LASTEST NEWS

01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้ 31 พ.ค. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากร”ไม่ทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงาน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานฯ รายงาน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานฯ

โดย nongja_naka เมื่อ 09 ก.พ. 2566 เวลา 22:15 น.

124 0    
รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ

โดย thoetsak7062 เมื่อ 09 ก.พ. 2566 เวลา 14:42 น.

77 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย sudada_05 เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 15:30 น.

160 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร

โดย sudada_05 เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 15:17 น.

101 0    
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน (E-book) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน (E-book)

โดย Tanyaluk เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 14:04 น.

169 0    
ปฐมวัย ปฐมวัย

โดย werapon เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 12:54 น.

137 0    
การนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

โดย supasitoatto เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 12:08 น.

156 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โดย sarawut_math49 เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 10:47 น.

191 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

โดย magpeepoun_99 เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 06:44 น.

121 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

โดย waen.nichapa เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 02:39 น.

144 0    
รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระ รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระ

โดย jidapa11032549 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 21:04 น.

124 0    
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ

โดย sasina.hongyong25 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 20:28 น.

164 0    
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้าน รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้าน

โดย chidcharin เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 14:03 น.

149 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 11:46 น.

139 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังกราฟิก รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังกราฟิก

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 11:20 น.

130 0    
ปลากัด ปลากัด

โดย lonijunggg เมื่อ 05 ก.พ. 2566 เวลา 22:35 น.

122 0    
แกนนำคุณธรรม สร้างสรรค์คนดี ศรีคุยเชือก แกนนำคุณธรรม สร้างสรรค์คนดี ศรีคุยเชือก

โดย 63010580008 เมื่อ 05 ก.พ. 2566 เวลา 16:19 น.

121 0    
รายงานการประเมินโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย peaceresearch12 เมื่อ 30 ก.ค. 2565 เวลา 23:19 น.

309 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

โดย chintanasupphakon เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 21:28 น.

87 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์

โดย chintanasupphakon เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 21:20 น.

114 0    
^ <