LASTEST NEWS

18 มี.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 18 มี.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช อนุมัติตำแหน่งว่าง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 44 อัตรา 18 มี.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562อนาคตการศึกษาไทยไม่มีในและนอกระบบ 18 มี.ค. 2562กศจ.แพร่ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.หนองบัวลำภู ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.ระยอง ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

โดย wasinee.tal เมื่อ 03 มี.ค. 2562 เวลา 12:34 น.

42 0    
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

โดย krusit168 เมื่อ 02 มี.ค. 2562 เวลา 22:07 น.

48 0    
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนื้อหามหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนื้อหามหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต

โดย krusit168 เมื่อ 02 มี.ค. 2562 เวลา 22:02 น.

60 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  “บวก ลบ หรรษา” การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “บวก ลบ หรรษา”

โดย direkrit132 เมื่อ 02 มี.ค. 2562 เวลา 21:56 น.

40 0    
การพัฒนาวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  ด้วยเทคนิค STAD การพัฒนาวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STAD

โดย direkrit132 เมื่อ 02 มี.ค. 2562 เวลา 21:40 น.

47 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน

โดย wwrnuch.2562 เมื่อ 02 มี.ค. 2562 เวลา 18:45 น.

50 0    
การประเมินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) การประเมินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)

โดย wwrnuch.2562 เมื่อ 02 มี.ค. 2562 เวลา 17:59 น.

35 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ 6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ 6

โดย worasa498 เมื่อ 02 มี.ค. 2562 เวลา 11:10 น.

41 0    
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์

โดย koykoyku เมื่อ 02 มี.ค. 2562 เวลา 10:36 น.

40 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย

โดย kruann เมื่อ 01 มี.ค. 2562 เวลา 19:43 น.

39 0    
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนเชิงรุก (Active Learning) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนเชิงรุก (Active Learning)

โดย kritnarong14 เมื่อ 01 มี.ค. 2562 เวลา 17:53 น.

37 0    
การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)

โดย saowapap03 เมื่อ 01 มี.ค. 2562 เวลา 10:41 น.

47 0    
การประเมินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมActive Learning สู่ชั้นเรียน การประเมินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมActive Learning สู่ชั้นเรียน

โดย saowapap03 เมื่อ 01 มี.ค. 2562 เวลา 10:39 น.

40 0    
ชื่อผลงาน	:	รายงานการประเมินโครงการ ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการ

โดย nangfanit2807 เมื่อ 01 มี.ค. 2562 เวลา 10:38 น.

42 0    
คำและชนิดของคำ คำและชนิดของคำ

โดย boonleasri เมื่อ 01 มี.ค. 2562 เวลา 05:24 น.

36 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนแปด  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนแปด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

โดย gung_pp เมื่อ 01 มี.ค. 2562 เวลา 00:26 น.

49 0    
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนนาฏศิลป์สร้างสรรค์

โดย tpassamon เมื่อ 17 ม.ค. 2562 เวลา 08:11 น.

102 0    
รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2

โดย pairach08 เมื่อ 28 ก.พ. 2562 เวลา 12:46 น.

33 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้

โดย bunyanuch82517 เมื่อ 28 ก.พ. 2562 เวลา 10:56 น.

40 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนโครงงานด้วยสะเต็มศึกษาตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต การพัฒนารูปแบบการสอนโครงงานด้วยสะเต็มศึกษาตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

โดย ppenchan5 เมื่อ 05 ม.ค. 2562 เวลา 14:19 น.

91 0    
^