LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER)โดยใช้สื่อประสม

usericon

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER)โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงานนางพิชนันท์ สุวรรณพงษ์

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เรียนด้วย รูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 37 คน ปีการศึกษา 2566 (ได้มาแบบเจาะจง) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 21 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 21 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจำนวน 10 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Sample)
ผลการวิจัยพบว่า
    1.การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER)โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 3 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. หลักการ 2.วัตถุประสงค์ 3.กระบวนการสอน และ 4. การปะเมินผล โดยกระบวนการสอน 5 ขั้นได้แก่ ขั้นที่ 1.จุดประกายความคิด (Spark ideas) 2.สืบค้นข้อมูล (Search) 3.รวบรวมข้อมูล (Collection) 4.เสริมพลังความรู้ (Empower) และ 5.ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Results) และผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 80.78/80.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตราเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER) โดยใช้สื่อประสมฝึกเสริมการอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^