LASTEST NEWS

04 เม.ย. 2563โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 22 อัตรา และบุคลากรอีก 7 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-24 เมษายน 63 04 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!! ที่ ศธ 04009/ว1898 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 เม.ย. 2563โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอบครูอัตราจ้าง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ 3-27 เมษายน 2563 04 เม.ย. 2563แบบทดสอบความรู้ด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร 04 เม.ย. 2563โครงการพัฒนาและประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร 03 เม.ย. 2563เสมา 1 สั่งวางกรอบ บรรจุคนในแทนอัตราเกษียณ เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้าง ธุรการทั่วไป 03 เม.ย. 2563กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา (ขอใช้บัญชี กศจ.ปทุมธานี และกศจ.กรุงเทพฯ) รายงานตัว 1 พ.ค. 2563 03 เม.ย. 2563"เสมา1"ส่งข้อมูลครูเอกชนรับเงินเยียวยา 5,000 จากรัฐบาล 03 เม.ย. 2563แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทัน 03 เม.ย. 2563คอร์สออนไลน์ การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 เรียน-ทดสอบ-ส่งงาน ได้ใบ Certificate ชัวร์

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

โดย am_run เมื่อ 05 มี.ค. 2563 เวลา 06:53 น.

78 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย am_run เมื่อ 05 มี.ค. 2563 เวลา 06:47 น.

50 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย am_run เมื่อ 05 มี.ค. 2563 เวลา 06:42 น.

82 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย am_run เมื่อ 05 มี.ค. 2563 เวลา 06:21 น.

36 0    
การหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดฝึกงานเครื่องล่างรถยนต์ การหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดฝึกงานเครื่องล่างรถยนต์

โดย artikakate เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 21:52 น.

88 0    
การหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดฝึกวิชางานส่งกำลังรถยนต์ การหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดฝึกวิชางานส่งกำลังรถยนต์

โดย artikakate เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 21:37 น.

98 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

โดย ppmee2713 เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 20:52 น.

74 0    
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

โดย watcharathornroll เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 20:36 น.

32 0    
กิจกรรมการเล่นทรายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมการเล่นทรายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

โดย watcharathornroll เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 20:35 น.

27 0    
นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการมีน้ำใจและระเบียบวินัยในตนเอง นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการมีน้ำใจและระเบียบวินัยในตนเอง

โดย watcharathornroll เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 20:22 น.

33 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน

โดย kroo_kul เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 16:02 น.

25 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสิรินดา  เกิดศิริ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสิรินดา เกิดศิริ

โดย sirinda.3078 เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 14:47 น.

28 0    
ผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย ศู ผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย ศู

โดย Prakaimart079 เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 11:23 น.

35 0    
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย

โดย thayaya2522 เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 10:48 น.

26 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะประสมคำด้วยภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะประสมคำด้วยภาพ เพื่อพัฒนาความสามารถ

โดย thayaya2522 เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 10:37 น.

20 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

โดย thayaya2522 เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 10:24 น.

21 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก เพื่อพัฒนาความสามารถ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก เพื่อพัฒนาความสามารถ

โดย thayaya2522 เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 10:12 น.

21 0    
รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

โดย teacherpui007 เมื่อ 04 มี.ค. 2563 เวลา 09:47 น.

26 0    
วิจัยในชั้นเรียน การจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิจัยในชั้นเรียน การจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย the_wink001 เมื่อ 03 มี.ค. 2563 เวลา 14:56 น.

75 0    
(Best Practice) บัดดี้คู่ซี้ จิตดี อ่านดี (Best Practice) บัดดี้คู่ซี้ จิตดี อ่านดี

โดย the_wink001 เมื่อ 03 มี.ค. 2563 เวลา 14:53 น.

25 0    
^