LASTEST NEWS

06 ก.พ. 2566ศธ 04009/ว 606 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. 05 ก.พ. 2566ผิดไหมที่ไม่รับสายไม่ตอบไลน์เรื่องงานในวันหยุด 05 ก.พ. 2566โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 05 ก.พ. 2566โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.2566 05 ก.พ. 2566โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รับสมัครครูประจำชั้น 11 อัตรา เงินเดือน 13,000-15,000 บาท 05 ก.พ. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพนักงานราชการ 05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

โดย suwat.thaimusic เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 16:39 น.

109 0    
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โดย natcha_slpk เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 15:06 น.

131 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย puii เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 12:06 น.

87 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย

โดย nisakorn.yai เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 09:28 น.

112 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเร การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเร

โดย khunjump11 เมื่อ 20 ต.ค. 2565 เวลา 07:21 น.

85 0    
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย yuvadee05092522 เมื่อ 19 ต.ค. 2565 เวลา 11:58 น.

104 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย umarin361 เมื่อ 19 ต.ค. 2565 เวลา 11:02 น.

109 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

โดย umarin361 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 23:20 น.

101 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน

โดย comsice367 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 22:37 น.

121 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย pailinpremkamol28 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 16:20 น.

114 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการ

โดย fongwil05 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 10:39 น.

86 0    
รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค

โดย ifeelboreddd เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 02:29 น.

119 0    
รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค

โดย ifeelboreddd เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 02:07 น.

77 0    
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

โดย supaporn.kf12 เมื่อ 17 ต.ค. 2565 เวลา 21:48 น.

94 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC

โดย piyanut.edu เมื่อ 17 ต.ค. 2565 เวลา 16:22 น.

102 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดย นายคาวี เจริญจิตต์ เมื่อ 17 ต.ค. 2565 เวลา 12:15 น.

92 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โดย swangkapun เมื่อ 12 ต.ค. 2565 เวลา 11:41 น.

128 0    
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน

โดย sricornsai เมื่อ 16 ต.ค. 2565 เวลา 16:41 น.

112 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย Surasak_mroy เมื่อ 16 ต.ค. 2565 เวลา 13:56 น.

113 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้

โดย bnn123 เมื่อ 16 ต.ค. 2565 เวลา 13:12 น.

135 0    
^