LASTEST NEWS

04 ธ.ค. 2566สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 646 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ธันวาคม 2566 04 ธ.ค. 2566ขันนอต “หลักเกณฑ์-วิธีสอบ” ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ห้ามทุจริตไร้ซื้อขายตำแหน่ง 04 ธ.ค. 2566“สุรศักดิ์” พร้อมแก้ปัญหาบ้านพักครู เสนอ ครม.ทำแฟลตครู 04 ธ.ค. 2566ก.ค.ศ.เตือนสอบครูผู้ช่วย ว 16/2557 สพฐ.ต้องโปร่งใส ไม่มีทุจริต 04 ธ.ค. 2566อาชีวะ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 10 จำนวน 342 อัตรา รายงานตัว 14-15 ธ.ค.2566 04 ธ.ค. 2566แผนงบ68สพฐ.เพิ่มสวัสดิการทำบ้านพักครู 04 ธ.ค. 2566สพฐ.ห่วงเด็กม.ปลาย สอบ TGAT-TPAT ไม่ทัน ออกประกาศหยุด 4-8 ธ.ค.นี้ 03 ธ.ค. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 03 ธ.ค. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 03 ธ.ค. 2566โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรี การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรี

โดย nutpuk99 เมื่อ 23 ส.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

109 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธของนักเรีย การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธของนักเรีย

โดย nutpuk99 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 23:57 น.

117 0    
กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โดย matoom7 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 23:05 น.

203 0    
นางทัศนียื  พรมกลิ้ง นางทัศนียื พรมกลิ้ง

โดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 22:22 น.

89 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน

โดย suchat_0056 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 13:56 น.

200 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิ การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิ

โดย suchat_0056 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 13:51 น.

124 0    
การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

โดย Pawongwitmail เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 10:22 น.

238 0    
รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ... รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ...

โดย t-wanida เมื่อ 21 ส.ค. 2566 เวลา 20:42 น.

177 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม... การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม...

โดย t-wanida เมื่อ 21 ส.ค. 2566 เวลา 20:38 น.

189 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย carry53 เมื่อ 21 ส.ค. 2566 เวลา 20:31 น.

179 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ OIPO Model การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ OIPO Model

โดย numberneung เมื่อ 20 ส.ค. 2566 เวลา 20:43 น.

146 0    
การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้โดยใช้SAMED MODEL การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้โดยใช้SAMED MODEL

โดย planin.kunan เมื่อ 19 ส.ค. 2566 เวลา 15:19 น.

128 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้

โดย krueakphysics เมื่อ 19 ส.ค. 2566 เวลา 22:59 น.

174 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา

โดย rseengam เมื่อ 18 ส.ค. 2566 เวลา 16:47 น.

110 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเนิ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเนิ

โดย FaliziaX เมื่อ 18 ส.ค. 2566 เวลา 13:37 น.

201 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ

โดย aphichart9159 เมื่อ 18 ส.ค. 2566 เวลา 13:34 น.

119 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  เรื่อง มนุษย์กับค การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง มนุษย์กับค

โดย mallika.n1.212 เมื่อ 17 ส.ค. 2566 เวลา 14:28 น.

213 0    
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

โดย kul2023siri เมื่อ 17 ส.ค. 2566 เวลา 04:28 น.

180 0    
เผยแพร่บทคัดย่อ เผยแพร่บทคัดย่อ

โดย eaknapa เมื่อ 16 ส.ค. 2566 เวลา 16:24 น.

178 0    
การสังเคราะห์แผนปฏิบัติการโรงเรียนในการบริหารวิชาการ เพื่อยก การสังเคราะห์แผนปฏิบัติการโรงเรียนในการบริหารวิชาการ เพื่อยก

โดย arunee.ream เมื่อ 16 ส.ค. 2566 เวลา 04:15 น.

195 0    
^