LASTEST NEWS

01 ธ.ค. 2563"ณัฏฐพล" จี้คุรุสภาทำบิ๊กดาต้าแก้ปัญหาขาดครู 01 ธ.ค. 2563ศธ 04009/ว 7131 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูฯ 01 ธ.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 344 คน สำรอง 145 คน วันที่ 7-8-9 ธันวาคม 2563 30 พ.ย. 2563ก.ค.ศ.เอาจริง ลงโทษทางวินัย ไล่ออกครู25 ราย ทุจริต ชู้สาว ล่วงละเมิดทางเพศ 30 พ.ย. 2563รับทั่วประเทศ กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ 397 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 15-21 ธ.ค.2563 30 พ.ย. 2563เลขาธิการ กพฐ."อัมพร พินะสา" แจงกรณีนักเรียนนัดใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียน 1 ธ.ค. 30 พ.ย. 2563สำนักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2563 29 พ.ย. 2563โรงเรียนสิริรัตนาธร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 29 พ.ย. 2563โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ สมัครบัดนี้ - 6 ธ.ค.2563 29 พ.ย. 2563โรงเรียนราชวินิตบางเขน รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่ 30 พ.ย. - 8 ธ.ค.2563

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
บทความวิชาการ บทบาทหน้าที่และภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบการประกันค บทความวิชาการ บทบาทหน้าที่และภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบการประกันค

โดย pickdemo เมื่อ 24 ต.ค. 2563 เวลา 11:22 น.

73 0    
การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

โดย pickdemo เมื่อ 24 ต.ค. 2563 เวลา 11:17 น.

69 0    
การประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.ดอยสะเก็ด การประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.ดอยสะเก็ด

โดย seiya.kom เมื่อ 24 ต.ค. 2563 เวลา 04:55 น.

54 0    
รูปแบบการพัฒนาทักษะครูเพื่อเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ของ กศน. รูปแบบการพัฒนาทักษะครูเพื่อเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ของ กศน.

โดย seiya.kom เมื่อ 24 ต.ค. 2563 เวลา 04:34 น.

79 0    
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

โดย drpakin2562 เมื่อ 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:49 น.

55 0    
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช

โดย cimawu เมื่อ 22 ต.ค. 2563 เวลา 21:09 น.

47 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน

โดย ksumon53 เมื่อ 21 ต.ค. 2563 เวลา 14:03 น.

56 0    
การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย suradet.t26 เมื่อ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:28 น.

39 0    
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดย nada.weedard เมื่อ 21 ต.ค. 2563 เวลา 10:24 น.

35 0    
รัชนี คล้ายทอง (2560) รายงานผลการใช้ชุดการเรียน สังคม ป.2 รัชนี คล้ายทอง (2560) รายงานผลการใช้ชุดการเรียน สังคม ป.2

โดย kruratchanee.tungsung เมื่อ 18 ต.ค. 2563 เวลา 17:22 น.

97 0    
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนเท การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนเท

โดย krurujikorn เมื่อ 16 ต.ค. 2563 เวลา 15:22 น.

48 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษ การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษ

โดย wc_16 เมื่อ 16 ต.ค. 2563 เวลา 14:14 น.

51 0    
จเด็ด ปลื้มสุดใจ : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จเด็ด ปลื้มสุดใจ : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

โดย Ded0557 เมื่อ 16 ต.ค. 2563 เวลา 10:43 น.

72 0    
วัชรพล นกดารา : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วัชรพล นกดารา : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

โดย wacharapon21 เมื่อ 16 ต.ค. 2563 เวลา 10:31 น.

62 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โดย praewa-a เมื่อ 15 ต.ค. 2563 เวลา 20:57 น.

56 0    
การจัดการระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 การจัดการระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3

โดย นางสุนิสา ถันชนนาง เมื่อ 15 ต.ค. 2563 เวลา 18:27 น.

36 0    
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม

โดย paitoon_yoo เมื่อ 14 ต.ค. 2563 เวลา 22:59 น.

81 0    
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนววิถีพุทธของนักเรียน โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนววิถีพุทธของนักเรียน

โดย manas เมื่อ 14 ต.ค. 2563 เวลา 17:55 น.

61 0    
การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมคุณลักษณะ

โดย manas เมื่อ 14 ต.ค. 2563 เวลา 17:53 น.

46 0    
รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย thayaya2522 เมื่อ 14 ต.ค. 2563 เวลา 10:23 น.

50 0    
^