LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

โดย ratchawat2009 เมื่อ 30 ก.ค. 2565 เวลา 10:11 น.

33 0    
งานวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์การเรียน งานวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์การเรียน

โดย goongtuy83 เมื่อ 29 ก.ค. 2565 เวลา 13:54 น.

38 0    
บทสรุปโครงการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บทสรุปโครงการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย kamonlakjanluang เมื่อ 29 ก.ค. 2565 เวลา 10:45 น.

38 0    
การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

โดย nanadeemae เมื่อ 28 ก.ค. 2565 เวลา 22:14 น.

40 0    
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

โดย marut-3100 เมื่อ 28 ก.ค. 2565 เวลา 21:45 น.

26 0    
รายงานผลการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย plertruedee2603 เมื่อ 28 ก.ค. 2565 เวลา 15:49 น.

30 0    
ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษพหุภาษา ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษพหุภาษา

โดย linda เมื่อ 28 ก.ค. 2565 เวลา 13:26 น.

28 0    
นายประเชิญ  ศรีสมบูรณ์ รอง ผอ.บณ. วิจัยและพัฒนา R and D นายประเชิญ ศรีสมบูรณ์ รอง ผอ.บณ. วิจัยและพัฒนา R and D

โดย mangkang.anuwat เมื่อ 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:26 น.

31 0    
การประเมินโครงการ : นายประเชิญ  ศรีสมบูรณ์ รอง ผอ. บณ. การประเมินโครงการ : นายประเชิญ ศรีสมบูรณ์ รอง ผอ. บณ.

โดย mangkang.anuwat เมื่อ 28 ก.ค. 2565 เวลา 11:22 น.

29 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การประกอบอาหารและการใช้คำถาม รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การประกอบอาหารและการใช้คำถาม

โดย wichit.s เมื่อ 28 ก.ค. 2565 เวลา 06:17 น.

31 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัวควบคู่ขั้นตอน รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัวควบคู่ขั้นตอน

โดย wichit.s เมื่อ 27 ก.ค. 2565 เวลา 20:58 น.

39 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย HASANA_2523 เมื่อ 27 ก.ค. 2565 เวลา 19:42 น.

53 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเร รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเร

โดย jiraphiphat.th เมื่อ 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:49 น.

45 0    
การบริหารจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพด้วย Orapin Model by PLC การบริหารจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพด้วย Orapin Model by PLC

โดย ilovegm_64 เมื่อ 27 ก.ค. 2565 เวลา 13:53 น.

37 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยฯ การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยฯ

โดย taradeth.m เมื่อ 27 ก.ค. 2565 เวลา 11:52 น.

45 0    
แบบฝึกทักษะร่วมกับเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกทักษะร่วมกับเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

โดย mettabin211212 เมื่อ 27 ก.ค. 2565 เวลา 10:59 น.

43 0    
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

โดย teeyard2069 เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 21:57 น.

40 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย

โดย phanthippha2524 เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 17:19 น.

28 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

โดย queenphornrudee เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 14:51 น.

36 0    
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โดย queenphornrudee เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 14:49 น.

25 0    
^