา รับสมัครครูผู้สอน มีหรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ 11 ธ.ค. 2561มสด.มั่นใจทีแคสรอบ3 รับหลักสูตรครู4ปี 11 ธ.ค. 2561โรงเรียนตามฝันแม่ใจ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้-23ธ.ค.2561 11 ธ.ค. 2561"หมอธี" ชงยุติบอร์ดคปภ.หวั่นใช้อำนาจเกิน 11 ธ.ค. 2561กอปศ.ชำแหละปัญหาจากโครงสร้างศธ. 11 ธ.ค. 2561โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ สมัคร 11-18 ธ.ค.2561 11 ธ.ค. 2561จี้"สพฐ."ยกเลิก"ใส่คิวอาร์โค้ด"ตำราเรียน 11 ธ.ค. 2561ยอมถอย !!!พ.ร.บ.ปฐมวัย ไม่บังคับห้ามเด็กสอบเข้าป.1

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ 5E โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ 5E โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย khampansane เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 16:55 น.

6 0    
รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย รายงานการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย

โดย kruwan56 เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 15:00 น.

13 0    
รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่าง รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่าง

โดย bunphop เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 10:09 น.

42 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย kruree เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 22:31 น.

21 0    
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ

โดย wpcom02 เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 20:44 น.

13 0    
การพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) การพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)

โดย wpcom02 เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 20:42 น.

15 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย base.edtech เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 15:26 น.

17 0    
การพัฒนาครูผู้สอนด้วยแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อ การพัฒนาครูผู้สอนด้วยแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อ

โดย kritkate เมื่อ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 23:24 น.

20 0    
การพัฒนาครูผู้สอนด้วยกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาครูผู้สอนด้วยกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โดย kritkate เมื่อ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 23:05 น.

17 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของวัสดุ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของวัสดุ

โดย suwimon662 เมื่อ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 22:55 น.

17 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวอภิญญา  วงศ์จอม เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสาวอภิญญา วงศ์จอม

โดย apinyavongjom1976 เมื่อ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 15:48 น.

13 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่ รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่

โดย kung.pirest เมื่อ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 15:16 น.

19 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโป รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโป

โดย kamura_01 เมื่อ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 13:32 น.

16 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์1 เรื่อง ก รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์1 เรื่อง ก

โดย krooaek22 เมื่อ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 10:37 น.

25 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด อ่านเขียนเรียนรู้คำ ชั้น ป.5 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด อ่านเขียนเรียนรู้คำ ชั้น ป.5

โดย suwannarat.sukanya เมื่อ 09 ธ.ค. 2561 เวลา 09:54 น.

37 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด The Legendary Saga of Tak การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด The Legendary Saga of Tak

โดย Rapee เมื่อ 08 ธ.ค. 2561 เวลา 15:06 น.

34 0    
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคำม่วง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนคำม่วง

โดย Zabver.danang เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 15:55 น.

38 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับการ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับการ

โดย peiwsuk เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 14:47 น.

28 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม

โดย pompamcomsci เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 14:37 น.

20 0    
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch เบื้องต้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

โดย sirirad เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 12:14 น.

21 0    
^