LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รูปแบบการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ รูปแบบการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ

โดย chutakarn เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 14:10 น.

22 0    
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ

โดย chutakarn เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 14:08 น.

34 0    
การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ

โดย gunlabutdeech เมื่อ 25 ก.ค. 2565 เวลา 14:40 น.

49 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ

โดย k11w07a29n เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 12:59 น.

27 0    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่

โดย nuraiza.ding2503 เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 11:49 น.

29 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โดย wanidanetipat เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 11:22 น.

31 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบการจัดการ

โดย gmmath0225 เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 10:27 น.

344 0    
การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

โดย gmmath0225 เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 10:21 น.

221 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง My Life Style ด้วยการจัดการเรียนรู การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง My Life Style ด้วยการจัดการเรียนรู

โดย kanpittcha เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 09:58 น.

369 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

โดย kanpittcha เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 09:57 น.

231 0    
การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา SAMLANG MODEL โ การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา SAMLANG MODEL โ

โดย samlang เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 09:22 น.

21 0    
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

โดย aeysuccess เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 08:15 น.

20 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาร่วมกับสร้างสรรค์เป็นฐาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาร่วมกับสร้างสรรค์เป็นฐาน

โดย salinthip2561 เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 05:33 น.

23 0    
การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อิงปรากฏการณ์ การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อิงปรากฏการณ์

โดย salinthip2561 เมื่อ 26 ก.ค. 2565 เวลา 05:27 น.

24 0    
การแก้ปัญหาเด็กจำสัญลักษณ์ตัวเลข 1 -  10  โดยใช้เกมการศึกษา การแก้ปัญหาเด็กจำสัญลักษณ์ตัวเลข 1 - 10 โดยใช้เกมการศึกษา

โดย Poppy.Naka เมื่อ 25 ก.ค. 2565 เวลา 21:58 น.

26 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

โดย prapasri8791 เมื่อ 25 ก.ค. 2565 เวลา 21:28 น.

36 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา

โดย suwaibah0275 เมื่อ 25 ก.ค. 2565 เวลา 20:42 น.

38 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย tanadol.noo เมื่อ 25 ก.ค. 2565 เวลา 14:10 น.

29 0    
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

โดย phuree เมื่อ 25 ก.ค. 2565 เวลา 13:46 น.

38 0    
การพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดย จิรพงศ์ การพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดย จิรพงศ์

โดย Namtal_DRN เมื่อ 25 ก.ค. 2565 เวลา 13:34 น.

45 0    
^