LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย

โดย poyrenu61 เมื่อ 24 มี.ค. 2564 เวลา 12:34 น.

80 0    
เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์วิทย์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ ครูชิต เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์วิทย์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ ครูชิต

โดย sithisrijun เมื่อ 24 มี.ค. 2564 เวลา 11:13 น.

58 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

โดย jettaphol.th เมื่อ 23 มี.ค. 2564 เวลา 23:03 น.

67 0    
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกคำศัพท์ ชุด Words for fun การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกคำศัพท์ ชุด Words for fun

โดย fai.pariwat เมื่อ 23 มี.ค. 2564 เวลา 19:56 น.

69 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถ การพัฒนารูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

โดย thanyawadee.ph เมื่อ 22 มี.ค. 2564 เวลา 22:47 น.

61 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย

โดย wannapalahip เมื่อ 26 ก.พ. 2564 เวลา 23:22 น.

58 0    
วิจัยรูปแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) สื่อประสม_ภฌลดา วิจัยรูปแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ (C-ACACA) สื่อประสม_ภฌลดา

โดย krupat.prajeen เมื่อ 22 มี.ค. 2564 เวลา 15:50 น.

125 0    
รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา

โดย gittichai6 เมื่อ 22 มี.ค. 2564 เวลา 10:19 น.

99 0    
รายงานผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ รายงานผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่

โดย gittichai6 เมื่อ 22 มี.ค. 2564 เวลา 10:11 น.

88 0    
กระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา  โรงเรียนจตุคามวิทยา กระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนจตุคามวิทยา

โดย Kraisorn.tunasoon เมื่อ 21 มี.ค. 2564 เวลา 04:04 น.

99 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โดย janjira6479 เมื่อ 20 มี.ค. 2564 เวลา 12:05 น.

77 0    
การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในรายวิชาภาษาอังกฤษ การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในรายวิชาภาษาอังกฤษ

โดย new_nkp1 เมื่อ 19 มี.ค. 2564 เวลา 10:22 น.

82 0    
บทเรียนสำเร็จรูป กลอนสุภาพ บทเรียนสำเร็จรูป กลอนสุภาพ

โดย netikan.pa3733 เมื่อ 18 มี.ค. 2564 เวลา 23:37 น.

84 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย

โดย krupoupee19 เมื่อ 18 มี.ค. 2564 เวลา 22:51 น.

100 0    
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

โดย rsnsps เมื่อ 18 มี.ค. 2564 เวลา 20:48 น.

67 0    
ผลการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผลการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

โดย anochapnn เมื่อ 18 มี.ค. 2564 เวลา 15:51 น.

72 0    
การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใช้สีและแผนผังรูปภาพ การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใช้สีและแผนผังรูปภาพ

โดย praewa-a เมื่อ 18 มี.ค. 2564 เวลา 13:48 น.

88 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โดย smitsirivejkomol เมื่อ 18 มี.ค. 2564 เวลา 13:11 น.

65 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย chantor2547 เมื่อ 17 มี.ค. 2564 เวลา 22:41 น.

76 0    
การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียน การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียน

โดย jidapink เมื่อ 17 มี.ค. 2564 เวลา 16:12 น.

93 0    
^