LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง

โดย directorwipaval@gmail.com เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 09:25 น.

168 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี

โดย kingphet@crms8.ac.th เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 00:16 น.

137 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาฯ

โดย nnnp.kysr@gmail.com เมื่อ 14 ก.พ. 2567 เวลา 17:18 น.

166 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดย pungun@bua-yai.ac.th เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 21:33 น.

153 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ

โดย nanthawan4281@gmail.com เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 16:46 น.

154 0    
การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้

โดย n.kongsakon@gmail.com เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 12:49 น.

145 0    
ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ

โดย kitsana030318@gmail.com เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 10:15 น.

139 0    
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา

โดย kitsana030318@gmail.com เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 10:05 น.

124 0    
รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ

โดย promtao@gmail.com เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 15:46 น.

151 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสง

โดย watchara.singthong@gmail.com เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09:52 น.

155 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สู่วิถีความพอเพียง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สู่วิถีความพอเพียง

โดย watchara.singthong@gmail.com เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09:58 น.

158 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง

โดย saraleechanteson@gmail.com เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 19:24 น.

286 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

โดย patchaloa@gmail.com เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 14:43 น.

200 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โดย patchaloa@gmail.com เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 14:41 น.

179 0    
เผยแพร่งานวิจัย เผยแพร่งานวิจัย

โดย twoblack_angel@hotmail.com เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 12:51 น.

145 0    
การพัฒนารูปแบบการสอน SATI บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอน SATI บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา

โดย panita@knpschool.ac.th เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 05:21 น.

131 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่

โดย kingphet@crms8.ac.th เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 23:26 น.

158 0    
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ

โดย kingphet@crms8.ac.th เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 20:43 น.

120 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ

โดย niramontonti@yahoo.com เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 17:06 น.

145 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนฯ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนฯ

โดย yutthachai24@gmail.com เมื่อ 08 ก.พ. 2567 เวลา 10:55 น.

232 0    
^