LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง

โดย directorwipaval เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 09:25 น.

55 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี

โดย GingMan เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 00:16 น.

51 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาฯ

โดย nnnp.kysr เมื่อ 14 ก.พ. 2567 เวลา 17:18 น.

55 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดย pungun เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 21:33 น.

55 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ

โดย nanthawan4281 เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 16:46 น.

65 0    
การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้

โดย n.kongsakon เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 12:49 น.

57 0    
ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ

โดย kitsana030318 เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 10:15 น.

43 0    
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา

โดย kitsana030318 เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 10:05 น.

30 0    
รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ

โดย surutchai เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 15:46 น.

42 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสง

โดย watchara.singthong เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09:52 น.

50 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สู่วิถีความพอเพียง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สู่วิถีความพอเพียง

โดย watchara.singthong เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09:58 น.

54 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง

โดย saraleechanteson เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 19:24 น.

150 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

โดย นายประจักษ์ บรรยง เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 14:43 น.

85 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โดย นายประจักษ์ บรรยง เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 14:41 น.

64 0    
เผยแพร่งานวิจัย เผยแพร่งานวิจัย

โดย twoblack_angel เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 12:51 น.

41 0    
การพัฒนารูปแบบการสอน SATI บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอน SATI บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา

โดย panita1 เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 05:21 น.

40 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่

โดย GingMan เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 23:26 น.

41 0    
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ

โดย GingMan เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 20:43 น.

41 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ

โดย niramontonti เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 17:06 น.

36 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนฯ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนฯ

โดย yutthachai24 เมื่อ 08 ก.พ. 2567 เวลา 10:55 น.

64 0    
^