LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมก การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมก

โดย ประวัติ บุญประเสริฐ เมื่อ 30 มี.ค. 2566 เวลา 09:51 น.

177 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับเทค การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับเทค

โดย tanapronsirimun1111 เมื่อ 30 มี.ค. 2566 เวลา 02:43 น.

203 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคกา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคกา

โดย tanapronsirimun1111 เมื่อ 30 มี.ค. 2566 เวลา 01:41 น.

195 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน

โดย Paritchaya.fang เมื่อ 29 มี.ค. 2566 เวลา 19:07 น.

161 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยใช้กิจกรรมการเรียนฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนฯ

โดย teaporn2013 เมื่อ 29 มี.ค. 2566 เวลา 15:40 น.

200 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐา

โดย ประวัติ บุญประเสริฐ เมื่อ 29 มี.ค. 2566 เวลา 14:16 น.

128 0    
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย kanchana29 เมื่อ 29 มี.ค. 2566 เวลา 10:18 น.

216 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) เพื่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) เพื่อ

โดย kruchalermkhortrat เมื่อ 29 มี.ค. 2566 เวลา 04:09 น.

221 0    
การประเมินโครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน การประเมินโครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน

โดย chansontiyuii เมื่อ 28 มี.ค. 2566 เวลา 18:44 น.

228 0    
เผยแพร่ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ครูรจนา 2-65 เผยแพร่ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ครูรจนา 2-65

โดย krooannjung เมื่อ 28 มี.ค. 2566 เวลา 14:17 น.

146 0    
วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย wilawanmosovo2 เมื่อ 28 มี.ค. 2566 เวลา 12:54 น.

200 0    
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากร แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากร

โดย teemaneejak เมื่อ 28 มี.ค. 2566 เวลา 10:25 น.

203 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง

โดย tassneedamnern เมื่อ 28 มี.ค. 2566 เวลา 10:01 น.

119 0    
รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน ของโรงเรียนพระนารายณ์ รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน ของโรงเรียนพระนารายณ์

โดย wanna เมื่อ 28 มี.ค. 2566 เวลา 06:14 น.

180 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 27 มี.ค. 2566 เวลา 18:37 น.

162 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 27 มี.ค. 2566 เวลา 18:26 น.

142 0    
รายงานการประเมินโครงการงานดี สุขภาพดี อยู่ดีกินดี ตามวิถีชุมชน ด รายงานการประเมินโครงการงานดี สุขภาพดี อยู่ดีกินดี ตามวิถีชุมชน ด

โดย somsakwrr54 เมื่อ 27 มี.ค. 2566 เวลา 16:05 น.

92 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย nisakorn.yai เมื่อ 27 มี.ค. 2566 เวลา 10:17 น.

130 0    
การนิเทศภายใน, สมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียน, PLC การนิเทศภายใน, สมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียน, PLC

โดย khunkhaw259 เมื่อ 27 มี.ค. 2566 เวลา 03:13 น.

179 0    
ประเมินโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน 	CIPPIEST Model ประเมินโครงการบ้านดนตรีหลังเรียน CIPPIEST Model

โดย khunkhaw259 เมื่อ 27 มี.ค. 2566 เวลา 03:03 น.

131 0    
^ <