LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2566ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (ภายใน 27 มี.ค.2566) 27 มี.ค. 2566โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566 27 มี.ค. 2566สรุปพ.ร.บ.กยศ.ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดมิติใหม่ชำระหนี้ 'ตัดเงินต้นก่อนดอก' 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว !! ผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 26 มี.ค. 2566(( ลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ครั้งที่ 1/2566 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 26 มี.ค. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครอาจารย์ 13 อัตรา 26 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ขอนแก่น - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ขอนแก่น 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL

โดย thunyaachaiya เมื่อ 04 มี.ค. 2566 เวลา 22:34 น.

35 0    
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ

โดย kansakha4 เมื่อ 04 มี.ค. 2566 เวลา 15:55 น.

26 0    
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โรงเรียนบ้านแม่ปาคี รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โรงเรียนบ้านแม่ปาคี

โดย utsaneejb เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 22:13 น.

32 0    
รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการยกระดับการศึกษา รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการยกระดับการศึกษา

โดย utsaneejb เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 22:01 น.

32 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

โดย kansakha4 เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 16:25 น.

49 0    
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู

โดย boonyada.tp เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 10:17 น.

40 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร

โดย pichetadmin1 เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 21:47 น.

38 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบั การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบั

โดย pichetadmin1 เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 21:39 น.

34 0    
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน

โดย wandeekunbunya เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 12:19 น.

34 0    
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย

โดย นางสาวศิราณี คงน้อย เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 11:49 น.

21 0    
รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

โดย attapon27 เมื่อ 01 มี.ค. 2566 เวลา 08:51 น.

31 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

โดย note777 เมื่อ 01 มี.ค. 2566 เวลา 08:49 น.

33 0    
การวิจัยและประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ การวิจัยและประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

โดย beboy_chelsea เมื่อ 28 ก.พ. 2566 เวลา 20:43 น.

24 0    
การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย pk.janee เมื่อ 28 ก.พ. 2566 เวลา 14:17 น.

66 0    
รูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้

โดย pk.janee เมื่อ 28 ก.พ. 2566 เวลา 14:02 น.

68 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย pilin.chem เมื่อ 27 ก.พ. 2566 เวลา 23:51 น.

69 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

โดย thayaya2522 เมื่อ 27 ก.พ. 2566 เวลา 14:24 น.

33 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเสียงและอักษรไทยในภาษาไทย โดยใช้เทคนิค การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเสียงและอักษรไทยในภาษาไทย โดยใช้เทคนิค

โดย chaomanster เมื่อ 27 ก.พ. 2566 เวลา 13:06 น.

37 0    
โครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

โดย bunpasit5129 เมื่อ 27 ก.พ. 2566 เวลา 12:57 น.

34 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักไตรสิกขาเป็นฐาน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักไตรสิกขาเป็นฐาน

โดย chaomanster เมื่อ 27 ก.พ. 2566 เวลา 12:56 น.

31 0    
^