LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง

โดย directorwipaval@gmail.com เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 09:25 น.

152 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี

โดย kingphet@crms8.ac.th เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 00:16 น.

126 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาฯ

โดย nnnp.kysr@gmail.com เมื่อ 14 ก.พ. 2567 เวลา 17:18 น.

153 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดย pungun@bua-yai.ac.th เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 21:33 น.

140 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ

โดย nanthawan4281@gmail.com เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 16:46 น.

142 0    
การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้

โดย n.kongsakon@gmail.com เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 12:49 น.

132 0    
ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ

โดย kitsana030318@gmail.com เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 10:15 น.

126 0    
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา

โดย kitsana030318@gmail.com เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 10:05 น.

107 0    
รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ

โดย promtao@gmail.com เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 15:46 น.

131 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสง

โดย watchara.singthong@gmail.com เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09:52 น.

139 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สู่วิถีความพอเพียง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สู่วิถีความพอเพียง

โดย watchara.singthong@gmail.com เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09:58 น.

143 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง

โดย saraleechanteson@gmail.com เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 19:24 น.

269 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

โดย patchaloa@gmail.com เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 14:43 น.

186 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โดย patchaloa@gmail.com เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 14:41 น.

166 0    
เผยแพร่งานวิจัย เผยแพร่งานวิจัย

โดย twoblack_angel@hotmail.com เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 12:51 น.

129 0    
การพัฒนารูปแบบการสอน SATI บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอน SATI บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา

โดย panita@knpschool.ac.th เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 05:21 น.

115 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่

โดย kingphet@crms8.ac.th เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 23:26 น.

133 0    
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ

โดย kingphet@crms8.ac.th เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 20:43 น.

106 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ

โดย niramontonti@yahoo.com เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 17:06 น.

127 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนฯ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนฯ

โดย yutthachai24@gmail.com เมื่อ 08 ก.พ. 2567 เวลา 10:55 น.

202 0    
^