LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บึงกาฬ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บึงกาฬ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้

โดย phuriwat1608 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 15:46 น.

88 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

โดย phuriwat1608 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 15:38 น.

61 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์

โดย panpao2520 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 13:13 น.

53 0    
การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย direkrit.y เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 12:35 น.

67 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัย รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัย

โดย mettabin211212 เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 17:15 น.

87 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พลเมืองดิจิทัล ตามแนวคอนสตรัคติวิส การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พลเมืองดิจิทัล ตามแนวคอนสตรัคติวิส

โดย lin_san2000 เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 15:52 น.

87 0    
Happy School Model Happy School Model

โดย boy9064boy เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 น.

95 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google

โดย chayapapoo17 เมื่อ 30 ม.ค. 2566 เวลา 21:14 น.

90 0    
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

โดย sandzoomorawan เมื่อ 30 ม.ค. 2566 เวลา 14:52 น.

88 0    
รูปแบบการพัฒนาการอ่าน ประสานความร่วมใจโดยใช้กระบวนการ PLC รูปแบบการพัฒนาการอ่าน ประสานความร่วมใจโดยใช้กระบวนการ PLC

โดย Orapin2023vichakan เมื่อ 30 ม.ค. 2566 เวลา 13:21 น.

83 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย thachawath138 เมื่อ 08 เม.ย. 2565 เวลา 17:00 น.

336 0    
นวัตกรรม PALECO PLUS SS กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ.ส.) นวัตกรรม PALECO PLUS SS กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ.ส.)

โดย Sirinunpook เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 22:37 น.

93 0    
การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน วิชาภาษาไทย การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน วิชาภาษาไทย

โดย chirdpong1998naimmang เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 20:50 น.

111 0    
ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนร.ร.ร.บ้านวังดินเหนีย ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนร.ร.ร.บ้านวังดินเหนีย

โดย นางสาวอุษณีย์ สีเหลืองอ่อน เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 17:48 น.

37 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์

โดย panpao2520 เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 11:35 น.

52 0    
( Best Practices ) โครงงาน  สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ Tropical Eco ( Best Practices ) โครงงาน สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ Tropical Eco

โดย tjarunee2013 เมื่อ 27 ม.ค. 2566 เวลา 22:46 น.

79 0    
5BEST MODEL เพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมี 5BEST MODEL เพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมี

โดย samchum30 เมื่อ 27 ม.ค. 2566 เวลา 09:26 น.

88 0    
เมล็ดมันแกว มันเภา สำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เมล็ดมันแกว มันเภา สำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โดย thammanoon3717 เมื่อ 26 ม.ค. 2566 เวลา 12:49 น.

90 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย chayanan.j เมื่อ 26 ม.ค. 2566 เวลา 10:16 น.

104 0    
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนตามพระบรมราโชบายสำหรับ การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนตามพระบรมราโชบายสำหรับ

โดย hasamayumme เมื่อ 23 ม.ค. 2566 เวลา 23:44 น.

71 0    
^