LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
SELLING BLACK MAGIC RING ONLINE FOR PROSPERITY   . SELLING BLACK MAGIC RING ONLINE FOR PROSPERITY .

โดย drmamaalphah@yahoo.co.za เมื่อ 14 ก.พ. 2566 เวลา 03:33 น.

62 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย dduangjun2520 เมื่อ 13 ก.พ. 2566 เวลา 11:24 น.

77 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

โดย su57suppawat เมื่อ 13 ก.พ. 2566 เวลา 11:22 น.

116 0    
การศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรง การศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรง

โดย arkiat5 เมื่อ 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:06 น.

61 0    
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม

โดย jumpee2561 เมื่อ 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:06 น.

64 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ด้วยเทคนิค PILA การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ด้วยเทคนิค PILA

โดย jumpee2561 เมื่อ 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:02 น.

72 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดย sd.suntharee เมื่อ 12 ก.พ. 2566 เวลา 17:05 น.

74 0    
การจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบผสมผสาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบผสมผสาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โดย waen.nichapa เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 05:39 น.

134 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารผสม ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสารผสม

โดย sirimanus13 เมื่อ 11 ก.พ. 2566 เวลา 20:55 น.

89 0    
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

โดย anussarah2490 เมื่อ 11 ก.พ. 2566 เวลา 17:36 น.

55 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์

โดย asanee14 เมื่อ 11 ก.พ. 2566 เวลา 15:05 น.

98 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

โดย สมพร แก่นจักร เมื่อ 11 ก.พ. 2566 เวลา 13:51 น.

79 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย hassaro041areeh เมื่อ 11 ก.พ. 2566 เวลา 00:26 น.

71 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย lin_san2000 เมื่อ 31 ม.ค. 2566 เวลา 15:57 น.

178 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

โดย lin_san2000 เมื่อ 10 ก.พ. 2566 เวลา 17:06 น.

110 0    
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหา การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหา

โดย สมพร แก่นจักร เมื่อ 10 ก.พ. 2566 เวลา 16:13 น.

125 0    
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิาการ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิาการ

โดย aex99 เมื่อ 10 ก.พ. 2566 เวลา 03:21 น.

138 0    
รายงาน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานฯ รายงาน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานฯ

โดย nongja_naka เมื่อ 09 ก.พ. 2566 เวลา 22:15 น.

124 0    
รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ

โดย thoetsak7062 เมื่อ 09 ก.พ. 2566 เวลา 14:42 น.

77 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย sudada_05 เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 15:30 น.

160 0    
^ <