LASTEST NEWS

04 มี.ค. 2567สพฐ. ปรับเกณฑ์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 พร้อมชู Soft Power แห่งชาติ 03 มี.ค. 2567กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า เงินเดือน 10,430+ บาท 03 มี.ค. 2567โรงเรียนสถาพรศึกษา (สองภาษา) รับสมัครครู 2 สาขาวิชา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 25,000 - 30,000.-บาท 03 มี.ค. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 11,400.-บาท  03 มี.ค. 2567องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 16,000บาท 03 มี.ค. 2567สพป.ตาก เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 8 จำนวน 4 อัตรา - รายงานตัว 7 มีนาคม 2567  03 มี.ค. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 13 จำนวน 6 กลุ่มวิชาเอก 15 อัตรา - รายงานตัววันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567  03 มี.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000-บาท ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2567 03 มี.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการครู รวม 12 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่ต้องมีวุฒิครูก็สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2567 03 มี.ค. 2567'เสมา2'ไม่หวั่นถูกมองเป็น รมต.โลกลืม ชี้ในยุค 'รมว.เพิ่มพูน'ทำเพื่อครูเยอะ ครูไม่ลืมแน่นอน

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
นวัตกรรมคุณธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา VE STEAM DESIGN PROCES นวัตกรรมคุณธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา VE STEAM DESIGN PROCES

โดย yaiisdead เมื่อ 21 ก.พ. 2567 เวลา 09:47 น.

39 0    
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ของเด็กปฐมวัย ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ของเด็กปฐมวัย

โดย narintorn.tuktuk21 เมื่อ 21 ก.พ. 2567 เวลา 08:41 น.

40 0    
บทคัดย่อการพัฒนาและการบริหารงานเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของนักเรียนฯ บทคัดย่อการพัฒนาและการบริหารงานเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของนักเรียนฯ

โดย thapanawat_boon เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา 18:49 น.

49 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย mean.kanthanach เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา 17:12 น.

51 0    
การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม  ป การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ป

โดย nansurachet5 เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา 15:01 น.

52 0    
การพัฒนาชุดนิทานประกอบการตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม การพัฒนาชุดนิทานประกอบการตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม

โดย piipugun89 เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา 14:54 น.

41 0    
กลยุทธ์การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน กลยุทธ์การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

โดย my_love_devil เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา 12:50 น.

41 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R

โดย orawanthongkum16 เมื่อ 19 ก.พ. 2567 เวลา 11:18 น.

87 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดย ranchaphat11 เมื่อ 17 ก.พ. 2567 เวลา 13:36 น.

54 0    
การแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึก การแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึก

โดย Sundaymorning131317 เมื่อ 17 ก.พ. 2567 เวลา 12:50 น.

115 0    
การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุ การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุ

โดย directorwipaval เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 09:32 น.

61 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง

โดย directorwipaval เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 09:25 น.

63 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี

โดย GingMan เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 00:16 น.

60 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาฯ

โดย nnnp.kysr เมื่อ 14 ก.พ. 2567 เวลา 17:18 น.

61 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดย pungun เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 21:33 น.

64 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ

โดย nanthawan4281 เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 16:46 น.

77 0    
การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้

โดย n.kongsakon เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 12:49 น.

64 0    
ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ

โดย kitsana030318 เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 10:15 น.

49 0    
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา

โดย kitsana030318 เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 10:05 น.

36 0    
รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ

โดย surutchai เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 15:46 น.

47 0    
^