LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 24-30 มิ.ย.2565

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ผลการใช้รูปแบบการสอน Step Up Speak Out ผลการใช้รูปแบบการสอน Step Up Speak Out

โดย krudon2520 เมื่อ 15 พ.ค. 2565 เวลา 05:38 น.

61 0    
ผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

โดย krudon2520 เมื่อ 15 พ.ค. 2565 เวลา 05:31 น.

91 0    
การพัฒนาสื่อ Unplugged coding ในการสอนออนไลน์ การพัฒนาสื่อ Unplugged coding ในการสอนออนไลน์

โดย parwa2530 เมื่อ 14 พ.ค. 2565 เวลา 19:26 น.

97 0    
รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระ รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระ

โดย artikus9218 เมื่อ 14 พ.ค. 2565 เวลา 15:49 น.

54 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม Microsoft Power Point การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม Microsoft Power Point

โดย tvpppm2 เมื่อ 14 พ.ค. 2565 เวลา 08:30 น.

54 0    
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน

โดย zidane_ohm1 เมื่อ 13 พ.ค. 2565 เวลา 21:44 น.

81 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (PBL) รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

โดย sailun60 เมื่อ 05 พ.ค. 2565 เวลา 21:38 น.

137 0    
การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย zenerthai เมื่อ 12 พ.ค. 2565 เวลา 21:35 น.

57 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย pen.pak.00711 เมื่อ 12 พ.ค. 2565 เวลา 13:56 น.

59 0    
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัด การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Microsoft Excel สร้างแบบฝึกหัด

โดย pen.pak.00711 เมื่อ 12 พ.ค. 2565 เวลา 13:54 น.

61 0    
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)

โดย mayulee.nyp เมื่อ 11 พ.ค. 2565 เวลา 21:32 น.

80 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

โดย aorny2008 เมื่อ 11 พ.ค. 2565 เวลา 18:19 น.

74 0    
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์_ครูธัญพันธ์ ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์_ครูธัญพันธ์

โดย krootunyapun.saichon เมื่อ 10 พ.ค. 2565 เวลา 15:21 น.

121 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ด้วยกระบวนการ4ขั้นการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ด้วยกระบวนการ4ขั้นการเรียนรู้

โดย bankhaosongklong เมื่อ 09 พ.ค. 2565 เวลา 23:53 น.

98 0    
โครงการโรงเรียนคุณภาพ "กล่องมหัศจรรย์งานอาชีพ"ตามวิถี โครงการโรงเรียนคุณภาพ "กล่องมหัศจรรย์งานอาชีพ"ตามวิถี

โดย bankhaosongklong เมื่อ 09 พ.ค. 2565 เวลา 23:49 น.

90 0    
ารพัฒนาการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา_ครูชดาภร ารพัฒนาการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา_ครูชดาภร

โดย kruchadaporn.yarang เมื่อ 09 พ.ค. 2565 เวลา 18:03 น.

100 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โดย pattama444 เมื่อ 09 พ.ค. 2565 เวลา 16:09 น.

117 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องต้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องต้น

โดย anusara.keke เมื่อ 08 พ.ค. 2565 เวลา 15:33 น.

103 0    
การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบบูรณาก การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบบูรณาก

โดย krueakphysics เมื่อ 08 พ.ค. 2565 เวลา 06:00 น.

110 0    
รายงานการนิเทศแบบร่วมพัฒนา เพื่อส่งเสริมความสามารถฯ รายงานการนิเทศแบบร่วมพัฒนา เพื่อส่งเสริมความสามารถฯ

โดย nattaya92148 เมื่อ 07 พ.ค. 2565 เวลา 21:39 น.

71 0    
^