LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 24 ก.ย. 2565โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 27 กันยายน 2565 24 ก.ย. 2565โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย.2565 24 ก.ย. 2565สพม.สงขลา สตูล รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 23 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.จันทบุรี 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.กาฬสินธุ์ 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.เพชรบูรณ์ 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ราชบุรี 23 ก.ย. 2565สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

โดย kruniracha_pu เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา 12:25 น.

32 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ

โดย naruenat.aim เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา 12:07 น.

25 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดทัพห การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดทัพห

โดย bjsaowaluk เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา 11:07 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะค การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะค

โดย bjsaowaluk เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา 11:03 น.

23 0    
การพัฒนารูปแบบมดงาน 4 ประสาน 4 H เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ การพัฒนารูปแบบมดงาน 4 ประสาน 4 H เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์

โดย Krups2536 เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา 10:22 น.

23 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย ponpasert เมื่อ 13 ก.ย. 2565 เวลา 08:56 น.

103 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย Ake_gt057 เมื่อ 12 ก.ย. 2565 เวลา 19:40 น.

31 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย anchalee1 เมื่อ 12 ก.ย. 2565 เวลา 16:51 น.

35 0    
รายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย preedaauppain เมื่อ 12 ก.ย. 2565 เวลา 16:39 น.

33 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

โดย jiratchaya0942 เมื่อ 12 ก.ย. 2565 เวลา 14:30 น.

35 0    
การเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD การเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD

โดย leawteaw เมื่อ 12 ก.ย. 2565 เวลา 12:44 น.

35 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการคุณ เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการคุณ

โดย yongba2517 เมื่อ 12 ก.ย. 2565 เวลา 12:02 น.

32 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย นายประเสริฐ คำน้อย เมื่อ 12 ก.ย. 2565 เวลา 09:47 น.

61 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น

โดย conanhunteris02 เมื่อ 12 ก.ย. 2565 เวลา 05:00 น.

40 0    
การประเมินโครงการการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง การประเมินโครงการการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

โดย nutchako เมื่อ 11 ก.ย. 2565 เวลา 23:16 น.

29 0    
บัตรคำถาม โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 พร้อมเฉลย บัตรคำถาม โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 พร้อมเฉลย

โดย nanklaewkanrai เมื่อ 11 ก.ย. 2565 เวลา 16:10 น.

37 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โดย นายสุรินทร์ คำโมนะ เมื่อ 11 ก.ย. 2565 เวลา 15:22 น.

58 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย game22092531 เมื่อ 11 ก.ย. 2565 เวลา 14:10 น.

41 0    
รายงานผลการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

โดย นายประเสริฐ คำน้อย เมื่อ 11 ก.ย. 2565 เวลา 12:48 น.

65 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบผสมผสานควบคู่ขั้นตอนการฝึก 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบผสมผสานควบคู่ขั้นตอนการฝึก 5

โดย wichit.s เมื่อ 11 ก.ย. 2565 เวลา 11:49 น.

36 0    
^