LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2562โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา มีบ้านพักให้อยู่ฟรี สมัครบัดนี้-26ต.ค.62 22 ต.ค. 2562โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์(ทุกสาขา) บัดนี้-26ต.ค.2562 22 ต.ค. 2562"ณัฏฐพล" ห่วงปัญหาบัณฑิตครูเตะฝุ่น 21 ต.ค. 2562กศจ.เชียงใหม่!! ขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุครูผู้ช่วยจาก กศจ.อื่น จำนวน 6 อัตรา 21 ต.ค. 2562กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จาก กศจ.นครราชสีมา และกศจ.กำแพงเพชร - รายงานตัว 1 พ.ย.2562 21 ต.ค. 2562กศจ.พิจิตร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10 - รายงานตัว 1 พ.ย.2562 21 ต.ค. 2562การจัดสรรอัตราให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ต.ค. 2562ด่วนที่สุด! การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ต.ค. 2562กศจ.เชียงราย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 82 อัตรา - รายงานตัว 25 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 132 อัตรา - รายงานตัว 30 ต.ค. 2562

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม

โดย oom_pheng เมื่อ 28 ส.ค. 2562 เวลา 00:16 น.

49 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์

โดย oom_pheng เมื่อ 28 ส.ค. 2562 เวลา 00:12 น.

64 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คณิตศาสตร์ชวนคิด การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คณิตศาสตร์ชวนคิด

โดย roungnaka709 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 23:19 น.

96 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย amarnrat เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 23:17 น.

53 0    
รายงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือนิทาน รายงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือนิทาน

โดย lotto_v_ เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 23:11 น.

102 0    
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

โดย lotto_v_ เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 23:07 น.

132 0    
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

โดย lotto_v_ เมื่อ 22 ส.ค. 2562 เวลา 03:19 น.

154 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย airo_art เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 22:24 น.

60 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคร การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคร

โดย amnuay190 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 21:07 น.

48 0    
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการเรียน การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการเรียน

โดย 2520yongyuth เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 19:26 น.

104 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ชุด อ่านคล่องเขียนเก่ง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ชุด อ่านคล่องเขียนเก่ง

โดย pra-sittichai เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 18:41 น.

59 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสำหรับ นร. ป.๑ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสำหรับ นร. ป.๑

โดย เบญจวรรณ ภัทรสถิรกุล เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 18:25 น.

111 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ลำดับ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ลำดับ

โดย popasaengchai1 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 16:45 น.

65 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

โดย popasaengchai1 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 16:41 น.

58 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน

โดย Prakaimart079 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 16:32 น.

51 0    
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จรูญ พุทธวงค์ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จรูญ พุทธวงค์

โดย kroocharoon เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 16:06 น.

91 0    
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามิติสัมพันธ์ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามิติสัมพันธ์

โดย paradeephon19 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 15:01 น.

76 0    
การพัฒนาชุดการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาชุดการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย sattrak4 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 14:43 น.

56 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถคิดวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถคิดวิเคราะห์

โดย sattrak4 เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 14:39 น.

59 0    
ศศิมา  รุ่งสินวนิช ศศิมา รุ่งสินวนิช

โดย kakashi_kk เมื่อ 27 ส.ค. 2562 เวลา 14:30 น.

54 0    
^