LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานรวมพลังสร้างสรรค์คนดี ด้วย TEAM MODEL เผยแพร่ผลงานรวมพลังสร้างสรรค์คนดี ด้วย TEAM MODEL

โดย Prasert.tanee เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 21:15 น.

135 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย นายจักรพรรณ นาโนน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย นายจักรพรรณ นาโนน

โดย ข้าวเหนียว เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:03 น.

175 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยฯ การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยฯ

โดย ed.silpa เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 14:28 น.

125 0    
รายงานการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รายงานการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดย ed.silpa เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 14:25 น.

132 0    
งานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา

โดย meenordaubdul7 เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 09:09 น.

124 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย numberneung เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 20:15 น.

95 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย kankrao66 เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 18:46 น.

167 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 18:46 น.

151 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย kankrao66 เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 18:43 น.

113 0    
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

โดย thayaya2522 เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:06 น.

128 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย wilaipornpongpon เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 16:21 น.

122 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย mlmavie42 เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 14:37 น.

132 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน

โดย mradd_26 เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 10:17 น.

137 0    
การประเมินโครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การประเมินโครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โดย swsk74000 เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:39 น.

98 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย sangsorn8239 เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 17:53 น.

128 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ MAPEO Model เพื่อส การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ MAPEO Model เพื่อส

โดย sangsorn8239 เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 17:38 น.

159 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โดย thinnakornp เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 16:54 น.

121 0    
รายงานการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดวางดีดี ชีวีเป็นสุข รายงานการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดวางดีดี ชีวีเป็นสุข

โดย s.thanapratpruang เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 11:11 น.

141 0    
4D GOAL MODEL  นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5

โดย sansook500 เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 10:55 น.

148 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้าง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้าง

โดย Oilnajabuu เมื่อ 27 ส.ค. 2566 เวลา 16:23 น.

128 0    
^