LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย sudada_05 เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 15:30 น.

26 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร

โดย sudada_05 เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 15:17 น.

25 0    
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน (E-book) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน (E-book)

โดย Tanyaluk เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 14:04 น.

47 0    
ปฐมวัย ปฐมวัย

โดย werapon เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 12:54 น.

22 0    
การจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบผสมผสาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเรียนรู้ศิลปะแบบผสมผสาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โดย waen.nichapa เมื่อ 08 ก.พ. 2566 เวลา 05:39 น.

22 0    
การนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

โดย supasitoatto เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 12:08 น.

28 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โดย sarawut_math49 เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 10:47 น.

36 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

โดย magpeepoun_99 เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 06:44 น.

27 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

โดย waen.nichapa เมื่อ 07 ก.พ. 2566 เวลา 02:39 น.

31 0    
รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระ รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านระ

โดย jidapa11032549 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 21:04 น.

35 0    
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ

โดย sasina.hongyong25 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 20:28 น.

35 0    
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้าน รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้าน

โดย chidcharin เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 14:03 น.

43 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 11:46 น.

42 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังกราฟิก รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังกราฟิก

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.พ. 2566 เวลา 11:20 น.

34 0    
ปลากัด ปลากัด

โดย lonijunggg เมื่อ 05 ก.พ. 2566 เวลา 22:35 น.

25 0    
แกนนำคุณธรรม สร้างสรรค์คนดี ศรีคุยเชือก แกนนำคุณธรรม สร้างสรรค์คนดี ศรีคุยเชือก

โดย 63010580008 เมื่อ 05 ก.พ. 2566 เวลา 16:19 น.

32 0    
รายงานการประเมินโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย peaceresearch12 เมื่อ 30 ก.ค. 2565 เวลา 23:19 น.

231 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

โดย chintanasupphakon เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 21:28 น.

33 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์

โดย chintanasupphakon เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 21:20 น.

28 0    
ผลงานนางสาววิมลรัตน์  พูนไธสง ผลงานนางสาววิมลรัตน์ พูนไธสง

โดย wimolrat418 เมื่อ 03 ก.พ. 2566 เวลา 21:02 น.

21 0    
^