LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษตามแนวท การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษตามแนวท

โดย Comman24 เมื่อ 27 พ.ย. 2566 เวลา 13:29 น.

105 0    
เผยแพร่ผลงานรางวัลครูต้นแบบ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง เผยแพร่ผลงานรางวัลครูต้นแบบ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง

โดย jenjira2934 เมื่อ 25 พ.ย. 2566 เวลา 13:02 น.

100 0    
เผยแพร่แบบรายงานประวัติและผลงานของครู เสนอเพื่อรับการประเมินผลงา เผยแพร่แบบรายงานประวัติและผลงานของครู เสนอเพื่อรับการประเมินผลงา

โดย jenjira2934 เมื่อ 25 พ.ย. 2566 เวลา 12:56 น.

96 0    
การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โดย krukeekabu เมื่อ 24 พ.ย. 2566 เวลา 15:57 น.

84 0    
เผยแพร่ผลงานของนางวัฒนาพร  รังคะราช เผยแพร่ผลงานของนางวัฒนาพร รังคะราช

โดย nidmanida เมื่อ 24 พ.ย. 2566 เวลา 15:14 น.

99 0    
วิธีการแก้ปัญหาเผิวหน้าของคุณครูด้วย iCON FACE วิธีการแก้ปัญหาเผิวหน้าของคุณครูด้วย iCON FACE

โดย iCON FACE เมื่อ 23 พ.ย. 2566 เวลา 22:22 น.

101 0    
บิงโกเลขยกกำลัง บิงโกเลขยกกำลัง

โดย aeja5001 เมื่อ 23 พ.ย. 2566 เวลา 14:07 น.

103 0    
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101

โดย Comman24 เมื่อ 23 พ.ย. 2566 เวลา 09:22 น.

92 0    
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล๔ รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล๔

โดย krumamrbt5 เมื่อ 22 พ.ย. 2566 เวลา 14:09 น.

81 0    
fortune mouse pg fortune mouse pg

โดย kristofertaylorr@gmail.com เมื่อ 21 พ.ย. 2566 เวลา 18:13 น.

108 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย teerawat เมื่อ 20 พ.ย. 2566 เวลา 17:33 น.

97 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 20 พ.ย. 2566 เวลา 14:27 น.

77 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย pryfon2517 เมื่อ 19 พ.ย. 2566 เวลา 16:29 น.

114 0    
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย krukitibut1 เมื่อ 19 พ.ย. 2566 เวลา 15:52 น.

105 0    
การประเมินโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การประเมินโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โดย patt2515 เมื่อ 18 พ.ย. 2566 เวลา 16:23 น.

90 0    
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เ การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เ

โดย wiparut7721 เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 22:21 น.

93 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเป

โดย wiparut7721 เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 22:13 น.

82 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning

โดย kulbuyyakulcira752 เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 19:22 น.

112 0    
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นฯ ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นฯ

โดย thaisamutr เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 15:56 น.

79 0    
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฯ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฯ

โดย thaisamutr เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 15:55 น.

95 0    
^