LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

โดย kamonchanoktochat เมื่อ 22 มี.ค. 2566 เวลา 18:11 น.

79 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความสามารถในการเขียนสะกดคำ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความสามารถในการเขียนสะกดคำ

โดย niramol1979 เมื่อ 22 มี.ค. 2566 เวลา 10:45 น.

67 0    
การพัฒนาารูปแบบการสอนเรื่องความสามารถในการอ่านจับใจความ การพัฒนาารูปแบบการสอนเรื่องความสามารถในการอ่านจับใจความ

โดย niramol1979 เมื่อ 22 มี.ค. 2566 เวลา 10:40 น.

94 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องแสงและการมองเห็น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องแสงและการมองเห็น

โดย niramol1979 เมื่อ 22 มี.ค. 2566 เวลา 10:36 น.

69 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อออนไลน์ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อออนไลน์

โดย yodia8626 เมื่อ 22 มี.ค. 2566 เวลา 09:09 น.

63 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิด การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิด

โดย saraleechanteson เมื่อ 21 มี.ค. 2566 เวลา 19:27 น.

93 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ โดยใช้รูป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ โดยใช้รูป

โดย kruchalermkhortrat เมื่อ 21 มี.ค. 2566 เวลา 18:52 น.

71 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย saraleechanteson เมื่อ 21 มี.ค. 2566 เวลา 18:37 น.

84 0    
การแก้ไขปัญหาทักษะการฟังภาษาจีนด้วยวีดิทัศน์ การแก้ไขปัญหาทักษะการฟังภาษาจีนด้วยวีดิทัศน์

โดย นางสาวทิฆัมพร ออมสิน เมื่อ 21 มี.ค. 2566 เวลา 17:47 น.

55 0    
ผลการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ QSCCS ร่วมกับเทคนิค LT ผลการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ QSCCS ร่วมกับเทคนิค LT

โดย chaninat112534 เมื่อ 21 มี.ค. 2566 เวลา 14:23 น.

60 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามทฤษฎี Constructivism การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามทฤษฎี Constructivism

โดย ratchanee.cf เมื่อ 21 มี.ค. 2566 เวลา 11:29 น.

81 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนร การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนร

โดย nsci511 เมื่อ 21 มี.ค. 2566 เวลา 09:04 น.

123 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ โดยใช้รูป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ โดยใช้รูป

โดย kruchalermkhortrat เมื่อ 21 มี.ค. 2566 เวลา 02:47 น.

106 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังกราฟิก รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังกราฟิก

โดย thayaya2522 เมื่อ 20 มี.ค. 2566 เวลา 16:57 น.

97 0    
ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

โดย wimolrat418 เมื่อ 20 มี.ค. 2566 เวลา 14:30 น.

78 0    
การนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โดย sasiyada5856 เมื่อ 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:48 น.

84 0    
ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุควิถีชีวิตใหม่ ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุควิถีชีวิตใหม่

โดย นิรันด์ เมื่อ 19 มี.ค. 2566 เวลา 23:26 น.

113 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

โดย นิรันด์ เมื่อ 19 มี.ค. 2566 เวลา 23:23 น.

93 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนววัฏจักร 4 MAT ร่วมกับวิธีการสอ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนววัฏจักร 4 MAT ร่วมกับวิธีการสอ

โดย py_sa เมื่อ 19 มี.ค. 2566 เวลา 20:19 น.

169 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภา รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภา

โดย py_sa เมื่อ 19 มี.ค. 2566 เวลา 20:16 น.

177 0    
^ <