LASTEST NEWS

22 ก.ย. 2563กศน. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป พ.ศ.2563 ผ่าน 3 ช่องทางการสื่อสาร 22 ก.ย. 2563ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กศน. รอบทั่วไป พ.ศ.2563 เช็กรายชื่อผู้สอบผ่านขึ้นบัญชี ที่นี่ 21 ก.ย. 2563กมว.เห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักสูตรป.บัณฑิต ตัดปฎิบัติการสอน12หน่วยกิต 21 ก.ย. 2563กำหนดวันยื่นหลักฐานและเอกสาร ของผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย กทม. 21 ก.ย. 2563ประกาศแล้ว! ผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่ 1/2562) ตรวจรายชื่อผู้สอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค 1 ที่นี่ 21 ก.ย. 2563ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 กันยายน นี้  21 ก.ย. 2563สอบบรรจุข้าราชการกรุงเทพฯ 958 อัตรา 25 ต.ค.63 นี้ 21 ก.ย. 2563กศจ.ลพบุรี พร้อมประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์ 21 ก.ย. 2563กศจ.อุบลราชธานี จัดสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ค สัมภาษณ์และสอบสาธิตการสอน 21 ก.ย. 2563บรรยากาศรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัดกศน. 21 ก.ย.2563

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมความมีวินัยประกอบการสอน การพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมความมีวินัยประกอบการสอน

โดย blackmx0 เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 22:37 น.

23 0    
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานประกอบ การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานประกอบ

โดย watcharathornroll เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 22:25 น.

20 0    
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย kung_ubonwan เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 21:25 น.

31 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยใช้กิจกรร รายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยใช้กิจกรร

โดย anochapnn เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 20:50 น.

23 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ศิลปสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ศิลปสร้างสรรค์

โดย It34861 เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 18:49 น.

25 0    
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนร่วมกัน  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

โดย oudom1e เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 15:52 น.

31 0    
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ

โดย tanomkid_2012 เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 15:41 น.

20 0    
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิทย์ ม.1 ปาลิดา การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิทย์ ม.1 ปาลิดา

โดย palida.t1supan เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 15:19 น.

42 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิทย์ ม.1 ปาลิดา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พาคิดส์ (PAKIDS) วิทย์ ม.1 ปาลิดา

โดย palida.t1supan เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 14:47 น.

34 0    
ประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมจังหวะและดนตรีต่อการคิดเชิงบริหาร ประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมจังหวะและดนตรีต่อการคิดเชิงบริหาร

โดย jutamart.m เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 14:43 น.

19 0    
ประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมจังหวะและดนตรีต่อการคิดเชิงบริหาร ประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมจังหวะและดนตรีต่อการคิดเชิงบริหาร

โดย jutamart.m เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 14:41 น.

21 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่า

โดย phisadwngvthay เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 12:45 น.

14 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell การพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Gesell

โดย watcharathornroll เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 10:36 น.

22 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน

โดย thayaya2522 เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 10:23 น.

22 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย Hadee3443 เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 09:38 น.

57 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 00:09 น.

28 0    
ายงานการประเมินโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP ายงานการประเมินโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP

โดย sucharinee55 เมื่อ 29 ส.ค. 2563 เวลา 23:27 น.

32 0    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้รูปแบบการนิเทศแบบสอนแนะ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้รูปแบบการนิเทศแบบสอนแนะ

โดย sucharinee55 เมื่อ 29 ส.ค. 2563 เวลา 23:25 น.

25 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้

โดย doungma1 เมื่อ 29 ส.ค. 2563 เวลา 22:38 น.

23 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ(Active Learning) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ(Active Learning)

โดย pa_yoon เมื่อ 29 ส.ค. 2563 เวลา 21:10 น.

25 0    
^