LASTEST NEWS

02 เม.ย. 2563แบบทดสอบ เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ 80% ได้เกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563เตรียมตัว!! ท้องถิ่น สำรวจตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นๆ 02 เม.ย. 2563โรงเรียนบ้านหนองปรือ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ สมัคร 16-20 เม.ย.2563 01 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!!! วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา สมัครด้วยตนเองหรือทาง E-mail 01 เม.ย. 2563กศจ.สมุทรปราการ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.กรุงเทพมหานคร - รายงานตัว 9 เมษายน 2563 01 เม.ย. 2563รมว.ศธ. หารือกรอบอัตรา ให้ "พนักงานราชการ-ลูกจ้าง" บรรจุและแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่างเกษียณ 01 เม.ย. 2563อบรมหลักสูตร ไวรัส CoVID-19 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ได้เกียรติบัตร  01 เม.ย. 2563เตรียมประกาศรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย Juthamas18 เมื่อ 16 มี.ค. 2563 เวลา 15:31 น.

107 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห

โดย khwan3284 เมื่อ 16 มี.ค. 2563 เวลา 01:08 น.

35 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนฯ การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนฯ

โดย nettypum เมื่อ 15 มี.ค. 2563 เวลา 21:04 น.

26 0    
การพัฒนาบทเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)  เรื่อง พระไตรปิ การพัฒนาบทเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เรื่อง พระไตรปิ

โดย innova เมื่อ 15 มี.ค. 2563 เวลา 20:26 น.

22 0    
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ การพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

โดย noei1985 เมื่อ 15 มี.ค. 2563 เวลา 16:06 น.

30 0    
การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบรวมใจพัฒนา

โดย kankan.pool เมื่อ 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:32 น.

62 0    
เผยแพร่ผลงาน R&D เผยแพร่ผลงาน R&D

โดย kankan.pool เมื่อ 15 มี.ค. 2563 เวลา 12:27 น.

42 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ

โดย direkrit132 เมื่อ 15 มี.ค. 2563 เวลา 10:53 น.

63 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมAdobePhotoshop การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมAdobePhotoshop

โดย krutip.com เมื่อ 15 มี.ค. 2563 เวลา 10:52 น.

19 0    
ชุดกิจกรรมศิลปะพัฒนากล้ามเนื้อมือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน ชุดกิจกรรมศิลปะพัฒนากล้ามเนื้อมือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน

โดย salay_pk เมื่อ 15 ก.พ. 2563 เวลา 21:29 น.

91 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมเก การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมเก

โดย kruchut3 เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 21:20 น.

34 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง.Thinking. School การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง.Thinking. School

โดย blackmx0 เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 21:15 น.

36 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด ร่วมกั การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด ร่วมกั

โดย blackmx0 เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 21:12 น.

36 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย เสรี เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 14:26 น.

34 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด

โดย prakobesm เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 13:03 น.

28 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบการเรียนรู้แบบสื การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการเรียนรู้แบบสื

โดย wanmueang2 เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 11:34 น.

47 0    
เผยแพร่งานวิชาการ เทียนติดพิมพ์เมืองอุบลราชธานี เผยแพร่งานวิชาการ เทียนติดพิมพ์เมืองอุบลราชธานี

โดย zazabii9892 เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 08:23 น.

25 0    
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียน-เล่นเป็นทีม การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียน-เล่นเป็นทีม

โดย prakobesm เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 07:42 น.

21 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงออกแบบ

โดย zazabii9892 เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 06:52 น.

15 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง การแปรรูปและกา การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง การแปรรูปและกา

โดย tanapronsirimun1111 เมื่อ 14 มี.ค. 2563 เวลา 04:31 น.

21 0    
^