LASTEST NEWS

02 ส.ค. 2564"กสทช."เคาะ ให้แพ็กเกจเน็ต 79 บาท เรียนออนไลน์นาน 2 เดือน-โทรฟรี 8 เลขหมาย 02 ส.ค. 2564ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถาม  เรื่อง มีจิตสาธารณะ ร่วมอาสาทำความดี เนื่องในวันเฉลิม ฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 02 ส.ค. 2564สพฐ.ออกหนังสือ แจ้งหลักเกณฑ์ปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวในช่วง โควิด-19 02 ส.ค. 2564“ตรีนุช” เล็งชงปรับใหญ่ผู้บริหาร ศธ.ก่อน ก.ย.นี้  01 ส.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  01 ส.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 31 ก.ค. 2564กมธ.สภาฯเรียกร้อง‘ตรีนุช’ ตั้งงบฯจัดการศึกษาออนไลน์ อุ้มครูฯอัตราจ้าง 31 ก.ค. 2564หลักสูตรวิทยาการคำนวณ หลักสูตรสำหรับครู ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน ได้รับเกียรติบัตรทันที 31 ก.ค. 2564หลักสูตรออนไลน์ PLC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทำแบบทดสอบหลังเรียน ผ่าน 70% รับเกียรติบัตร 30 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2564 ทำผ่าน 70% ได้รับเกียรติบัตร

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย namwiwut57 เมื่อ 02 ส.ค. 2564 เวลา 19:17 น.

7 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย namwiwut57 เมื่อ 02 ส.ค. 2564 เวลา 19:13 น.

8 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก

โดย phd.wiroon เมื่อ 02 ส.ค. 2564 เวลา 15:40 น.

11 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ

โดย siriwanmon1234 เมื่อ 02 ส.ค. 2564 เวลา 15:25 น.

15 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ CIRC การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ CIRC

โดย สุกัญญา เมื่อ 02 ส.ค. 2564 เวลา 11:36 น.

12 0    
การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ป.4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ป.4 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

โดย nureeya.bahee01 เมื่อ 02 ส.ค. 2564 เวลา 09:54 น.

11 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุ รายงานการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุ

โดย Krujakkrit.ban เมื่อ 01 ส.ค. 2564 เวลา 18:31 น.

22 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

โดย hikmah เมื่อ 01 ส.ค. 2564 เวลา 16:32 น.

9 0    
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนคิด รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนคิด

โดย peakpk27 เมื่อ 01 ส.ค. 2564 เวลา 13:38 น.

9 0    
การพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโคร การพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโคร

โดย siriyaporntay2518 เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 18:05 น.

19 0    
​​รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างนิสัยการอ่าน สู่สานฝัน ของโรง ​​รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างนิสัยการอ่าน สู่สานฝัน ของโรง

โดย siriyaporntay2518 เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 18:01 น.

13 0    
รายงานผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ รายงานผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่

โดย gittichai6 เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 15:30 น.

19 0    
รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนา รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนา

โดย gittichai6 เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 15:24 น.

15 0    
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

โดย sksomsaka เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 14:48 น.

16 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจสี่

โดย suparat.keam เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 09:29 น.

20 0    
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โดย kwangxiaotian เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 09:19 น.

20 0    
บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทยเรื่องความรู้เกี่ยวกับหลักภาษา บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทยเรื่องความรู้เกี่ยวกับหลักภาษา

โดย suparat.keam เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 09:13 น.

14 0    
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำเพลงคืนเดือนหงายโดยใช้บทเรียนสำเร็จร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำเพลงคืนเดือนหงายโดยใช้บทเรียนสำเร็จร

โดย kwangxiaotian เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น.

16 0    
คณิตศาสตร์เชิงสถานการณ์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิย คณิตศาสตร์เชิงสถานการณ์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิย

โดย yasumin เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 00:03 น.

27 0    
Think  Pair  Share เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน Think Pair Share เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน

โดย yasumin เมื่อ 31 ก.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

17 0    
^