LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2563โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2563กศจ.ยโสธร ประกาศผลการพิจารณาย้ายครู ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2563 30 ก.ย. 2563ศธจ.กำแพงเพชร แจ้งเรื่องการขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 30 ก.ย. 2563โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 14 อัตรา สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ขอนแก่น ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.พะเยา อนุมัติย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 แล้ว 30 ก.ย. 2563โรงเรียนจิตพิมล รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ / เคมี / พลศึกษา สมัคด้วยตนเองหรือเมล์

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เรื่อง รายงานการใช้ชุดเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รายงานการใช้ชุดเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

โดย onlyone799 เมื่อ 21 ส.ค. 2563 เวลา 13:49 น.

22 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน เพื่อพัฒ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน เพื่อพัฒ

โดย piyanut.malawat เมื่อ 21 ส.ค. 2563 เวลา 13:28 น.

36 0    
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด โครงการตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด โครงการตามแนวพระราชดำริ

โดย seerung.aoy เมื่อ 21 ส.ค. 2563 เวลา 13:19 น.

22 0    
การพัฒนาความสามารถในการทำงานกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยใช้แผน การพัฒนาความสามารถในการทำงานกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยใช้แผน

โดย ratthivadee เมื่อ 18 ส.ค. 2563 เวลา 15:39 น.

32 0    
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

โดย anyphol เมื่อ 21 ส.ค. 2563 เวลา 12:03 น.

30 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

โดย anyphol เมื่อ 21 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 น.

34 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

โดย thayaya2522 เมื่อ 21 ส.ค. 2563 เวลา 11:52 น.

21 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวโดยใช้ PATCS Model การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวโดยใช้ PATCS Model

โดย b_purnya เมื่อ 21 ส.ค. 2563 เวลา 09:12 น.

33 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

โดย phonenewid เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 19:23 น.

24 0    
รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

โดย นางสิรินันท์ พลิคามิน เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 18:45 น.

70 0    
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเพาะปลูกเพื่อพัฒนาทัก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเพาะปลูกเพื่อพัฒนาทัก

โดย sarana_05 เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 16:02 น.

27 0    
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนว การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนว

โดย Kimmy00021354 เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 14:22 น.

23 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการ

โดย monchin2562 เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 11:18 น.

35 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ประกอบการใช้แบบฝึก การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ประกอบการใช้แบบฝึก

โดย monchin2562 เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 11:13 น.

41 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะวิทยาศาสตร์

โดย KROOKLA เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา 10:12 น.

27 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางอรวรรณ  ประเกาทัน เผยแพร่ผลงานวิชาการนางอรวรรณ ประเกาทัน

โดย patcharee40 เมื่อ 19 ส.ค. 2563 เวลา 20:09 น.

31 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไวกอทสกี การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีไวกอทสกี

โดย krujk5049 เมื่อ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 17:08 น.

84 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประ

โดย rangsan.inmat เมื่อ 19 ส.ค. 2563 เวลา 17:10 น.

32 0    
การใช้ชุดภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการคิดเชิงเหตุผล การใช้ชุดภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการคิดเชิงเหตุผล

โดย thayaya2522 เมื่อ 19 ส.ค. 2563 เวลา 11:35 น.

34 0    
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โด การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โด

โดย chalinee4527 เมื่อ 19 ส.ค. 2563 เวลา 09:46 น.

30 0    
^