LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 24-30 มิ.ย.2565

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานวิจัย วิชาประดิษฐ์ดอไม้-ใบตอง(การงานอาชีพและเทคโนโลยี) รายงานวิจัย วิชาประดิษฐ์ดอไม้-ใบตอง(การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

โดย nikygeeno เมื่อ 07 พ.ค. 2565 เวลา 19:24 น.

92 0    
เผยแพร่ผลงานนางเพ็ญพิศ  ฉายอำไพ เผยแพร่ผลงานนางเพ็ญพิศ ฉายอำไพ

โดย pheyphis069 เมื่อ 07 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 น.

85 0    
เผยแพร่ผลงานนางเพ็ญพิศ  ฉายอำไพ เผยแพร่ผลงานนางเพ็ญพิศ ฉายอำไพ

โดย pheyphis069 เมื่อ 07 พ.ค. 2565 เวลา 16:56 น.

111 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้คำคล้องจองประกอบขั้นตอ รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้คำคล้องจองประกอบขั้นตอ

โดย wichit.s เมื่อ 07 พ.ค. 2565 เวลา 12:14 น.

108 0    
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

โดย jeabnana1990 เมื่อ 07 พ.ค. 2565 เวลา 10:37 น.

133 0    
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีกา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีกา

โดย nutt.ttun1234 เมื่อ 06 พ.ค. 2565 เวลา 12:39 น.

150 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชุมชน

โดย pf0833996670 เมื่อ 06 พ.ค. 2565 เวลา 00:02 น.

150 0    
การประเมินโครงการการจัดการชั้นเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการการจัดการชั้นเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย sornor.twitch เมื่อ 05 พ.ค. 2565 เวลา 23:22 น.

229 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของห้องเรียนวิทย์ คณิตฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของห้องเรียนวิทย์ คณิตฯ

โดย sornor.twitch เมื่อ 05 พ.ค. 2565 เวลา 23:13 น.

196 0    
บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย prapassornrangsitschool เมื่อ 05 พ.ค. 2565 เวลา 14:15 น.

128 0    
ประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้ Professional Learning Community ประเมินโครงการนิเทศภายใน โดยใช้ Professional Learning Community

โดย prapassornrangsitschool เมื่อ 05 พ.ค. 2565 เวลา 14:06 น.

154 0    
การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาครูด้วยวิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาครูด้วยวิธีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

โดย namuenfolk เมื่อ 04 พ.ค. 2565 เวลา 22:19 น.

125 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โดย TEACHERS เมื่อ 04 พ.ค. 2565 เวลา 13:34 น.

129 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ

โดย TEACHERS เมื่อ 04 พ.ค. 2565 เวลา 12:22 น.

125 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 2 เรื่องสารละลาย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 2 เรื่องสารละลาย

โดย yoh_sa เมื่อ 04 พ.ค. 2565 เวลา 01:48 น.

131 0    
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTADกับปกติ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTADกับปกติ

โดย kruyok.chadaporn เมื่อ 03 พ.ค. 2565 เวลา 22:04 น.

129 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTADการใช้Microsoft Excel 2019 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTADการใช้Microsoft Excel 2019

โดย kruyok.chadaporn เมื่อ 03 พ.ค. 2565 เวลา 21:59 น.

76 0    
ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

โดย pornpimonf11pro เมื่อ 03 พ.ค. 2565 เวลา 18:39 น.

128 0    
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน

โดย pornpimonf11pro เมื่อ 03 พ.ค. 2565 เวลา 18:34 น.

113 0    
บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียน บทคัดย่อ วิจัยในชั้นเรียน

โดย pook.olarn เมื่อ 03 พ.ค. 2565 เวลา 15:23 น.

125 0    
^