LASTEST NEWS

18 มี.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 18 มี.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช อนุมัติตำแหน่งว่าง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 44 อัตรา 18 มี.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562อนาคตการศึกษาไทยไม่มีในและนอกระบบ 18 มี.ค. 2562กศจ.แพร่ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.หนองบัวลำภู ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.ระยอง ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบ

โดย kung_ubonwan เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 22:59 น.

24 0    
การพัฒนาการการสอนภาษาไทยด้วยบทเรียนการ์ตูน การพัฒนาการการสอนภาษาไทยด้วยบทเรียนการ์ตูน

โดย buddhabest เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 22:27 น.

22 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย wattaytala.456 เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 21:39 น.

29 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 15:20 น.

19 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 15:18 น.

21 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

โดย paitool25140109 เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 12:30 น.

23 0    
การใช้ชุดการเรียนรู้จากสื่อในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการเรียนแบบฯ การใช้ชุดการเรียนรู้จากสื่อในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการเรียนแบบฯ

โดย paitool25140109 เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 12:29 น.

15 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย portfolio2562 เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 11:25 น.

20 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาฯ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาฯ

โดย Ajyjk12345 เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 10:38 น.

29 0    
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

โดย nalineenalisaii เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 10:19 น.

22 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

โดย nalineenalisaii เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 10:17 น.

23 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้

โดย bunyanuch82517 เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 09:52 น.

15 0    
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก”

โดย direkrit132 เมื่อ 11 มี.ค. 2562 เวลา 08:55 น.

19 0    
แบบฝึกทักษะ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง แบบฝึกทักษะ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง

โดย yukhorn เมื่อ 10 มี.ค. 2562 เวลา 18:40 น.

22 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาววนิดา ไหมพรม เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาววนิดา ไหมพรม

โดย k_pawee เมื่อ 10 มี.ค. 2562 เวลา 13:42 น.

18 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เรขาคณิตน่ารู้ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เรขาคณิตน่ารู้

โดย ยอดขวัญ ดิลกนิมิต เมื่อ 10 มี.ค. 2562 เวลา 00:56 น.

28 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ใส่ใจสุขภาพและชีวิตปลอดภัย รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ใส่ใจสุขภาพและชีวิตปลอดภัย

โดย mradd_26 เมื่อ 09 มี.ค. 2562 เวลา 22:32 น.

23 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด สร้างเสริมเติมเต็ม English ป.5 การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด สร้างเสริมเติมเต็ม English ป.5

โดย rungraweekulwong เมื่อ 09 มี.ค. 2562 เวลา 21:40 น.

30 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

โดย me.aw2521 เมื่อ 09 มี.ค. 2562 เวลา 21:40 น.

22 0    
รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ รายงานการประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

โดย wuttanapong.lek เมื่อ 09 มี.ค. 2562 เวลา 15:05 น.

25 0    
^