LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2563โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการครู สมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครบัดนี้ - 3 เมษายน 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัครบัดนี้ - 20 มีนาคม 2563 24 ก.พ. 2563กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 32 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2-11 มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563"บิ๊กตู่"สั่งศธ.ฟื้นคิดเลขในใจ-เรียงความ-ย่อความ 24 ก.พ. 2563อพท. เปิดรับเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 9 อัตรา สมัครบัดนี้-4มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563ตั้งทีมวิเคราะห์ข้อมูลครูทั้งระบบ 24 ก.พ. 2563กศจ.โคราช ให้กศจ.อื่น ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 94 อัตรา 24 ก.พ. 2563บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-9มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เปิดสอบผู้ช่วยครู 3 อัตรา สมัคร 2 - 10 มีนาคม 2563 

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู   อ่านต่อได้ที การพัฒนารูปแบบการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ของครู อ่านต่อได้ที

โดย komct05 เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 11:32 น.

23 0    
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

โดย komct05 เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 11:18 น.

20 0    
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดย girl_kann เมื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 05:18 น.

48 0    
แบบฝึกทักษะศิลปะทัศนศิลป์ ชุดสนุกกับลายเส้นเล่นสี ชั้นประถมศึกษา แบบฝึกทักษะศิลปะทัศนศิลป์ ชุดสนุกกับลายเส้นเล่นสี ชั้นประถมศึกษา

โดย lekysky1 เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 22:02 น.

27 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะปฏิบัติการใช้โปรแกรมประ

โดย zazabii9892 เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 20:53 น.

17 0    
การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกม การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกม

โดย khanittha.ying62 เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 19:23 น.

15 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย khanittha.ying62 เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 19:19 น.

23 0    
การพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E การพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

โดย lemononline23 เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 17:45 น.

19 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม

โดย lawan.pnk17 เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 17:21 น.

17 0    
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รร.ท.1 โพศรี การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รร.ท.1 โพศรี

โดย koooar15022521 เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 16:43 น.

19 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม

โดย koooar15022521 เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 16:51 น.

18 0    
รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์ รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์

โดย babe_sukkajang เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 12:38 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ

โดย babe_sukkajang เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 12:37 น.

27 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮสโคป รายงานผลการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮสโคป

โดย babe_sukkajang เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 12:36 น.

18 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL

โดย dejaimor เมื่อ 18 ก.พ. 2563 เวลา 09:54 น.

23 0    
การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการคิดแ การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการคิดแ

โดย kmmonodon เมื่อ 17 ก.พ. 2563 เวลา 22:39 น.

17 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพ้องเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพ้องเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

โดย sunnyyun2532 เมื่อ 17 ก.พ. 2563 เวลา 20:19 น.

18 0    
รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา

โดย somwang2518so เมื่อ 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:41 น.

26 0    
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและการคิดวิเคราะห์ชุดคนดีศรีร้อย การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านและการคิดวิเคราะห์ชุดคนดีศรีร้อย

โดย nidnoy1155 เมื่อ 17 ก.พ. 2563 เวลา 15:49 น.

15 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาพจิตรกรรม โดยใช้เทคนิคสีน้ำ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาพจิตรกรรม โดยใช้เทคนิคสีน้ำ

โดย reeyabb176 เมื่อ 17 ก.พ. 2563 เวลา 12:14 น.

44 0    
^