LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร

โดย sudada_05 เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 15:17 น.

101 0    
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน (E-book) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน (E-book)

โดย Tanyaluk เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 14:04 น.

168 0    
ปฐมวัย ปฐมวัย

โดย werapon เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 12:54 น.

137 0    
การนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

โดย supasitoatto เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 12:08 น.

153 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โดย sarawut_math49 เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 10:47 น.

191 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

โดย magpeepoun_99 เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 06:44 น.

121 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

โดย waen.nichapa เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 02:39 น.

144 0    
รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระ รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระ

โดย jidapa11032549 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 21:04 น.

123 0    
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ

โดย sasina.hongyong25 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 20:28 น.

164 0    
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้าน รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้าน

โดย chidcharin เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 14:03 น.

148 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 11:46 น.

137 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังกราฟิก รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังกราฟิก

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 11:20 น.

129 0    
ปลากัด ปลากัด

โดย lonijunggg เมื่อ 05 ก.พ. 2566 เวลา 22:35 น.

121 0    
แกนนำคุณธรรม สร้างสรรค์คนดี ศรีคุยเชือก แกนนำคุณธรรม สร้างสรรค์คนดี ศรีคุยเชือก

โดย 63010580008 เมื่อ 05 ก.พ. 2566 เวลา 16:19 น.

121 0    
รายงานการประเมินโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย peaceresearch12 เมื่อ 30 ก.ค. 2565 เวลา 23:19 น.

309 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

โดย chintanasupphakon เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 21:28 น.

87 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์

โดย chintanasupphakon เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 21:20 น.

114 0    
ผลงานนางสาววิมลรัตน์  พูนไธสง ผลงานนางสาววิมลรัตน์ พูนไธสง

โดย wimolrat418 เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 21:02 น.

101 0    
ผลงานนางสาววิมลรัตน์  พูลไธสง ผลงานนางสาววิมลรัตน์ พูลไธสง

โดย wimolrat418 เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 20:50 น.

109 0    
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดควนวิไล เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดควนวิไล

โดย mok289365 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 21:35 น.

103 0    
^ <