LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย carry53 เมื่อ 10 ก.ย. 2566 เวลา 10:02 น.

137 0    
งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน

โดย Plan.npt59 เมื่อ 09 ก.ย. 2566 เวลา 21:50 น.

214 0    
กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สมุทรสาคร กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สมุทรสาคร

โดย krurkkrai.teacher เมื่อ 08 ก.ย. 2566 เวลา 13:32 น.

253 0    
รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบ รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบ

โดย rairakdin เมื่อ 07 ก.ย. 2566 เวลา 01:01 น.

196 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (A การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (A

โดย boonyada.tp เมื่อ 05 ก.ย. 2566 เวลา 23:04 น.

248 0    
นางณัชชา  ตุ้ยหล้า:วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง นางณัชชา ตุ้ยหล้า:วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง

โดย maeku61 เมื่อ 05 ก.ย. 2566 เวลา 09:43 น.

238 0    
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดย kanyanat.b เมื่อ 05 ก.ย. 2566 เวลา 09:31 น.

302 0    
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง

โดย sirisak เมื่อ 05 ก.ย. 2566 เวลา 01:59 น.

227 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

โดย aorj2106 เมื่อ 04 ก.ย. 2566 เวลา 20:32 น.

300 0    
นายการุณ ฤกขะวุฒิกุล: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายการุณ ฤกขะวุฒิกุล: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย 52010516007.g3 เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 13:57 น.

288 0    
นายการุณ  ฤกขะวุฒิกุล: การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายการุณ ฤกขะวุฒิกุล: การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย 52010516007.g3 เมื่อ 04 ก.ย. 2566 เวลา 18:42 น.

314 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วม

โดย ประวัติ บุญประเสริฐ เมื่อ 04 ก.ย. 2566 เวลา 15:44 น.

234 0    
พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบร่วมมือเทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน พัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบร่วมมือเทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน

โดย peeratatf เมื่อ 04 ก.ย. 2566 เวลา 15:03 น.

238 0    
การใช้กระบวนการโค้ช(Coach) เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เชิง การใช้กระบวนการโค้ช(Coach) เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เชิง

โดย sandsunzaii เมื่อ 04 ก.ย. 2566 เวลา 13:24 น.

241 0    
ประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ประเมินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

โดย wuthichai019 เมื่อ 04 ก.ย. 2566 เวลา 09:34 น.

232 0    
ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปี2565 ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปี2565

โดย ธัญญานัฐ จันทร์อนันต์ เมื่อ 04 ก.ย. 2566 เวลา 09:04 น.

251 0    
การพัฒนาความสามารถทางการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ การพัฒนาความสามารถทางการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ

โดย thinnakornp เมื่อ 03 ก.ย. 2566 เวลา 23:30 น.

207 0    
การพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ส การพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ส

โดย saraleechanteson เมื่อ 03 ก.ย. 2566 เวลา 22:25 น.

341 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก สารอาหารและระบบย่อยอาหาร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก สารอาหารและระบบย่อยอาหาร

โดย krusakon123 เมื่อ 03 ก.ย. 2566 เวลา 16:41 น.

206 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

โดย krusakon123 เมื่อ 03 ก.ย. 2566 เวลา 16:35 น.

205 0    
^