LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

โดย Chatchai เมื่อ 15 ม.ค. 2566 เวลา 23:48 น.

71 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

โดย Chatchai เมื่อ 15 ม.ค. 2566 เวลา 23:38 น.

61 0    
รายงานผลการประเมินโครงการ รายงานผลการประเมินโครงการ

โดย seppavit.pibool เมื่อ 15 ม.ค. 2566 เวลา 20:10 น.

54 0    
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย asa358 เมื่อ 15 ม.ค. 2566 เวลา 18:59 น.

66 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ

โดย thayaya2522 เมื่อ 13 ม.ค. 2566 เวลา 19:03 น.

96 0    
การศึกษาผลการจัดประสบการณ์บูรณาการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เพื่อส่ การศึกษาผลการจัดประสบการณ์บูรณาการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เพื่อส่

โดย wasana.kuwasa2520 เมื่อ 13 ม.ค. 2566 เวลา 14:58 น.

118 0    
รายงานโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ของโรงเรียนบ้านช่องฟืน รายงานโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ของโรงเรียนบ้านช่องฟืน

โดย meenordaubdul7 เมื่อ 13 ม.ค. 2566 เวลา 11:24 น.

89 0    
รายงานผลการพัฒนาโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ของโรงเรียนบ้านช รายงานผลการพัฒนาโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ของโรงเรียนบ้านช

โดย meenordaubdul7 เมื่อ 13 ม.ค. 2566 เวลา 11:22 น.

87 0    
นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณพันธ์   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โดย minnypramin2523 เมื่อ 12 ม.ค. 2566 เวลา 15:25 น.

99 0    
นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณพันธ์   วิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์ วิทยฐานะครูชำนาญการ

โดย minnypramin2523 เมื่อ 12 ม.ค. 2566 เวลา 10:36 น.

101 0    
กลยุทธ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการแพร่ระบา กลยุทธ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการแพร่ระบา

โดย math39 เมื่อ 11 ม.ค. 2566 เวลา 11:10 น.

96 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย pt_deng เมื่อ 10 ม.ค. 2566 เวลา 15:47 น.

108 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

โดย krusathapanik เมื่อ 10 ม.ค. 2566 เวลา 14:11 น.

87 0    
การปฏิบัติเปียโนเบื้องตัน (Basic Piano) การปฏิบัติเปียโนเบื้องตัน (Basic Piano)

โดย kookai9626588 เมื่อ 09 ม.ค. 2566 เวลา 21:51 น.

97 0    
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเอง

โดย earth0899462985 เมื่อ 09 ม.ค. 2566 เวลา 15:13 น.

84 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประ

โดย phd.wiroon เมื่อ 09 ม.ค. 2566 เวลา 12:53 น.

77 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

โดย aew.wet เมื่อ 07 ม.ค. 2566 เวลา 06:13 น.

101 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การทดลอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การทดลอง

โดย Pannavich Moungdit เมื่อ 04 ม.ค. 2566 เวลา 11:00 น.

110 0    
หัวข้องานวิจัยหัวข้องานวิจัย	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทย หัวข้องานวิจัยหัวข้องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทย

โดย patcharinkaikai เมื่อ 04 ม.ค. 2566 เวลา 10:18 น.

151 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงาน การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงาน

โดย ajchara.s เมื่อ 03 ม.ค. 2566 เวลา 16:12 น.

109 0    
^