LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน

โดย uthaenrawajai เมื่อ 09 พ.ค. 2566 เวลา 23:06 น.

40 0    
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านตากฟ้าฯ รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านตากฟ้าฯ

โดย kunpak14 เมื่อ 09 พ.ค. 2566 เวลา 10:42 น.

46 0    
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดย uthaenrawajai เมื่อ 08 พ.ค. 2566 เวลา 21:34 น.

41 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนวัดหล การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนวัดหล

โดย sstum39 เมื่อ 08 พ.ค. 2566 เวลา 21:30 น.

31 0    
การพัฒนารูปแบบคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพื การพัฒนารูปแบบคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื

โดย sstum39 เมื่อ 08 พ.ค. 2566 เวลา 21:28 น.

47 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย pon_2514 เมื่อ 08 พ.ค. 2566 เวลา 06:26 น.

44 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย pon_2514 เมื่อ 08 พ.ค. 2566 เวลา 06:21 น.

30 0    
การพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

โดย sopa012481 เมื่อ 07 พ.ค. 2566 เวลา 16:07 น.

33 0    
การใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย รุจิสา เมื่อ 06 พ.ค. 2566 เวลา 15:32 น.

76 0    
ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับแก้ปัญหาเป็นฐาน ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับแก้ปัญหาเป็นฐาน

โดย annnatt11 เมื่อ 03 พ.ค. 2566 เวลา 13:39 น.

59 0    
แผนการจัดการเรียนรู้ 5 steps(คณิตศาสตร์ ม.5) แผนการจัดการเรียนรู้ 5 steps(คณิตศาสตร์ ม.5)

โดย annnatt11 เมื่อ 03 พ.ค. 2566 เวลา 13:29 น.

43 0    
แม่  ก กา แม่ ก กา

โดย nongtuktana เมื่อ 03 พ.ค. 2566 เวลา 09:35 น.

49 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ

โดย kunchanya13 เมื่อ 03 พ.ค. 2566 เวลา 07:38 น.

49 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้ LOTUS Model การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้ LOTUS Model

โดย praphasittimongkhol เมื่อ 02 พ.ค. 2566 เวลา 13:52 น.

36 0    
การประเมินโครงการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง การประเมินโครงการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง

โดย praphasittimongkhol เมื่อ 02 พ.ค. 2566 เวลา 13:49 น.

35 0    
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้พหุปัญญา การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้พหุปัญญา

โดย winsamti0109 เมื่อ 30 เม.ย. 2566 เวลา 08:58 น.

62 0    
การเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โดย คุณครูประกายแก้ว ปุยฝ้าย เมื่อ 23 เม.ย. 2566 เวลา 12:37 น.

93 0    
การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานและกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานและกิจกรรมการเรียนรู้

โดย parinya.lua เมื่อ 23 เม.ย. 2566 เวลา 13:52 น.

101 0    
นิทานเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง "หมู่บ้านเห็ดหอม" นิทานเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง "หมู่บ้านเห็ดหอม"

โดย คุณครูประกายแก้ว ปุยฝ้าย เมื่อ 22 เม.ย. 2566 เวลา 18:25 น.

67 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการบูรณาการท้องถิ่น  ด้ว การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการบูรณาการท้องถิ่น ด้ว

โดย rattanayotbun เมื่อ 21 เม.ย. 2566 เวลา 21:05 น.

73 0    
^ <