LASTEST NEWS

01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้ 31 พ.ค. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากร”ไม่ทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมฯ รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมฯ

โดย chutakarn เมื่อ 22 ก.พ. 2566 เวลา 20:07 น.

95 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบเศษส่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบเศษส่

โดย weaw10 เมื่อ 22 ก.พ. 2566 เวลา 14:02 น.

93 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โดย krusu6966 เมื่อ 22 ก.พ. 2566 เวลา 13:11 น.

78 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนร รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนร

โดย wutthipong342 เมื่อ 22 ก.พ. 2566 เวลา 09:59 น.

103 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง Reading Text การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง Reading Text

โดย mradd_26 เมื่อ 21 ก.พ. 2566 เวลา 21:31 น.

93 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิด Active Learning การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิด Active Learning

โดย mradd_26 เมื่อ 21 ก.พ. 2566 เวลา 21:28 น.

72 0    
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนา รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

โดย wakanamo เมื่อ 21 ก.พ. 2566 เวลา 14:04 น.

81 0    
แนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-School Master) เพื่อการบริห แนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-School Master) เพื่อการบริห

โดย Taweesak99669 เมื่อ 21 ก.พ. 2566 เวลา 10:09 น.

91 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจฯ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจฯ

โดย kasemsrirasee เมื่อ 21 ก.พ. 2566 เวลา 09:56 น.

69 0    
การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมฯ การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมฯ

โดย kasemsrirasee เมื่อ 21 ก.พ. 2566 เวลา 09:51 น.

115 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ

โดย KunKrooPunNarak เมื่อ 20 ก.พ. 2566 เวลา 22:09 น.

88 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ RAHCSE Model การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ RAHCSE Model

โดย KunKrooPunNarak เมื่อ 20 ก.พ. 2566 เวลา 22:02 น.

83 0    
รายงานผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 รายงานผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1

โดย niramol1979 เมื่อ 20 ก.พ. 2566 เวลา 19:24 น.

99 0    
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน

โดย manusneung25 เมื่อ 20 ก.พ. 2566 เวลา 15:49 น.

153 0    
การพัฒนาทักษะอาชีพแต่งหน้าทำผม การพัฒนาทักษะอาชีพแต่งหน้าทำผม

โดย tharistree.art เมื่อ 20 ก.พ. 2566 เวลา 02:09 น.

121 0    
การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดย niramol1979 เมื่อ 19 ก.พ. 2566 เวลา 20:35 น.

76 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน

โดย niramol1979 เมื่อ 19 ก.พ. 2566 เวลา 20:22 น.

118 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียน5ขั้น เรื่องเซต การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียน5ขั้น เรื่องเซต

โดย raweevirun เมื่อ 19 ก.พ. 2566 เวลา 13:33 น.

114 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด AL ร่วมกับ KWDL ทางคณิต การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด AL ร่วมกับ KWDL ทางคณิต

โดย raweevirun เมื่อ 19 ก.พ. 2566 เวลา 13:50 น.

119 0    
วิเชฐชัย ไชยทุม วิเชฐชัย ไชยทุม

โดย wichetchai77 เมื่อ 19 ก.พ. 2566 เวลา 11:24 น.

142 0    
^ <