LASTEST NEWS

02 เม.ย. 2563แบบทดสอบ เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ 80% ได้เกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563เตรียมตัว!! ท้องถิ่น สำรวจตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นๆ 02 เม.ย. 2563โรงเรียนบ้านหนองปรือ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ สมัคร 16-20 เม.ย.2563 01 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!!! วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา สมัครด้วยตนเองหรือทาง E-mail 01 เม.ย. 2563กศจ.สมุทรปราการ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.กรุงเทพมหานคร - รายงานตัว 9 เมษายน 2563 01 เม.ย. 2563รมว.ศธ. หารือกรอบอัตรา ให้ "พนักงานราชการ-ลูกจ้าง" บรรจุและแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่างเกษียณ 01 เม.ย. 2563อบรมหลักสูตร ไวรัส CoVID-19 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ได้เกียรติบัตร  01 เม.ย. 2563เตรียมประกาศรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การเพาะเห็ด การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การเพาะเห็ด

โดย kittipong6961 เมื่อ 18 มี.ค. 2563 เวลา 13:57 น.

146 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด

โดย watcharama2371 เมื่อ 18 มี.ค. 2563 เวลา 12:05 น.

22 0    
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู การพัฒนารูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู

โดย komct05 เมื่อ 18 มี.ค. 2563 เวลา 09:55 น.

29 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โดย anochapnn เมื่อ 18 มี.ค. 2563 เวลา 06:35 น.

30 0    
เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย

โดย khemarang-11 เมื่อ 18 มี.ค. 2563 เวลา 00:19 น.

88 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

โดย sujira.spk เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 21:00 น.

20 0    
สาวนุ้ยตะลุยโจทย์ปัญหา พาสักการะวัดดังเมืองคอน สาวนุ้ยตะลุยโจทย์ปัญหา พาสักการะวัดดังเมืองคอน

โดย yasumin เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 18:44 น.

25 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด

โดย ben_chula เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 18:34 น.

319 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษ

โดย manwika.jub เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 16:34 น.

27 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน

โดย thayaya2522 เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 13:55 น.

24 0    
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน----ครูเพ็ญนิภา ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน----ครูเพ็ญนิภา

โดย pennipa.watyai เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 13:46 น.

59 0    
รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม

โดย thayaya2522 เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 12:54 น.

24 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ

โดย kukkik212 เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 11:11 น.

18 0    
การพัฒนาทักษะการแต่งหน้าเค้กรายบุคคล ด้วยวิธีการถ่ายทอดความรู้.. การพัฒนาทักษะการแต่งหน้าเค้กรายบุคคล ด้วยวิธีการถ่ายทอดความรู้..

โดย Bodyslamtang เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 10:53 น.

25 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การสร้างแบบตัดฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การสร้างแบบตัดฯ

โดย Bodyslamtang เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 10:48 น.

24 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะและการตกแต่งอาหาร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะและการตกแต่งอาหาร

โดย Bodyslamtang เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 10:44 น.

22 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร

โดย krudear11 เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 10:11 น.

15 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ วิชาช รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ วิชาช

โดย krudear11 เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 10:09 น.

61 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย dummy_din เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 05:23 น.

24 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย dummy_din เมื่อ 17 มี.ค. 2563 เวลา 05:19 น.

28 0    
^