LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่เขต1 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่เขต1

โดย Seeyanin เมื่อ 07 ธ.ค. 2565 เวลา 09:11 น.

99 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่ผลงานวิจัย โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม

โดย aex99 เมื่อ 06 ธ.ค. 2565 เวลา 14:56 น.

120 0    
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางการเกษตรปลอดภัยฯ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางการเกษตรปลอดภัยฯ

โดย songklodd เมื่อ 06 ธ.ค. 2565 เวลา 09:35 น.

149 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษ

โดย suphadechinim เมื่อ 05 ธ.ค. 2565 เวลา 21:45 น.

116 0    
วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาปัญหาการออกเสียงสัทอักษรจีน วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาปัญหาการออกเสียงสัทอักษรจีน

โดย พัชรากร เมื่อ 05 ธ.ค. 2565 เวลา 17:02 น.

131 0    
ประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหัสคุณ ประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหัสคุณ

โดย ratchawat2009 เมื่อ 05 ธ.ค. 2565 เวลา 06:36 น.

120 0    
สรุปผลประเมินทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สรุปผลประเมินทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โดย พัชรากร เมื่อ 03 ธ.ค. 2565 เวลา 20:54 น.

88 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โดย natsuda.kes เมื่อ 03 ธ.ค. 2565 เวลา 16:10 น.

121 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนร่มเกล้า การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนร่มเกล้า

โดย chompoo.suparat เมื่อ 01 ธ.ค. 2565 เวลา 05:56 น.

114 0    
รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสภาวะปกติใหม่ รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสภาวะปกติใหม่

โดย beboy_chelsea เมื่อ 30 พ.ย. 2565 เวลา 13:56 น.

125 0    
รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน

โดย natthakeereerak เมื่อ 30 พ.ย. 2565 เวลา 11:32 น.

200 0    
การประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในการพัฒนา การประเมินโครงการนิเทศการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของครูในการพัฒนา

โดย hororung29 เมื่อ 29 พ.ย. 2565 เวลา 21:30 น.

120 0    
การจัดการเรียนรู้แบบ cippa การจัดการเรียนรู้แบบ cippa

โดย tawanphy1984 เมื่อ 29 พ.ย. 2565 เวลา 18:46 น.

92 0    
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

โดย tawanphy1984 เมื่อ 29 พ.ย. 2565 เวลา 18:44 น.

117 0    
การอ่านออกเสียงคำและประโยคที่มี  ร,ล การอ่านออกเสียงคำและประโยคที่มี ร,ล

โดย ปรินทร์ณัฐชา อธิมงคลโรจน์ เมื่อ 28 พ.ย. 2565 เวลา 21:58 น.

158 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โดย minijutha28 เมื่อ 28 พ.ย. 2565 เวลา 20:58 น.

125 0    
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง

โดย bumpantip เมื่อ 28 พ.ย. 2565 เวลา 17:32 น.

94 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย wanit13pop เมื่อ 27 พ.ย. 2565 เวลา 10:58 น.

134 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย wanit13pop เมื่อ 27 พ.ย. 2565 เวลา 10:53 น.

152 0    
การพัฒนาครู ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 การพัฒนาครู ของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564

โดย npon เมื่อ 26 พ.ย. 2565 เวลา 16:03 น.

110 0    
^