LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายงานการประเมินโครงการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

โดย ms.wilasinee เมื่อ 31 ต.ค. 2565 เวลา 11:18 น.

349 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางมณียา ถมปัต ผอ.สกร.อำเภอบ้านลาด เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางมณียา ถมปัต ผอ.สกร.อำเภอบ้านลาด

โดย nattapongk8304 เมื่อ 06 มิ.ย. 2566 เวลา 14:32 น.

109 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H

โดย moddang1804 เมื่อ 06 มิ.ย. 2566 เวลา 13:10 น.

112 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โดย eaknapa เมื่อ 04 มิ.ย. 2566 เวลา 20:52 น.

129 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการสอนผสมผสาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการสอนผสมผสาน

โดย prasomphongpanuphong เมื่อ 03 มิ.ย. 2566 เวลา 12:16 น.

103 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียน

โดย ninewdaja เมื่อ 01 มิ.ย. 2566 เวลา 23:25 น.

105 0    
ประเมินโครงการงานกลุ่มเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคลองเรือ ประเมินโครงการงานกลุ่มเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคลองเรือ

โดย banklongrau555 เมื่อ 01 มิ.ย. 2566 เวลา 14:20 น.

118 0    
กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา

โดย 072757396 เมื่อ 31 พ.ค. 2566 เวลา 21:10 น.

118 0    
รายงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย jorjia.jia เมื่อ 31 พ.ค. 2566 เวลา 14:27 น.

107 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดย sirisab2009 เมื่อ 29 พ.ค. 2566 เวลา 01:14 น.

111 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน

โดย sirisab2009 เมื่อ 29 พ.ค. 2566 เวลา 00:58 น.

88 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม

โดย ning1068 เมื่อ 28 พ.ค. 2566 เวลา 12:46 น.

83 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหารว่าง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหารว่าง

โดย thayaya2522 เมื่อ 24 พ.ค. 2566 เวลา 20:37 น.

119 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model

โดย palmy00way เมื่อ 24 พ.ค. 2566 เวลา 15:51 น.

96 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

โดย school เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 06:57 น.

290 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ

โดย school เมื่อ 16 ก.ค. 2565 เวลา 19:32 น.

337 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

โดย tem9797 เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14:56 น.

149 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โดย tem9797 เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14:46 น.

115 0    
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย taritar เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 09:41 น.

133 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย thitaphat เมื่อ 16 พ.ค. 2566 เวลา 15:55 น.

131 0    
^ <