LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา

โดย apichat521 เมื่อ 09 ม.ค. 2567 เวลา 20:21 น.

82 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงค์ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงค์

โดย thayaya2522 เมื่อ 09 ม.ค. 2567 เวลา 12:06 น.

76 0    
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 15:41 น.

78 0    
การพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Lea การพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Lea

โดย supervisor_nb2 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 13:42 น.

80 0    
การพัฒนาชุดนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเ การพัฒนาชุดนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเ

โดย supervisor_nb2 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 13:41 น.

67 0    
การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการคูณ โดยการตั้งคูณ ชั้นป.3 การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการคูณ โดยการตั้งคูณ ชั้นป.3

โดย krunan.04 เมื่อ 06 ม.ค. 2567 เวลา 22:02 น.

72 0    
รายงานผลการจัดการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โดย นายเทวัน พอใจ เมื่อ 06 ม.ค. 2567 เวลา 13:53 น.

208 0    
ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด  โดยใช้ PWD -SAFE ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด โดยใช้ PWD -SAFE

โดย yaiisdead เมื่อ 03 ม.ค. 2567 เวลา 22:03 น.

99 0    
การจัดการเรียนรู้จากใบเตยโดยใช้หน่วยการเรียนรู้จัดประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้จากใบเตยโดยใช้หน่วยการเรียนรู้จัดประสบการณ์

โดย siriyapon44 เมื่อ 03 ม.ค. 2567 เวลา 14:11 น.

92 0    
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ

โดย siriyapon44 เมื่อ 03 ม.ค. 2567 เวลา 12:04 น.

95 0    
การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง วงกลม ป.6 การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง วงกลม ป.6

โดย amisangkanakin เมื่อ 02 ม.ค. 2567 เวลา 15:23 น.

87 0    
แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ นวัตกรรมการจัดการเรียนร แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ นวัตกรรมการจัดการเรียนร

โดย kohnumjone1 เมื่อ 01 ม.ค. 2567 เวลา 20:09 น.

83 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวคิดไฮสโคป การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวคิดไฮสโคป

โดย ipadinlove3094 เมื่อ 31 ธ.ค. 2566 เวลา 17:34 น.

112 0    
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning ร่วมกับ Brain Based Lear การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning ร่วมกับ Brain Based Lear

โดย chirdpong1998naimmang เมื่อ 31 ธ.ค. 2566 เวลา 10:45 น.

106 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ส21104 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ส21104

โดย elle.ninlakan เมื่อ 29 ธ.ค. 2566 เวลา 12:07 น.

89 0    
การส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขRBM Khuanplee Model การส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขRBM Khuanplee Model

โดย arkiat5 เมื่อ 27 ธ.ค. 2566 เวลา 14:02 น.

101 0    
รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรม รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรม

โดย wonderbondscout เมื่อ 27 ธ.ค. 2566 เวลา 11:51 น.

77 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย

โดย chonticha1 เมื่อ 27 ธ.ค. 2566 เวลา 09:55 น.

109 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่

โดย wanapa71266 เมื่อ 26 ธ.ค. 2566 เวลา 18:19 น.

81 0    
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย - ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ฯ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย - ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ฯ

โดย e57121613 เมื่อ 26 ธ.ค. 2566 เวลา 11:11 น.

126 0    
^