LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566​​​​​​​สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานกองทุน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท  28 ม.ค. 2566#จบแล้วบรรจุเป็นครู  ทุนเอราวัณ รับสมัครนักเรียนม.6 จำนวน 50 คน เรียนป.ตรี สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ก.พ.66 28 ม.ค. 2566ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้-30 ม.ค.66 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2566 28 ม.ค. 2566มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 11,280-13,800 ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย umarin361 เมื่อ 19 ต.ค. 2565 เวลา 11:02 น.

108 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

โดย umarin361 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 23:20 น.

99 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน

โดย comsice367 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 22:37 น.

109 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย pailinpremkamol28 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 16:20 น.

112 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการ

โดย fongwil05 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 10:39 น.

85 0    
รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค

โดย ifeelboreddd เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 02:29 น.

117 0    
รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค

โดย ifeelboreddd เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 02:07 น.

74 0    
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

โดย supaporn.kf12 เมื่อ 17 ต.ค. 2565 เวลา 21:48 น.

91 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC

โดย piyanut.edu เมื่อ 17 ต.ค. 2565 เวลา 16:22 น.

86 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดย นายคาวี เจริญจิตต์ เมื่อ 17 ต.ค. 2565 เวลา 12:15 น.

87 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โดย swangkapun เมื่อ 12 ต.ค. 2565 เวลา 11:41 น.

126 0    
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน

โดย sricornsai เมื่อ 16 ต.ค. 2565 เวลา 16:41 น.

110 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย Surasak_mroy เมื่อ 16 ต.ค. 2565 เวลา 13:56 น.

108 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้

โดย bnn123 เมื่อ 16 ต.ค. 2565 เวลา 13:12 น.

125 0    
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย sirinya.kk2529 เมื่อ 15 ต.ค. 2565 เวลา 20:08 น.

106 0    
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

โดย supaporn.singyong เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 23:26 น.

149 0    
การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม

โดย นันทวัฒน์ เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 22:35 น.

118 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย pinyapat1617 เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 22:25 น.

116 0    
ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดชินวรารามฯสพป.ปท.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดชินวรารามฯสพป.ปท.1

โดย idra.ailada เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 21:20 น.

108 0    
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนถาวรานุกูล  สพม.สคสส. การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนถาวรานุกูล สพม.สคสส.

โดย naree.swnw เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 16:34 น.

97 0    
^