LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดควนวิไล เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดควนวิไล

โดย mok289365 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 21:35 น.

103 0    
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้

โดย phuriwat1608 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 15:46 น.

143 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

โดย phuriwat1608 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 15:38 น.

126 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บนเว็บวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์

โดย panpao2520 เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 13:13 น.

81 0    
การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย direkrit.y เมื่อ 02 ก.พ. 2566 เวลา 12:35 น.

125 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัย รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนปลอดภัย

โดย mettabin211212 เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 17:15 น.

125 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พลเมืองดิจิทัล ตามแนวคอนสตรัคติวิส การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พลเมืองดิจิทัล ตามแนวคอนสตรัคติวิส

โดย lin_san2000 เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 15:52 น.

123 0    
Happy School Model Happy School Model

โดย boy9064boy เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 น.

152 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google

โดย chayapapoo17 เมื่อ 30 ม.ค. 2566 เวลา 21:14 น.

137 0    
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

โดย sandzoomorawan เมื่อ 30 ม.ค. 2566 เวลา 14:52 น.

138 0    
รูปแบบการพัฒนาการอ่าน ประสานความร่วมใจโดยใช้กระบวนการ PLC รูปแบบการพัฒนาการอ่าน ประสานความร่วมใจโดยใช้กระบวนการ PLC

โดย Orapin2023vichakan เมื่อ 30 ม.ค. 2566 เวลา 13:21 น.

136 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย thachawath138 เมื่อ 08 เม.ย. 2565 เวลา 17:00 น.

366 0    
นวัตกรรม PALECO PLUS SS กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ.ส.) นวัตกรรม PALECO PLUS SS กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ.ส.)

โดย Sirinunpook เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 22:37 น.

150 0    
การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน วิชาภาษาไทย การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน วิชาภาษาไทย

โดย chirdpong1998naimmang เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 20:50 น.

155 0    
ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนร.ร.ร.บ้านวังดินเหนีย ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนร.ร.ร.บ้านวังดินเหนีย

โดย นางสาวอุษณีย์ สีเหลืองอ่อน เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 17:48 น.

61 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์

โดย panpao2520 เมื่อ 29 ม.ค. 2566 เวลา 11:35 น.

78 0    
( Best Practices ) โครงงาน  สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ Tropical Eco ( Best Practices ) โครงงาน สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ Tropical Eco

โดย tjarunee2013 เมื่อ 27 ม.ค. 2566 เวลา 22:46 น.

118 0    
5BEST MODEL เพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมี 5BEST MODEL เพื่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอย่างมี

โดย samchum30 เมื่อ 27 ม.ค. 2566 เวลา 09:26 น.

145 0    
เมล็ดมันแกว มันเภา สำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เมล็ดมันแกว มันเภา สำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โดย thammanoon3717 เมื่อ 26 ม.ค. 2566 เวลา 12:49 น.

141 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย chayanan.j เมื่อ 26 ม.ค. 2566 เวลา 10:16 น.

163 0    
^ <