LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2565เว็บไซต์พิมพ์ใบสมัคร ผังที่นั่งสอบ และระเบียบการสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ  ภาค ก และภาค ข 25 ม.ค. 2565การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ในวันสอบ 5-6 ก.พ.2565 24 ม.ค. 2565โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย-อังกฤษ เงินเดือน 6,000.-บาท 24 ม.ค. 2565โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 วิชาเอก วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 5,000.-บาท 24 ม.ค. 2565สอบครูอาชีวะ 30ม.ค.นี้ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 24 ม.ค. 2565สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 30ม.ค.นี้ ต้องยื่นหลักฐานตรวจโควิด ว่าไม่มีเชื้อก่อนสอบไม่เกิน 48 ชั่วโมง  24 ม.ค. 2565ประกาศแล้ว! กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่สอบ ระเบียบการสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ ภาค ก และ ข วันที่ 30 ม.ค.2565 24 ม.ค. 2565มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 24 ม.ค. 2565เปิดประตูสู่โลกสารคดีไปกับ Thai PBS MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร 24 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ผลงานทางวิชาการ การจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบแพลตฟอร์ม ผลงานทางวิชาการ การจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบแพลตฟอร์ม

โดย mswkl.nfe เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 23:22 น.

145 0    
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5

โดย krooannjung เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 19:52 น.

148 0    
เผยแพร่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เผยแพร่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

โดย krooannjung เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 19:49 น.

139 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหน้าวัง การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหน้าวัง

โดย panaspong.kie เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 19:26 น.

154 0    
คุณภาพการบริการของงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการ จ.สมุทรปราการ คุณภาพการบริการของงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการ จ.สมุทรปราการ

โดย anniepk18 เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 17:18 น.

181 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสนุกคิดสนุกทำการคูณ การหาร โดยใช้เทค การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสนุกคิดสนุกทำการคูณ การหาร โดยใช้เทค

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 15:27 น.

149 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนความจริงเสริม แบบ UTS การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนความจริงเสริม แบบ UTS

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 15:26 น.

213 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ

โดย oddpotito เมื่อ 29 ส.ค. 2564 เวลา 15:58 น.

150 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรีย การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรีย

โดย ppthumaphathnannth เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 11:10 น.

108 0    
การประเมินโครงการการพัฒนาและการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สำหรับโรงเรีย การประเมินโครงการการพัฒนาและการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สำหรับโรงเรีย

โดย ppthumaphathnannth เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 11:09 น.

118 0    
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียน โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียน

โดย ผอ.ปกครอง เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 10:47 น.

133 0    
รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โดย ผอ.ปกครอง เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 10:34 น.

114 0    
การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

โดย anonliverpool เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 12:41 น.

136 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดย sittisak.sp เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 11:51 น.

99 0    
เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์    สํ เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สํ

โดย comphuy21 เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 11:16 น.

145 0    
รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กิจกรรม “STEM” รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กิจกรรม “STEM”

โดย peerawit2554 เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 10:14 น.

116 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป1_ครูวรินทร์ทิพย์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป1_ครูวรินทร์ทิพย์

โดย kroowarintip.bangkulad เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 07:29 น.

183 0    
การเรียนกลุ่มร่วมมือเทคนิคCIRCด้วยเกมปริศนาคำทาย_ครูวรินทร์ทิพย์ การเรียนกลุ่มร่วมมือเทคนิคCIRCด้วยเกมปริศนาคำทาย_ครูวรินทร์ทิพย์

โดย kroowarintip.bangkulad เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 07:26 น.

131 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ

โดย Azhaany.53 เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 21:54 น.

128 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ

โดย menno567 เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 20:33 น.

125 0    
^