LASTEST NEWS

01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้ 31 พ.ค. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากร”ไม่ทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ประเมินโครงการงานกลุ่มเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคลองเรือ ประเมินโครงการงานกลุ่มเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคลองเรือ

โดย banklongrau555 เมื่อ 01 มิ.ย. 2566 เวลา 14:20 น.

7 0    
กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา

โดย 072757396 เมื่อ 31 พ.ค. 2566 เวลา 21:10 น.

15 0    
รายงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย jorjia.jia เมื่อ 31 พ.ค. 2566 เวลา 14:27 น.

16 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดย sirisab2009 เมื่อ 29 พ.ค. 2566 เวลา 01:14 น.

34 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน

โดย sirisab2009 เมื่อ 29 พ.ค. 2566 เวลา 00:58 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม

โดย ning1068 เมื่อ 28 พ.ค. 2566 เวลา 12:46 น.

18 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหารว่าง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหารว่าง

โดย thayaya2522 เมื่อ 24 พ.ค. 2566 เวลา 20:37 น.

43 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model

โดย palmy00way เมื่อ 24 พ.ค. 2566 เวลา 15:51 น.

27 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

โดย school เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 06:57 น.

204 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ

โดย school เมื่อ 16 ก.ค. 2565 เวลา 19:32 น.

251 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

โดย tem9797 เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14:56 น.

47 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โดย tem9797 เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14:46 น.

49 0    
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย taritar เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 09:41 น.

40 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย thitaphat เมื่อ 16 พ.ค. 2566 เวลา 15:55 น.

27 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย i_jitsuda เมื่อ 15 พ.ค. 2566 เวลา 05:44 น.

53 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD

โดย thayaya2522 เมื่อ 13 พ.ค. 2566 เวลา 20:03 น.

60 0    
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย natkanitf เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 23:25 น.

62 0    
รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยกระบวนการ ๖  ขั้นตอน รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน

โดย inee2825 เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 23:16 น.

47 0    
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง MI - The Theory แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง MI - The Theory

โดย natkanitf เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 23:06 น.

38 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธ

โดย natkanitf เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 22:49 น.

39 0    
^ <