LASTEST NEWS

22 ก.ย. 2563กศน. ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป พ.ศ.2563 ผ่าน 3 ช่องทางการสื่อสาร 22 ก.ย. 2563ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กศน. รอบทั่วไป พ.ศ.2563 เช็กรายชื่อผู้สอบผ่านขึ้นบัญชี ที่นี่ 21 ก.ย. 2563กมว.เห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักสูตรป.บัณฑิต ตัดปฎิบัติการสอน12หน่วยกิต 21 ก.ย. 2563กำหนดวันยื่นหลักฐานและเอกสาร ของผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย กทม. 21 ก.ย. 2563ประกาศแล้ว! ผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่ 1/2562) ตรวจรายชื่อผู้สอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค 1 ที่นี่ 21 ก.ย. 2563ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 กันยายน นี้  21 ก.ย. 2563สอบบรรจุข้าราชการกรุงเทพฯ 958 อัตรา 25 ต.ค.63 นี้ 21 ก.ย. 2563กศจ.ลพบุรี พร้อมประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์ 21 ก.ย. 2563กศจ.อุบลราชธานี จัดสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ค สัมภาษณ์และสอบสาธิตการสอน 21 ก.ย. 2563บรรยากาศรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัดกศน. 21 ก.ย.2563

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาความพร้อม รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาความพร้อม

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 21:55 น.

22 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้น

โดย thayaya2522 เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 20:56 น.

24 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โดย queenphornrudee เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 20:20 น.

20 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมงานประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมงานประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้

โดย thayaya2522 เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 14:21 น.

28 0    
รายงานวิจัยในชั้นเรียน รายงานวิจัยในชั้นเรียน

โดย phuwadon.sit เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 13:52 น.

30 0    
รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง

โดย dewnattapol02432 เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 13:41 น.

24 0    
รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมสริมประสบการณ์   อ่านต่อได้ที่: รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมสริมประสบการณ์ อ่านต่อได้ที่:

โดย pattama.yawong1985 เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 13:37 น.

23 0    
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน

โดย phuwadon.sit เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 13:33 น.

26 0    
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์

โดย phuwadon.sit เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 13:29 น.

35 0    
รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะห รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะห

โดย pattama.yawong1985 เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:57 น.

23 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะตามแนวคิดสมองเป็นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะตามแนวคิดสมองเป็นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์

โดย sujira.spk เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:23 น.

19 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก

โดย nanajungt4 เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:10 น.

23 0    
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรร การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรร

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:04 น.

22 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักโยนิโสมนสิการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักโยนิโสมนสิการ

โดย KROOKLA เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 09:55 น.

22 0    
Experts from Central Asia and the Valdai International Discussio Experts from Central Asia and the Valdai International Discussio

โดย uzbconsulate in bkk เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 09:30 น.

35 0    
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการคุณภา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการคุณภา

โดย tosagot เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 09:19 น.

23 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย dummy_din เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 03:05 น.

23 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 02:57 น.

33 0    
กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

โดย somjit1703 เมื่อ 31 ส.ค. 2563 เวลา 01:10 น.

22 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์โรว์เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำ

โดย mradd_26 เมื่อ 30 ส.ค. 2563 เวลา 23:37 น.

24 0    
^