LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง และพนักงานธุรการ รวม 7 อัตรา 20 ก.ย. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 20 ก.ย. 2564กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 35,387 อัตรา  20 ก.ย. 2564กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET เข้าอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 20 ก.ย. 2564มาแล้ว! สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! แจ้งดำเนินการจ้างต่อครูวิทย์-คณิต อีก 1 ปีงบประมาณ 19 ก.ย. 2564ครม.รับทราบ !!! เด็กเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ  19 ก.ย. 2564สพฐ. เปิดรับพนักงานกองทุนฯ ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 18 ก.ย. 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างรอบพิเศษ 226 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 18 ก.ย. 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 17 ก.ย. 2564โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 20-23 ก.ย.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน การศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน

โดย bk.tammawan เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 21:29 น.

33 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียน

โดย sathanee เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 18:31 น.

36 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด 4H การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด 4H

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 17:27 น.

23 0    
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา

โดย russila.1689 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 16:05 น.

33 0    
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม

โดย soin.school11 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 15:47 น.

25 0    
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สู่ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สู่ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 14:33 น.

26 0    
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนคิด รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนคิด

โดย minnypramin2523 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:52 น.

41 0    
การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

โดย minnypramin2523 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:48 น.

30 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตาม การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตาม

โดย newyeaohayo เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:24 น.

34 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเส การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเส

โดย newyeaohayo เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:22 น.

29 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รายงานผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:20 น.

40 0    
การใช้บัตรคำออนไลน์ในการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน การใช้บัตรคำออนไลน์ในการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน

โดย metinee.r เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 10:48 น.

40 0    
การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

โดย soin.school11 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 09:58 น.

35 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย marchaeling เมื่อ 26 ส.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

48 0    
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้สู่การพั การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้สู่การพั

โดย sunchai2505 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 23:52 น.

49 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย yimyeam เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 23:17 น.

26 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย yimyeam เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 23:11 น.

39 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การลบแบบเวทคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การลบแบบเวทคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย buabua เมื่อ 29 ส.ค. 2564 เวลา 17:26 น.

66 0    
รายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม รายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม

โดย tomon2525 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 20:37 น.

26 0    
รายงานการวิจัยการศึกษาการบริหารการจัดการขยะของ รร.แม่ก๋งวิทยา รายงานการวิจัยการศึกษาการบริหารการจัดการขยะของ รร.แม่ก๋งวิทยา

โดย tiraporn.th เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 19:48 น.

31 0    
^