LASTEST NEWS

29 ม.ค. 2566(( ลิงก์ )) รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566 เปิดระบบ 30 ม.ค.2566 - 17 ก.พ.2566 29 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนถาวรานุกูล  สพม.สคสส. การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนถาวรานุกูล สพม.สคสส.

โดย naree.swnw เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 16:34 น.

97 0    
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โดย songklodd เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 13:40 น.

83 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่

โดย cattiekitti เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 13:20 น.

106 0    
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย tor.lekdee เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 12:22 น.

118 0    
การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย sirinapaj เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 08:39 น.

103 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน ในยุค New Normal การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน ในยุค New Normal

โดย sirinapaj เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 08:28 น.

123 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โดย นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง เมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 21:30 น.

107 0    
Best Practice สุจริตด้วยใจ P.S CAO Model Best Practice สุจริตด้วยใจ P.S CAO Model

โดย baifernsata เมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 20:58 น.

103 0    
โครงงานประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าจากปราชญ์ "ข้าวสากในเชิงพุทธ โครงงานประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าจากปราชญ์ "ข้าวสากในเชิงพุทธ

โดย baifernsata เมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 19:19 น.

116 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย pongpolchatchai เมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 16:21 น.

92 0    
รายงานการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้.. รายงานการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้..

โดย wanjai.wanida เมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 08:56 น.

97 0    
การเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 การเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

โดย kruwannapa1 เมื่อ 12 ต.ค. 2565 เวลา 14:33 น.

108 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา

โดย oonoun_71 เมื่อ 12 ต.ค. 2565 เวลา 13:39 น.

115 0    
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย นางสาวปริศนา วิโนสุยะ เมื่อ 11 ต.ค. 2565 เวลา 19:16 น.

103 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โดย kruboonsongpumban เมื่อ 11 ต.ค. 2565 เวลา 14:05 น.

111 0    
การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวีร การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวีร

โดย khrongsuk.2013 เมื่อ 11 ต.ค. 2565 เวลา 13:46 น.

142 0    
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสารจิตร ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสารจิตร

โดย s_sunantha8 เมื่อ 11 ต.ค. 2565 เวลา 13:12 น.

84 0    
รายงานการประเมินโครงการ... รายงานการประเมินโครงการ...

โดย jadmuangc เมื่อ 10 ต.ค. 2565 เวลา 21:14 น.

101 0    
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดบุรีการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดบุรีการ

โดย uthai.khotbancha เมื่อ 10 ต.ค. 2565 เวลา 21:08 น.

130 0    
รายงานการประเมินโครงการท้องคุ้งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนว รายงานการประเมินโครงการท้องคุ้งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนว

โดย driveuser086 เมื่อ 10 ต.ค. 2565 เวลา 19:18 น.

96 0    
^