LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 24-30 มิ.ย.2565

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

โดย prayuk0725 เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 21:08 น.

39 0    
ชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

โดย Dean.Winchester.sr เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 17:14 น.

26 0    
รายงานประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย thungpaeng12 เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 17:12 น.

40 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน

โดย patamawadeenamjai115 เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 15:57 น.

36 0    
สถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิโดยใช้ TONKHORS สถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิโดยใช้ TONKHORS

โดย aof-ajt เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 15:44 น.

25 0    
การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนรัฐประชา509 การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนรัฐประชา509

โดย aof-ajt เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 15:37 น.

21 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน

โดย tanichayamakamano2517 เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 15:20 น.

32 0    
การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกัน การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกัน

โดย ยุพาภรณ์ เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 14:43 น.

19 0    
รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โดย ยุพาภรณ์ เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 14:38 น.

21 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ

โดย ยุพาภรณ์ เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 14:30 น.

24 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลฯ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลฯ

โดย ยุพาภรณ์ เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 14:09 น.

24 0    
เผยแพร่ผลงาน รุจิสา พิมสาร เผยแพร่ผลงาน รุจิสา พิมสาร

โดย รุจิสา เมื่อ 05 มิ.ย. 2565 เวลา 21:08 น.

66 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้คำคล้องจองประกอบขั้นตอ รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้คำคล้องจองประกอบขั้นตอ

โดย wichit.s เมื่อ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 11:13 น.

25 0    
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปั เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปั

โดย jibjibjib02022526 เมื่อ 05 มิ.ย. 2565 เวลา 16:34 น.

27 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสา รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสา

โดย kruchut3 เมื่อ 05 มิ.ย. 2565 เวลา 16:18 น.

21 0    
การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชุมชน การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชุมชน

โดย lertchaimaster เมื่อ 05 มิ.ย. 2565 เวลา 13:39 น.

34 0    
กลยุทธ์การดำเนินงานบ้านหนังสือเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน กลยุทธ์การดำเนินงานบ้านหนังสือเพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน

โดย lertchaimaster เมื่อ 05 มิ.ย. 2565 เวลา 13:37 น.

30 0    
ชื่อผลงาน:รายงานผลการประเมินโครงการระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชื่อผลงาน:รายงานผลการประเมินโครงการระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย supa_j เมื่อ 04 มิ.ย. 2565 เวลา 13:31 น.

43 0    
บทคัดย่อโครงการส่งเสริมสุขภาพ บทคัดย่อโครงการส่งเสริมสุขภาพ

โดย kimkakekat เมื่อ 03 มิ.ย. 2565 เวลา 21:45 น.

23 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะเชิงบวกของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะเชิงบวกของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

โดย pair_compu เมื่อ 03 มิ.ย. 2565 เวลา 14:49 น.

35 0    
^