LASTEST NEWS

19 มิ.ย. 2562ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3944-3945 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปีพ.ศ.2562 19 มิ.ย. 2562สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการคัดเลือกครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 19 มิ.ย. 2562กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 19 มิ.ย. 2562กศจ.กำแพงเพชร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 19 มิ.ย. 2562กศจ.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 18 มิ.ย. 2562(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  18 มิ.ย. 2562กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 18 มิ.ย. 2562กศจ.กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 สมัคร 18-24 ก.ค.2562 18 มิ.ย. 2562ส่งครู 4 แสนคนเยี่ยมบ้านดึง นร.ยากจนกลับสู่ห้องเรียน ตั้งเป้าปี 62 ช่วยได้ไม่น้อยกว่า 8 แสนคน 18 มิ.ย. 2562สพฐ.เปิดปฏิทินคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สมัคร 2-8 ส.ค.ขึ้นบัญชี 1 ปี

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint2016 การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint2016

โดย watcharee123 เมื่อ 07 พ.ค. 2562 เวลา 20:31 น.

43 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา ว30221 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา ว30221

โดย krunanpsc เมื่อ 05 พ.ค. 2562 เวลา 13:23 น.

59 0    
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย anchisayanatham เมื่อ 07 พ.ค. 2562 เวลา 13:59 น.

80 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยล รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยล

โดย panitanong2017 เมื่อ 07 พ.ค. 2562 เวลา 10:03 น.

61 0    
รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม ฯ รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม ฯ

โดย watcharee123 เมื่อ 06 พ.ค. 2562 เวลา 23:41 น.

55 0    
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้  ของนางอุษา ไวยานิกรณ์ รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ ของนางอุษา ไวยานิกรณ์

โดย kruaui.2554 เมื่อ 06 พ.ค. 2562 เวลา 11:52 น.

54 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  นริศรา  ทองมาก เผยแพร่ผลงานวิชาการ นริศรา ทองมาก

โดย naristhongmak2019 เมื่อ 06 พ.ค. 2562 เวลา 11:01 น.

53 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย thanyakan.phan เมื่อ 05 พ.ค. 2562 เวลา 21:36 น.

56 0    
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย kwanjai867 เมื่อ 05 พ.ค. 2562 เวลา 17:38 น.

58 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา

โดย sujira.jira2014 เมื่อ 05 พ.ค. 2562 เวลา 15:06 น.

49 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ม.3 โดยนางศรุตา รามโคตร รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ม.3 โดยนางศรุตา รามโคตร

โดย meemee2515 เมื่อ 05 พ.ค. 2562 เวลา 14:59 น.

49 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด หลักภาษาไทย  กลุ่มสา รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด หลักภาษาไทย กลุ่มสา

โดย anochapnn เมื่อ 05 พ.ค. 2562 เวลา 12:16 น.

48 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.6 เผยแพร่ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.6

โดย Nuttyiiz007 เมื่อ 05 พ.ค. 2562 เวลา 10:28 น.

46 0    
ความรู้พื้นฐานในดนตรีไทยในการปฏิบัติซอด้ว ความรู้พื้นฐานในดนตรีไทยในการปฏิบัติซอด้ว

โดย wiplodklow17 เมื่อ 05 พ.ค. 2562 เวลา 01:32 น.

47 0    
การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพ ชุด นับเพิ่มค่าจำนวน 1 – 10 เพื่อส การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพ ชุด นับเพิ่มค่าจำนวน 1 – 10 เพื่อส

โดย warunyar เมื่อ 04 พ.ค. 2562 เวลา 20:58 น.

56 0    
รายงานผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายงานผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

โดย fai_powerpuff เมื่อ 04 พ.ค. 2562 เวลา 07:54 น.

58 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวิธีการสืบเสาะหาความรู้ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวิธีการสืบเสาะหาความรู้

โดย kooy_tt เมื่อ 04 พ.ค. 2562 เวลา 05:40 น.

59 0    
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย muranee เมื่อ 02 พ.ค. 2562 เวลา 21:51 น.

90 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนภ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนภ

โดย datajira เมื่อ 02 พ.ค. 2562 เวลา 18:35 น.

50 0    
เอกสารประกอบการเรียนการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการสอนวิชาวิท เอกสารประกอบการเรียนการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการสอนวิชาวิท

โดย datajira เมื่อ 02 พ.ค. 2562 เวลา 18:32 น.

48 0    
^