LASTEST NEWS

01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้ 31 พ.ค. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากร”ไม่ทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL

โดย thunyaachaiya เมื่อ 04 มี.ค. 2566 เวลา 22:34 น.

68 0    
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ

โดย kansakha4 เมื่อ 04 มี.ค. 2566 เวลา 15:55 น.

85 0    
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โรงเรียนบ้านแม่ปาคี รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โรงเรียนบ้านแม่ปาคี

โดย utsaneejb เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 22:13 น.

66 0    
รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการยกระดับการศึกษา รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการยกระดับการศึกษา

โดย utsaneejb เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 22:01 น.

65 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

โดย kansakha4 เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 16:25 น.

97 0    
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู

โดย boonyada.tp เมื่อ 03 มี.ค. 2566 เวลา 10:17 น.

85 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร

โดย pichetadmin1 เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 21:47 น.

81 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบั การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบั

โดย pichetadmin1 เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 21:39 น.

68 0    
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่าน

โดย wandeekunbunya เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 12:19 น.

69 0    
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย

โดย นางสาวศิราณี คงน้อย เมื่อ 02 มี.ค. 2566 เวลา 11:49 น.

55 0    
รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

โดย attapon27 เมื่อ 01 มี.ค. 2566 เวลา 08:51 น.

61 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

โดย note777 เมื่อ 01 มี.ค. 2566 เวลา 08:49 น.

81 0    
การวิจัยและประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ การวิจัยและประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

โดย beboy_chelsea เมื่อ 28 ก.พ. 2566 เวลา 20:43 น.

58 0    
การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย pk.janee เมื่อ 28 ก.พ. 2566 เวลา 14:17 น.

137 0    
รูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้

โดย pk.janee เมื่อ 28 ก.พ. 2566 เวลา 14:02 น.

100 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย pilin.chem เมื่อ 27 ก.พ. 2566 เวลา 23:51 น.

102 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

โดย thayaya2522 เมื่อ 27 ก.พ. 2566 เวลา 14:24 น.

84 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเสียงและอักษรไทยในภาษาไทย โดยใช้เทคนิค การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเสียงและอักษรไทยในภาษาไทย โดยใช้เทคนิค

โดย chaomanster เมื่อ 27 ก.พ. 2566 เวลา 13:06 น.

85 0    
โครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

โดย bunpasit5129 เมื่อ 27 ก.พ. 2566 เวลา 12:57 น.

80 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักไตรสิกขาเป็นฐาน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักไตรสิกขาเป็นฐาน

โดย chaomanster เมื่อ 27 ก.พ. 2566 เวลา 12:56 น.

62 0    
^ <