LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษา... การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษา...

โดย codeprogram เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 16:03 น.

103 0    
การจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน

โดย veerasakph.d.10 เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:44 น.

159 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์

โดย veerasakph.d.10 เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:38 น.

126 0    
การส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านบุเสมาทอง การส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านบุเสมาทอง

โดย veerasakph.d.10 เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:32 น.

130 0    
การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์.. การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์..

โดย codeprogram เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:27 น.

113 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย ผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย

โดย veerasakph.d.10 เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:26 น.

123 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย

โดย veerasakph.d.10 เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 14:30 น.

138 0    
รายงานการประเมินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รายงานการประเมินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง

โดย k.inthawe เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 11:34 น.

99 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน “กระดังงา 9 ดอก รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน “กระดังงา 9 ดอก

โดย k.inthawe เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 11:31 น.

115 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดย pf0833996670 เมื่อ 26 ต.ค. 2565 เวลา 23:48 น.

99 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้านควนพลี รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนบ้านควนพลี

โดย arkiat5 เมื่อ 26 ต.ค. 2565 เวลา 22:34 น.

77 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารระบบประกันคุณภาพ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารระบบประกันคุณภาพ

โดย suchada.s เมื่อ 26 ต.ค. 2565 เวลา 14:12 น.

126 0    
ประเมินโครงการ ประเมินโครงการ

โดย nannya.021 เมื่อ 26 ต.ค. 2565 เวลา 12:08 น.

94 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการวาดภาพ Doodle Art ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการวาดภาพ Doodle Art

โดย nisakorn.yai เมื่อ 26 ต.ค. 2565 เวลา 07:30 น.

109 0    
รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์รวม... รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์รวม...

โดย codeprogram เมื่อ 25 ต.ค. 2565 เวลา 23:08 น.

103 0    
การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์.. การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์..

โดย codeprogram เมื่อ 25 ต.ค. 2565 เวลา 23:04 น.

103 0    
รายงานการประเมินโครงการทุ่งนารีวิถีพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี รายงานการประเมินโครงการทุ่งนารีวิถีพอเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี

โดย salinramrueng เมื่อ 25 ต.ค. 2565 เวลา 23:01 น.

107 0    
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรม การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรม

โดย อับดุลรอศักดิ์ เมื่อ 25 ต.ค. 2565 เวลา 14:07 น.

112 0    
วิจัยในชั้นเรียน 1/2565 วิจัยในชั้นเรียน 1/2565

โดย Sringamst เมื่อ 25 ต.ค. 2565 เวลา 13:09 น.

164 0    
รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม

โดย jiggo34 เมื่อ 25 ต.ค. 2565 เวลา 00:17 น.

103 0    
^