LASTEST NEWS

29 ม.ค. 2566(( ลิงก์ )) รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566 เปิดระบบ 30 ม.ค.2566 - 17 ก.พ.2566 29 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาประสิทธิผลนักเรียนและโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ปร การพัฒนาประสิทธิผลนักเรียนและโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ปร

โดย driveuser086 เมื่อ 10 ต.ค. 2565 เวลา 18:40 น.

117 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย Hs4rax2516 เมื่อ 10 ต.ค. 2565 เวลา 18:27 น.

109 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริญสุขภาพโรงเรียนทองพูลอุทิศ รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริญสุขภาพโรงเรียนทองพูลอุทิศ

โดย somnam.nara เมื่อ 10 ต.ค. 2565 เวลา 16:03 น.

74 0    
นวัตกรรม Bansang Coding Space โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง นวัตกรรม Bansang Coding Space โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง

โดย Sakollclassroom เมื่อ 09 ต.ค. 2565 เวลา 14:16 น.

112 0    
การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการและการจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณ การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการและการจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณ

โดย gad09sep เมื่อ 09 ต.ค. 2565 เวลา 13:32 น.

158 0    
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต

โดย ratchawat2009 เมื่อ 08 ต.ค. 2565 เวลา 22:06 น.

125 0    
นวัตกรรมการศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ JITSUPA โ นวัตกรรมการศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ JITSUPA โ

โดย songkong_j เมื่อ 08 ต.ค. 2565 เวลา 20:30 น.

153 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

โดย direkrit.y เมื่อ 07 ต.ค. 2565 เวลา 20:09 น.

112 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา

โดย wanwisa.teacher เมื่อ 07 ต.ค. 2565 เวลา 17:21 น.

146 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพโดยความร่วมมือของภาคี รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพโดยความร่วมมือของภาคี

โดย no0898364714 เมื่อ 07 ต.ค. 2565 เวลา 07:37 น.

119 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อบริหารความเสี่ยงฯ การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อบริหารความเสี่ยงฯ

โดย kunchanya13 เมื่อ 07 ต.ค. 2565 เวลา 04:46 น.

107 0    
การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการทำงานเป็นทีมฯ การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการทำงานเป็นทีมฯ

โดย kunchanya13 เมื่อ 07 ต.ค. 2565 เวลา 04:45 น.

92 0    
ผลงานการวิจัยเจตคติที่มีต่อวินัยตนเอง รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ผลงานการวิจัยเจตคติที่มีต่อวินัยตนเอง รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

โดย nene.boy.aoy เมื่อ 06 ต.ค. 2565 เวลา 17:42 น.

145 0    
รายงานการผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบาย รายงานการผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบาย

โดย chayothitnamdokmai เมื่อ 06 ต.ค. 2565 เวลา 11:48 น.

105 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกรีฑา วิชาพลศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วม การพัฒนาชุดฝึกทักษะกรีฑา วิชาพลศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วม

โดย pumpui1 เมื่อ 06 ต.ค. 2565 เวลา 11:06 น.

115 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย tuktabio เมื่อ 06 ต.ค. 2565 เวลา 10:23 น.

100 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

โดย ekk311 เมื่อ 06 ต.ค. 2565 เวลา 02:10 น.

140 0    
ขอลบค่ะ ขอลบค่ะ

โดย madamkwan1 เมื่อ 05 ต.ค. 2565 เวลา 09:15 น.

178 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน

โดย madamkwan1 เมื่อ 05 ต.ค. 2565 เวลา 21:32 น.

133 0    
การประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน โดยใช้รูปแบบประเมิน CIPP การประเมินโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน โดยใช้รูปแบบประเมิน CIPP

โดย awika_mouy เมื่อ 01 ก.ค. 2565 เวลา 15:04 น.

206 0    
^