LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 24-30 มิ.ย.2565

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร

โดย ksrw.jannah เมื่อ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 12:41 น.

34 0    
โครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้รูปแบบ(CIPP Model) โครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้รูปแบบ(CIPP Model)

โดย sayamr973 เมื่อ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 11:25 น.

49 0    
รูปแบบการพัฒนาครูด้วยวิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ รูปแบบการพัฒนาครูด้วยวิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ

โดย namuenfolk19 เมื่อ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 10:18 น.

36 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเชื่อมประพจน์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเชื่อมประพจน์

โดย Juthathip.soon59 เมื่อ 12 มิ.ย. 2565 เวลา 23:02 น.

36 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   อ่านต่อได้ที่ รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่านต่อได้ที่

โดย nathamonmoontan เมื่อ 09 มิ.ย. 2565 เวลา 19:32 น.

52 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย oilzaklongsawang เมื่อ 09 มิ.ย. 2565 เวลา 19:20 น.

33 0    
การพัฒนาความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน การพัฒนาความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน

โดย sayamol.tho25 เมื่อ 09 มิ.ย. 2565 เวลา 10:29 น.

37 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย sabasuk เมื่อ 09 มิ.ย. 2565 เวลา 08:07 น.

43 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

โดย sabasuk เมื่อ 09 มิ.ย. 2565 เวลา 07:46 น.

51 0    
การพัฒนากระบวนการบริหารเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนากระบวนการบริหารเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โดย bitcoin.02513 เมื่อ 08 มิ.ย. 2565 เวลา 19:12 น.

38 0    
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านห้วยนกกก การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านห้วยนกกก

โดย chokchai0821655598 เมื่อ 08 มิ.ย. 2565 เวลา 13:27 น.

65 0    
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณลั รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณลั

โดย puklook20 เมื่อ 08 มิ.ย. 2565 เวลา 13:01 น.

39 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ

โดย puklook20 เมื่อ 08 มิ.ย. 2565 เวลา 12:57 น.

43 0    
รายงานผลการดำเนินงานที่ดี (Best Practices) โรงเรียนวัดยางช้าย รายงานผลการดำเนินงานที่ดี (Best Practices) โรงเรียนวัดยางช้าย

โดย Thanakrit0631 เมื่อ 08 มิ.ย. 2565 เวลา 09:13 น.

45 0    
ชื่อผลงานทางวิชาการ:  การการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชื่อผลงานทางวิชาการ: การการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย Kukkaija2522 เมื่อ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 20:11 น.

35 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

โดย aom959 เมื่อ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 13:30 น.

42 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย sopawannakorn เมื่อ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 12:45 น.

40 0    
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดย nirouttt1234 เมื่อ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 11:29 น.

38 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

โดย sayamol.tho25 เมื่อ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 09:31 น.

46 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

โดย krungkaw เมื่อ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 09:23 น.

136 0    
^