LASTEST NEWS

10 มิ.ย. 2566สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 10 มิ.ย. 2566สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 19 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 16 มิ.ย.-6 ก.ค.2566 10 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 10 มิ.ย. 2566สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 10 มิ.ย. 2566สรุปยอดสมัครสอบแข่งข้นฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 10 มิ.ย. 2566สพร.เผยแห่สมัครสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยมากสุดขณะที่อรรถบำบัด และภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่มีผู้สมัครสอบ 10 มิ.ย. 2566“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารเขตพื้นที่ฯร่วมสร้างรร.คุณภาพชุมชน 09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ชื่อเรื่อง  วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ชื่อเรื่อง วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ม.3

โดย minnypramin2523 เมื่อ 16 ก.พ. 2566 เวลา 10:25 น.

75 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

โดย sirisab2009 เมื่อ 15 ก.พ. 2566 เวลา 21:00 น.

70 0    
รายงานการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย sirisab2009 เมื่อ 15 ก.พ. 2566 เวลา 20:55 น.

107 0    
การประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน การประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง คิดเป็นของผู้เรียน

โดย thayaya2522 เมื่อ 15 ก.พ. 2566 เวลา 13:47 น.

76 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ

โดย thayaya2522 เมื่อ 15 ก.พ. 2566 เวลา 13:14 น.

82 0    
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โดย นางสาวอุษณีย์ สีเหลืองอ่อน เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 23:26 น.

89 0    
ผลงานห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวฯโรงเรียบ้านใหม่ธงชัย ผลงานห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวฯโรงเรียบ้านใหม่ธงชัย

โดย e57121613 เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 21:03 น.

75 0    
3 อ หัวใจสีขาว (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 3 อ หัวใจสีขาว (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

โดย e57121613 เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 17:33 น.

132 0    
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ

โดย mailto32 เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 13:25 น.

56 0    
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคำยางพิทยาคม การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคำยางพิทยาคม

โดย mailto32 เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 13:23 น.

65 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจร รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจร

โดย asdicino เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 10:09 น.

74 0    
Lost Love Spells Online to get back lost lover in 3 days  . Lost Love Spells Online to get back lost lover in 3 days .

โดย drmamaalphah@yahoo.co.za เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 03:42 น.

68 0    
Money spells to help you get or win a large sum of money  . Money spells to help you get or win a large sum of money .

โดย drmamaalphah@yahoo.co.za เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 03:42 น.

100 0    
LOST LOVE SPELL TO ATTRACT YOUR SOULMATE . LOST LOVE SPELL TO ATTRACT YOUR SOULMATE .

โดย drmamaalphah@yahoo.co.za เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 03:41 น.

86 0    
How To Return lost lover in 3 days Contact Us On +27631229624 How To Return lost lover in 3 days Contact Us On +27631229624

โดย drmamaalphah@yahoo.co.za เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 03:40 น.

84 0    
SELLING BLACK MAGIC RING ONLINE FOR PROSPERITY   . SELLING BLACK MAGIC RING ONLINE FOR PROSPERITY .

โดย drmamaalphah@yahoo.co.za เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 03:33 น.

64 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย dduangjun2520 เมื่อ 13 ก.พ. 2566 เวลา 11:24 น.

79 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

โดย su57suppawat เมื่อ 13 ก.พ. 2566 เวลา 11:22 น.

118 0    
การศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรง การศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรง

โดย arkiat5 เมื่อ 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:06 น.

62 0    
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม

โดย jumpee2561 เมื่อ 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:06 น.

68 0    
^ <