LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน (PLC) การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน (PLC)

โดย pattayaschool4 เมื่อ 08 มี.ค. 2566 เวลา 19:32 น.

83 0    
การบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 การบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12

โดย pattayaschool4 เมื่อ 08 มี.ค. 2566 เวลา 19:29 น.

92 0    
รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

โดย surachaichampvru เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 21:20 น.

65 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน

โดย supapornr2564 เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 13:43 น.

70 0    
การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เชิงรุก การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เชิงรุก

โดย noppadonkaewmukda เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 12:12 น.

66 0    
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดย noppadonkaewmukda เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 12:09 น.

122 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

โดย thayaya2522 เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 11:31 น.

134 0    
การพัฒนาคลิปวีดีโอร่วมกับไลน์กลุ่ม(Line Group) การพัฒนาคลิปวีดีโอร่วมกับไลน์กลุ่ม(Line Group)

โดย krulhin.kt เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 10:13 น.

144 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยน้อมนำหลักปร การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยน้อมนำหลักปร

โดย pichetadmin1 เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 08:48 น.

51 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

โดย aex99 เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 01:11 น.

53 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย นางกาญจนา จันทมัตตุการ เผยแพร่ผลงานวิจัย นางกาญจนา จันทมัตตุการ

โดย aex99 เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 01:03 น.

52 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม

โดย tassneedamnern เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 15:54 น.

103 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านตากฟ้าพั รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนบ้านตากฟ้าพั

โดย krubow2013 เมื่อ 06 มี.ค. 2566 เวลา 16:20 น.

99 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย krubow2013 เมื่อ 06 มี.ค. 2566 เวลา 16:12 น.

69 0    
E-book เรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่ ๑๐ E-book เรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่ ๑๐

โดย srisuda9060 เมื่อ 06 มี.ค. 2566 เวลา 10:22 น.

65 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โดย mayuree-noo เมื่อ 05 มี.ค. 2566 เวลา 21:59 น.

122 0    
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาปะขอ ปีการศึกษา2564 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดนาปะขอ ปีการศึกษา2564

โดย charee.pah เมื่อ 05 มี.ค. 2566 เวลา 17:05 น.

52 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL

โดย thunyaachaiya เมื่อ 04 มี.ค. 2566 เวลา 22:34 น.

68 0    
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ

โดย kansakha4 เมื่อ 04 มี.ค. 2566 เวลา 15:55 น.

85 0    
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โรงเรียนบ้านแม่ปาคี รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โรงเรียนบ้านแม่ปาคี

โดย utsaneejb เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 22:13 น.

66 0    
^ <