LASTEST NEWS

18 มี.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 18 มี.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช อนุมัติตำแหน่งว่าง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 44 อัตรา 18 มี.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562อนาคตการศึกษาไทยไม่มีในและนอกระบบ 18 มี.ค. 2562กศจ.แพร่ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.หนองบัวลำภู ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.ระยอง ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาสุขศึกษา6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที3 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาสุขศึกษา6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที3

โดย theqjack เมื่อ 21 ก.พ. 2562 เวลา 10:39 น.

88 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

โดย nichilu24 เมื่อ 17 มี.ค. 2562 เวลา 12:40 น.

20 0    
รายงานผลการศึกษาการส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก รายงานผลการศึกษาการส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดย pp6153 เมื่อ 17 มี.ค. 2562 เวลา 09:01 น.

31 0    
รายงานผลการศึกษาการส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก รายงานผลการศึกษาการส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

โดย pp6153 เมื่อ 17 มี.ค. 2562 เวลา 08:59 น.

11 0    
รายงานผลการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย yuttachai967 เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 20:31 น.

14 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำ การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำ

โดย soontarapong เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 19:23 น.

26 0    
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนป รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในโรงเรียนป

โดย soontarapong เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 19:20 น.

27 0    
ประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักความเป็นไทย ประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักความเป็นไทย

โดย Boy30420 เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 17:31 น.

15 0    
6 6

โดย salay_pk เมื่อ 10 มี.ค. 2562 เวลา 15:21 น.

39 0    
แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรเรียนรู้ 7 ชั้น (7E) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรเรียนรู้ 7 ชั้น (7E)

โดย kt_30 เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 16:57 น.

24 0    
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์

โดย tpassamon เมื่อ 17 ม.ค. 2562 เวลา 08:16 น.

83 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยใช้ชุด การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยใช้ชุด

โดย pitakchai444 เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 13:40 น.

10 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูรจิตแก้ว คำแก่น เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูรจิตแก้ว คำแก่น

โดย anubisk เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 12:59 น.

10 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLA ร่วมกับการใช้แบบฝ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLA ร่วมกับการใช้แบบฝ

โดย pitakchai444 เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 12:31 น.

18 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  เรื่อง เสียง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง เสียง

โดย supachaiswlb เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 12:26 น.

8 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย somsak.2518 เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 11:43 น.

20 0    
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล CMAW การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล CMAW

โดย buddhabest เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

14 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โดย namonja25 เมื่อ 16 มี.ค. 2562 เวลา 04:36 น.

11 0    
เผยแพร่หนังสือเสริมประสบการณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูชลธิชา เผยแพร่หนังสือเสริมประสบการณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูชลธิชา

โดย sririntip.phuket เมื่อ 15 มี.ค. 2562 เวลา 21:29 น.

47 0    
ผลงานทางวิชาการหนังสืออ่านเพิ่มเติมร่วมกับ LT ของครูศิรินทิพย์ ผลงานทางวิชาการหนังสืออ่านเพิ่มเติมร่วมกับ LT ของครูศิรินทิพย์

โดย sririntip.phuket เมื่อ 15 มี.ค. 2562 เวลา 20:29 น.

75 0    
^