LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง และพนักงานธุรการ รวม 7 อัตรา 20 ก.ย. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 20 ก.ย. 2564กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 35,387 อัตรา  20 ก.ย. 2564กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET เข้าอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 20 ก.ย. 2564มาแล้ว! สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! แจ้งดำเนินการจ้างต่อครูวิทย์-คณิต อีก 1 ปีงบประมาณ 19 ก.ย. 2564ครม.รับทราบ !!! เด็กเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ  19 ก.ย. 2564สพฐ. เปิดรับพนักงานกองทุนฯ ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 18 ก.ย. 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างรอบพิเศษ 226 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 18 ก.ย. 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 17 ก.ย. 2564โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 20-23 ก.ย.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด

โดย thayaya2522 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 16:49 น.

22 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

โดย mradd_26 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 16:35 น.

26 0    
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ

โดย mradd_26 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 16:31 น.

32 0    
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ

โดย pookimwon7 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 14:46 น.

24 0    
คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5 ร ของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5 ร ของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

โดย tiraporn.th เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 14:16 น.

40 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะ

โดย thayaya2522 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 14:14 น.

22 0    
ผลการจัดแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับแบบฝึกทักษะ_ครูเอมอร ผลการจัดแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับแบบฝึกทักษะ_ครูเอมอร

โดย emon.bangkulad เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 13:33 น.

93 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย

โดย thayaya2522 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 10:43 น.

19 0    
การใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์ การใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์

โดย supermannanta1553 เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 23:03 น.

29 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนพี่บ่าวร้อง ชวนน้องรำวง เพื่อพัฒนาทักษะการรำ การพัฒนารูปแบบการสอนพี่บ่าวร้อง ชวนน้องรำวง เพื่อพัฒนาทักษะการรำ

โดย aum-s เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 19:48 น.

39 0    
กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนฯ กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนฯ

โดย ลัดดาพร ศรีทองสุข เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 18:40 น.

82 0    
การศึกษาผลการนิทศภายในห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านสันทราย การศึกษาผลการนิทศภายในห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านสันทราย

โดย kimkaiinnie เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 18:46 น.

52 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะฯ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะฯ

โดย ลัดดาพร ศรีทองสุข เมื่อ 24 ส.ค. 2564 เวลา 11:48 น.

157 0    
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน

โดย p.t.social เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 18:05 น.

64 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 16:39 น.

37 0    
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกระบวนการสืบเสาะ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกระบวนการสืบเสาะ

โดย nokkapood-p เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 16:34 น.

35 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการใช้ชุดฝึกการคูณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการใช้ชุดฝึกการคูณ

โดย Pensiri.rsm เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 15:23 น.

39 0    
รายงานโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกัน รายงานโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกัน

โดย k.niwat เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 14:44 น.

23 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน

โดย thayaya2522 เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 09:43 น.

42 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning เรื่อง ระบบร ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning เรื่อง ระบบร

โดย Chaosri2563 เมื่อ 03 ก.ย. 2564 เวลา 23:38 น.

72 0    
^