LASTEST NEWS

20 เม.ย. 2564(20 เม.ย.64) สพฐ.ออกหนังสือด่วนที่สุด! แจ้งการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โควิด-19 20 เม.ย. 2564สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี'64 20 เม.ย. 2564สมาคมครูแห่งประเทศไทย โพสต์ ผลกระทบต่อผู้เข้ามาประกอบวิชาชีพครู หลังจากพรบ.กศ.แห่งชาติฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 20 เม.ย. 2564การปฏิรูปโรงเรียนด้วยวิธีการยุบควบรวมโรงเรียนเล็กนั้นจะใช่หรือ? 20 เม.ย. 2564แบบทดสอบออนไลน์ “ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ” ทำผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง E-mail 20 เม.ย. 2564(20 เม.ย.2564) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบท้องถิ่น ปีพ.ศ.2564 19 เม.ย. 2564ศธ.ไม่เลื่อนเปิดเทอม'64 ให้ สพท.เรียกบรรจุครูบัญชีเขตฯใกล้เคียง แก้ขาดแคลน 19 เม.ย. 2564กศจ.อุบลราชธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบใหม่ 95 อัตรา - รายงานตัว 7 พ.ค.2564 19 เม.ย. 2564สอศ.เลื่อนสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยหนีโควิด 19 เม.ย. 2564ค.อ.ท.ร้อง "รมว.ศธ." ถอด "เอกชัย" ออกจากทุกตำแหน่ง เหตุพูดทำให้วิชาชีพครูด้อยค่า

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5STEPS ร่วมกับชุดการสอนแบบศูนย์การเรี การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5STEPS ร่วมกับชุดการสอนแบบศูนย์การเรี

โดย akke1881 เมื่อ 15 มี.ค. 2564 เวลา 19:59 น.

53 0    
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางกายภาพและความสามารถในการดูดซับน้ำ การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางกายภาพและความสามารถในการดูดซับน้ำ

โดย surapong648 เมื่อ 15 มี.ค. 2564 เวลา 10:04 น.

47 0    
รายงานการประเมินโครงการการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา รายงานการประเมินโครงการการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา

โดย wilawan.khamsawang เมื่อ 14 มี.ค. 2564 เวลา 15:28 น.

56 0    
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถ

โดย saowspider เมื่อ 14 มี.ค. 2564 เวลา 14:55 น.

79 0    
"ต้นกล้า ล้านตอง เพาะพันธุ์ พอเพียง" การจัดการเรียนรู้ "ต้นกล้า ล้านตอง เพาะพันธุ์ พอเพียง" การจัดการเรียนรู้

โดย praewa-a เมื่อ 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 น.

51 0    
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem   Activities” การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities”

โดย praewa-a เมื่อ 14 มี.ค. 2564 เวลา 00:45 น.

57 0    
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเ

โดย watcharama2371 เมื่อ 13 มี.ค. 2564 เวลา 07:24 น.

71 0    
การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

โดย k.vanasnan เมื่อ 12 มี.ค. 2564 เวลา 13:17 น.

65 0    
การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านควา การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านควา

โดย k.vanasnan เมื่อ 12 มี.ค. 2564 เวลา 13:12 น.

59 0    
วิจัยเรื่องการอ่านคำศัพท์เรื่องAnimalอังกฤษป.1ครูศิดานันท์ สิงห์ วิจัยเรื่องการอ่านคำศัพท์เรื่องAnimalอังกฤษป.1ครูศิดานันท์ สิงห์

โดย sarawut30072519 เมื่อ 11 มี.ค. 2564 เวลา 16:28 น.

87 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา

โดย littleklein28 เมื่อ 11 มี.ค. 2564 เวลา 16:08 น.

73 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โดย lulalable58 เมื่อ 11 มี.ค. 2564 เวลา 00:47 น.

73 0    
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะการอ่าน การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะการอ่าน

โดย กวินนา หอมหวล เมื่อ 10 มี.ค. 2564 เวลา 20:18 น.

109 0    
รายงานผลการประเมินโครงการปลูกจิตสำนึกสร้างความเป็นไทย   อ่านต่อไ รายงานผลการประเมินโครงการปลูกจิตสำนึกสร้างความเป็นไทย อ่านต่อไ

โดย keittiyot เมื่อ 10 มี.ค. 2564 เวลา 19:24 น.

67 0    
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   อ่านต่อได้ที่ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อได้ที่

โดย praewa-a เมื่อ 10 มี.ค. 2564 เวลา 13:13 น.

100 0    
รายการการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖๒ รายการการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖๒

โดย nirutnukphet เมื่อ 10 มี.ค. 2564 เวลา 09:46 น.

107 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

โดย raksasri1111 เมื่อ 09 มี.ค. 2564 เวลา 21:03 น.

130 0    
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านบึงพิชัยโดยใช้ DLTV รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านบึงพิชัยโดยใช้ DLTV

โดย banbeungpichai เมื่อ 09 มี.ค. 2564 เวลา 09:44 น.

83 0    
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน

โดย phanachet21 เมื่อ 08 มี.ค. 2564 เวลา 20:31 น.

97 0    
การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์ Pakkred Learning Cyber การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์ Pakkred Learning Cyber

โดย pum_104 เมื่อ 08 มี.ค. 2564 เวลา 18:50 น.

51 0    
^