LASTEST NEWS

11 พ.ย. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท 11 พ.ย. 2562สำนักงาน กศน.หนองคาย เปิดสอบพนักงานราชการครู วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา สมัคร 11-15 พ.ย.2562 11 พ.ย. 2562ยันปี63ทุกโรงเรียนใช้เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว1กิ๊กกะไบต์ 11 พ.ย. 2562โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา - สมัคร 18-26 พ.ย.2562 10 พ.ย. 2562ชะลอตั้ง ศธภ.รอปรับโครงสร้างชัดเจน  10 พ.ย. 2562โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร6-12 พฤศจิกายน 2562 10 พ.ย. 2562กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท สมัคร 14-22 พ.ย.2562 10 พ.ย. 2562กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา สมัคร 18พ.ย.-9ธ.ค.2562 10 พ.ย. 2562สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000.- บาท สมัคร 13-19 พฤศจิกายน 2562 10 พ.ย. 2562โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) เปิดรับสมัครสอบครูอัตราจ้าง สมัคร 11-12 พฤศจิกายน 2562

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนเรื่องสัตว์ ชั้น ป.5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนเรื่องสัตว์ ชั้น ป.5

โดย Patpat เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 16:16 น.

45 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทัก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทัก

โดย sirisak เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 16:13 น.

57 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะก

โดย sirisak เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 16:10 น.

48 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2

โดย kinekung1 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 16:09 น.

62 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย

โดย jantarachot.a18 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 16:04 น.

58 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 15:21 น.

64 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 15:19 น.

57 0    
เผยแพร่งานวิจัย ผลการใช้วิธีสืบสอบตามแนวอริยสัจ4 เผยแพร่งานวิจัย ผลการใช้วิธีสืบสอบตามแนวอริยสัจ4

โดย jantarachot.a18 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 15:03 น.

49 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 14:40 น.

67 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย

โดย saowapap03 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 14:00 น.

78 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

โดย saowapap03 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 13:58 น.

50 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น” รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ชีวิตสดใสในวัยแรกรุ่น”

โดย numberneung เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา 13:26 น.

146 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โดย ระวีวรรณ เมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา 20:29 น.

73 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ E-REE Model การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ E-REE Model

โดย nidmanida เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 12:54 น.

53 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ

โดย panuwat19701 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 12:51 น.

100 0    
การใช้ชุดกิจกรรมภาษาไทยโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ชนิดและหน้าที่ฯ การใช้ชุดกิจกรรมภาษาไทยโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ชนิดและหน้าที่ฯ

โดย yulee2527 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 12:16 น.

137 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

โดย thayaya2522 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 น.

61 0    
รายงานการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย รายงานการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

โดย thayaya2522 เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 11:21 น.

155 0    
วิวัฒนาการโดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ วิวัฒนาการโดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

โดย inaditap เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 11:00 น.

145 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย sasithorn.lamcharoen เมื่อ 30 ส.ค. 2562 เวลา 10:58 น.

65 0    
^