LASTEST NEWS

07 เม.ย. 2563"เสมา1"จ่อแจกแท็บเล็ตเด็กเรียนออนไลน์หลังเลื่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 07 เม.ย. 2563ด่วน! ครม.เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63 07 เม.ย. 2563ครม.ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอม จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค. 63 ตามที่ ศธ. เสนอ 07 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด! ท้องถิ่นมีหนังสือ ด่วนที่สุด! ซักซ้อมให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง 07 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โคโรนาไวรัส 2019 (COVID - 19) ทำได้หลายครั้ง ผ่าน 12 ข้อ รับเกียรติบัตรทาง E-mail 07 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง #มีเกียรติบัตร ผ่านเกิน 80% ขึ้นไป 07 เม.ย. 2563เรียนออนไลน์กับ Microsoft มีแบบทดสอบ และได้รับ Certificate การันตีชัวร์ๆ  07 เม.ย. 2563ชาวโลกเฮ! สหรัฐฯ คิดค้นวัคซีนแผ่นแปะต้าน COVID-19  06 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE" ผ่าน 80 % รับเกียรติบัตรทาง E-mail 06 เม.ย. 2563กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอ ครม.เลื่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.63

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ รายงานผลการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ

โดย babe_sukkajang เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 16:33 น.

27 0    
รายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยสื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนา รายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยสื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนา

โดย babe_sukkajang เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 16:30 น.

27 0    
รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน รายงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน

โดย babe_sukkajang เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 16:26 น.

21 0    
เอกสารประกอบการเรียน-เล่มที่-1-ระบบและการเปลี่ยนแปลงของสาร เอกสารประกอบการเรียน-เล่มที่-1-ระบบและการเปลี่ยนแปลงของสาร

โดย Phanutda เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 15:54 น.

20 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์-เล่มที่-1-ปัญหาที่ฉันสนใ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์-เล่มที่-1-ปัญหาที่ฉันสนใ

โดย Phanutda เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 15:49 น.

24 0    
รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษเส้นควบคู่การฉีก ตัด รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษเส้นควบคู่การฉีก ตัด

โดย wichit.s เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 14:52 น.

42 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามา รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามา

โดย wichit.s เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 12:30 น.

12 0    
การพัฒนาระบบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การพัฒนาระบบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โดย beboy_chelsea เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 01:22 น.

24 0    
เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อวิจัย เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อวิจัย

โดย jaruwannpu เมื่อ 25 มี.ค. 2563 เวลา 23:32 น.

38 0    
การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึ การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึ

โดย nkrasae159 เมื่อ 25 มี.ค. 2563 เวลา 23:25 น.

13 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

โดย doraaann1@hotmail.com เมื่อ 25 มี.ค. 2563 เวลา 15:35 น.

24 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค

โดย anochapnn เมื่อ 25 มี.ค. 2563 เวลา 15:02 น.

11 0    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาทักษะการติดตั้งโปรแกรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาทักษะการติดตั้งโปรแกรม

โดย Bodyslamtang เมื่อ 25 มี.ค. 2563 เวลา 12:05 น.

21 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลศาสตร์เครื่องกลฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลศาสตร์เครื่องกลฯ

โดย Bodyslamtang เมื่อ 25 มี.ค. 2563 เวลา 10:38 น.

21 0    
การแก้ไขพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน  ของนักเรียนปวช.1 ช่างยนต์ฯ การแก้ไขพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนปวช.1 ช่างยนต์ฯ

โดย Bodyslamtang เมื่อ 25 มี.ค. 2563 เวลา 10:26 น.

43 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

โดย rongjoypkms เมื่อ 25 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 น.

20 0    
ผลการพัฒนาความสามารถในการฝึกนั่งทรงตัวบนพื้น โดยมีการถ่ายน้ำหนัก ผลการพัฒนาความสามารถในการฝึกนั่งทรงตัวบนพื้น โดยมีการถ่ายน้ำหนัก

โดย chacii_zippy เมื่อ 25 มี.ค. 2563 เวลา 00:54 น.

22 0    
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้อง รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้อง

โดย paengp16541 เมื่อ 24 มี.ค. 2563 เวลา 15:29 น.

24 0    
ชอบสัตว์อะไร ชอบสัตว์อะไร

โดย paengp16541 เมื่อ 24 มี.ค. 2563 เวลา 15:27 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน

โดย doraaann1@hotmail.com เมื่อ 24 มี.ค. 2563 เวลา 14:36 น.

28 0    
^