LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รูปแบบการนิเทศการศึกษา(ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์) รูปแบบการนิเทศการศึกษา(ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์)

โดย janyarak2131 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:29 น.

63 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ(ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ(ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์)

โดย janyarak2131 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:19 น.

67 0    
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู(รายงานโดย นางสาวลัลลนา บัวศรี) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู(รายงานโดย นางสาวลัลลนา บัวศรี)

โดย wiratnakhonrat2517 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 10:18 น.

71 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้เกม

โดย wassana2 เมื่อ 13 ม.ค. 2567 เวลา 08:56 น.

87 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง

โดย kum5711abc เมื่อ 12 ม.ค. 2567 เวลา 20:37 น.

67 0    
เผยแพร่นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เผยแพร่นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โดย a_m_p_fake เมื่อ 11 ม.ค. 2567 เวลา 15:14 น.

69 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง

โดย kum5711abc เมื่อ 11 ม.ค. 2567 เวลา 13:52 น.

122 0    
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา

โดย apichat521 เมื่อ 09 ม.ค. 2567 เวลา 20:21 น.

82 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงค์ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงค์

โดย thayaya2522 เมื่อ 09 ม.ค. 2567 เวลา 12:06 น.

77 0    
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 15:41 น.

80 0    
การพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Lea การพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Lea

โดย supervisor_nb2 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 13:42 น.

80 0    
การพัฒนาชุดนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเ การพัฒนาชุดนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเ

โดย supervisor_nb2 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 13:41 น.

68 0    
การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการคูณ โดยการตั้งคูณ ชั้นป.3 การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการคูณ โดยการตั้งคูณ ชั้นป.3

โดย krunan.04 เมื่อ 06 ม.ค. 2567 เวลา 22:02 น.

72 0    
รายงานผลการจัดการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โดย นายเทวัน พอใจ เมื่อ 06 ม.ค. 2567 เวลา 13:53 น.

208 0    
ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด  โดยใช้ PWD -SAFE ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด โดยใช้ PWD -SAFE

โดย yaiisdead เมื่อ 03 ม.ค. 2567 เวลา 22:03 น.

100 0    
การจัดการเรียนรู้จากใบเตยโดยใช้หน่วยการเรียนรู้จัดประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้จากใบเตยโดยใช้หน่วยการเรียนรู้จัดประสบการณ์

โดย siriyapon44 เมื่อ 03 ม.ค. 2567 เวลา 14:11 น.

93 0    
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ

โดย siriyapon44 เมื่อ 03 ม.ค. 2567 เวลา 12:04 น.

97 0    
การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง วงกลม ป.6 การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง วงกลม ป.6

โดย amisangkanakin เมื่อ 02 ม.ค. 2567 เวลา 15:23 น.

87 0    
แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ นวัตกรรมการจัดการเรียนร แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ นวัตกรรมการจัดการเรียนร

โดย kohnumjone1 เมื่อ 01 ม.ค. 2567 เวลา 20:09 น.

84 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวคิดไฮสโคป การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวคิดไฮสโคป

โดย ipadinlove3094 เมื่อ 31 ธ.ค. 2566 เวลา 17:34 น.

112 0    
^