LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2564กางรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกใน "กทม." ที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 24 ต.ค. 2564โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา - สมัคร 28 ต.ค. - 3 พ.ย.2564 24 ต.ค. 2564โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 20-25 ต.ค.2564 23 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2564อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สศศ รอบ2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุตรดิตถ์ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อำนาจเจริญ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อ่างทอง รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 หนองคาย รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุราษฎร์ธานี รอบที่ 2/2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทาง... รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทาง...

โดย เกียรติ ปะหุสี เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:35 น.

65 0    
การสอนซ่อมเสริม เรื่อง เลขยกกำลัง  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การสอนซ่อมเสริม เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

โดย doozicup เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:34 น.

52 0    
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ

โดย เกียรติ ปะหุสี เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:25 น.

61 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง หลักธรรมนำสุข  ก รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง หลักธรรมนำสุข ก

โดย earth114224 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:04 น.

57 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:34 น.

62 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy)

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:32 น.

50 0    
รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์ รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:25 น.

58 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:13 น.

68 0    
ผลการจัดการเรียนรู้เทคนิคSTAD ประกอบCAI ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา_ณฐมน ผลการจัดการเรียนรู้เทคนิคSTAD ประกอบCAI ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา_ณฐมน

โดย kroonattamon.bankulad เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 07:45 น.

56 0    
รูปแบบการจัดการเรียนวิชาภาษาไทย (ท13101) ของนางสาวณฐมน ทรงเจริญ รูปแบบการจัดการเรียนวิชาภาษาไทย (ท13101) ของนางสาวณฐมน ทรงเจริญ

โดย kroonattamon.bankulad เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 07:15 น.

104 0    
ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน วิชาภาษาไทย ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน วิชาภาษาไทย

โดย thitima_22_ เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 01:38 น.

64 0    
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเร การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเร

โดย piy25524 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 01:04 น.

62 0    
สิ่งประดิษฐ์พิชิต Zero waste สิ่งประดิษฐ์พิชิต Zero waste

โดย narumonkij19 เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 22:43 น.

63 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

โดย jintana3276 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 17:29 น.

94 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

โดย วาสนา รุ่งเรืองโชคชัย เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 20:23 น.

66 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์

โดย วาสนา รุ่งเรืองโชคชัย เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 20:11 น.

62 0    
โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

โดย ผอ.พิทยา เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 17:39 น.

68 0    
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดย ผอ.พิทยา เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 18:01 น.

74 0    
รายงานผลการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพกา รายงานผลการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพกา

โดย w.kinboon เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 17:02 น.

76 0    
การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชี การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชี

โดย w.kinboon เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 16:51 น.

66 0    
^