LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการมีส่วนร่วม

โดย thayaya2522 เมื่อ 18 ม.ค. 2567 เวลา 14:34 น.

75 0    
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาสีขาวฯ โดยใช้SOMPOY MODEL วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาสีขาวฯ โดยใช้SOMPOY MODEL

โดย chinogano เมื่อ 18 ม.ค. 2567 เวลา 12:46 น.

248 0    
การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้  (2SCER)โดยใช้สื่อประสม การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER)โดยใช้สื่อประสม

โดย pattranat.euang เมื่อ 17 ม.ค. 2567 เวลา 16:36 น.

76 0    
การพัฒนาการเขียนชื่อ – สกุลด้วยตนเอง  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สื การพัฒนาการเขียนชื่อ – สกุลด้วยตนเอง โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สื

โดย Fonthip.kongboonkaew เมื่อ 17 ม.ค. 2567 เวลา 09:23 น.

70 0    
การรู้จักตัวเลข 1-5 โดยใช้ชุดฝึกตัวเลข ในผู้เรียนออทิสติกระดับชั การรู้จักตัวเลข 1-5 โดยใช้ชุดฝึกตัวเลข ในผู้เรียนออทิสติกระดับชั

โดย Fonthip.kongboonkaew เมื่อ 17 ม.ค. 2567 เวลา 09:07 น.

61 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฝึกปฏิบัติผลิตฯ รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฝึกปฏิบัติผลิตฯ

โดย kum5711abc เมื่อ 16 ม.ค. 2567 เวลา 17:14 น.

59 0    
การประเมินโครงการพัฒนานักเรียนตามรอยพ่อฯ การประเมินโครงการพัฒนานักเรียนตามรอยพ่อฯ

โดย payucord2018 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:54 น.

61 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โดย payucord2018 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:50 น.

63 0    
รูปแบบการนิเทศการศึกษา(ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์) รูปแบบการนิเทศการศึกษา(ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์)

โดย janyarak2131 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:29 น.

63 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ(ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ(ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์)

โดย janyarak2131 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:19 น.

67 0    
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู(รายงานโดย นางสาวลัลลนา บัวศรี) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู(รายงานโดย นางสาวลัลลนา บัวศรี)

โดย wiratnakhonrat2517 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 10:18 น.

70 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม

โดย wassana2 เมื่อ 13 ม.ค. 2567 เวลา 08:56 น.

83 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง

โดย kum5711abc เมื่อ 12 ม.ค. 2567 เวลา 20:37 น.

67 0    
เผยแพร่นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เผยแพร่นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โดย a_m_p_fake เมื่อ 11 ม.ค. 2567 เวลา 15:14 น.

65 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง

โดย kum5711abc เมื่อ 11 ม.ค. 2567 เวลา 13:52 น.

122 0    
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา

โดย apichat521 เมื่อ 09 ม.ค. 2567 เวลา 20:21 น.

80 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงค์ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงค์

โดย thayaya2522 เมื่อ 09 ม.ค. 2567 เวลา 12:06 น.

73 0    
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 15:41 น.

76 0    
การพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Lea การพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Lea

โดย supervisor_nb2 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 13:42 น.

79 0    
การพัฒนาชุดนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเ การพัฒนาชุดนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเ

โดย supervisor_nb2 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 13:41 น.

66 0    
^