LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
OFFICIAL NUMBERUGANDA +27670236199 HOW TO JOIN ILLUMINATI??I I W OFFICIAL NUMBERUGANDA +27670236199 HOW TO JOIN ILLUMINATI??I I W

โดย agenttinah82@gmail.com เมื่อ 15 ต.ค. 2566 เวลา 23:22 น.

127 0    
+27670236199)-48 HOURS Results Penis Enlargement Cream With No S +27670236199)-48 HOURS Results Penis Enlargement Cream With No S

โดย agenttinah82@gmail.com เมื่อ 15 ต.ค. 2566 เวลา 23:20 น.

102 0    
2 HOURS PROCESS JOIN™ILLUMINATI+27715451704 SOCIETY IN CITY OF J 2 HOURS PROCESS JOIN™ILLUMINATI+27715451704 SOCIETY IN CITY OF J

โดย agenttinah82@gmail.com เมื่อ 15 ต.ค. 2566 เวลา 23:18 น.

92 0    
การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารแบบมีส่วนร่วม

โดย pd_kong เมื่อ 15 ต.ค. 2566 เวลา 22:21 น.

105 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ

โดย kulbuyyakulcira752 เมื่อ 14 ต.ค. 2566 เวลา 17:32 น.

129 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

โดย kulbuyyakulcira752 เมื่อ 14 ต.ค. 2566 เวลา 17:30 น.

96 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์

โดย krutu.thadindaeng เมื่อ 14 ต.ค. 2566 เวลา 13:26 น.

107 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning

โดย kulbuyyakulcira752 เมื่อ 13 ต.ค. 2566 เวลา 19:48 น.

138 0    
การประเมินโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเทศบาล 1 การประเมินโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเทศบาล 1

โดย pawitchaya เมื่อ 13 ต.ค. 2566 เวลา 19:39 น.

112 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย kulbuyyakulcira752 เมื่อ 13 ต.ค. 2566 เวลา 19:22 น.

110 0    
รายงานการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนรา รายงานการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนรา

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 13 ต.ค. 2566 เวลา 16:27 น.

111 0    
HI im newasdaskdhjksahdas HI im newasdaskdhjksahdas

โดย kqxsmb.ai เมื่อ 13 ต.ค. 2566 เวลา 15:07 น.

124 0    
เผยแพร่ผลงาน วิจัย ม.4 เผยแพร่ผลงาน วิจัย ม.4

โดย kruaey.songkran เมื่อ 13 ต.ค. 2566 เวลา 14:02 น.

105 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัย ม.4 เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัย ม.4

โดย kruaey.songkran เมื่อ 13 ต.ค. 2566 เวลา 13:55 น.

88 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ รู้ดีส์ โมเดล (RUDEES Model) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ รู้ดีส์ โมเดล (RUDEES Model)

โดย sandzoomorawan เมื่อ 12 ต.ค. 2566 เวลา 22:56 น.

144 0    
เผยแพร่ผลงา เผยแพร่ผลงา

โดย krusab2429 เมื่อ 12 ต.ค. 2566 เวลา 22:42 น.

101 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย Ariya0667 เมื่อ 12 ต.ค. 2566 เวลา 07:31 น.

136 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

โดย amonratkrupu8901 เมื่อ 11 ต.ค. 2566 เวลา 14:27 น.

145 0    
รายงานการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสมร รายงานการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสมร

โดย dir.nasrudin เมื่อ 10 ต.ค. 2566 เวลา 11:26 น.

149 0    
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย y.phosri เมื่อ 09 ต.ค. 2566 เวลา 10:54 น.

157 0    
^