LASTEST NEWS

24 ก.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประกาศผลสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2562 23 ก.ค. 2562กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 23 ก.ค. 2562สพป.มหาสารคาม เขต 2 เปิดครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (เงินเดือน 15,000.-บาท) สมัคร 5 - 11 สิงหาคม 2562  23 ก.ค. 2562"คุณหญิงกัลยา" เล็งฟื้น ท่องอาขยาน-หน้าที่พลเมือง-สูตรคูณ ช่วนนร.มีสมาธิ-ผ่อนคลาย 23 ก.ค. 2562สพป.มหาสารคาม เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา สมัคร5-11ส.ค.62 23 ก.ค. 2562สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา สมัคร 5 – 9 สิงหาคม 2562 23 ก.ค. 2562"คุณหญิงกัลยา"ฟิตจัดเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 เดินหน้าภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 23 ก.ค. 2562สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ 22 ก.ค. 2562สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ พ.ศ.2562 22 ก.ค. 2562ประกาศแล้ว! เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ก.ค.เป็นต้นไป

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย kewalee_trl เมื่อ 02 มิ.ย. 2562 เวลา 22:43 น.

84 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียน รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียน

โดย yimomay เมื่อ 02 มิ.ย. 2562 เวลา 22:06 น.

52 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “การเปลี่ย รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “การเปลี่ย

โดย anochapnn เมื่อ 02 มิ.ย. 2562 เวลา 21:47 น.

48 0    
ผลการพัฒนาทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนมาต ผลการพัฒนาทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนมาต

โดย jindarat2133 เมื่อ 02 มิ.ย. 2562 เวลา 20:02 น.

51 0    
การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนว การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนว

โดย sayanyimchang เมื่อ 02 มิ.ย. 2562 เวลา 16:21 น.

40 0    
บทคัดย่อ เรื่อง เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp บทคัดย่อ เรื่อง เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp

โดย jeabjanmee เมื่อ 02 มิ.ย. 2562 เวลา 15:41 น.

52 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

โดย sunimaza เมื่อ 01 มิ.ย. 2562 เวลา 22:44 น.

64 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา เขียนโปรแกรม 1 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา เขียนโปรแกรม 1

โดย ddm.dararat เมื่อ 01 มิ.ย. 2562 เวลา 18:45 น.

50 0    
การพัฒนาความมีวินัยในตนเอง_โดยครูอัญชลี จั่นสกุล การพัฒนาความมีวินัยในตนเอง_โดยครูอัญชลี จั่นสกุล

โดย kruunchalee.yanyaw เมื่อ 01 มิ.ย. 2562 เวลา 16:44 น.

98 0    
การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์_ครูพรทิพย์ ไก่แก้ว การพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์_ครูพรทิพย์ ไก่แก้ว

โดย kruporntip.talang เมื่อ 01 มิ.ย. 2562 เวลา 15:49 น.

162 0    
รายงานผลการพัฒนาอินโฟกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการพัฒนาอินโฟกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย touch_a_win เมื่อ 01 มิ.ย. 2562 เวลา 13:36 น.

47 0    
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย kwanjai867 เมื่อ 01 มิ.ย. 2562 เวลา 11:50 น.

51 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย Jeerapawkw เมื่อ 31 พ.ค. 2562 เวลา 19:43 น.

47 0    
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย

โดย jae_jae2525 เมื่อ 31 พ.ค. 2562 เวลา 18:28 น.

159 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงพันธุ์ รายงานการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงพันธุ์

โดย skyhigh849 เมื่อ 31 พ.ค. 2562 เวลา 18:13 น.

45 0    
การอ่านสะกดคำในภาษาจีนโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การอ่านสะกดคำในภาษาจีนโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โดย auauauu เมื่อ 31 พ.ค. 2562 เวลา 17:19 น.

52 0    
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน ฯ การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน ฯ

โดย W.tansamai เมื่อ 31 พ.ค. 2562 เวลา 16:27 น.

48 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ร รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ร

โดย krudear11 เมื่อ 31 พ.ค. 2562 เวลา 15:49 น.

48 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (5E)เรื่อง กรด-เบส 2 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (5E)เรื่อง กรด-เบส 2

โดย Woranuch53 เมื่อ 31 พ.ค. 2562 เวลา 14:56 น.

49 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์

โดย Woranuch53 เมื่อ 31 พ.ค. 2562 เวลา 14:52 น.

52 0    
^