LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 24-30 มิ.ย.2565

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการขยะเพื่อส่งเสริมความพอเพียงของนักเรียน การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการขยะเพื่อส่งเสริมความพอเพียงของนักเรียน

โดย pair_compu เมื่อ 03 มิ.ย. 2565 เวลา 14:43 น.

37 0    
เผยแพร่บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม : นางสาวบุษบง ภูกันสาด เผยแพร่บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม : นางสาวบุษบง ภูกันสาด

โดย golfkung เมื่อ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 13:24 น.

46 0    
ระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ HATYAINFE LMS หลักสูตรการรู้หนังสือไทย ระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ HATYAINFE LMS หลักสูตรการรู้หนังสือไทย

โดย informationmbu เมื่อ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 14:53 น.

61 0    
การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสำหรับบุคลากรของสถานศึกษา การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสำหรับบุคลากรของสถานศึกษา

โดย informationmbu เมื่อ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 14:50 น.

43 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โดย น.ส.เนติมา สกุลวิโรจน์ เมื่อ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 10:39 น.

43 0    
การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

โดย รัสมิ์สรา แสงจันทร์ศิริ เมื่อ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 20:40 น.

29 0    
รายงานการประเมิน แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-256 รายงานการประเมิน แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-256

โดย warakamol17 เมื่อ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 13:15 น.

27 0    
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข โรงเร รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข โรงเร

โดย warakamol17 เมื่อ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 12:44 น.

41 0    
วิธีการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์โควิด วิธีการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์โควิด

โดย impquethaku เมื่อ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 09:24 น.

30 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย napath22 เมื่อ 31 พ.ค. 2565 เวลา 21:18 น.

29 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหาร PLCP Model โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ การพัฒนารูปแบบการบริหาร PLCP Model โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

โดย morakod2555 เมื่อ 31 พ.ค. 2565 เวลา 10:00 น.

43 0    
การประเมินโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ การประเมินโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

โดย morakod2555 เมื่อ 31 พ.ค. 2565 เวลา 09:42 น.

33 0    
รูปแบบการนิเทศ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รูปแบบการนิเทศ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

โดย krutang07 เมื่อ 31 พ.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

34 0    
รูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด อบจ.อุดร รูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด อบจ.อุดร

โดย krutang07 เมื่อ 31 พ.ค. 2565 เวลา 08:28 น.

37 0    
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โดย soodteeruk เมื่อ 31 พ.ค. 2565 เวลา 08:00 น.

24 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย ratchawat2009 เมื่อ 31 พ.ค. 2565 เวลา 04:33 น.

23 0    
เผยแพร่บทคัดย่อของนางปรียาภัทร์  ตุลาชม เผยแพร่บทคัดย่อของนางปรียาภัทร์ ตุลาชม

โดย prapaporn.toy เมื่อ 30 พ.ค. 2565 เวลา 10:56 น.

23 0    
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดย yut1978 เมื่อ 29 พ.ค. 2565 เวลา 22:04 น.

36 0    
โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม

โดย surahpa.dc เมื่อ 29 พ.ค. 2565 เวลา 13:16 น.

32 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลยุทธ์บ้านสามฝัน การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลยุทธ์บ้านสามฝัน

โดย varee เมื่อ 29 พ.ค. 2565 เวลา 12:15 น.

46 0    
^