LASTEST NEWS

20 เม.ย. 2564สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี'64 20 เม.ย. 2564สมาคมครูแห่งประเทศไทย โพสต์ ผลกระทบต่อผู้เข้ามาประกอบวิชาชีพครู หลังจากพรบ.กศ.แห่งชาติฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 20 เม.ย. 2564การปฏิรูปโรงเรียนด้วยวิธีการยุบควบรวมโรงเรียนเล็กนั้นจะใช่หรือ? 20 เม.ย. 2564แบบทดสอบออนไลน์ “ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ” ทำผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง E-mail 20 เม.ย. 2564(20 เม.ย.2564) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบท้องถิ่น ปีพ.ศ.2564 19 เม.ย. 2564ศธ.ไม่เลื่อนเปิดเทอม'64 ให้ สพท.เรียกบรรจุครูบัญชีเขตฯใกล้เคียง แก้ขาดแคลน 19 เม.ย. 2564กศจ.อุบลราชธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบใหม่ 95 อัตรา - รายงานตัว 7 พ.ค.2564 19 เม.ย. 2564สอศ.เลื่อนสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยหนีโควิด 19 เม.ย. 2564ค.อ.ท.ร้อง "รมว.ศธ." ถอด "เอกชัย" ออกจากทุกตำแหน่ง เหตุพูดทำให้วิชาชีพครูด้อยค่า 19 เม.ย. 2564โรงเรียนบ้านโป่งวัว รับสมัครพี่เลี้ยงนักเรียนระดับปฐมวัย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครบัดนี้-30 เม.ย.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย อังศุธร การสมเนตร์ เมื่อ 27 มี.ค. 2564 เวลา 10:57 น.

32 0    
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

โดย nepjune721 เมื่อ 26 มี.ค. 2564 เวลา 21:42 น.

30 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การขยำกระดาษควบคู่ขั้นตอนการ รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การขยำกระดาษควบคู่ขั้นตอนการ

โดย wichit.s เมื่อ 26 มี.ค. 2564 เวลา 20:03 น.

29 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทานเชิงคณิต เพื่อพัฒ รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทานเชิงคณิต เพื่อพัฒ

โดย wichit.s เมื่อ 26 มี.ค. 2564 เวลา 19:10 น.

26 0    
การใช้กิจกรรมศิลปะบำบัดร่วมกับการเสริมแรงเพื่อฝึกสมาธิในการทำงาน การใช้กิจกรรมศิลปะบำบัดร่วมกับการเสริมแรงเพื่อฝึกสมาธิในการทำงาน

โดย gif.eka เมื่อ 26 มี.ค. 2564 เวลา 18:57 น.

27 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โดย gemboy007 เมื่อ 26 มี.ค. 2564 เวลา 15:05 น.

35 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่มประกอบการใช้คำถามกระตุ้ รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเป็นกลุ่มประกอบการใช้คำถามกระตุ้

โดย wichit.s เมื่อ 26 มี.ค. 2564 เวลา 06:13 น.

50 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความสามารถการใ รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความสามารถการใ

โดย wichit.s เมื่อ 26 มี.ค. 2564 เวลา 06:00 น.

48 0    
รายงานผลการใช้แผ่นภาพประกอบคำคล้องจองควบคู่กระบวนการฝึก 3 ขั้น เ รายงานผลการใช้แผ่นภาพประกอบคำคล้องจองควบคู่กระบวนการฝึก 3 ขั้น เ

โดย wichit.s เมื่อ 26 มี.ค. 2564 เวลา 05:52 น.

47 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทานเชิงคณิต เพื่อพัฒ รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทานเชิงคณิต เพื่อพัฒ

โดย wichit.s เมื่อ 25 มี.ค. 2564 เวลา 22:24 น.

42 0    
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพั การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพั

โดย juntamaree2528 เมื่อ 25 มี.ค. 2564 เวลา 16:19 น.

36 0    
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยกิจกรรมSTEMติดปีกความรู้คู่คุณธรรม การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยกิจกรรมSTEMติดปีกความรู้คู่คุณธรรม

โดย setthawut903 เมื่อ 24 มี.ค. 2564 เวลา 15:06 น.

71 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย

โดย poyrenu61 เมื่อ 24 มี.ค. 2564 เวลา 12:34 น.

56 0    
เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์วิทย์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ ครูชิต เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์วิทย์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ ครูชิต

โดย sithisrijun เมื่อ 24 มี.ค. 2564 เวลา 11:13 น.

44 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

โดย jettaphol.th เมื่อ 23 มี.ค. 2564 เวลา 23:03 น.

47 0    
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกคำศัพท์ ชุด Words for fun การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกคำศัพท์ ชุด Words for fun

โดย fai.pariwat เมื่อ 23 มี.ค. 2564 เวลา 19:56 น.

39 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถ การพัฒนารูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

โดย thanyawadee.ph เมื่อ 22 มี.ค. 2564 เวลา 22:47 น.

41 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย

โดย wannapalahip เมื่อ 26 ก.พ. 2564 เวลา 23:22 น.

45 0    
วิจัยรูปแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) สื่อประสม_ภฌลดา วิจัยรูปแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) สื่อประสม_ภฌลดา

โดย krupat.prajeen เมื่อ 22 มี.ค. 2564 เวลา 15:50 น.

92 0    
รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา

โดย gittichai6 เมื่อ 22 มี.ค. 2564 เวลา 10:19 น.

70 0    
^