LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
บทภาพยนตร์สั้น รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ครั้งที่ 70 บทภาพยนตร์สั้น รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ครั้งที่ 70

โดย apinyasenatham@gmail.com เมื่อ 31 ม.ค. 2567 เวลา 09:20 น.

155 0    
การใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก( การใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(

โดย wanpen1562@gmail.com เมื่อ 30 ม.ค. 2567 เวลา 13:06 น.

191 0    
5 ส Model สู่โรงเรียนสุจริต 5 ส Model สู่โรงเรียนสุจริต

โดย yaiisdead@gmail.com เมื่อ 29 ม.ค. 2567 เวลา 16:02 น.

161 0    
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนฯ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนฯ

โดย dow05summat@gmail.com เมื่อ 29 ม.ค. 2567 เวลา 09:14 น.

381 0    
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนฯ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนฯ

โดย prakaidow7752@gmail.com เมื่อ 29 ม.ค. 2567 เวลา 09:06 น.

205 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬา

โดย perstat13@gmail.com เมื่อ 28 ม.ค. 2567 เวลา 12:21 น.

175 0    
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ

โดย krusumanee@gmail.com เมื่อ 27 ม.ค. 2567 เวลา 14:11 น.

211 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่เน้นประสบการณ์ทางภาษา การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่เน้นประสบการณ์ทางภาษา

โดย kroota15@gmail.com เมื่อ 27 ม.ค. 2567 เวลา 10:45 น.

174 0    
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

โดย phitchanan21@gmail.com เมื่อ 27 ม.ค. 2567 เวลา 10:08 น.

162 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ

โดย rachafischer52@gmail.com เมื่อ 24 ม.ค. 2567 เวลา 22:02 น.

430 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเ   อ่านต่อได้ที่: https://www. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเ อ่านต่อได้ที่: https://www.

โดย mommam623@gmail.com เมื่อ 24 ม.ค. 2567 เวลา 11:49 น.

190 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

โดย mommam623@gmail.com เมื่อ 24 ม.ค. 2567 เวลา 11:45 น.

182 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฝึกปฏิบัติผลิตฯ รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฝึกปฏิบัติผลิตฯ

โดย kum5711abc@gmail.com เมื่อ 24 ม.ค. 2567 เวลา 09:27 น.

174 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการคิดเชิงประยุกต์ของนักเรียน ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการคิดเชิงประยุกต์ของนักเรียน

โดย alovejojo2028@gmail.com เมื่อ 24 ม.ค. 2567 เวลา 06:27 น.

218 0    
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

โดย joe510210280@gmail.com เมื่อ 22 ม.ค. 2567 เวลา 15:39 น.

266 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อพัฒนา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อพัฒนา

โดย nooneung2pun@gmail.com เมื่อ 22 ม.ค. 2567 เวลา 12:17 น.

216 0    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศภายในโดย ขันโมเดล(KHAAN Model) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศภายในโดย ขันโมเดล(KHAAN Model)

โดย franktongnoi@gmail.com เมื่อ 21 ม.ค. 2567 เวลา 11:59 น.

161 0    
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม   อ่านต่อไ ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม อ่านต่อไ

โดย enootba@gmail.com เมื่อ 20 ม.ค. 2567 เวลา 21:40 น.

247 0    
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สนับสนุนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนร การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สนับสนุนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนร

โดย guntpong@gmail.com เมื่อ 19 ม.ค. 2567 เวลา 15:04 น.

137 0    
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาปัจจัยการบริหารสถานศึกษา การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาปัจจัยการบริหารสถานศึกษา

โดย guntpong@gmail.com เมื่อ 19 ม.ค. 2567 เวลา 15:00 น.

222 0    
^