LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฯ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฯ

โดย thaisamutr@gmail.com เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 15:55 น.

166 0    
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย sa.satorn141619@gmail.com เมื่อ 15 พ.ย. 2566 เวลา 20:06 น.

142 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านบท การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านบท

โดย Supichaya.csk@gmail.com เมื่อ 14 พ.ย. 2566 เวลา 22:08 น.

166 0    
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์

โดย jbeer8887@gmail.com เมื่อ 14 พ.ย. 2566 เวลา 13:45 น.

155 0    
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

โดย charee@kampang.ac.th เมื่อ 11 พ.ย. 2566 เวลา 17:07 น.

182 0    
กิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านโคกพนมดี กิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านโคกพนมดี

โดย khunkung12@gmail.com เมื่อ 11 พ.ย. 2566 เวลา 14:51 น.

194 0    
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง การหาร การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง การหาร

โดย yasumin_w@hotmail.com เมื่อ 10 พ.ย. 2566 เวลา 14:20 น.

197 0    
--- ---

โดย yasumin_w@hotmail.com เมื่อ 09 ก.พ. 2564 เวลา 18:59 น.

476 0    
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง My Family ด้ การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง My Family ด้

โดย Comman24@gmail.com เมื่อ 09 พ.ย. 2566 เวลา 07:02 น.

265 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา

โดย pattharatorn26@gmail.com เมื่อ 07 พ.ย. 2566 เวลา 09:56 น.

185 0    
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย “เทคนิค 6 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดย “เทคนิค 6

โดย ammega82@gmail.com เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 19:17 น.

315 0    
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

โดย nchaibumrung@gmail.com เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 12:23 น.

186 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย s6641030651@bua-yai.ac.th เมื่อ 06 พ.ย. 2566 เวลา 11:54 น.

183 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ม.4 เผยแพร่ผลงานวิชาการ ม.4

โดย kruaey.songkran@gmail.com เมื่อ 04 พ.ย. 2566 เวลา 18:48 น.

225 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะการเชื่อมโยงความคิดการอ่านไปสู่

โดย sipsam101@gmail.com เมื่อ 04 พ.ย. 2566 เวลา 10:36 น.

223 0    
กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา

โดย sethgreen644@gmail.com เมื่อ 03 พ.ย. 2566 เวลา 20:27 น.

166 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย rcn_s@hotmail.com เมื่อ 03 พ.ย. 2566 เวลา 17:04 น.

194 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

โดย school@ddn.ac.th เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 06:57 น.

665 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ

โดย school@ddn.ac.th เมื่อ 16 ก.ค. 2565 เวลา 19:32 น.

595 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ... รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ...

โดย chai-oua@hotmail.com เมื่อ 01 พ.ย. 2566 เวลา 00:02 น.

196 0    
^