LASTEST NEWS

22 ก.ย. 2563กศน. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป พ.ศ.2563 ผ่าน 3 ช่องทางการสื่อสาร 22 ก.ย. 2563ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กศน. รอบทั่วไป พ.ศ.2563 เช็กรายชื่อผู้สอบผ่านขึ้นบัญชี ที่นี่ 21 ก.ย. 2563กมว.เห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักสูตรป.บัณฑิต ตัดปฎิบัติการสอน12หน่วยกิต 21 ก.ย. 2563กำหนดวันยื่นหลักฐานและเอกสาร ของผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย กทม. 21 ก.ย. 2563ประกาศแล้ว! ผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่ 1/2562) ตรวจรายชื่อผู้สอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค 1 ที่นี่ 21 ก.ย. 2563ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 กันยายน นี้  21 ก.ย. 2563สอบบรรจุข้าราชการกรุงเทพฯ 958 อัตรา 25 ต.ค.63 นี้ 21 ก.ย. 2563กศจ.ลพบุรี พร้อมประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์ 21 ก.ย. 2563กศจ.อุบลราชธานี จัดสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ค สัมภาษณ์และสอบสาธิตการสอน 21 ก.ย. 2563บรรยากาศรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัดกศน. 21 ก.ย.2563

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา

โดย doungma1 เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 15:58 น.

34 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย suttiwanbanphu เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 15:55 น.

29 0    
President congratulates people on Independence Day President congratulates people on Independence Day

โดย uzbconsulate in bkk เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 15:50 น.

23 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 15:37 น.

26 0    
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ

โดย weena462 เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 15:18 น.

26 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย payoon24 เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 14:52 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

โดย thayaya2522 เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 14:24 น.

27 0    
รายงานการใช้ชุดเสริมการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว รายงานการใช้ชุดเสริมการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

โดย thayaya2522 เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 13:46 น.

20 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะงานประดิษฐ์ สำหรับนักเรีย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะงานประดิษฐ์ สำหรับนักเรีย

โดย innova เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 13:31 น.

21 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง

โดย innova เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 13:23 น.

22 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกีฬามวยไทย รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกีฬามวยไทย

โดย thayaya2522 เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 12:41 น.

15 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

โดย aew.wet เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 12:03 น.

20 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง

โดย innova เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 09:15 น.

18 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยี การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยี

โดย thayaya2522 เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

22 0    
รายงานการใช้ชุดเสริมการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการดำรง รายงานการใช้ชุดเสริมการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการดำรง

โดย thayaya2522 เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 07:37 น.

26 0    
รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

โดย baimon12m เมื่อ 01 ก.ย. 2563 เวลา 05:12 น.

25 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อ การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อ

โดย blackmx0 เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 23:24 น.

25 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อผสม  เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐก การพัฒนาชุดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อผสม เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐก

โดย innova เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 22:46 น.

25 0    
การพัฒนาชุดการเรียน  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธ การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธ

โดย innova เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 22:19 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและ ความสามา การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและ ความสามา

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 21:58 น.

22 0    
^