LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2563โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการครู สมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครบัดนี้ - 3 เมษายน 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัครบัดนี้ - 20 มีนาคม 2563 24 ก.พ. 2563กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 32 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2-11 มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563"บิ๊กตู่"สั่งศธ.ฟื้นคิดเลขในใจ-เรียงความ-ย่อความ 24 ก.พ. 2563อพท. เปิดรับเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ 9 อัตรา สมัครบัดนี้-4มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563ตั้งทีมวิเคราะห์ข้อมูลครูทั้งระบบ 24 ก.พ. 2563กศจ.โคราช ให้กศจ.อื่น ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 94 อัตรา 24 ก.พ. 2563บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-9มี.ค.2563 24 ก.พ. 2563เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เปิดสอบผู้ช่วยครู 3 อัตรา สมัคร 2 - 10 มีนาคม 2563 

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคปเพื่อส่งเสริมการคิด ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ/สโคปเพื่อส่งเสริมการคิด

โดย missamm31 เมื่อ 12 ม.ค. 2563 เวลา 16:34 น.

25 0    
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนแบบจิตปัญญาที่มีต่อความสามารถทางภาษาแล ผลการจัดประสบการณ์การเรียนแบบจิตปัญญาที่มีต่อความสามารถทางภาษาแล

โดย missamm31 เมื่อ 12 ม.ค. 2563 เวลา 14:50 น.

20 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ฯ ผลการใช้ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ฯ

โดย kjod.2507 เมื่อ 12 ม.ค. 2563 เวลา 14:26 น.

30 0    
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา กลุ่ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา กลุ่

โดย Rujisa เมื่อ 12 ม.ค. 2563 เวลา 11:47 น.

68 0    
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการปฏิบัติขลุ่ยไทย การพัฒนาทักษะพื้นฐานการปฏิบัติขลุ่ยไทย

โดย pornthawee2519 เมื่อ 12 ม.ค. 2563 เวลา 02:29 น.

22 0    
เผยแพร่บทคัดย่อ เผยแพร่บทคัดย่อ

โดย moonyatee เมื่อ 11 ม.ค. 2563 เวลา 22:22 น.

31 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการศิลปะ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการศิลปะ

โดย Sukallyakhumtouan2019 เมื่อ 11 ม.ค. 2563 เวลา 16:30 น.

26 0    
การใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมข การใช้ชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมข

โดย innova เมื่อ 10 ม.ค. 2563 เวลา 16:41 น.

34 0    
รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

โดย อรวรรณ์ จิตภักดี เมื่อ 10 ม.ค. 2563 เวลา 11:46 น.

37 0    
ผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กป ผลการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กป

โดย innova เมื่อ 10 ม.ค. 2563 เวลา 11:15 น.

25 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการจำคำพื้นฐาน (คำนาม) รายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการจำคำพื้นฐาน (คำนาม)

โดย KROOKLA เมื่อ 09 ม.ค. 2563 เวลา 22:36 น.

87 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ๗  ขั้น การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๗ ขั้น

โดย pranom2062 เมื่อ 09 ม.ค. 2563 เวลา 15:14 น.

40 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ READ  โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ READ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

โดย กฤติมา เมื่อ 09 ม.ค. 2563 เวลา 13:41 น.

37 0    
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล

โดย Tnarubet เมื่อ 08 ม.ค. 2563 เวลา 20:33 น.

65 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ

โดย momaynaja54 เมื่อ 08 ม.ค. 2563 เวลา 15:55 น.

35 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)

โดย Patcharinwatta เมื่อ 08 ม.ค. 2563 เวลา 13:43 น.

27 0    
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ด้วยการพัฒนาบทเรียนเรื่อง ข้อมูล ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ด้วยการพัฒนาบทเรียนเรื่อง ข้อมูล

โดย uthai112 เมื่อ 08 ม.ค. 2563 เวลา 13:33 น.

36 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ PRADA อนุบาลปีที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ PRADA อนุบาลปีที่ 2

โดย klongpol2510 เมื่อ 08 ม.ค. 2563 เวลา 12:20 น.

21 0    
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที2 การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที2

โดย klongpol2510 เมื่อ 08 ม.ค. 2563 เวลา 12:16 น.

24 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ READ  โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ READ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

โดย กฤติมา เมื่อ 08 ม.ค. 2563 เวลา 11:43 น.

28 0    
^