LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2563โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการครู สมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครบัดนี้ - 3 เมษายน 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัครบัดนี้ - 20 มีนาคม 2563 24 ก.พ. 2563กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 32 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2-11 มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563"บิ๊กตู่"สั่งศธ.ฟื้นคิดเลขในใจ-เรียงความ-ย่อความ 24 ก.พ. 2563อพท. เปิดรับเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 9 อัตรา สมัครบัดนี้-4มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563ตั้งทีมวิเคราะห์ข้อมูลครูทั้งระบบ 24 ก.พ. 2563กศจ.โคราช ให้กศจ.อื่น ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 94 อัตรา 24 ก.พ. 2563บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-9มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เปิดสอบผู้ช่วยครู 3 อัตรา สมัคร 2 - 10 มีนาคม 2563 

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป   อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป อ

โดย wachiraphol90 เมื่อ 23 ก.พ. 2563 เวลา 15:03 น.

45 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (MIA) รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (MIA)

โดย theerachai.c เมื่อ 23 ก.พ. 2563 เวลา 14:19 น.

16 0    
การพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนวด้วยโครงงาน ของนักเรียนชั้น มัธ การพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนวด้วยโครงงาน ของนักเรียนชั้น มัธ

โดย siriwanhemachandra24 เมื่อ 23 ก.พ. 2563 เวลา 09:18 น.

8 0    
การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ  ขอ การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ ขอ

โดย siriwanhemachandra24 เมื่อ 23 ก.พ. 2563 เวลา 09:15 น.

17 0    
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

โดย rungnirun_007 เมื่อ 22 ก.พ. 2563 เวลา 12:34 น.

22 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

โดย rungnirun_007 เมื่อ 22 ก.พ. 2563 เวลา 12:32 น.

14 0    
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้   ครูสุรศักดิ์ รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ ครูสุรศักดิ์

โดย bamboo11w เมื่อ 22 ก.พ. 2563 เวลา 12:29 น.

15 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ

โดย KROOKLA เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 22:02 น.

31 0    
ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ

โดย lemononline23 เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15:28 น.

15 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

โดย babe_sukkajang เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 14:50 น.

12 0    
รายงานการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน รายงานการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

โดย babe_sukkajang เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 14:49 น.

21 0    
รายงานพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รายงานพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

โดย babe_sukkajang เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 14:49 น.

18 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรีย รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรีย

โดย Dangka32511 เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 11:45 น.

13 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้าน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้าน

โดย somsakpra เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 11:04 น.

10 0    
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูโดยใช้แนว การพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูโดยใช้แนว

โดย somsakpra เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 11:01 น.

8 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนการ

โดย somsakpra เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 10:56 น.

18 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย krusammao เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 10:26 น.

9 0    
การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5 - 6 ปี) การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5 - 6 ปี)

โดย กฤติมา เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 08:56 น.

14 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  เพื่อส่งเสริมความสามารถ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถ

โดย walaimeepo2020 เมื่อ 21 ก.พ. 2563 เวลา 07:10 น.

10 0    
รายงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษ รายงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษ

โดย KROOKLA เมื่อ 20 ก.พ. 2563 เวลา 21:09 น.

14 0    
^