LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2561คุรุสภา มีมติปรับแก้ร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  24 ก.ย. 2561ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูล การจ้างธุรการโรงเรียน 14,363 อัตรา 24 ก.ย. 2561สอบครูผู้ช่วยติดมีโอกาสบรรจุไหม 23 ก.ย. 2561เตรียมตัวลุย! (คาดการณ์) กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ล็อตใหม่ สพฐ./ท้องถิ่น/อาชีวะ/กศน. 23 ก.ย. 2561กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา สมัคร 1 - 24 ตุลาคม 2561 23 ก.ย. 2561อายุ38ปี ทำงานเอกชนอยู่ สนใจสมัครเป็นข้าราชการครู/ยังมีโอกาสอยู่ไหม? 21 ก.ย. 2561กศจ.นครราชสีมา รวมลิงค์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 21 ก.ย. 2561ตัดสินใจไม่ถูกกับการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองในอนาคต "ครูผู้ช่วย 1/2561" 21 ก.ย. 2561นักวิชาการ แนะ ศธ. ทบทวนบรรจุครูจบไม่ตรงสายสอนประถม ส่อกระทบพัฒนาการเด็ก 21 ก.ย. 2561พิจิตรวิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูส่อเค้าบาน

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD ฯ รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD ฯ

โดย pruchya11 เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 10:41 น.

23 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย dut_2553 เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 10:37 น.

17 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ฯ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ฯ

โดย pruchya11 เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 10:36 น.

19 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้ ฯ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้ ฯ

โดย pruchya11 เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 10:31 น.

14 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

โดย pruchya11 เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 09:03 น.

19 0    
KIDS-DE Model KIDS-DE Model

โดย satamtam99 เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 08:55 น.

19 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ

โดย pitakchai444 เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 08:35 น.

19 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โดย pitakchai444 เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 08:30 น.

16 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร่วมกับเทคโนโลยี AR วิชาสังคมศึกษา เ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร่วมกับเทคโนโลยี AR วิชาสังคมศึกษา เ

โดย krujazzmpk เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 05:31 น.

14 0    
ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย salay_pk เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 00:10 น.

40 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ

โดย อรนุช คชลัย เมื่อ 27 ส.ค. 2561 เวลา 23:04 น.

41 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

โดย pattana.anong เมื่อ 27 ส.ค. 2561 เวลา 22:05 น.

91 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (5E) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (5E)

โดย eatanoi เมื่อ 27 ส.ค. 2561 เวลา 22:44 น.

20 0    
การพัฒนาผลการเรียน รายวิชาเคมี เรื่องปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ การพัฒนาผลการเรียน รายวิชาเคมี เรื่องปิโตรเลียมและพอลิเมอร์

โดย chalermsom2018 เมื่อ 27 ส.ค. 2561 เวลา 01:06 น.

20 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ภูมิศาสตร์ ม.3 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ภูมิศาสตร์ ม.3

โดย akanid9999 เมื่อ 27 ส.ค. 2561 เวลา 00:21 น.

16 0    
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฯ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฯ

โดย yamapao เมื่อ 26 ส.ค. 2561 เวลา 22:58 น.

17 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

โดย jum.kanok1 เมื่อ 10 ส.ค. 2561 เวลา 05:43 น.

52 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  ส่งเสริ รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ส่งเสริ

โดย lisa เมื่อ 26 ส.ค. 2561 เวลา 14:23 น.

23 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

โดย sakonchaoson1 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 23:18 น.

30 0    
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซัน รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซัน

โดย salamoon49 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 23:06 น.

29 0    
^