LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ วันรบ  บุญนำ เผยแพร่ผลงานวิชาการ วันรบ บุญนำ

โดย gmclever เมื่อ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 14:30 น.

198 0    
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564) การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564)

โดย kitiya_nat12 เมื่อ 30 ธ.ค. 2565 เวลา 11:44 น.

92 0    
กลยุทธ์การศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) กลยุทธ์การศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570)

โดย kitiya_nat12 เมื่อ 30 ธ.ค. 2565 เวลา 10:17 น.

89 0    
รายงานการประเมินโครงการ รายงานการประเมินโครงการ

โดย peaceresearch12 เมื่อ 28 ธ.ค. 2565 เวลา 15:44 น.

98 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบริการ Google Site การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบริการ Google Site

โดย chayapapoo17 เมื่อ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 21:44 น.

110 0    
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริม การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริม

โดย sintuwongsanon เมื่อ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 18:22 น.

123 0    
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ชุมชน การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ชุมชน

โดย sintuwongsanon เมื่อ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 18:13 น.

93 0    
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหลู้ รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหลู้

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 26 ธ.ค. 2565 เวลา 10:09 น.

114 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยกิจกรรม 9 คุณธรรม การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยกิจกรรม 9 คุณธรรม

โดย kamolchai123 เมื่อ 25 ธ.ค. 2565 เวลา 12:58 น.

106 0    
การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเ การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเ

โดย kamolchai123 เมื่อ 25 ธ.ค. 2565 เวลา 12:52 น.

113 0    
รายงานการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ รายงานการนิเทศแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 24 ธ.ค. 2565 เวลา 11:21 น.

87 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่ การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่

โดย thayaya2522 เมื่อ 24 ธ.ค. 2565 เวลา 11:13 น.

79 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน

โดย อมรา โพธิ์ทอง เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 20:32 น.

137 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน

โดย อมรา โพธิ์ทอง เมื่อ 23 ธ.ค. 2565 เวลา 23:30 น.

112 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานเกษตรเพื่อชีวิตที่พอเพี รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานเกษตรเพื่อชีวิตที่พอเพี

โดย Nitchamon3304 เมื่อ 23 ธ.ค. 2565 เวลา 16:39 น.

96 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำนาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำนาม

โดย Kwang Kanokwan เมื่อ 23 ธ.ค. 2565 เวลา 14:16 น.

144 0    
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย jiraporn1702j เมื่อ 23 ธ.ค. 2565 เวลา 12:43 น.

121 0    
การประเมินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมขลิง การประเมินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมขลิง

โดย ratchawat2009 เมื่อ 23 ธ.ค. 2565 เวลา 01:33 น.

89 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ

โดย hannarong.kjj เมื่อ 28 ต.ค. 2565 เวลา 19:48 น.

251 0    
การศึกษาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การศึกษาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

โดย pair000999 เมื่อ 22 ธ.ค. 2565 เวลา 11:07 น.

110 0    
^