LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รูปแบบการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาฯ รูปแบบการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาฯ

โดย reiwadeemon เมื่อ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 22:24 น.

105 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย jasuphit2522 เมื่อ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 14:49 น.

131 0    
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล

โดย tee39133 เมื่อ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 15:23 น.

122 0    
รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน

โดย tee39133 เมื่อ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 15:14 น.

123 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียน SMILE Model การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียน SMILE Model

โดย keatworaluck เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 23:00 น.

142 0    
รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 20:44 น.

124 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “สุขกายสบายชีวี” รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “สุขกายสบายชีวี”

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 20:19 น.

133 0    
การศึกษาผลการจัดประสบการณ์บูรณาการ การศึกษาผลการจัดประสบการณ์บูรณาการ

โดย wasana.kuwasa2520 เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 13:46 น.

138 0    
รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

โดย seppavit.pibool เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 10:51 น.

127 0    
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565

โดย wuttinan2521 เมื่อ 18 ธ.ค. 2565 เวลา 11:56 น.

116 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการภาณุพงศ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการภาณุพงศ์

โดย aeman เมื่อ 17 ธ.ค. 2565 เวลา 10:06 น.

123 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายศุภณัฐ วงศ์สกุล เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายศุภณัฐ วงศ์สกุล

โดย Hanut.supawong เมื่อ 17 ธ.ค. 2565 เวลา 09:42 น.

111 0    
บทคัดย่องานวิจัย รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทคัดย่องานวิจัย รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โดย KRUTIKTIk เมื่อ 16 ธ.ค. 2565 เวลา 20:48 น.

89 0    
การใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างคำในภาษาไทยโดยใช้เทคนิค STAD การใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างคำในภาษาไทยโดยใช้เทคนิค STAD

โดย iamaor1513 เมื่อ 16 ธ.ค. 2565 เวลา 12:08 น.

100 0    
ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะเบื้องต้นมวยปล้ำ ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะเบื้องต้นมวยปล้ำ

โดย iamaor1513 เมื่อ 16 ธ.ค. 2565 เวลา 12:02 น.

90 0    
การจัดการดูแลในการเลี้ยงผึ้งโพรง การจัดการดูแลในการเลี้ยงผึ้งโพรง

โดย lamunyim23 เมื่อ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 09:28 น.

90 0    
การเลี้ยงไส้เดือน และการทำมูลไส้เดือน การเลี้ยงไส้เดือน และการทำมูลไส้เดือน

โดย lamunyim23 เมื่อ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 09:26 น.

94 0    
โลกของอาชีพ โลกของอาชีพ

โดย lamunyim23 เมื่อ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 09:25 น.

72 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โดย natsuda.kes เมื่อ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 20:44 น.

96 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางรุจนี พันธ์ศิริ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางรุจนี พันธ์ศิริ

โดย Kru_Pannipa เมื่อ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 11:36 น.

111 0    
^