LASTEST NEWS

13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567เมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์ !!! “ธนุ” เผยคนสมัครต่ำกว่าเป้า 12 เม.ย. 2567สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย “ว.16 - ว.17” พ.ค.นี้ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กาญจนบุรี - ผลย้ายครู 2567 สพม.กาญจนบุรี

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานรางวัลครูต้นแบบ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง เผยแพร่ผลงานรางวัลครูต้นแบบ นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง

โดย jenjira2934 เมื่อ 25 พ.ย. 2566 เวลา 13:02 น.

137 0    
เผยแพร่แบบรายงานประวัติและผลงานของครู เสนอเพื่อรับการประเมินผลงา เผยแพร่แบบรายงานประวัติและผลงานของครู เสนอเพื่อรับการประเมินผลงา

โดย jenjira2934 เมื่อ 25 พ.ย. 2566 เวลา 12:56 น.

134 0    
การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โดย krukeekabu เมื่อ 24 พ.ย. 2566 เวลา 15:57 น.

119 0    
เผยแพร่ผลงานของนางวัฒนาพร  รังคะราช เผยแพร่ผลงานของนางวัฒนาพร รังคะราช

โดย nidmanida เมื่อ 24 พ.ย. 2566 เวลา 15:14 น.

130 0    
วิธีการแก้ปัญหาเผิวหน้าของคุณครูด้วย iCON FACE วิธีการแก้ปัญหาเผิวหน้าของคุณครูด้วย iCON FACE

โดย iCON FACE เมื่อ 23 พ.ย. 2566 เวลา 22:22 น.

144 0    
บิงโกเลขยกกำลัง บิงโกเลขยกกำลัง

โดย aeja5001 เมื่อ 23 พ.ย. 2566 เวลา 14:07 น.

152 0    
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ23101

โดย Comman24 เมื่อ 23 พ.ย. 2566 เวลา 09:22 น.

123 0    
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล๔ รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล๔

โดย krumamrbt5 เมื่อ 22 พ.ย. 2566 เวลา 14:09 น.

106 0    
fortune mouse pg fortune mouse pg

โดย kristofertaylorr@gmail.com เมื่อ 21 พ.ย. 2566 เวลา 18:13 น.

140 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย teerawat เมื่อ 20 พ.ย. 2566 เวลา 17:33 น.

134 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 20 พ.ย. 2566 เวลา 14:27 น.

96 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย pryfon2517 เมื่อ 19 พ.ย. 2566 เวลา 16:29 น.

137 0    
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย krukitibut1 เมื่อ 19 พ.ย. 2566 เวลา 15:52 น.

139 0    
การประเมินโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การประเมินโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โดย patt2515 เมื่อ 18 พ.ย. 2566 เวลา 16:23 น.

113 0    
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เ การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เ

โดย wiparut7721 เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 22:21 น.

120 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเป

โดย wiparut7721 เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 22:13 น.

104 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning

โดย kulbuyyakulcira752 เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 19:22 น.

139 0    
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นฯ ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นฯ

โดย thaisamutr เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 15:56 น.

110 0    
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฯ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ฯ

โดย thaisamutr เมื่อ 17 พ.ย. 2566 เวลา 15:55 น.

128 0    
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย sa.satorn141619 เมื่อ 15 พ.ย. 2566 เวลา 20:06 น.

109 0    
^