LASTEST NEWS

06 พ.ค. 2564โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครั้งที่2) เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-28พ.ค.2564 06 พ.ค. 2564โควิดศธ.ไม่จบ! ล่าสุดเจออีก 1 ยอดพุ่ง 26 ราย 05 พ.ค. 2564"ตรีนุช" เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ยกระดับสถานพัฒนาเด็ก มีกลไกตรวจสอบ  05 พ.ค. 2564เปิดเทอมนี้ สพฐ.ลั่นไม่บังคับเด็กเรียนรูปแบบไหน ขึ้นกับความพร้อม 05 พ.ค. 2564โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้-10พ.ค.64 05 พ.ค. 2564โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000.- บาท สมัครออนไลน์  05 พ.ค. 2564โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร - 14 พ.ค.64 05 พ.ค. 2564ด่วน ! ครม. ไฟเขียว คนละครึ่ง เฟส 3 แจกอีก 3,000 - เรารักกัน เพิ่มเงินคนละ 2,000 05 พ.ค. 2564โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์-เคมี เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 14 พ.ค.2564 05 พ.ค. 2564เกาะติดข่าว...การเลื่อนเงินเดือน การอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน วันนี้ที่ เพจ ศธ.360 องศา "เรื่องเล่าชาวเสมา"

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

โดย fongwil05 เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 20:33 น.

7 0    
รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และการแสวงหาความรู้ รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และการแสวงหาความรู้

โดย wirayagolfs เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 13:24 น.

14 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสต การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสต

โดย wirayagolfs เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 13:16 น.

11 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

โดย jadsadarat เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 11:44 น.

8 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเร รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเร

โดย warubon81 เมื่อ 04 พ.ค. 2564 เวลา 15:35 น.

11 0    
รายงานการประเมินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย asisak.035 เมื่อ 04 พ.ค. 2564 เวลา 14:27 น.

18 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตามหลักเศษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตามหลักเศษฐกิจพอเพียง

โดย krubeer.kk เมื่อ 04 พ.ค. 2564 เวลา 12:02 น.

7 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการเร การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการเร

โดย wimonrathsirirath เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา 18:25 น.

12 0    
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย ptipnaka เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา 14:30 น.

12 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน

โดย nok_lcb3 เมื่อ 30 เม.ย. 2564 เวลา 12:43 น.

23 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร้อยละ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร้อยละ

โดย aeysuccess เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา 12:09 น.

13 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย notekung25 เมื่อ 02 พ.ค. 2564 เวลา 15:23 น.

32 0    
ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ป.2 ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ป.2

โดย matyusof26 เมื่อ 02 พ.ค. 2564 เวลา 14:12 น.

27 0    
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้

โดย pook.olarn เมื่อ 02 พ.ค. 2564 เวลา 11:36 น.

11 0    
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ โดยใช การพัฒนาความสามารถด้านการพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ โดยใช

โดย sithita เมื่อ 01 พ.ค. 2564 เวลา 22:21 น.

11 0    
การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของครูสายใจ การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของครูสายใจ

โดย krusaijai.katoo เมื่อ 01 พ.ค. 2564 เวลา 21:29 น.

76 0    
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน

โดย porpiangchai เมื่อ 01 พ.ค. 2564 เวลา 18:45 น.

21 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายอลงกรณ์  งามกุศล เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายอลงกรณ์ งามกุศล

โดย mo.bug.1 เมื่อ 30 เม.ย. 2564 เวลา 22:15 น.

14 0    
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มหานครขอนแก่น ดินแดนอารยธรรม หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มหานครขอนแก่น ดินแดนอารยธรรม

โดย toeywei18 เมื่อ 30 เม.ย. 2564 เวลา 18:18 น.

16 0    
ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย sutep เมื่อ 30 เม.ย. 2564 เวลา 09:16 น.

34 0    
^