LASTEST NEWS

20 ก.ค. 2562(แชร์ด่วนๆ) ประกาศแล้ว! เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 รับสมัครทั้งชายและหญิง วุฒิม.6/ปวช.ขึ้นไป 19 ก.ค. 2562[ รวมลิงก์ ] สรุปยอดสถิติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.ขอนแก่น สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.กำแพงเพชร สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.กาฬสินธุ์ สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.กระบี่ สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.กรุงเทพมหานคร สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562กศจ.กาญจนบุรี สรุปจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562 ระหว่าง 18-24 ก.ค.2562 19 ก.ค. 2562แฉ ครูถูกกดดันให้ออกจากราชการเหตุเป็นครูข้ามเพศ แถมโดนด่าแรง 18 ก.ค. 2562กพฐ.จี้สพท.สอดส่องหาทางปิด"รร.มัธยม"ที่มีเด็กน้อย เหตุอัตราการเกิดลดลงทั้งประเทศ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์ รายงานผลการใช้บทเรียนออนไลน์

โดย walai_nu เมื่อ 22 พ.ค. 2562 เวลา 05:54 น.

94 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนามของแรง วิชาฟิสิกส์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนามของแรง วิชาฟิสิกส์

โดย fongbeer_pay เมื่อ 22 พ.ค. 2562 เวลา 00:48 น.

60 0    
การพัฒนากิจกรรม ฟ้อนออนซอนนครหล่มสัก โดยนางกรรณิการ์  อยู่เชื้อ การพัฒนากิจกรรม ฟ้อนออนซอนนครหล่มสัก โดยนางกรรณิการ์ อยู่เชื้อ

โดย donutsmk1 เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา 22:45 น.

64 0    
รายงานผลการใช้กล่องลากเส้นหรรษา โดยนางปิยวรรณ  วารีกุล รายงานผลการใช้กล่องลากเส้นหรรษา โดยนางปิยวรรณ วารีกุล

โดย Alexnumak เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา 19:28 น.

54 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านบางงา ลพบุรี การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านบางงา ลพบุรี

โดย siripong75 เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา 16:33 น.

57 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การสร้างคำในภาษาไทย การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย

โดย khwan3284 เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา 11:21 น.

71 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะภาพสัญลักษณ์การกระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดดสำห ผลการใช้แบบฝึกทักษะภาพสัญลักษณ์การกระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดดสำห

โดย kittiya295 เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา 10:56 น.

74 0    
การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์11 การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์11

โดย teera_com เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา 10:36 น.

64 0    
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Alan’s Summer Time in M รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Alan’s Summer Time in M

โดย kunnoo20 เมื่อ 20 พ.ค. 2562 เวลา 22:54 น.

74 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน-เขียนคำ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน-เขียนคำ

โดย wichit.s เมื่อ 20 พ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

69 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย yupin_khueanthong เมื่อ 20 พ.ค. 2562 เวลา 17:13 น.

74 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

โดย thirathana.kh เมื่อ 20 พ.ค. 2562 เวลา 16:26 น.

87 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

โดย nat.ssk.msu เมื่อ 20 พ.ค. 2562 เวลา 13:59 น.

79 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง About me ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง About me

โดย infinitycopyprint เมื่อ 20 พ.ค. 2562 เวลา 13:35 น.

68 0    
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

โดย aucharapron_45 เมื่อ 20 พ.ค. 2562 เวลา 12:27 น.

58 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การหายใจระดั การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การหายใจระดั

โดย arrafun เมื่อ 20 พ.ค. 2562 เวลา 09:56 น.

67 0    
การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ชั้นป.3 การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตสัมพันธ์ ชั้นป.3

โดย mek_2521 เมื่อ 19 พ.ค. 2562 เวลา 23:05 น.

63 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิค CIRC การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิค CIRC

โดย n.thaibhakdee001 เมื่อ 19 พ.ค. 2562 เวลา 21:37 น.

62 0    
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์

โดย aeywaewdaw เมื่อ 19 พ.ค. 2562 เวลา 19:50 น.

68 0    
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์

โดย aeywaewdaw เมื่อ 19 พ.ค. 2562 เวลา 19:42 น.

65 0    
^