LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2563กพฐ.สั่งทุก รร.เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา หากสุ่มเสี่ยง ผอ.สั่งปิดเรียนได้ 26 ม.ค. 2563ก.ค.ศ.ยืนยันจัดสรรอัตราว่าง ครูผู้ช่วย สพฐ รวม 3,599 อัตรา 26 ม.ค. 2563เป็นครู....ไม่ได้ สบาย อย่างที่ใครหลายคนคิด 26 ม.ค. 2563กศจ.สระบุรี สรุปบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย หมดบัญชีแล้ว 13 วิชาเอก 26 ม.ค. 2563ข่าวดี! ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3,599 อัตรา - ขึ้นบัญชีรอบรรจุครูผู้ช่วยเช็กรายละเอียด 25 ม.ค. 2563รวมข้อสอบ NT, O-NET ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตามตัวชี้วัด ทุกวิชา มีเฉลยพร้อม 25 ม.ค. 2563กรมสรรพากร เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 266 อัตรา สมัคร 3-27 กุมภาพันธ์ 2563 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดฝากลูกๆ ที่เตรียมสอบ นี่เลยข้อสอบ NT, O-NET ป.3 ,ป.6 , ม.3, ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ตรงตัวชี้วัด พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลด ข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2558 - 2561 พร้อมเฉลย 25 ม.ค. 2563ดาวน์โหลดแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2561 พร้อมเฉลย

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ เรื่อง ตรรกศาส ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ เรื่อง ตรรกศาส

โดย me.aw2521 เมื่อ 21 ก.ย. 2562 เวลา 15:19 น.

131 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย naiyana2880 เมื่อ 19 ก.ย. 2562 เวลา 21:09 น.

116 0    
ผลของกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพฯ ผลของกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพฯ

โดย rapeeporn356 เมื่อ 19 ก.ย. 2562 เวลา 11:39 น.

134 0    
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลป การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลป

โดย KROOKLA เมื่อ 19 ก.ย. 2562 เวลา 00:54 น.

177 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.2 การพัฒนารูปแบบการสอนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.2

โดย s.marlai2019 เมื่อ 18 ก.ย. 2562 เวลา 14:20 น.

124 0    
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ... ป.2 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ... ป.2

โดย s.marlai2019 เมื่อ 18 ก.ย. 2562 เวลา 14:17 น.

112 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย jputthamanee เมื่อ 18 ก.ย. 2562 เวลา 00:08 น.

217 0    
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย mesayon_kaew เมื่อ 16 ก.ย. 2562 เวลา 23:50 น.

94 0    
ชุดการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ ชุดการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ

โดย Alexnumak เมื่อ 16 ก.ย. 2562 เวลา 17:01 น.

245 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เรื่อง ชุดการจัดกิจกรรมการเคลื่ รายงานผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เรื่อง ชุดการจัดกิจกรรมการเคลื่

โดย Alexnumak เมื่อ 16 ก.ย. 2562 เวลา 16:57 น.

103 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด “คำไทยและการสร้างคำใน รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด “คำไทยและการสร้างคำใน

โดย anochapnn เมื่อ 16 ก.ย. 2562 เวลา 09:54 น.

167 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด “คำไทยและการสร้างคำใน รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด “คำไทยและการสร้างคำใน

โดย anochapnn เมื่อ 16 ก.ย. 2562 เวลา 05:21 น.

104 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิย ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิย

โดย sopharangsri2560 เมื่อ 14 ก.ย. 2562 เวลา 17:29 น.

102 0    
เผยแพร่งานประเมินโครงการ-ผอ.ภานุพงศ์ แสงอุดม ร.ร.ผังปาล์ม 1 เผยแพร่งานประเมินโครงการ-ผอ.ภานุพงศ์ แสงอุดม ร.ร.ผังปาล์ม 1

โดย kroopanupong.manang เมื่อ 14 ก.ย. 2562 เวลา 14:36 น.

125 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัช การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักปรัช

โดย กฤติมา เมื่อ 14 ก.ย. 2562 เวลา 13:25 น.

88 0    
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

โดย KROOKLA เมื่อ 14 ก.ย. 2562 เวลา 06:51 น.

101 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียน การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียน

โดย thayaya2522 เมื่อ 13 ก.ย. 2562 เวลา 10:52 น.

86 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ

โดย kanokwannooponta เมื่อ 13 ก.ย. 2562 เวลา 08:46 น.

109 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราแม่ ก กา และมาตรา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราแม่ ก กา และมาตรา

โดย innova เมื่อ 12 ก.ย. 2562 เวลา 20:15 น.

125 0    
รายงานผลการจัดกิจพรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหม่ รายงานผลการจัดกิจพรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหม่

โดย panida9546 เมื่อ 12 ก.ย. 2562 เวลา 13:45 น.

116 0    
^