LASTEST NEWS

29 ม.ค. 2566(( ลิงก์ )) รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566 เปิดระบบ 30 ม.ค.2566 - 17 ก.พ.2566 29 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย yuvadee05092522 เมื่อ 19 ต.ค. 2565 เวลา 11:58 น.

104 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย umarin361 เมื่อ 19 ต.ค. 2565 เวลา 11:02 น.

108 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

โดย umarin361 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 23:20 น.

99 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน

โดย comsice367 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 22:37 น.

110 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย pailinpremkamol28 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 16:20 น.

112 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการ

โดย fongwil05 เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 10:39 น.

85 0    
รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค

โดย ifeelboreddd เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 02:29 น.

118 0    
รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาค

โดย ifeelboreddd เมื่อ 18 ต.ค. 2565 เวลา 02:07 น.

75 0    
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

โดย supaporn.kf12 เมื่อ 17 ต.ค. 2565 เวลา 21:48 น.

92 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC

โดย piyanut.edu เมื่อ 17 ต.ค. 2565 เวลา 16:22 น.

89 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดย นายคาวี เจริญจิตต์ เมื่อ 17 ต.ค. 2565 เวลา 12:15 น.

87 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โดย swangkapun เมื่อ 12 ต.ค. 2565 เวลา 11:41 น.

126 0    
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน

โดย sricornsai เมื่อ 16 ต.ค. 2565 เวลา 16:41 น.

110 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย Surasak_mroy เมื่อ 16 ต.ค. 2565 เวลา 13:56 น.

108 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้

โดย bnn123 เมื่อ 16 ต.ค. 2565 เวลา 13:12 น.

126 0    
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย sirinya.kk2529 เมื่อ 15 ต.ค. 2565 เวลา 20:08 น.

107 0    
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

โดย supaporn.singyong เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 23:26 น.

149 0    
การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม

โดย นันทวัฒน์ เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 22:35 น.

118 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย pinyapat1617 เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 22:25 น.

116 0    
ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดชินวรารามฯสพป.ปท.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดชินวรารามฯสพป.ปท.1

โดย idra.ailada เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 21:20 น.

109 0    
^