LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ผลงานนางสาววิมลรัตน์  พูลไธสง ผลงานนางสาววิมลรัตน์ พูลไธสง

โดย wimolrat418 เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 20:50 น.

23 0    
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดควนวิไล เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดควนวิไล

โดย mok289365 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 21:35 น.

33 0    
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้

โดย phuriwat1608 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 15:46 น.

34 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

โดย phuriwat1608 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 15:38 น.

32 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์

โดย panpao2520 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 13:13 น.

23 0    
การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย direkrit.y เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 12:35 น.

25 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัย รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัย

โดย mettabin211212 เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 17:15 น.

41 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

โดย lin_san2000 เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 15:57 น.

41 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พลเมืองดิจิทัล ตามแนวคอนสตรัคติวิส การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พลเมืองดิจิทัล ตามแนวคอนสตรัคติวิส

โดย lin_san2000 เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 15:52 น.

37 0    
Happy School Model Happy School Model

โดย boy9064boy เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 น.

42 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google

โดย chayapapoo17 เมื่อ 30 ม.ค. 2566 เวลา 21:14 น.

39 0    
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

โดย sandzoomorawan เมื่อ 30 ม.ค. 2566 เวลา 14:52 น.

38 0    
รูปแบบการพัฒนาการอ่าน ประสานความร่วมใจโดยใช้กระบวนการ PLC รูปแบบการพัฒนาการอ่าน ประสานความร่วมใจโดยใช้กระบวนการ PLC

โดย Orapin2023vichakan เมื่อ 30 ม.ค. 2566 เวลา 13:21 น.

33 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย thachawath138 เมื่อ 08 เม.ย. 2565 เวลา 17:00 น.

302 0    
นวัตกรรม PALECO PLUS SS กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ.ส.) นวัตกรรม PALECO PLUS SS กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ.ส.)

โดย Sirinunpook เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 22:37 น.

38 0    
การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน วิชาภาษาไทย การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน วิชาภาษาไทย

โดย chirdpong1998naimmang เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 20:50 น.

35 0    
ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนร.ร.ร.บ้านวังดินเหนีย ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนร.ร.ร.บ้านวังดินเหนีย

โดย นางสาวอุษณีย์ สีเหลืองอ่อน เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 17:48 น.

21 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์

โดย panpao2520 เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 11:35 น.

26 0    
( Best Practices ) โครงงาน  สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ Tropical Eco ( Best Practices ) โครงงาน สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ Tropical Eco

โดย tjarunee2013 เมื่อ 27 ม.ค. 2566 เวลา 22:46 น.

29 0    
5BEST MODEL เพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมี 5BEST MODEL เพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมี

โดย samchum30 เมื่อ 27 ม.ค. 2566 เวลา 09:26 น.

31 0    
^