LASTEST NEWS

08 พ.ค. 2564โรงเรียนไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 10-21 พฤษภาคม 2564 08 พ.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี อนุมัติเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 17 พฤษภาคม 2564 08 พ.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทำผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร 07 พ.ค. 2564กระทู้พันทิป...ทำไมต้องมีเยี่ยมบ้านนักเรียน 07 พ.ค. 2564โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท สมัครออนไลน์บัดนี้ - 14 พ.ค.2564 07 พ.ค. 2564รองผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศ ให้โรงเรียนสังกัดกทม.เปิดภาคเรียน 1/64 วันที่ 1 มิ.ย.64 07 พ.ค. 2564เมืองพัทยา ประกาศรับสมัครผู้ช่วยครู 15 อัตรา 9 สาขาวิชาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ค. 2564 07 พ.ค. 2564โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค. 2564 07 พ.ค. 2564ครูอัตราจ้างสายวิทย์-คณิต 1.9พันคน เตรียมตกงาน สพฐ. บอกหมดงบฯเดือนก.ย. 07 พ.ค. 2564"ตรีนุช" ทำความเข้าใจกับครูทั่วประเทศ  11พ.ค.ประเด็นเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง

โดย puwanard.k19 เมื่อ 16 เม.ย. 2564 เวลา 08:20 น.

33 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาค การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาค

โดย prodelphi เมื่อ 15 เม.ย. 2564 เวลา 10:33 น.

43 0    
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เชิงกลยุทธ์ รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์เชิงกลยุทธ์

โดย dr.chalarak เมื่อ 15 เม.ย. 2564 เวลา 10:32 น.

31 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมแคลคูลัสเบื้องต้น โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ การพัฒนาชุดกิจกรรมแคลคูลัสเบื้องต้น โดยใช้เกมคณิตศาสตร์

โดย prodelphi เมื่อ 15 เม.ย. 2564 เวลา 10:27 น.

37 0    
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

โดย torn_me_kung เมื่อ 15 เม.ย. 2564 เวลา 01:12 น.

28 0    
รายงานผลการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ รายงานผลการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์

โดย torn_me_kung เมื่อ 15 เม.ย. 2564 เวลา 01:08 น.

31 0    
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีโดยใช้กระบวนการวิถี รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความเป็นคนดีโดยใช้กระบวนการวิถี

โดย nongdip5278 เมื่อ 14 เม.ย. 2564 เวลา 15:34 น.

38 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ บ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ บ

โดย watchayagift เมื่อ 14 เม.ย. 2564 เวลา 15:16 น.

31 0    
การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐา การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐา

โดย watchayagift เมื่อ 14 เม.ย. 2564 เวลา 15:08 น.

28 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โดย nattida29 เมื่อ 14 เม.ย. 2564 เวลา 15:08 น.

28 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

โดย nattida29 เมื่อ 14 เม.ย. 2564 เวลา 14:47 น.

43 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย Google Site การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย Google Site

โดย 720 เมื่อ 14 เม.ย. 2564 เวลา 14:53 น.

40 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การขยำกระดาษควบคู่ขั้นตอนการ รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การขยำกระดาษควบคู่ขั้นตอนการ

โดย wichit.s เมื่อ 14 เม.ย. 2564 เวลา 14:50 น.

22 0    
ประเมินโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง ประเมินโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง

โดย am_4640003911 เมื่อ 14 เม.ย. 2564 เวลา 10:38 น.

46 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึ

โดย anochapnn เมื่อ 14 เม.ย. 2564 เวลา 08:51 น.

33 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามแนวหลัก รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามแนวหลัก

โดย nattapongmeenwung2530 เมื่อ 12 เม.ย. 2564 เวลา 19:37 น.

41 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนเทศ

โดย wallapa5406 เมื่อ 12 เม.ย. 2564 เวลา 10:45 น.

42 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TGT การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TGT

โดย monokoroboo34 เมื่อ 11 เม.ย. 2564 เวลา 11:35 น.

67 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา

โดย pook.olarn เมื่อ 11 เม.ย. 2564 เวลา 10:04 น.

72 0    
การประเมินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคดศอก การประเมินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคดศอก

โดย ratchawat2009 เมื่อ 11 เม.ย. 2564 เวลา 08:31 น.

52 0    
^