LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2561คุรุสภา มีมติปรับแก้ร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  24 ก.ย. 2561ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูล การจ้างธุรการโรงเรียน 14,363 อัตรา 24 ก.ย. 2561สอบครูผู้ช่วยติดมีโอกาสบรรจุไหม 23 ก.ย. 2561เตรียมตัวลุย! (คาดการณ์) กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ล็อตใหม่ สพฐ./ท้องถิ่น/อาชีวะ/กศน. 23 ก.ย. 2561กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา สมัคร 1 - 24 ตุลาคม 2561 23 ก.ย. 2561อายุ38ปี ทำงานเอกชนอยู่ สนใจสมัครเป็นข้าราชการครู/ยังมีโอกาสอยู่ไหม? 21 ก.ย. 2561กศจ.นครราชสีมา รวมลิงค์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 21 ก.ย. 2561ตัดสินใจไม่ถูกกับการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองในอนาคต "ครูผู้ช่วย 1/2561" 21 ก.ย. 2561นักวิชาการ แนะ ศธ. ทบทวนบรรจุครูจบไม่ตรงสายสอนประถม ส่อกระทบพัฒนาการเด็ก 21 ก.ย. 2561พิจิตรวิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูส่อเค้าบาน

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
บทคัดย่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กราฟิก  วิชาวิทยาศาสตร์ บทคัดย่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์

โดย sompoyyy เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 19:09 น.

19 0    
การทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ การทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์

โดย sompoyyy เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 19:02 น.

19 0    
บทคัดย่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บทคัดย่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โดย pna024 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 15:55 น.

24 0    
บทคัดย่อ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม บทคัดย่อ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

โดย pna024 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 15:53 น.

24 0    
ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ของนางทรงกลด ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ของนางทรงกลด

โดย krusongkrod.t2 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 14:59 น.

111 0    
รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุขฯ รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุขฯ

โดย kru.setthawat เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 14:11 น.

24 0    
รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องอาณาจักรอยุธยา วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องอาณาจักรอยุธยา วิชาประวัติศาสตร์ ป.5

โดย Sinchaikob เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 13:39 น.

28 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เหลือใช้ ผลการใช้ชุดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้เหลือใช้

โดย panuwat19701 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 13:16 น.

27 0    
รายงานผลการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย รายงานผลการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย

โดย s_inloei เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 13:15 น.

20 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเห็นคุณค่าในตนเอง

โดย krudawan0720 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 13:14 น.

66 0    
รายงานผลของการพัฒนาและใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน รายงานผลของการพัฒนาและใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำพื้นฐาน

โดย krucompost เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 12:30 น.

20 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย dut_2553 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 09:24 น.

42 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนและโครงงานเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนและโครงงานเป็นฐาน

โดย julawat เมื่อ 29 ส.ค. 2561 เวลา 23:58 น.

23 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์

โดย nilphaldusit เมื่อ 29 ส.ค. 2561 เวลา 22:28 น.

24 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวน รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวน

โดย rewat297 เมื่อ 29 ส.ค. 2561 เวลา 20:12 น.

26 0    
ผลการใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย krucompost เมื่อ 29 ส.ค. 2561 เวลา 19:50 น.

25 0    
การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์แบบ R-A-D-T-R-C เพื่อพัฒนาทักษะ การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์แบบ R-A-D-T-R-C เพื่อพัฒนาทักษะ

โดย Artitaya1981 เมื่อ 29 ส.ค. 2561 เวลา 19:49 น.

23 0    
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน

โดย surangrut เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

66 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย เสรี เมื่อ 29 ส.ค. 2561 เวลา 16:27 น.

19 0    
:   รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา

โดย hamtrang@hotmail.com เมื่อ 29 ส.ค. 2561 เวลา 15:29 น.

23 0    
^