LASTEST NEWS

17 พ.ย. 2562กศจ.สมุทรสาคร สรุปข้อมูลเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชีแล้ว 14 สาขาวิชา จากจำนวน 21 สาขาวิชา 17 พ.ย. 2562สถ.รับสมัครสรรหาเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 12,778 อัตรา (ตำแหน่งสายงานบริหาร) 17 พ.ย. 2562กศจ.สิงห์บุรี อนุมัติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบใหม่ 14 อัตรา 17 พ.ย. 2562สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 16 พ.ย. 2562มรภ.นครสวรรค์ รับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับผู้จบป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องเป็นครู ก็สมัครได้ 16 พ.ย. 2562กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน (ชาย/หญิง) จำนวน 245 อัตรา 13-21 พ.ย.2562 15 พ.ย. 2562สถ. เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 15 พ.ย. 2562อบจ.อุดรธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู 17 วิชาเอก 25 อัตรา สมัคร 25 พ.ย.-6 ธ.ค.2562 15 พ.ย. 2562กทม.เรียกบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 91 อัตรา - รายงานตัว 22 พ.ย.2562 15 พ.ย. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 10 จำนวน 15 วิชาเอก รวม 138 อัตรา

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จรูญ พุทธวงค์ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จรูญ พุทธวงค์

โดย kroocharoon เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 16:06 น.

111 0    
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามิติสัมพันธ์ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามิติสัมพันธ์

โดย paradeephon19 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 15:01 น.

86 0    
การพัฒนาชุดการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาชุดการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย sattrak4 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 14:43 น.

68 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถคิดวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถคิดวิเคราะห์

โดย sattrak4 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 14:39 น.

72 0    
ศศิมา  รุ่งสินวนิช ศศิมา รุ่งสินวนิช

โดย kakashi_kk เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 14:30 น.

71 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

โดย พรนิภา พิรามวิทวัส เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 14:25 น.

62 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา

โดย onuma.onree เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 12:31 น.

123 0    
นางอมรรัตน์  พันธะศรี นางอมรรัตน์ พันธะศรี

โดย thanapon6719 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 12:30 น.

60 0    
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐ

โดย onuma.onree เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 12:29 น.

89 0    
นายณัฐพงศ์  ไชยยศ นายณัฐพงศ์ ไชยยศ

โดย thanapon6719 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 12:05 น.

69 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย ssarakarn1 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 11:54 น.

70 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย ssarakarn1 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 11:53 น.

65 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด เพื่อส่งเส การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด เพื่อส่งเส

โดย amnuay190 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 11:49 น.

74 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานแสง โดยใช้รูปแบบ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานแสง โดยใช้รูปแบบ

โดย amnuay190 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 11:47 น.

100 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยหนังสือนิทาน การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยหนังสือนิทาน

โดย pang-parn เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 11:12 น.

54 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

โดย pang-parn เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 11:05 น.

76 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดย pattayaschool เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 10:37 น.

63 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย ssarakarn1 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 09:34 น.

77 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย ssarakarn1 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 09:57 น.

65 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที

โดย ระวีวรรณ เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 09:52 น.

53 0    
^