LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 24 ก.ย. 2565โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 27 กันยายน 2565 24 ก.ย. 2565โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย.2565 24 ก.ย. 2565สพม.สงขลา สตูล รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 23 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.จันทบุรี 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.กาฬสินธุ์ 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.เพชรบูรณ์ 23 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ราชบุรี 23 ก.ย. 2565สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

โดย kwang565310 เมื่อ 20 ก.ย. 2565 เวลา 10:56 น.

44 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนคงคาราม สพม.พบ รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนคงคาราม สพม.พบ

โดย นางสาวศรีสุดา สุขสำราญ เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 16:09 น.

145 0    
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย aisarn.rt เมื่อ 20 ก.ย. 2565 เวลา 08:10 น.

31 0    
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

โดย chayapapoo17 เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 23:21 น.

39 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจ

โดย chayapapoo17 เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 23:18 น.

36 0    
รายงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรี รายงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรี

โดย Namtip.kamonporn เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 21:39 น.

28 0    
การประเมินโครงการสร้างเส้นทางสู่งานอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน การประเมินโครงการสร้างเส้นทางสู่งานอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

โดย Namtip.kamonporn เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 21:33 น.

22 0    
รายงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรี รายงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรี

โดย Namtip.kamonporn เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 21:29 น.

22 0    
การประเมินโครงการสร้างเส้นทางสู่งานอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน การประเมินโครงการสร้างเส้นทางสู่งานอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

โดย Namtip.kamonporn เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 21:24 น.

22 0    
ผลการใช้ชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการใช้ชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย nayeeroh2521 เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 16:16 น.

21 0    
รายงานประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา รายงานประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

โดย นายพิชัย วงษ์จันทร์ เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 16:15 น.

146 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ

โดย นางสาววันวิสาข์ พร้ิมพราย เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 16:07 น.

23 0    
รายงานการประเมินโครงการ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา รายงานการประเมินโครงการ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา

โดย sorfee28 เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 14:07 น.

38 0    
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดย ssiphimlys528 เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 13:39 น.

34 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

โดย ซากี สะมะแอ เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 10:12 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ

โดย ซากี สะมะแอ เมื่อ 19 ก.ย. 2565 เวลา 09:55 น.

27 0    
กลยุทธ์การพัฒนาครู กลยุทธ์การพัฒนาครู

โดย achiraya1 เมื่อ 18 ก.ย. 2565 เวลา 22:50 น.

26 0    
บทเรียน e-book การ์ตูน บทเรียน e-book การ์ตูน

โดย achiraya1 เมื่อ 18 ก.ย. 2565 เวลา 22:34 น.

27 0    
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

โดย นายประเสริฐ คำน้อย เมื่อ 18 ก.ย. 2565 เวลา 13:41 น.

60 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

โดย นายประเสริฐ คำน้อย เมื่อ 18 ก.ย. 2565 เวลา 11:29 น.

41 0    
^