LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 184 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย.2566

  • 01 มิ.ย. 2566 เวลา 22:24 น.
  • 45,931
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 184 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 184 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2566 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรือง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 31 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 184 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2447 และบัญชีกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนิยบัตรวิขาชีพ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิ หรือผู้มี'ทักษะ ประสบการณ์ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2447 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 31 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 184 อัตรา ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 27 ตําแหน่ง รวม 160 อัตรา ประกอบด้วย
ก. ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ จํานวน 23 ตําแหน่ง 131 อัตรา ดังนี้
1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครู
(1) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 6 อัตรา
(2) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย จํานวน 3 อัตรา
(3) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิขาภาษาจีน จํานวน 2 อัตรา
(4) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาชีววิทยา จํานวน 1 อัตรา
(4) ผู้ช่วยครู วิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
(6) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 อัตรา
(7) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 อัตรา
(8) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา
(9) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(10) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 2 อัตรา
(11) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาศิลปะ จํานวน 1 อัตรา
(12) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จํานวน 1 อัตรา
(13) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคหกรรม จํานวน 1 อัตรา
(14) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาเกษตร จํานวน 3 อัตรา
(14) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาแนะแนว จํานวน 3 อัตรา

2) ตําแหน่ง ผู้ฃ่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
3) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 37 อัตรา
4) ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 10 อัตรา
4) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักฉุกเฉินการแพทย์ จํานวน 4 อัตรา
6) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จํานวน 3 อัตรา
7) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 3 อัตรา
8) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประซาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัตรา
9) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
10) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา
11) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 2 อัตรา
12) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
13) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จํานวน 3 อัตรา
14) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
14) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประซาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
16) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
17) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 6 อัตรา
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
18) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล จํานวน 1 อัตรา
19) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จํานวน 10 อัตรา
20) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 3 อัตรา
21) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จํานวน 2 อัตรา
22) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา
23) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จํานวน 1 อัตรา

ข. ตําแหน่งสําหรับผู้มืทักษะ จํานวน 4 ตําแหน่ง 29 อัตรา ดังนี้
1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน จํานวน 4 อัตรา
2) ตําแหน่ง พนักงานวิทยุ จํานวน 3 อัตรา
3) ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
4) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 20 อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 ตําแหน่ง 24 อัตรา ประกอบด้วย
1) ตําแหน่ง คนงาน จํานวน 3 อัตรา
2) ตําแหน่ง คนงานประจําสนามกีฬาจังหวัดระยอง จํานวน 7 อัตรา
3) ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 9 อัตรา
4) ตําแหน่ง ภารโรง จํานวน 4 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติของตําแหน่งที่รับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


2. คุณสมปัติและสักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว่ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องด้นสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนวังหวัด ดังนี้
(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย
(4.3) โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างชองส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างชองราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับดําแหน่ง ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามตําแหน่งที่จะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนวังหวัดระยอง)

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 เรื่อง ห้ามพระภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538

วัน เวลา และลถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น พ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น1) ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย(ผู้ชาย สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค รองเท้าทุ้มส้น ผู้หญิง แต่งชุดสุภาพ กระโปรง รองเท้าทุ้มส้น หรือรองเท้ารัดส้น)และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสมัคร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711 ทั้งนี้ ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลงแกไขไม่ได้
  • 01 มิ.ย. 2566 เวลา 22:24 น.
  • 45,931

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^