LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรี การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรี

โดย teachervaris เมื่อ 03 ส.ค. 2565 เวลา 20:44 น.

29 0    
รูปแบบการบริหารจัดการ แบบ NONGBUA EXCELLENT (NONGBUA ECL.  Model รูปแบบการบริหารจัดการ แบบ NONGBUA EXCELLENT (NONGBUA ECL. Model

โดย ชัยยศ ปัญญาสงค์ เมื่อ 03 ส.ค. 2565 เวลา 20:21 น.

28 0    
รายงานการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย ชัยยศ ปัญญาสงค์ เมื่อ 03 ส.ค. 2565 เวลา 20:19 น.

33 0    
การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 03 ส.ค. 2565 เวลา 19:26 น.

25 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

โดย punjai2508 เมื่อ 03 ส.ค. 2565 เวลา 16:02 น.

24 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

โดย aeng_supasiree เมื่อ 03 ส.ค. 2565 เวลา 14:00 น.

26 0    
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย aeng_supasiree เมื่อ 03 ส.ค. 2565 เวลา 13:58 น.

25 0    
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสสาร ช ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสสาร ช

โดย yoora_rotisaimai เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 20:08 น.

160 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบทีมงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ขอ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบทีมงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ขอ

โดย un.chusak77 เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 15:20 น.

44 0    
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน

โดย prpk.since2535 เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 14:40 น.

34 0    
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน

โดย sarot เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 14:33 น.

32 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC

โดย kontida19 เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 14:14 น.

32 0    
เผยแพร่ผลงานการรายงานโครงการ เผยแพร่ผลงานการรายงานโครงการ

โดย sarot เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 14:10 น.

28 0    
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำศัพท์พื้นฐาน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำศัพท์พื้นฐาน

โดย kanyaphatsuk07 เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 13:02 น.

43 0    
การประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

โดย ponwided เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 11:41 น.

37 0    
นวัตกรรม   “7 DEE+ with Active Learning by PLC Model” นวัตกรรม “7 DEE+ with Active Learning by PLC Model”

โดย ilovegm_64 เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 09:31 น.

39 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ประกอบการใช้คำถาม รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ประกอบการใช้คำถาม

โดย wichit.s เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 08:46 น.

34 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการ รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการ

โดย wichit.s เมื่อ 02 ส.ค. 2565 เวลา 08:38 น.

32 0    
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

โดย sandee.sandee17 เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 22:39 น.

43 0    
การพัฒนาครูด้วยรูปแบบการนิเทศแบบสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาครูด้วยรูปแบบการนิเทศแบบสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดย maake1000 เมื่อ 29 ก.ค. 2565 เวลา 23:14 น.

41 0    
^