LASTEST NEWS

07 เม.ย. 2563"เสมา1"จ่อแจกแท็บเล็ตเด็กเรียนออนไลน์หลังเลื่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 07 เม.ย. 2563ด่วน! ครม.เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63 07 เม.ย. 2563ครม.ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอม จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค. 63 ตามที่ ศธ. เสนอ 07 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด! ท้องถิ่นมีหนังสือ ด่วนที่สุด! ซักซ้อมให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง 07 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โคโรนาไวรัส 2019 (COVID - 19) ทำได้หลายครั้ง ผ่าน 12 ข้อ รับเกียรติบัตรทาง E-mail 07 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง #มีเกียรติบัตร ผ่านเกิน 80% ขึ้นไป 07 เม.ย. 2563เรียนออนไลน์กับ Microsoft มีแบบทดสอบ และได้รับ Certificate การันตีชัวร์ๆ  07 เม.ย. 2563ชาวโลกเฮ! สหรัฐฯ คิดค้นวัคซีนแผ่นแปะต้าน COVID-19  06 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE" ผ่าน 80 % รับเกียรติบัตรทาง E-mail 06 เม.ย. 2563กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอ ครม.เลื่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.63

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล การพัฒนารูปแบบการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล

โดย ussanee เมื่อ 04 เม.ย. 2563 เวลา 18:36 น.

16 0    
ผลของการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลของการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย เกรียงไกร วุฒิรัตน์ เมื่อ 03 เม.ย. 2563 เวลา 21:21 น.

21 0    
ผลของการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลของการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย เกรียงไกร วุฒิรัตน์ เมื่อ 03 เม.ย. 2563 เวลา 20:43 น.

24 0    
เผยแพร่งานวิชาการ เผยแพร่งานวิชาการ

โดย ku.pramom10 เมื่อ 03 เม.ย. 2563 เวลา 19:45 น.

45 0    
การศึกษาความเข้าใจคำศัพท์ จากการสอนตามแนวการแยกสอนทักษะส่วนย่อย การศึกษาความเข้าใจคำศัพท์ จากการสอนตามแนวการแยกสอนทักษะส่วนย่อย

โดย pimlada_5965 เมื่อ 03 เม.ย. 2563 เวลา 09:48 น.

48 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแ

โดย anochapnn เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 20:50 น.

26 0    
บทความงานวิจัยเรื่องประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บทความงานวิจัยเรื่องประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โดย supachaiopor เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 10:57 น.

29 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการเรียน การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการเรียน

โดย krupeer เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 09:40 น.

23 0    
การพัฒนาชุดการสอน  เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนา การพัฒนาชุดการสอน เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนา

โดย krupeer เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 09:36 น.

27 0    
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ

โดย blackmx0 เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 02:03 น.

36 0    
การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD การเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

โดย blackmx0 เมื่อ 02 เม.ย. 2563 เวลา 01:57 น.

15 0    
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้

โดย k.pooncharet1 เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา 17:21 น.

22 0    
การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา

โดย k.pooncharet1 เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา 17:14 น.

19 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา 16:11 น.

23 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย peawpengping เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา 14:50 น.

25 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร

โดย Prakaimart079 เมื่อ 01 เม.ย. 2563 เวลา 11:57 น.

18 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรี การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรี

โดย theejutha.u เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 22:20 น.

26 0    
การพัฒนาสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรี การพัฒนาสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรี

โดย wpcom02 เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 22:17 น.

17 0    
การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

โดย wpcom02 เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 22:14 น.

21 0    
เกมการเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย เกมการเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย

โดย siripa1986 เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 19:01 น.

21 0    
^