LASTEST NEWS

29 ม.ค. 2566(( ลิงก์ )) รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566 เปิดระบบ 30 ม.ค.2566 - 17 ก.พ.2566 29 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์.. การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์..

โดย codeprogram เมื่อ 01 พ.ย. 2565 เวลา 20:23 น.

114 0    
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดย dasusri24 เมื่อ 01 พ.ย. 2565 เวลา 18:58 น.

111 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โดย ta732 เมื่อ 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:53 น.

104 0    
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐ รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐ

โดย ta732 เมื่อ 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:52 น.

128 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ส รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ส

โดย ta732 เมื่อ 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:49 น.

122 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โดย wruamom เมื่อ 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:38 น.

128 0    
รายงานการประเมินโครงการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายงานการประเมินโครงการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

โดย ms.wilasinee เมื่อ 31 ต.ค. 2565 เวลา 11:18 น.

209 0    
รายงานการประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ รายงานการประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ

โดย sucheera.voon เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 22:15 น.

108 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย pawallada.n เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 19:20 น.

116 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โดย dasusri24 เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 18:03 น.

119 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเร การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเร

โดย dasusri24 เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 17:53 น.

89 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย Sakollsin เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:21 น.

120 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ

โดย k.inthawe เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 11:14 น.

93 0    
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการประ การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการประ

โดย bungonsara เมื่อ 29 ต.ค. 2565 เวลา 21:30 น.

105 0    
วิจัยในชั้นเรียน วิจัยในชั้นเรียน

โดย nisakunh76 เมื่อ 29 ต.ค. 2565 เวลา 21:12 น.

107 0    
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

โดย reeruck1973 เมื่อ 29 ต.ค. 2565 เวลา 20:29 น.

4,091 0    
การศึกษาผลการจัดการศึกษาเรียนรวม ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ การศึกษาผลการจัดการศึกษาเรียนรวม ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

โดย sudthirut เมื่อ 29 ต.ค. 2565 เวลา 16:18 น.

126 0    
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

โดย pramote.j เมื่อ 28 ต.ค. 2565 เวลา 22:15 น.

113 0    
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง

โดย phakamas.j เมื่อ 28 ต.ค. 2565 เวลา 19:18 น.

84 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประกอบ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประกอบ

โดย namesanjohn เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 17:33 น.

136 0    
^