LASTEST NEWS

18 ม.ค. 2564หลักสูตรที่คุรุสภารับรอง มีอยู่ 2 สาย คือ  18 ม.ค. 2564เสนอศบค.เปิดเรียนเด็กอนุบาล-ประถมก่อน 18 ม.ค. 2564การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาฯ 18 ม.ค. 2564รื้อจัดสรรงบฯศธ."ครูตั้น"ลั่นตัดงบฯสร้างตึกรร.ขนาดใหญ่ 18 ม.ค. 2564ยัน เปิดเทอม 1 ก.พ.นี้ เตรียมให้เลื่อนชั้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบ 18 ม.ค. 2564"บอร์ดกพฐ." แนะปรับตัวชี้วัดประเมินผลการเรียนเทอม 2 ใหม่หมด ให้เหมาะกับสถานการณ์โควิด 18 ม.ค. 2564“วันครู 64” เลี่ยงโควิดจัดผ่านออนไลน์ นายกฯ ชี้การศึกษามีคุณภาพอยู่ที่แม่พิมพ์ 17 ม.ค. 2564ด่วนที่สุด! เร่งรัดดำเนินการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ 17 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์ สมัคร 18-22 มกราคม 2564 17 ม.ค. 2564โรงเรียนอนุบาลยโสธร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เผยแพร่ประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดย surichaiteacher เมื่อ 17 ม.ค. 2564 เวลา 14:46 น.

26 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครูฯ เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครูฯ

โดย surichaiteacher เมื่อ 17 ม.ค. 2564 เวลา 14:39 น.

35 0    
เผยแพร่วิจัยเรื่องการใช้แบบฝึกเสริมทักษะตัวกลางของแสง  ครูครรชิต เผยแพร่วิจัยเรื่องการใช้แบบฝึกเสริมทักษะตัวกลางของแสง ครูครรชิต

โดย sithisrijun เมื่อ 17 ม.ค. 2564 เวลา 13:52 น.

37 0    
เผยแพร่วิจัยเรื่องใช้แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้เรื่องดินของครูครรชิต เผยแพร่วิจัยเรื่องใช้แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้เรื่องดินของครูครรชิต

โดย sithisrijun เมื่อ 17 ม.ค. 2564 เวลา 13:46 น.

33 0    
วิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องสมบัติของดิน ของครูครรชิต วิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องสมบัติของดิน ของครูครรชิต

โดย sithisrijun เมื่อ 17 ม.ค. 2564 เวลา 13:40 น.

32 0    
เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาแบบสรุปความรู้ ของครูครรชิต เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาแบบสรุปความรู้ ของครูครรชิต

โดย sithisrijun เมื่อ 17 ม.ค. 2564 เวลา 13:23 น.

33 0    
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 16 ม.ค. 2564 เวลา 22:57 น.

15 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

โดย wanich8010 เมื่อ 16 ม.ค. 2564 เวลา 22:10 น.

30 0    
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 16 ม.ค. 2564 เวลา 21:38 น.

26 0    
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร

โดย นางสาวจิตตินันท์ กันทะวิน เมื่อ 16 ม.ค. 2564 เวลา 10:20 น.

38 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตน ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตน

โดย krusani20 เมื่อ 15 ม.ค. 2564 เวลา 21:29 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเชิงรุกด้วยบทเรียนออนไลน์ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเชิงรุกด้วยบทเรียนออนไลน์

โดย krusani20 เมื่อ 15 ม.ค. 2564 เวลา 21:16 น.

39 0    
รายงานผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ รายงานผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

โดย Kru_Pannipa เมื่อ 15 ม.ค. 2564 เวลา 15:56 น.

35 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

โดย Kru_Pannipa เมื่อ 15 ม.ค. 2564 เวลา 15:54 น.

29 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการฯ เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการฯ

โดย krukwang3 เมื่อ 14 ม.ค. 2564 เวลา 17:28 น.

42 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดด้วยเทคนิควิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล

โดย lamunmai2562 เมื่อ 14 ม.ค. 2564 เวลา 14:27 น.

82 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

โดย lamunmai2562 เมื่อ 14 ม.ค. 2564 เวลา 14:24 น.

39 0    
รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

โดย daranatha.2908 เมื่อ 14 ม.ค. 2564 เวลา 14:05 น.

44 0    
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การอ่านคำศัพท์ My body ชั้น ป.1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การอ่านคำศัพท์ My body ชั้น ป.1

โดย sarawut30072519 เมื่อ 14 ม.ค. 2564 เวลา 11:10 น.

43 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร

โดย kansire2938 เมื่อ 13 ม.ค. 2564 เวลา 15:31 น.

41 0    
^