LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ

โดย kunchanya13 เมื่อ 21 เม.ย. 2566 เวลา 06:16 น.

66 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานประดิษฐ์จากผ้าขนหนู รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานประดิษฐ์จากผ้าขนหนู

โดย thayaya2522 เมื่อ 20 เม.ย. 2566 เวลา 11:25 น.

62 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์ COVID 19 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานการณ์ COVID 19

โดย sukkarin.klongngean เมื่อ 19 เม.ย. 2566 เวลา 14:29 น.

84 0    
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปีการศึกษา 2565 (รนม) รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปีการศึกษา 2565 (รนม)

โดย surachethirun.edu เมื่อ 18 เม.ย. 2566 เวลา 22:59 น.

100 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

โดย aew.wet เมื่อ 18 เม.ย. 2566 เวลา 10:53 น.

86 0    
5 STEPs เรื่อง งานและพลังงาน กับการสร้างสรรค์โปสเตอร์จาก CANVA 5 STEPs เรื่อง งานและพลังงาน กับการสร้างสรรค์โปสเตอร์จาก CANVA

โดย kwanchanok.k1 เมื่อ 17 เม.ย. 2566 เวลา 22:18 น.

78 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการเรียน การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการเรียน

โดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง เมื่อ 15 เม.ย. 2566 เวลา 20:49 น.

95 0    
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์

โดย lovenuch03 เมื่อ 14 เม.ย. 2566 เวลา 14:45 น.

60 0    
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วม_นางเกษฎาธาร การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วม_นางเกษฎาธาร

โดย okdigitalprinting.2013 เมื่อ 09 เม.ย. 2566 เวลา 21:43 น.

101 0    
การวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ปฐมวัย การวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ปฐมวัย

โดย n_n_oo เมื่อ 08 เม.ย. 2566 เวลา 18:53 น.

65 0    
รายงานผลการประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยเจร รายงานผลการประเมินโครงการรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยเจร

โดย ty.15.infinity เมื่อ 07 เม.ย. 2566 เวลา 16:10 น.

86 0    
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย taritar เมื่อ 07 เม.ย. 2566 เวลา 15:28 น.

81 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางมณียา  ถมปัต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านล เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางมณียา ถมปัต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านล

โดย nattapongk8304 เมื่อ 07 เม.ย. 2566 เวลา 15:18 น.

94 0    
คู่มือบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ คู่มือบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย sathathop.chai เมื่อ 07 เม.ย. 2566 เวลา 05:18 น.

66 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

โดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง เมื่อ 06 เม.ย. 2566 เวลา 21:02 น.

80 0    
พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง พัฒนาการให้เหตุผลประกอบการตอบคำถามเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้ง

โดย nongjoule เมื่อ 04 เม.ย. 2566 เวลา 12:07 น.

87 0    
การพัฒนากิจกรรมศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากิจกรรมศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

โดย pichadaRJ เมื่อ 01 เม.ย. 2566 เวลา 19:11 น.

80 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial

โดย noppamart1399 เมื่อ 01 เม.ย. 2566 เวลา 15:31 น.

127 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย noppamart1399 เมื่อ 01 เม.ย. 2566 เวลา 15:26 น.

88 0    
การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โดย สมพร แก่นจักร เมื่อ 31 มี.ค. 2566 เวลา 12:07 น.

70 0    
^ <