LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะการอ่าน การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะการอ่าน

โดย กวินนา หอมหวล เมื่อ 10 มี.ค. 2564 เวลา 20:18 น.

141 0    
รายงานผลการประเมินโครงการปลูกจิตสำนึกสร้างความเป็นไทย   อ่านต่อไ รายงานผลการประเมินโครงการปลูกจิตสำนึกสร้างความเป็นไทย อ่านต่อไ

โดย keittiyot เมื่อ 10 มี.ค. 2564 เวลา 19:24 น.

93 0    
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   อ่านต่อได้ที่ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อได้ที่

โดย praewa-a เมื่อ 10 มี.ค. 2564 เวลา 13:13 น.

134 0    
รายการการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖๒ รายการการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕๖๒

โดย nirutnukphet เมื่อ 10 มี.ค. 2564 เวลา 09:46 น.

123 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

โดย raksasri1111 เมื่อ 09 มี.ค. 2564 เวลา 21:03 น.

152 0    
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านบึงพิชัยโดยใช้ DLTV รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านบึงพิชัยโดยใช้ DLTV

โดย banbeungpichai เมื่อ 09 มี.ค. 2564 เวลา 09:44 น.

108 0    
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน

โดย phanachet21 เมื่อ 08 มี.ค. 2564 เวลา 20:31 น.

124 0    
การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์ Pakkred Learning Cyber การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์ Pakkred Learning Cyber

โดย pum_104 เมื่อ 08 มี.ค. 2564 เวลา 18:50 น.

62 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ

โดย benjawan251048 เมื่อ 08 มี.ค. 2564 เวลา 10:17 น.

65 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ

โดย benjawan251048 เมื่อ 08 มี.ค. 2564 เวลา 10:02 น.

53 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย innova เมื่อ 07 มี.ค. 2564 เวลา 23:24 น.

131 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการล การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการล

โดย innova เมื่อ 07 มี.ค. 2564 เวลา 23:07 น.

82 0    
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาคณิตฯ คิดสน รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาคณิตฯ คิดสน

โดย vildaneea8 เมื่อ 06 มี.ค. 2564 เวลา 22:30 น.

164 0    
โครงการพัฒนาคุณภาพครูในการจัดการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน โครงการพัฒนาคุณภาพครูในการจัดการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน

โดย Phongsak12wongpom เมื่อ 06 มี.ค. 2564 เวลา 13:07 น.

117 0    
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองโคราช การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองโคราช

โดย samanta.phailin เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา 14:58 น.

89 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น

โดย samanta.phailin เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา 14:55 น.

157 0    
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน

โดย Phongsak12wongpom เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา 13:11 น.

112 0    
ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมกำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมกำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21

โดย Phongsak12wongpom เมื่อ 05 มี.ค. 2564 เวลา 13:09 น.

107 0    
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม

โดย paitoon_yoo เมื่อ 14 ต.ค. 2563 เวลา 22:59 น.

203 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใน ท.ป.๓ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใน ท.ป.๓

โดย monstana เมื่อ 04 มี.ค. 2564 เวลา 14:19 น.

78 0    
^