LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมถรรนะการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมถรรนะการจัดการเรียนรู้

โดย dduangjun2520 เมื่อ 17 ก.พ. 2566 เวลา 12:47 น.

100 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง พระอภัยมณี

โดย kunuipk เมื่อ 16 ก.พ. 2566 เวลา 18:29 น.

97 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (LT) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (LT)

โดย สมพร แก่นจักร เมื่อ 16 ก.พ. 2566 เวลา 14:08 น.

82 0    
Sandawana oil for good luck +27780802727 win gambling casino Sandawana oil for good luck +27780802727 win gambling casino

โดย muysaba@gmail.com เมื่อ 16 ก.พ. 2566 เวลา 11:43 น.

76 0    
ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย minnypramin2523 เมื่อ 16 ก.พ. 2566 เวลา 10:27 น.

60 0    
ชื่อเรื่อง  วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ชื่อเรื่อง วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ม.3

โดย minnypramin2523 เมื่อ 16 ก.พ. 2566 เวลา 10:25 น.

72 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

โดย sirisab2009 เมื่อ 15 ก.พ. 2566 เวลา 21:00 น.

67 0    
รายงานการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย sirisab2009 เมื่อ 15 ก.พ. 2566 เวลา 20:55 น.

103 0    
การประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน การประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน

โดย thayaya2522 เมื่อ 15 ก.พ. 2566 เวลา 13:47 น.

72 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ

โดย thayaya2522 เมื่อ 15 ก.พ. 2566 เวลา 13:14 น.

80 0    
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โดย นางสาวอุษณีย์ สีเหลืองอ่อน เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 23:26 น.

83 0    
ผลงานห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวฯโรงเรียบ้านใหม่ธงชัย ผลงานห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวฯโรงเรียบ้านใหม่ธงชัย

โดย e57121613 เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 21:03 น.

73 0    
3 อ หัวใจสีขาว (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 3 อ หัวใจสีขาว (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

โดย e57121613 เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 17:33 น.

129 0    
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ

โดย mailto32 เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 13:25 น.

54 0    
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคำยางพิทยาคม การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคำยางพิทยาคม

โดย mailto32 เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 13:23 น.

63 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจร รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจร

โดย asdicino เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 10:09 น.

70 0    
Lost Love Spells Online to get back lost lover in 3 days  . Lost Love Spells Online to get back lost lover in 3 days .

โดย drmamaalphah@yahoo.co.za เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 03:42 น.

65 0    
Money spells to help you get or win a large sum of money  . Money spells to help you get or win a large sum of money .

โดย drmamaalphah@yahoo.co.za เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 03:42 น.

98 0    
LOST LOVE SPELL TO ATTRACT YOUR SOULMATE . LOST LOVE SPELL TO ATTRACT YOUR SOULMATE .

โดย drmamaalphah@yahoo.co.za เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 03:41 น.

79 0    
How To Return lost lover in 3 days Contact Us On +27631229624 How To Return lost lover in 3 days Contact Us On +27631229624

โดย drmamaalphah@yahoo.co.za เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 03:40 น.

79 0    
^ <