LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2564กางรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกใน "กทม." ที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 24 ต.ค. 2564โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา - สมัคร 28 ต.ค. - 3 พ.ย.2564 24 ต.ค. 2564โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 20-25 ต.ค.2564 23 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2564อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สศศ รอบ2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุตรดิตถ์ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อำนาจเจริญ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อ่างทอง รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 หนองคาย รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุราษฎร์ธานี รอบที่ 2/2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การลบแบบเวทคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การลบแบบเวทคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย buabua เมื่อ 29 ส.ค. 2564 เวลา 17:26 น.

108 0    
รายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม รายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม

โดย tomon2525 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 20:37 น.

67 0    
รายงานการวิจัยการศึกษาการบริหารการจัดการขยะของ รร.แม่ก๋งวิทยา รายงานการวิจัยการศึกษาการบริหารการจัดการขยะของ รร.แม่ก๋งวิทยา

โดย tiraporn.th เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 19:48 น.

69 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในงา

โดย supermannanta1553 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 19:41 น.

64 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด

โดย thayaya2522 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 16:49 น.

66 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

โดย mradd_26 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 16:35 น.

53 0    
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ

โดย mradd_26 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 16:31 น.

62 0    
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ

โดย pookimwon7 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 14:46 น.

44 0    
คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5 ร ของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5 ร ของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

โดย tiraporn.th เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 14:16 น.

60 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะ

โดย thayaya2522 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 14:14 น.

42 0    
ผลการจัดแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับแบบฝึกทักษะ_ครูเอมอร ผลการจัดแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับแบบฝึกทักษะ_ครูเอมอร

โดย emon.bangkulad เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 13:33 น.

123 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย

โดย thayaya2522 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 10:43 น.

48 0    
การใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์ การใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์

โดย supermannanta1553 เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 23:03 น.

61 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนพี่บ่าวร้อง ชวนน้องรำวง เพื่อพัฒนาทักษะการรำ การพัฒนารูปแบบการสอนพี่บ่าวร้อง ชวนน้องรำวง เพื่อพัฒนาทักษะการรำ

โดย aum-s เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 19:48 น.

97 0    
กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนฯ กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนฯ

โดย ลัดดาพร ศรีทองสุข เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 18:40 น.

108 0    
การศึกษาผลการนิทศภายในห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านสันทราย การศึกษาผลการนิทศภายในห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านสันทราย

โดย kimkaiinnie เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 18:46 น.

71 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะฯ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะฯ

โดย ลัดดาพร ศรีทองสุข เมื่อ 24 ส.ค. 2564 เวลา 11:48 น.

198 0    
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน

โดย p.t.social เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 18:05 น.

93 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 16:39 น.

58 0    
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกระบวนการสืบเสาะ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกระบวนการสืบเสาะ

โดย nokkapood-p เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 16:34 น.

79 0    
^