LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566​​​​​​​สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานกองทุน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท  28 ม.ค. 2566#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ก.พ.66 28 ม.ค. 2566ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้-30 ม.ค.66 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2566 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 11,280-13,800 ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช.-ปวส. ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ

โดย Srihongthong.12 เมื่อ 24 ต.ค. 2565 เวลา 22:03 น.

101 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมฯ

โดย Srihongthong.12 เมื่อ 24 ต.ค. 2565 เวลา 21:47 น.

107 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้

โดย yoontern เมื่อ 24 ต.ค. 2565 เวลา 17:18 น.

98 0    
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยาน รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยาน

โดย tongpanprom เมื่อ 24 ต.ค. 2565 เวลา 12:17 น.

98 0    
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านป่าเลา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านป่าเลา

โดย chaylekz13 เมื่อ 23 ต.ค. 2565 เวลา 16:15 น.

122 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯบ้านสวนโหนด รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯบ้านสวนโหนด

โดย nettypum เมื่อ 22 ต.ค. 2565 เวลา 20:10 น.

94 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียน

โดย abdolrosak เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 22:07 น.

149 0    
การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วย BK-UNITY Model “การศึกษา งานอาชีพ ส่วนตั การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วย BK-UNITY Model “การศึกษา งานอาชีพ ส่วนตั

โดย putcharee1308 เมื่อ 21 ต.ค. 2565 เวลา 13:49 น.

96 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดย dokor2008 เมื่อ 21 ต.ค. 2565 เวลา 12:43 น.

87 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E

โดย dokor2008 เมื่อ 21 ต.ค. 2565 เวลา 12:36 น.

82 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปี 2564 การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปี 2564

โดย didy-chan เมื่อ 21 ต.ค. 2565 เวลา 12:09 น.

113 0    
รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

โดย dek.dek407 เมื่อ 21 ต.ค. 2565 เวลา 11:31 น.

120 0    
แนวทางการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในแบบเสริมพลัง แนวทางการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในแบบเสริมพลัง

โดย wittapollove เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 23:09 น.

83 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

โดย abdolrosak เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 22:37 น.

96 0    
การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

โดย suwat.thaimusic เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 16:39 น.

106 0    
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โดย natcha_slpk เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 15:06 น.

129 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย puii เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 12:06 น.

85 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย

โดย nisakorn.yai เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:28 น.

111 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเร การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเร

โดย khunjump11 เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 07:21 น.

82 0    
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย yuvadee05092522 เมื่อ 19 ต.ค. 2565 เวลา 11:58 น.

104 0    
^