LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย bananam2m1983 เมื่อ 26 มี.ค. 2566 เวลา 20:32 น.

72 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์

โดย siratikky เมื่อ 26 มี.ค. 2566 เวลา 19:15 น.

71 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 26 มี.ค. 2566 เวลา 02:00 น.

63 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 26 มี.ค. 2566 เวลา 01:59 น.

78 0    
การสร้างสรรค์เกมเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้น ม.1 การสร้างสรรค์เกมเพื่อพัฒนาการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้น ม.1

โดย bowaimdanjing270 เมื่อ 25 มี.ค. 2566 เวลา 18:23 น.

94 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ

โดย savitreesuetrong เมื่อ 25 มี.ค. 2566 เวลา 13:45 น.

54 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้การ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้การ

โดย savitreesuetrong เมื่อ 25 มี.ค. 2566 เวลา 13:41 น.

51 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SICCE  ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SICCE ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิ

โดย สมพร แก่นจักร เมื่อ 25 มี.ค. 2566 เวลา 09:22 น.

74 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถของครู การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถของครู

โดย krumomaynarak เมื่อ 25 มี.ค. 2566 เวลา 09:13 น.

57 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามทฤษฎี Constructivism การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามทฤษฎี Constructivism

โดย ratchanee.cf เมื่อ 24 มี.ค. 2566 เวลา 19:54 น.

65 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์

โดย kunuipk เมื่อ 24 มี.ค. 2566 เวลา 13:21 น.

76 0    
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระกา รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระกา

โดย lowhanford เมื่อ 24 มี.ค. 2566 เวลา 12:12 น.

109 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR การพัฒนาชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR

โดย สมพร แก่นจักร เมื่อ 24 มี.ค. 2566 เวลา 11:22 น.

65 0    
การเรียนรู้แบบสืบเสาะบนฐานการโต้แย้ง การเรียนรู้แบบสืบเสาะบนฐานการโต้แย้ง

โดย worapotku เมื่อ 23 มี.ค. 2566 เวลา 20:49 น.

79 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

โดย nidji5296 เมื่อ 23 มี.ค. 2566 เวลา 19:14 น.

90 0    
การปรับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในการเก็บของเล่น การปรับพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในการเก็บของเล่น

โดย ครูเนาะ เมื่อ 23 มี.ค. 2566 เวลา 15:26 น.

99 0    
รูปแบบการนิเทศโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการนิเทศโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

โดย อินทิรา ปงลังกา เมื่อ 23 มี.ค. 2566 เวลา 13:09 น.

109 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 23 มี.ค. 2566 เวลา 01:09 น.

70 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 23 มี.ค. 2566 เวลา 01:08 น.

68 0    
การประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น การประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องคิดเป็น

โดย อินทิรา ปงลังกา เมื่อ 22 มี.ค. 2566 เวลา 16:07 น.

111 0    
^ <