LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย “เทคนิค 6 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย “เทคนิค 6

โดย ammega82 เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 19:17 น.

135 0    
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

โดย nchaibumrung เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 12:23 น.

141 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย s6641030651 เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 11:54 น.

125 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ม.4 เผยแพร่ผลงานวิชาการ ม.4

โดย kruaey.songkran เมื่อ 04 พ.ย. 2566 เวลา 18:48 น.

162 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่

โดย sipsam101 เมื่อ 04 พ.ย. 2566 เวลา 10:36 น.

163 0    
กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา

โดย sethgreen644 เมื่อ 03 พ.ย. 2566 เวลา 20:27 น.

109 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย rcn_s เมื่อ 03 พ.ย. 2566 เวลา 17:04 น.

118 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

โดย school เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 06:57 น.

593 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ

โดย school เมื่อ 16 ก.ค. 2565 เวลา 19:32 น.

521 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ... รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ...

โดย chaimongkol srinuan เมื่อ 01 พ.ย. 2566 เวลา 00:02 น.

145 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ

โดย krutao1 เมื่อ 30 ต.ค. 2566 เวลา 23:03 น.

172 0    
การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดย sethgreen644 เมื่อ 30 ต.ค. 2566 เวลา 18:40 น.

159 0    
รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

โดย benjawanbun288 เมื่อ 30 ต.ค. 2566 เวลา 11:10 น.

171 0    
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง My Family การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง My Family

โดย benjawanbun288 เมื่อ 30 ต.ค. 2566 เวลา 11:08 น.

174 0    
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย yaowapac6 เมื่อ 29 ต.ค. 2566 เวลา 20:29 น.

126 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อส่งเสริมความสามารถ

โดย pjjanjira15 เมื่อ 29 ต.ค. 2566 เวลา 15:48 น.

170 0    
รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

โดย Comman24 เมื่อ 29 ต.ค. 2566 เวลา 13:44 น.

165 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

โดย beboy_chelsea เมื่อ 27 ต.ค. 2566 เวลา 13:35 น.

110 0    
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขันร่วมกับแบบฝึก ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มแข่งขันร่วมกับแบบฝึก

โดย aew.wet เมื่อ 26 ต.ค. 2566 เวลา 21:53 น.

145 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดย aew.wet เมื่อ 26 ต.ค. 2566 เวลา 15:21 น.

157 0    
^