LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

โดย kulbuyyakulcira752 เมื่อ 08 ต.ค. 2566 เวลา 16:34 น.

163 0    
การพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ การพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์

โดย thuntawatp เมื่อ 07 ต.ค. 2566 เวลา 16:05 น.

129 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วม การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วม

โดย yodkhun เมื่อ 07 ต.ค. 2566 เวลา 11:43 น.

144 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา

โดย yodkhun เมื่อ 07 ต.ค. 2566 เวลา 11:39 น.

124 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วน การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วน

โดย yodkhun เมื่อ 07 ต.ค. 2566 เวลา 11:32 น.

143 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

โดย ed.silpa เมื่อ 07 ต.ค. 2566 เวลา 11:02 น.

184 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย ภาวินี ทิพวรรณ์ เมื่อ 06 ต.ค. 2566 เวลา 14:14 น.

274 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพฯ

โดย Siraprapakt88 เมื่อ 27 ก.ย. 2566 เวลา 15:46 น.

141 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โดย kanoknatsu880 เมื่อ 03 ต.ค. 2566 เวลา 21:01 น.

157 0    
การพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ การพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์

โดย thuntawatp เมื่อ 01 ต.ค. 2566 เวลา 18:27 น.

194 0    
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยนาท กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยนาท

โดย krukitibut1 เมื่อ 01 ต.ค. 2566 เวลา 12:01 น.

135 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

โดย kulbuyyakulcira752 เมื่อ 01 ต.ค. 2566 เวลา 11:21 น.

168 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้  เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล... การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล...

โดย ครูจุฑาทิพย์ สายสี เมื่อ 29 ก.ย. 2566 เวลา 23:06 น.

148 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง... การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง...

โดย ครูจุฑาทิพย์ สายสี เมื่อ 29 ก.ย. 2566 เวลา 23:02 น.

159 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

โดย kulbuyyakulcira752 เมื่อ 29 ก.ย. 2566 เวลา 19:39 น.

124 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

โดย kakogeo เมื่อ 29 ก.ย. 2566 เวลา 16:01 น.

161 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณ

โดย badanntina04 เมื่อ 29 ก.ย. 2566 เวลา 15:43 น.

146 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง... การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง...

โดย ครูจุฑาทิพย์ สายสี เมื่อ 28 ก.ย. 2566 เวลา 13:01 น.

139 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิง... การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิง...

โดย ครูจุฑาทิพย์ สายสี เมื่อ 28 ก.ย. 2566 เวลา 12:55 น.

152 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดการสืบเสาะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดการสืบเสาะ

โดย ประวัติ บุญประเสริฐ เมื่อ 28 ก.ย. 2566 เวลา 10:46 น.

134 0    
^