LASTEST NEWS

18 มี.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 18 มี.ค. 2562กศจ.นครปฐม ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช อนุมัติตำแหน่งว่าง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 44 อัตรา 18 มี.ค. 2562กศจ.นครศรีธรรมราช ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562อนาคตการศึกษาไทยไม่มีในและนอกระบบ 18 มี.ค. 2562กศจ.แพร่ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 18 มี.ค. 2562กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.หนองบัวลำภู ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.ระยอง ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 17 มี.ค. 2562กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA

โดย joyppt เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา 19:45 น.

20 0    
เทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา

โดย yasumin เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา 19:19 น.

21 0    
การ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน การ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน

โดย yasumin เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา 19:17 น.

21 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเท การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเท

โดย banwankroo เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา 15:38 น.

19 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย nmkruauan เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา 13:36 น.

21 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

โดย krumomaynarak เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา 10:56 น.

56 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทั การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาเพื่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทั

โดย jrmusic2627 เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา 09:48 น.

22 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร่วมกับวิ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร่วมกับวิ

โดย jrmusic2627 เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา 09:47 น.

18 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 22:21 น.

32 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง

โดย phimjai_25491 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 16:48 น.

22 0    
ชื่อผลงาน  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร

โดย phimjai_25491 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 16:44 น.

26 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 12:21 น.

33 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี

โดย krusit168 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 10:06 น.

34 0    
รายงานการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รายงานการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3

โดย krusit168 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 10:03 น.

27 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา

โดย krusit168 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 10:00 น.

24 0    
รายงานการจัดรูปแบบการจัดการ เรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ รายงานการจัดรูปแบบการจัดการ เรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์

โดย krusit168 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 09:58 น.

23 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

โดย krusit168 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 09:55 น.

24 0    
การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนสำเร็จรูป การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนสำเร็จรูป

โดย krusit168 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 09:52 น.

20 0    
วิจัยในชั้นเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ วิจัยในชั้นเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์

โดย sarawut30072519 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 00:36 น.

33 0    
การพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนสะกดคำ การพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนสะกดคำ

โดย moddang1804 เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา 00:29 น.

56 0    
^