LASTEST NEWS

19 พ.ย. 2562สำนักงาน กศน.กรุงเทพฯ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท 19 พ.ย. 2562โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัคร 18-24 พ.ย.2562 18 พ.ย. 2562สวนกระแส "ท้องถิ่น-กทม." เปิดรับหมื่นกว่าตำแหน่ง 18 พ.ย. 2562สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ใช้อัตราว่างที่เหลือจากการบรรจุครูคืนถิ่น เพื่อสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ได้ 17 พ.ย. 2562กศจ.สมุทรสาคร สรุปข้อมูลเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชีแล้ว 14 สาขาวิชา จากจำนวน 21 สาขาวิชา 17 พ.ย. 2562สถ.รับสมัครสรรหาเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 12,778 อัตรา (ตำแหน่งสายงานบริหาร) 17 พ.ย. 2562กศจ.สิงห์บุรี อนุมัติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบใหม่ 14 อัตรา 17 พ.ย. 2562สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 16 พ.ย. 2562มรภ.นครสวรรค์ รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับผู้จบป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องเป็นครู ก็สมัครได้ 16 พ.ย. 2562กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง) จำนวน 245 อัตรา 13-21 พ.ย.2562

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทาน การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทาน

โดย ka_pong101 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 20:00 น.

65 0    
รายงานการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง รายงานการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง

โดย thayaya2522 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 19:59 น.

59 0    
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5 STEPs) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (5 STEPs)

โดย kruwee205 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 19:44 น.

63 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย saowapap03 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 19:01 น.

55 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย krujumkondee เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 18:52 น.

134 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนาประจำชาติไทย รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนาประจำชาติไทย

โดย sornsanook.info เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 17:58 น.

75 0    
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

โดย sornsanook.info เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 17:55 น.

70 0    
รายงานผลบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง สำนวนชวนให้คิด สุภาษิตชวนสอนใจ รายงานผลบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง สำนวนชวนให้คิด สุภาษิตชวนสอนใจ

โดย sunchai2546 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 16:03 น.

127 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยเน้นทักษะกระบวนการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยเน้นทักษะกระบวนการ

โดย kruwee205 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 15:09 น.

61 0    
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์

โดย kodnaja22 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 13:14 น.

57 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ การรักษาดุลยภาพในร่างกาย  มัธยมศึกษาปีที5 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ การรักษาดุลยภาพในร่างกาย มัธยมศึกษาปีที5

โดย kodnaja22 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 13:11 น.

116 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวัยใสเข้าใจเพศ ประพฤติคนดี ชีวีปลอดภ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวัยใสเข้าใจเพศ ประพฤติคนดี ชีวีปลอดภ

โดย pacharaphornkt เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 12:33 น.

138 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

โดย krumoo1978 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 12:29 น.

69 0    
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดกา การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดกา

โดย amnuay190 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 12:17 น.

68 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณแสนสนุกสุขหรรษา การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณแสนสนุกสุขหรรษา

โดย panita939 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 11:58 น.

105 0    
การศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด โจทย์ปัญหาพาสนุก การศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด โจทย์ปัญหาพาสนุก

โดย panita939 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 11:55 น.

67 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก

โดย thayaya2522 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 11:53 น.

63 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย paweena198029 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 19:28 น.

71 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว

โดย thayaya2522 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 10:59 น.

61 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง วัยใสเข้าใจเพศ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัยใสเข้าใจเพศ

โดย panitanong2017 เมื่อ 31 ส.ค. 2562 เวลา 10:48 น.

150 0    
^