LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โดย pokyuthai เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 00:40 น.

18 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย krunut.maeousu เมื่อ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 22:05 น.

21 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย krunut.maeousu เมื่อ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 22:02 น.

24 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย ttkit22 เมื่อ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 20:02 น.

26 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย anwa1056 เมื่อ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 22:13 น.

38 0    
วิจัยในชั้นเรียน การเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึกทักษะจากผังความคิด วิจัยในชั้นเรียน การเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึกทักษะจากผังความคิด

โดย KHRU PHIT เมื่อ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 21:15 น.

32 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้รอบตัว รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้รอบตัว

โดย wichit.s เมื่อ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 20:15 น.

34 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้รอบตัวควบคู่ รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้รอบตัวควบคู่

โดย wichit.s เมื่อ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 20:12 น.

27 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกระบวนการฝึก 3 ขั้น เพื่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกระบวนการฝึก 3 ขั้น เพื่อ

โดย wichit.s เมื่อ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 20:04 น.

28 0    
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯโรงเรียนวัดพุทธบูชา การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯโรงเรียนวัดพุทธบูชา

โดย sureerat.kong เมื่อ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 15:04 น.

32 0    
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสองพิทยาคม

โดย nattaya096 เมื่อ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 13:43 น.

34 0    
บทคัดย่อ      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาฯ บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาฯ

โดย kulo012518 เมื่อ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 11:14 น.

26 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย napamon2523 เมื่อ 26 มิ.ย. 2565 เวลา 18:14 น.

32 0    
การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ทฤษฎีของตราบาสโซ (Trabasso) การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ทฤษฎีของตราบาสโซ (Trabasso)

โดย parit.mcs เมื่อ 26 มิ.ย. 2565 เวลา 15:56 น.

60 0    
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย KunKrooPunNarak เมื่อ 26 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19 น.

33 0    
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โดย tonmaison30 เมื่อ 24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:22 น.

42 0    
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โดย tonmaison30 เมื่อ 24 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28 น.

31 0    
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพฯ การประเมินโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพฯ

โดย ratchawat2009 เมื่อ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 22:57 น.

42 0    
รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น ม.6 รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น ม.6

โดย thayaya2522 เมื่อ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 22:41 น.

31 0    
การประเมินผลโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ RICE Model การประเมินผลโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ RICE Model

โดย Pattama5663 เมื่อ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 21:38 น.

33 0    
^