LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2563โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการครู สมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครบัดนี้ - 3 เมษายน 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัครบัดนี้ - 20 มีนาคม 2563 24 ก.พ. 2563กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 32 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2-11 มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563"บิ๊กตู่"สั่งศธ.ฟื้นคิดเลขในใจ-เรียงความ-ย่อความ 24 ก.พ. 2563อพท. เปิดรับเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 9 อัตรา สมัครบัดนี้-4มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563ตั้งทีมวิเคราะห์ข้อมูลครูทั้งระบบ 24 ก.พ. 2563กศจ.โคราช ให้กศจ.อื่น ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 94 อัตรา 24 ก.พ. 2563บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-9มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เปิดสอบผู้ช่วยครู 3 อัตรา สมัคร 2 - 10 มีนาคม 2563 

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ผลการใช้ Edmodo ที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน ผลการใช้ Edmodo ที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน

โดย engmeplz เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 13:03 น.

38 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

โดย babe_sukkajang เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 16:33 น.

45 0    
รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์ รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์

โดย babe_sukkajang เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 16:33 น.

31 0    
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

โดย rangsinan.jui เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 16:27 น.

10 0    
การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย rangsinan.jui เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 16:22 น.

10 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง งานและพลังงาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง งานและพลังงาน

โดย rukpukdee07 เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 15:15 น.

13 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัย รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัย

โดย army9483478 เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 14:28 น.

13 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์

โดย lanlalit_ongat เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 13:04 น.

21 0    
การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม

โดย chularat.lin เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 12:12 น.

20 0    
การพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เซต การพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เซต

โดย lookpat028 เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 10:51 น.

13 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การพัฒนาแบบฝึกทักษะวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด

โดย chaomanster เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 23:16 น.

18 0    
ความสามารถทางภาษาด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยชุดกิจกรรมปริศนาคำทาย ความสามารถทางภาษาด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยชุดกิจกรรมปริศนาคำทาย

โดย krutik0009 เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 21:01 น.

19 0    
รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตรตัวสะกด รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำมาตรตัวสะกด

โดย yasumin เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 19:20 น.

17 0    
การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ

โดย yasumin เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 19:19 น.

18 0    
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

โดย 072757396 เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 16:10 น.

15 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

โดย 072757396 เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 16:02 น.

19 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย sudananchai61 เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 15:08 น.

66 0    
PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดย sudananchai61 เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 14:36 น.

57 0    
รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

โดย auangfha2558 เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 12:37 น.

19 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม

โดย auangfha2558 เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 11:46 น.

23 0    
^