LASTEST NEWS

23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน 23 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน” ชี้หนี้ครูเหมือนงูกินหาง  23 ก.ย. 2566เสมา 2 รับปาก !!! เร่งแก้ปัญหาครูรับภาระงานธุรการ 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบ ผอ. - รองผอ.สถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 ก.ย. 2566“ประวิต” แจงผลวิจัยประเมินเกณฑ์ PA ครูพอใจ หนุนก้าวหน้าวิชาชีพ 22 ก.ย. 2566ด่วน! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4-10 ต.ค.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยใช้กิจกรรมการเรียนร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนร

โดย teaporn2013 เมื่อ 23 ก.ย. 2566 เวลา 11:18 น.

12 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดย pd_kong เมื่อ 22 ก.ย. 2566 เวลา 13:43 น.

14 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะด้วยรูปแบบ Active Leaning รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะด้วยรูปแบบ Active Leaning

โดย c.kinnaree0 เมื่อ 21 ก.ย. 2566 เวลา 23:26 น.

22 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E PLUS การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E PLUS

โดย direkrit.y เมื่อ 21 ก.ย. 2566 เวลา 21:28 น.

15 0    
การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน POWER POINT การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน POWER POINT

โดย siwakarn.s เมื่อ 20 ก.ย. 2566 เวลา 17:28 น.

22 0    
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรม (1S2P3Q MODEL) การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรม (1S2P3Q MODEL)

โดย jukkit04 เมื่อ 20 ก.ย. 2566 เวลา 12:27 น.

17 0    
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิง

โดย samart33104 เมื่อ 20 ก.ย. 2566 เวลา 09:32 น.

22 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับชุดกิจ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับชุดกิจ

โดย pjjanjira15 เมื่อ 19 ก.ย. 2566 เวลา 23:29 น.

79 0    
การศึกษาผลการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของนักเ การศึกษาผลการบริหารงบประมาณที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของนักเ

โดย janthiwasopa เมื่อ 19 ก.ย. 2566 เวลา 23:11 น.

30 0    
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างฯ การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างฯ

โดย kruboonchoo เมื่อ 19 ก.ย. 2566 เวลา 12:08 น.

43 0    
รายงานการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ม.2 รายงานการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ม.2

โดย sailun60 เมื่อ 19 ก.ย. 2566 เวลา 11:31 น.

26 0    
รายงานการใชบ้ทเรียนสําเร็จรูปเรื่องโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ ม.2 รายงานการใชบ้ทเรียนสําเร็จรูปเรื่องโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ ม.2

โดย sailun60 เมื่อ 19 ก.ย. 2566 เวลา 11:29 น.

27 0    
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรร การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรร

โดย kimhun_kaza เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 22:21 น.

21 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไอพาวี (IPAV Model) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไอพาวี (IPAV Model)

โดย ประวัติ บุญประเสริฐ เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 16:18 น.

27 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อนุกรมเลขคณิต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อนุกรมเลขคณิต

โดย surachetaof เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 14:03 น.

29 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย thidasawanwkk เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:23 น.

18 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

โดย para1812 เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:21 น.

36 0    
การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT

โดย niwatcomedu เมื่อ 17 ก.ย. 2566 เวลา 14:38 น.

28 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

โดย Ariya0667 เมื่อ 17 ก.ย. 2566 เวลา 09:26 น.

35 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โดย meriaminmin เมื่อ 16 ก.ย. 2566 เวลา 08:26 น.

44 0    
^ <