LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายงานการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดย namuenfolk19 เมื่อ 16 ก.ค. 2565 เวลา 13:12 น.

38 0    
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Special gift หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Special gift

โดย munalisa.bcn เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 22:56 น.

39 0    
การพัฒนาทักษะทางการแสดงนาฏศิลป์ไปใช้สร้างสรรค์การแสดงวงดนตรีฯ การพัฒนาทักษะทางการแสดงนาฏศิลป์ไปใช้สร้างสรรค์การแสดงวงดนตรีฯ

โดย sunanta092528 เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 21:37 น.

34 0    
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน

โดย f2521bigboss เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 20:31 น.

966 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนรอบด้านโรงเรียนอนุบาลเทศบ การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนรอบด้านโรงเรียนอนุบาลเทศบ

โดย f2521bigboss เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 20:29 น.

935 0    
นวัตกรรมการสอนออนไลน์รูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) นวัตกรรมการสอนออนไลน์รูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)

โดย love_me_love_my_m_muay เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 19:49 น.

40 0    
บทคัดย่อ จันทร์เพ็ญ ศรีขว่าง บทคัดย่อ จันทร์เพ็ญ ศรีขว่าง

โดย 623150310323 เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 17:55 น.

35 0    
วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้

โดย carry53 เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 16:02 น.

40 0    
รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

โดย carry53 เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 14:58 น.

44 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย chaluay เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 14:35 น.

50 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัวควบคู่ขั้นตอนก รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัวควบคู่ขั้นตอนก

โดย wichit.s เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 13:41 น.

42 0    
รายงานการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่าน รายงานการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่าน

โดย ศน.ศักดิ์ดา เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 10:19 น.

49 0    
รายงานการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเค รายงานการนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอ่านคิดวิเค

โดย nawat405 เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 10:07 น.

50 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานประกอบสื่อควบคู่กระบวนการฝึก 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานประกอบสื่อควบคู่กระบวนการฝึก 5

โดย wichit.s เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 06:55 น.

40 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวน รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวน

โดย wichit.s เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 06:33 น.

45 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพและเล่าเรื่องจากภาพวาด รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพและเล่าเรื่องจากภาพวาด

โดย wichit.s เมื่อ 15 ก.ค. 2565 เวลา 06:26 น.

39 0    
รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการฯ รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการฯ

โดย paptdee281162 เมื่อ 14 ก.ค. 2565 เวลา 18:22 น.

55 0    
ประเมินโครงการส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศฯ ประเมินโครงการส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศฯ

โดย paptdee281162 เมื่อ 14 ก.ค. 2565 เวลา 18:19 น.

35 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการลูกเสือ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการลูกเสือ

โดย choommueangyen เมื่อ 14 ก.ค. 2565 เวลา 16:01 น.

45 0    
รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ข รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ข

โดย narinfang.2412 เมื่อ 14 ก.ค. 2565 เวลา 09:39 น.

54 0    
^