LASTEST NEWS

18 มี.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 18 มี.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช อนุมัติตำแหน่งว่าง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 44 อัตรา 18 มี.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562อนาคตการศึกษาไทยไม่มีในและนอกระบบ 18 มี.ค. 2562กศจ.แพร่ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.หนองบัวลำภู ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.ระยอง ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย narongsaksringern เมื่อ 09 มี.ค. 2562 เวลา 01:19 น.

35 0    
การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

โดย lekha.pla เมื่อ 08 มี.ค. 2562 เวลา 22:50 น.

26 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ ด้วยวิธี SQ4R การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ ด้วยวิธี SQ4R

โดย prakasit084 เมื่อ 08 มี.ค. 2562 เวลา 20:34 น.

32 0    
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวน

โดย jeerasaktartar เมื่อ 08 มี.ค. 2562 เวลา 17:44 น.

27 0    
รายงานประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น รายงานประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

โดย Jplilarkul เมื่อ 08 มี.ค. 2562 เวลา 15:04 น.

24 0    
เผยแพร่ผลงาน นายสรวุธ  ข่ายแก้ว เผยแพร่ผลงาน นายสรวุธ ข่ายแก้ว

โดย tanchinjung เมื่อ 07 มี.ค. 2562 เวลา 20:59 น.

32 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  นายประกิจ  กิ่งทอง เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายประกิจ กิ่งทอง

โดย prakit.kingthong2019 เมื่อ 07 มี.ค. 2562 เวลา 16:57 น.

28 0    
เผยแพร่วิชาการ นายประกิจ  กิ่งทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา เผยแพร่วิชาการ นายประกิจ กิ่งทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา

โดย prakit.kingthong2019 เมื่อ 07 มี.ค. 2562 เวลา 16:47 น.

33 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ

โดย peaceresearch12 เมื่อ 07 มี.ค. 2562 เวลา 14:27 น.

26 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช

โดย skrung05 เมื่อ 07 มี.ค. 2562 เวลา 08:39 น.

61 0    
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

โดย kjandaeng เมื่อ 07 มี.ค. 2562 เวลา 06:06 น.

30 0    
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่างไฟน้อย คอยซ่อม รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ช่างไฟน้อย คอยซ่อม

โดย wachira5516 เมื่อ 07 มี.ค. 2562 เวลา 00:27 น.

26 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยวิธี SQ4R รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยวิธี SQ4R

โดย prakasit084 เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เวลา 23:13 น.

40 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเชิงรุก ( Active Learning รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเชิงรุก ( Active Learning

โดย maxnet51452 เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เวลา 23:00 น.

29 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เวลา รหัสวิชา ค14 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เวลา รหัสวิชา ค14

โดย wichuta_885 เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เวลา 22:32 น.

24 0    
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) เรื่องความรู้พื้นฐาน การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) เรื่องความรู้พื้นฐาน

โดย waraporn209 เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เวลา 22:24 น.

31 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน...... การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน......

โดย อรสา ผลอุดม เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เวลา 22:16 น.

25 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญา รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญา

โดย dusadee810.ds เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เวลา 21:55 น.

35 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

โดย อรสา ผลอุดม เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เวลา 19:18 น.

32 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

โดย saowapap03 เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เวลา 15:21 น.

31 0    
^