LASTEST NEWS

02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563เตรียมตัว!! ท้องถิ่น สำรวจตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นๆ 02 เม.ย. 2563โรงเรียนบ้านหนองปรือ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ สมัคร 16-20 เม.ย.2563 01 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!!! วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา สมัครด้วยตนเองหรือทาง E-mail 01 เม.ย. 2563กศจ.สมุทรปราการ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.กรุงเทพมหานคร - รายงานตัว 9 เมษายน 2563 01 เม.ย. 2563รมว.ศธ. หารือกรอบอัตรา ให้ "พนักงานราชการ-ลูกจ้าง" บรรจุและแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่างเกษียณ 01 เม.ย. 2563อบรมหลักสูตร ไวรัส CoVID-19 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ได้เกียรติบัตร  01 เม.ย. 2563เตรียมประกาศรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี 01 เม.ย. 2563สุดท้าทาย! แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้พื้นฐานสำหรับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน 60% ได้เกียรติบัตร

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โดย innova เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา 23:49 น.

25 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โดย nong2423 เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา 23:06 น.

22 0    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์

โดย tip.sri เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา 16:42 น.

29 0    
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามบ่อวิทยา รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามบ่อวิทยา

โดย tip.sri เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา 16:34 น.

27 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

โดย me.aw2521 เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา 16:14 น.

28 0    
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน (task-based learning and teaching) การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน (task-based learning and teaching)

โดย go2golff เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา 13:21 น.

32 0    
รูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย รูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย

โดย c.buathong เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา 09:38 น.

29 0    
รายงานการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมเบ็ดเตล็ด รายงานการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมเบ็ดเตล็ด

โดย c.buathong เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา 09:35 น.

19 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา 03:04 น.

33 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

โดย orapin เมื่อ 13 มี.ค. 2563 เวลา 00:28 น.

30 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้ชุด.... การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้ชุด....

โดย pitakchai444 เมื่อ 12 มี.ค. 2563 เวลา 23:57 น.

21 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย pitakchai444 เมื่อ 12 มี.ค. 2563 เวลา 23:51 น.

20 0    
การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาล2 โดยใช้กิจกรรมประกอบเพลง การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาล2 โดยใช้กิจกรรมประกอบเพลง

โดย rungtiwa_supakam เมื่อ 12 มี.ค. 2563 เวลา 21:10 น.

25 0    
รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โดย komt7udon เมื่อ 12 มี.ค. 2563 เวลา 20:43 น.

47 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์โตไปไม่โกง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์โตไปไม่โกง

โดย komt7udon เมื่อ 12 มี.ค. 2563 เวลา 20:40 น.

25 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โดย komt7udon เมื่อ 12 มี.ค. 2563 เวลา 20:31 น.

28 0    
การพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ การพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับ

โดย yupin_khueanthong เมื่อ 12 มี.ค. 2563 เวลา 20:08 น.

17 0    
รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง

โดย Anong08J เมื่อ 12 มี.ค. 2563 เวลา 18:18 น.

36 0    
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม

โดย aew.wet เมื่อ 12 มี.ค. 2563 เวลา 16:18 น.

29 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ R&D เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ R&D

โดย aew.wet เมื่อ 12 มี.ค. 2563 เวลา 16:15 น.

26 0    
^