LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 24-30 มิ.ย.2565

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย varee เมื่อ 29 พ.ค. 2565 เวลา 11:25 น.

53 0    
การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ คุณภาพผู การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ คุณภาพผู

โดย ladda9393.s เมื่อ 29 พ.ค. 2565 เวลา 09:55 น.

43 0    
รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดย bunsanong.rose เมื่อ 27 พ.ค. 2565 เวลา 09:12 น.

56 0    
โครงการวิถีพุทธพัฒนา พาสุข สร้างคนดีสู่สังคมโรงเรียนวัดด่านช้าง โครงการวิถีพุทธพัฒนา พาสุข สร้างคนดีสู่สังคมโรงเรียนวัดด่านช้าง

โดย ananya.kpsp เมื่อ 26 พ.ค. 2565 เวลา 22:53 น.

39 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ส32103 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ส32103

โดย Titaree373 เมื่อ 26 พ.ค. 2565 เวลา 20:14 น.

50 0    
การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทำนบ การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทำนบ

โดย iamchestnutt เมื่อ 26 พ.ค. 2565 เวลา 18:08 น.

63 0    
การประเมินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน การประเมินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โดย bunsanong.rose เมื่อ 26 พ.ค. 2565 เวลา 12:00 น.

76 0    
การประเมินโครงการอบรมครู(มาตรฐาน กศน.ตำบล)#นายวุฒิพงษ์ จีรวุฒิ# การประเมินโครงการอบรมครู(มาตรฐาน กศน.ตำบล)#นายวุฒิพงษ์ จีรวุฒิ#

โดย Charaweenfe1 เมื่อ 26 พ.ค. 2565 เวลา 08:18 น.

60 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

โดย wuttichai4296 เมื่อ 25 พ.ค. 2565 เวลา 23:34 น.

50 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน

โดย yut1978 เมื่อ 25 พ.ค. 2565 เวลา 17:46 น.

51 0    
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสุขศึกษา เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสุขศึกษา

โดย rsaithong52 เมื่อ 25 พ.ค. 2565 เวลา 11:51 น.

53 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R

โดย Prawkaewkong เมื่อ 25 พ.ค. 2565 เวลา 09:57 น.

49 0    
การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPie การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPie

โดย lovebunbun2560 เมื่อ 24 พ.ค. 2565 เวลา 20:59 น.

63 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเ

โดย lovebunbun2560 เมื่อ 24 พ.ค. 2565 เวลา 20:57 น.

54 0    
การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย jibkessarin37 เมื่อ 24 พ.ค. 2565 เวลา 15:44 น.

41 0    
ประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหอน ประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหอน

โดย jibkessarin37 เมื่อ 24 พ.ค. 2565 เวลา 14:33 น.

41 0    
รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนวัดประชานาถ รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนวัดประชานาถ

โดย seangsouckwao เมื่อ 24 พ.ค. 2565 เวลา 12:06 น.

54 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โดย sarunya704 เมื่อ 10 พ.ค. 2565 เวลา 15:36 น.

129 0    
รูปแบบซีท-คอพ 21 ซีพีเอส เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา รูปแบบซีท-คอพ 21 ซีพีเอส เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา

โดย mrs.suwanna1 เมื่อ 22 พ.ค. 2565 เวลา 20:22 น.

46 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย kru.kritsada เมื่อ 22 พ.ค. 2565 เวลา 17:35 น.

49 0    
^