LASTEST NEWS

02 เม.ย. 2563แบบทดสอบ เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ 80% ได้เกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563เตรียมตัว!! ท้องถิ่น สำรวจตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นๆ 02 เม.ย. 2563โรงเรียนบ้านหนองปรือ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ สมัคร 16-20 เม.ย.2563 01 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!!! วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา สมัครด้วยตนเองหรือทาง E-mail 01 เม.ย. 2563กศจ.สมุทรปราการ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.กรุงเทพมหานคร - รายงานตัว 9 เมษายน 2563 01 เม.ย. 2563รมว.ศธ. หารือกรอบอัตรา ให้ "พนักงานราชการ-ลูกจ้าง" บรรจุและแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่างเกษียณ 01 เม.ย. 2563อบรมหลักสูตร ไวรัส CoVID-19 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ได้เกียรติบัตร  01 เม.ย. 2563เตรียมประกาศรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียน ระดับชั การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียน ระดับชั

โดย Bodyslamtang เมื่อ 20 มี.ค. 2563 เวลา 10:04 น.

42 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีไทยฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีไทยฯ

โดย Bodyslamtang เมื่อ 20 มี.ค. 2563 เวลา 10:01 น.

62 0    
การพัฒนาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษฯ การพัฒนาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษฯ

โดย Bodyslamtang เมื่อ 20 มี.ค. 2563 เวลา 09:57 น.

38 0    
การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฯ การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฯ

โดย Bodyslamtang เมื่อ 20 มี.ค. 2563 เวลา 09:53 น.

52 0    
การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ STORY LINE การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ STORY LINE

โดย Bodyslamtang เมื่อ 20 มี.ค. 2563 เวลา 09:50 น.

31 0    
พัฒนาทักษะการอ่านในรายวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะการอ่านในรายวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน

โดย Bodyslamtang เมื่อ 20 มี.ค. 2563 เวลา 09:45 น.

35 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีว

โดย chonnaporn100318 เมื่อ 20 มี.ค. 2563 เวลา 09:24 น.

33 0    
การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน

โดย Bodyslamtang เมื่อ 20 มี.ค. 2563 เวลา 08:40 น.

50 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย Napat610 เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา 23:17 น.

19 0    
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม

โดย surutchai เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา 20:26 น.

267 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SRPH การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SRPH

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา 18:12 น.

20 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด วาดสวยด้วยมือหนู การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด วาดสวยด้วยมือหนู

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา 18:10 น.

21 0    
การพัฒนารูปแบบการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยแบบ SQ4R โดยใช้สื่อ การพัฒนารูปแบบการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยแบบ SQ4R โดยใช้สื่อ

โดย hmc43168 เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา 17:03 น.

21 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยการเขียนแผนภาพความคิด การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยการเขียนแผนภาพความคิด

โดย hmc43168 เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา 17:00 น.

19 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย nanthawan4281 เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา 12:05 น.

15 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย nanthawan4281 เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา 12:01 น.

20 0    
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย nichadamaichai เมื่อ 19 มี.ค. 2563 เวลา 09:45 น.

26 0    
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

โดย suputchari เมื่อ 18 มี.ค. 2563 เวลา 21:43 น.

34 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจพ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพ

โดย kankan.pool เมื่อ 18 มี.ค. 2563 เวลา 16:24 น.

25 0    
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ศพด.คลองบางกระบือ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ศพด.คลองบางกระบือ

โดย muwanpen59 เมื่อ 18 มี.ค. 2563 เวลา 15:41 น.

17 0    
^