LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย sa.satorn141619 เมื่อ 15 พ.ย. 2566 เวลา 20:06 น.

89 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านบท การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านบท

โดย Supichaya.csk เมื่อ 14 พ.ย. 2566 เวลา 22:08 น.

92 0    
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์

โดย beer3399 เมื่อ 14 พ.ย. 2566 เวลา 13:45 น.

102 0    
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

โดย charee เมื่อ 11 พ.ย. 2566 เวลา 17:07 น.

136 0    
กิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านโคกพนมดี กิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านโคกพนมดี

โดย ครูเกศินี เมื่อ 11 พ.ย. 2566 เวลา 14:51 น.

112 0    
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง การหาร การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง การหาร

โดย yasumin เมื่อ 10 พ.ย. 2566 เวลา 14:20 น.

142 0    
--- ---

โดย yasumin เมื่อ 09 ก.พ. 2564 เวลา 18:59 น.

416 0    
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง My Family ด้ การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง My Family ด้

โดย Comman24 เมื่อ 09 พ.ย. 2566 เวลา 07:02 น.

157 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา

โดย pattharatorn26 เมื่อ 07 พ.ย. 2566 เวลา 09:56 น.

134 0    
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย “เทคนิค 6 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย “เทคนิค 6

โดย ammega82 เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 19:17 น.

135 0    
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

โดย nchaibumrung เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 12:23 น.

138 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย s6641030651 เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 11:54 น.

123 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ม.4 เผยแพร่ผลงานวิชาการ ม.4

โดย kruaey.songkran เมื่อ 04 พ.ย. 2566 เวลา 18:48 น.

162 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่

โดย sipsam101 เมื่อ 04 พ.ย. 2566 เวลา 10:36 น.

163 0    
กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา

โดย sethgreen644 เมื่อ 03 พ.ย. 2566 เวลา 20:27 น.

109 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย rcn_s เมื่อ 03 พ.ย. 2566 เวลา 17:04 น.

117 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

โดย school เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 06:57 น.

593 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ

โดย school เมื่อ 16 ก.ค. 2565 เวลา 19:32 น.

518 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ... รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ...

โดย chaimongkol srinuan เมื่อ 01 พ.ย. 2566 เวลา 00:02 น.

144 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ

โดย krutao1 เมื่อ 30 ต.ค. 2566 เวลา 23:03 น.

172 0    
^