LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2564กางรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกใน "กทม." ที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 24 ต.ค. 2564โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา - สมัคร 28 ต.ค. - 3 พ.ย.2564 24 ต.ค. 2564โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 20-25 ต.ค.2564 23 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2564อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สศศ รอบ2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุตรดิตถ์ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อำนาจเจริญ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อ่างทอง รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 หนองคาย รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุราษฎร์ธานี รอบที่ 2/2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ P-W-P-E  เพื่อส่งเสริมทักษะกา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ P-W-P-E เพื่อส่งเสริมทักษะกา

โดย นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์ เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 15:36 น.

65 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 15:10 น.

56 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาเรื่อง รักสุขภาพ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาเรื่อง รักสุขภาพ

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 14:47 น.

54 0    
การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง การพัฒนาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง

โดย elerng เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 12:01 น.

68 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

โดย kruaor1206 เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 11:25 น.

98 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรน้ำ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรน้ำ

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 10:06 น.

58 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 09:43 น.

52 0    
การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดย paitoon-p เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 18:46 น.

85 0    
เผยแพร่งานวิจัย เผยแพร่งานวิจัย

โดย knai.jaidee เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 18:40 น.

76 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาฯ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาฯ

โดย alalyar เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 15:02 น.

74 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนร่วมกับการเรียน รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนร่วมกับการเรียน

โดย นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์ เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 14:48 น.

65 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

โดย Poohzaa.016 เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 13:57 น.

77 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ภาษาแบบธรรมชาติ

โดย thayaya2522 เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 13:33 น.

76 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

โดย Chanphenssk5 เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 12:23 น.

75 0    
เผยแพร่งานวิจัย เผยแพร่งานวิจัย

โดย chuaaaaaa20 เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 11:49 น.

97 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์

โดย warinya1234 เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 11:16 น.

103 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้  เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ

โดย warinya1234 เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 10:11 น.

92 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 09:38 น.

63 0    
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์ส การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์ส

โดย tanapron_9974 เมื่อ 07 ก.ย. 2564 เวลา 05:33 น.

80 0    
วิทยาศาสตร์กับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์กับความคิดสร้างสรรค์

โดย Poohzaa.016 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 23:56 น.

67 0    
^