LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
GTA: Where Gaming Glory Meets Grand Prizes GTA: Where Gaming Glory Meets Grand Prizes

โดย merrytaylor89 เมื่อ 25 เม.ย. 2567 เวลา 16:52 น.

8 0    
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย

โดย hrdc.pattaya2 เมื่อ 24 เม.ย. 2567 เวลา 11:07 น.

18 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

โดย kittimaa1124 เมื่อ 22 เม.ย. 2567 เวลา 21:52 น.

33 0    
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

โดย winai5756 เมื่อ 21 เม.ย. 2567 เวลา 19:47 น.

23 0    
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย winai5756 เมื่อ 21 เม.ย. 2567 เวลา 19:21 น.

25 0    
เผยแพร่ผลงาน สื่อ นวัตกรรม ปฐมวัย เผยแพร่ผลงาน สื่อ นวัตกรรม ปฐมวัย

โดย nannphat2523 เมื่อ 20 เม.ย. 2567 เวลา 10:14 น.

29 0    
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ป.3 วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ป.3

โดย sawnetchanok เมื่อ 18 เม.ย. 2567 เวลา 17:55 น.

62 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

โดย poyrenu61 เมื่อ 18 เม.ย. 2567 เวลา 11:44 น.

41 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา อ่านต่อได้ที่ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา อ่านต่อได้ที่

โดย suntarat2564 เมื่อ 14 เม.ย. 2567 เวลา 12:44 น.

74 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอน

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 เม.ย. 2567 เวลา 16:03 น.

82 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสุข การพัฒนารูปแบบการนิเทศครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสุข

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 เม.ย. 2567 เวลา 10:44 น.

68 0    
การพัฒนารูปแบบการสอน RCDA MODEL เพื่อสร้างเสริมจินตนาการและความค การพัฒนารูปแบบการสอน RCDA MODEL เพื่อสร้างเสริมจินตนาการและความค

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 06 เม.ย. 2567 เวลา 23:15 น.

66 0    
ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานร้อยกรอง ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานร้อยกรอง

โดย royin2277 เมื่อ 04 เม.ย. 2567 เวลา 19:00 น.

74 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย sorathatwudthapan เมื่อ 03 เม.ย. 2567 เวลา 15:02 น.

78 0    
การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบ BUDDHISM การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบ BUDDHISM

โดย boonyadavisetkongpetch เมื่อ 29 มี.ค. 2567 เวลา 14:19 น.

80 0    
แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  การพัฒนาระบบปร แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาระบบปร

โดย wuttiloh เมื่อ 28 มี.ค. 2567 เวลา 20:04 น.

129 0    
การบริหารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะครูในการใช้เทคโนโล การบริหารโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะครูในการใช้เทคโนโล

โดย somwang18082495 เมื่อ 26 มี.ค. 2567 เวลา 12:50 น.

98 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย suwattana2513 เมื่อ 25 มี.ค. 2567 เวลา 14:36 น.

84 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการ

โดย นางสาวธีราพร จึงรัศมีพานิช เมื่อ 25 มี.ค. 2567 เวลา 00:45 น.

128 0    
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่

โดย นางสาวธีราพร จึงรัศมีพานิช เมื่อ 24 มี.ค. 2567 เวลา 20:23 น.

173 0    
^