LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ฯ การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ฯ

โดย rawisarahomsing เมื่อ 12 มี.ค. 2566 เวลา 16:05 น.

74 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

โดย poyrenu61 เมื่อ 11 มี.ค. 2566 เวลา 15:11 น.

88 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

โดย wpcom02 เมื่อ 10 มี.ค. 2566 เวลา 18:52 น.

162 0    
รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

โดย wpcom02 เมื่อ 10 มี.ค. 2566 เวลา 18:49 น.

162 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง โภชนาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง โภชนาการ

โดย นางสาวณัฐริกา จอมเจริญ เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 16:36 น.

64 0    
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู

โดย นางสาวณัฐริกา จอมเจริญ เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:49 น.

95 0    
การสร้างและใช้ใบปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างและใช้ใบปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย rachayu2511 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:28 น.

85 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

โดย talathip29 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:26 น.

81 0    
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การต่อวงจร RLC การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การต่อวงจร RLC

โดย talathip29 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:24 น.

80 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา

โดย narissara281990 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:17 น.

126 0    
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดย maadum.top28 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:10 น.

71 0    
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลับดอกสว่าน วิชางานฝึกฝีมือ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลับดอกสว่าน วิชางานฝึกฝีมือ

โดย somnana2008 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 12:51 น.

92 0    
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานฝึกฝีมือ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานฝึกฝีมือ

โดย somnana2008 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 12:41 น.

65 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบเครื่องมือกล 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบเครื่องมือกล 1

โดย phonsupamw เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 11:42 น.

70 0    
ปรับประยุกต์สื่อการสอนโดยนำเนื้อหาเรื่อง วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Pro ปรับประยุกต์สื่อการสอนโดยนำเนื้อหาเรื่อง วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Pro

โดย patch1992 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 10:35 น.

77 0    
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน

โดย amnat1997 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 10:28 น.

58 0    
การศึกษาสาเหตุและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน การศึกษาสาเหตุและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน

โดย amnat1997 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 10:26 น.

78 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาฯ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาฯ

โดย weerachart9903 เมื่อ 08 มี.ค. 2566 เวลา 20:46 น.

94 0    
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล๑ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล๑

โดย weerachart9903 เมื่อ 08 มี.ค. 2566 เวลา 20:41 น.

76 0    
รายงานการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหล รายงานการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหล

โดย pattayaschool4 เมื่อ 08 มี.ค. 2566 เวลา 19:33 น.

119 0    
^ <