LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง และพนักงานธุรการ รวม 7 อัตรา 20 ก.ย. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 20 ก.ย. 2564กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 35,387 อัตรา  20 ก.ย. 2564กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET เข้าอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 20 ก.ย. 2564มาแล้ว! สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! แจ้งดำเนินการจ้างต่อครูวิทย์-คณิต อีก 1 ปีงบประมาณ 19 ก.ย. 2564ครม.รับทราบ !!! เด็กเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ  19 ก.ย. 2564สพฐ. เปิดรับพนักงานกองทุนฯ ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 18 ก.ย. 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างรอบพิเศษ 226 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 18 ก.ย. 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 17 ก.ย. 2564โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 20-23 ก.ย.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:34 น.

24 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy)

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:32 น.

22 0    
รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์ รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:25 น.

20 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:13 น.

26 0    
ผลการจัดการเรียนรู้เทคนิคSTAD ประกอบCAI ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา_ณฐมน ผลการจัดการเรียนรู้เทคนิคSTAD ประกอบCAI ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา_ณฐมน

โดย kroonattamon.bankulad เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 07:45 น.

27 0    
รูปแบบการจัดการเรียนวิชาภาษาไทย (ท13101) ของนางสาวณฐมน ทรงเจริญ รูปแบบการจัดการเรียนวิชาภาษาไทย (ท13101) ของนางสาวณฐมน ทรงเจริญ

โดย kroonattamon.bankulad เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 07:15 น.

73 0    
ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน วิชาภาษาไทย ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน วิชาภาษาไทย

โดย thitima_22_ เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 01:38 น.

38 0    
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเร การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเร

โดย piy25524 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 01:04 น.

31 0    
สิ่งประดิษฐ์พิชิต Zero waste สิ่งประดิษฐ์พิชิต Zero waste

โดย narumonkij19 เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 22:43 น.

30 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

โดย jintana3276 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 17:29 น.

64 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

โดย วาสนา รุ่งเรืองโชคชัย เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 20:23 น.

29 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์

โดย วาสนา รุ่งเรืองโชคชัย เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 20:11 น.

38 0    
โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

โดย ผอ.พิทยา เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 17:39 น.

38 0    
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดย ผอ.พิทยา เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 18:01 น.

28 0    
รายงานผลการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพกา รายงานผลการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพกา

โดย w.kinboon เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 17:02 น.

41 0    
การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชี การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชี

โดย w.kinboon เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 16:51 น.

30 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ P-W-P-E  เพื่อส่งเสริมทักษะกา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ P-W-P-E เพื่อส่งเสริมทักษะกา

โดย นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์ เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 15:36 น.

29 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 15:10 น.

31 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาเรื่อง รักสุขภาพ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาเรื่อง รักสุขภาพ

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 14:47 น.

28 0    
การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง

โดย elerng เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 12:01 น.

35 0    
^