LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 24-30 มิ.ย.2565

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

โดย Sarawut1731sk เมื่อ 22 พ.ค. 2565 เวลา 13:35 น.

67 0    
การจัดการรูปแบบ การจัดการรูปแบบ

โดย twworkp43 เมื่อ 22 พ.ค. 2565 เวลา 13:28 น.

49 0    
วิจัยในชั้นเรียนการแก้ปัญหาการแต่งกลอนสุภาพ วิจัยในชั้นเรียนการแก้ปัญหาการแต่งกลอนสุภาพ

โดย pimjai.b1 เมื่อ 21 พ.ค. 2565 เวลา 22:34 น.

67 0    
รายงานผลการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำสระเดี่ยวเสียงยาว รายงานผลการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำสระเดี่ยวเสียงยาว

โดย sanureelamyee เมื่อ 21 พ.ค. 2565 เวลา 04:41 น.

64 0    
รูปแบบซีท-คอพ21 ซีพีเอส เสริมสร้างความสามารถ ในการแก้ปัญหาอย่างส รูปแบบซีท-คอพ21 ซีพีเอส เสริมสร้างความสามารถ ในการแก้ปัญหาอย่างส

โดย mrs.suwanna1 เมื่อ 20 พ.ค. 2565 เวลา 20:45 น.

49 0    
“นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึก “นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนกรรณสูตศึก

โดย gunyapat.psetp เมื่อ 20 พ.ค. 2565 เวลา 18:07 น.

59 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย สุกัญญา เมื่อ 20 พ.ค. 2565 เวลา 12:40 น.

57 0    
งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดย mamamy16 เมื่อ 19 พ.ค. 2565 เวลา 21:35 น.

54 0    
ทักษะการคิดวิเคราะห์ปฐมวัย ทักษะการคิดวิเคราะห์ปฐมวัย

โดย kamol28102491 เมื่อ 19 พ.ค. 2565 เวลา 11:31 น.

65 0    
แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนวัดกะสังข์   แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนวัดกะสังข์

โดย Rat0818521557 เมื่อ 18 พ.ค. 2565 เวลา 22:24 น.

64 0    
การเปลี่ยนแปลงทางการวิจัยและนวัตกรรมอย่างผลิกผัน การเปลี่ยนแปลงทางการวิจัยและนวัตกรรมอย่างผลิกผัน

โดย tin_yotphet เมื่อ 18 พ.ค. 2565 เวลา 21:05 น.

51 0    
การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้ การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้

โดย sangkongrueng เมื่อ 18 พ.ค. 2565 เวลา 11:18 น.

84 0    
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษาด้วยรูปแบบออนไลน์ ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษาด้วยรูปแบบออนไลน์

โดย Sakorn010 เมื่อ 17 พ.ค. 2565 เวลา 11:25 น.

81 0    
รายงานประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา รายงานประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

โดย yohantuk8989 เมื่อ 16 พ.ค. 2565 เวลา 22:13 น.

68 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยชุด

โดย buree.namfon เมื่อ 16 พ.ค. 2565 เวลา 14:44 น.

69 0    
รายงานการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วน รายงานการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วน

โดย buree.namfon เมื่อ 16 พ.ค. 2565 เวลา 14:42 น.

70 0    
รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โดย patsita เมื่อ 16 พ.ค. 2565 เวลา 14:36 น.

78 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

โดย greenjutamard เมื่อ 16 พ.ค. 2565 เวลา 12:18 น.

89 0    
การศึกษารายกรณี นร.ไม่เข้าเรียนออนไลน์ การศึกษารายกรณี นร.ไม่เข้าเรียนออนไลน์

โดย ta910 เมื่อ 15 พ.ค. 2565 เวลา 13:56 น.

76 0    
รายงานการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

โดย namuenfolk19 เมื่อ 15 พ.ค. 2565 เวลา 12:04 น.

63 0    
^