LASTEST NEWS

14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู 13 ก.ค. 2567(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 13 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา-นางสาวพิมพ์ณรดา จินดาธรานันท์ เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา-นางสาวพิมพ์ณรดา จินดาธรานันท์

โดย pattrapong31122012@gmail.com เมื่อ 18 มี.ค. 2567 เวลา 12:32 น.

98 0    
รายงานผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายงานผลการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย tiksunsri@gmail.com เมื่อ 18 มี.ค. 2567 เวลา 11:59 น.

118 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดี การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสร้างคนดี

โดย patchaloa@gmail.com เมื่อ 18 มี.ค. 2567 เวลา 11:04 น.

157 0    
แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนโตนดพิทยาคม แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนโตนดพิทยาคม

โดย Watcharapongsrm@gmail.com เมื่อ 18 มี.ค. 2567 เวลา 08:16 น.

128 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

โดย suriyngtheiykma@gmail.com เมื่อ 17 มี.ค. 2567 เวลา 20:47 น.

182 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดย T.Jiraakapong@gmail.com เมื่อ 17 มี.ค. 2567 เวลา 13:24 น.

117 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์

โดย dudsadee1365@gmail.com เมื่อ 17 มี.ค. 2567 เวลา 09:09 น.

118 0    
ครูชริดา จันทุม obec awads เหรียญเงินระดับภาค ครูชริดา จันทุม obec awads เหรียญเงินระดับภาค

โดย charida4693@gmail.com เมื่อ 16 มี.ค. 2567 เวลา 16:57 น.

112 0    
การพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา การพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา

โดย k.weerapong9@gmail.com เมื่อ 16 มี.ค. 2567 เวลา 16:59 น.

82 0    
การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล

โดย k.weerapong9@gmail.com เมื่อ 16 มี.ค. 2567 เวลา 16:56 น.

98 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง การประเมินโครงการโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

โดย Sriphor202@gmail.com เมื่อ 16 มี.ค. 2567 เวลา 13:27 น.

165 0    
การประเมินโครงการ การประเมินโครงการ

โดย Sriphor202@gmail.com เมื่อ 16 มี.ค. 2567 เวลา 13:21 น.

139 0    
การบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ การบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ

โดย hrdc.pattaya2@gmail.com เมื่อ 16 มี.ค. 2567 เวลา 09:34 น.

159 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทยเชิงรุกที่ส่งเสริม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทยเชิงรุกที่ส่งเสริม

โดย thunwadee.20@gmail.com เมื่อ 15 มี.ค. 2567 เวลา 21:33 น.

99 0    
กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารเพื่อความปลอดภัยของสถานศึก... กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารเพื่อความปลอดภัยของสถานศึก...

โดย tuen_subin@hotmail.com เมื่อ 15 มี.ค. 2567 เวลา 11:26 น.

119 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการชุมชนการ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการชุมชนการ

โดย plasma22.wn@gmail.com เมื่อ 15 มี.ค. 2567 เวลา 09:41 น.

108 0    
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์

โดย oranoot21@gmail.com เมื่อ 14 มี.ค. 2567 เวลา 14:57 น.

627 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย oranoot21@gmail.com เมื่อ 14 มี.ค. 2567 เวลา 14:36 น.

358 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๖ การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖

โดย aem2535.krongkan@gmail.com เมื่อ 14 มี.ค. 2567 เวลา 11:34 น.

140 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๔ การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๔

โดย thayaya2522@gmail.com เมื่อ 14 มี.ค. 2567 เวลา 11:30 น.

104 0    
^