LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานวิจัย ของ นางสาวภาสินี  สุวรรณโก เผยแพร่ผลงานวิจัย ของ นางสาวภาสินี สุวรรณโก

โดย aorpasinee เมื่อ 05 ส.ค. 2566 เวลา 11:27 น.

84 0    
การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โดย นายจรุง โปช่วย เมื่อ 03 ส.ค. 2566 เวลา 22:57 น.

76 0    
รายงานการประเมินโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 รายงานการประเมินโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

โดย sayyalaksn972 เมื่อ 03 ส.ค. 2566 เวลา 16:34 น.

90 0    
การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model

โดย krujoobana เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 22:59 น.

72 0    
การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model

โดย krujoobana เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 22:56 น.

68 0    
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้

โดย sujitra.muangnoy.G เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 20:27 น.

67 0    
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู

โดย sujitra.muangnoy.G เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 12:54 น.

53 0    
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาการอ่านเขียน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาการอ่านเขียน

โดย Kwang Kanokwan เมื่อ 01 ส.ค. 2566 เวลา 17:42 น.

283 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ช การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ช

โดย siricom4 เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 20:35 น.

74 0    
บทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร บทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร

โดย kunuipk เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 19:06 น.

75 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วย “คนดี ศรีนคร” การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วย “คนดี ศรีนคร”

โดย k.nooponta16 เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 08:31 น.

72 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์

โดย sutissa02 เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 00:48 น.

106 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์

โดย sutissa02 เมื่อ 30 ก.ค. 2566 เวลา 22:54 น.

62 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ

โดย ariyapong0800 เมื่อ 30 ก.ค. 2566 เวลา 22:17 น.

56 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย Thornchayapaipa เมื่อ 29 ก.ค. 2566 เวลา 18:16 น.

76 0    
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพครู การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพครู

โดย Thornchayapaipa เมื่อ 29 ก.ค. 2566 เวลา 18:11 น.

81 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีท้าว เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีท้าว

โดย kanya140862 เมื่อ 29 ก.ค. 2566 เวลา 17:15 น.

68 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีท้าว เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีท้าว

โดย kanya140862 เมื่อ 29 ก.ค. 2566 เวลา 17:08 น.

71 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

โดย sixmonfloy2732 เมื่อ 28 ก.ค. 2566 เวลา 16:27 น.

87 0    
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBCE Conten นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBCE Conten

โดย srilang374 เมื่อ 28 ก.ค. 2566 เวลา 09:20 น.

98 0    
^ <