LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.สตูล ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สตูล 25 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด !! แจ้งทุกเขตพื้นที่การศึกษา ให้รับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Onine) เพียงรูปแบบเดียว 25 เม.ย. 2567สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.มหาสารคาม เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ปทุมธานี เขต 2 25 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง

โดย kum5711abc เมื่อ 12 ม.ค. 2567 เวลา 20:37 น.

89 0    
เผยแพร่นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เผยแพร่นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โดย a_m_p_fake เมื่อ 11 ม.ค. 2567 เวลา 15:14 น.

121 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรียนด้วยตนเอง

โดย kum5711abc เมื่อ 11 ม.ค. 2567 เวลา 13:52 น.

161 0    
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา

โดย apichat521 เมื่อ 09 ม.ค. 2567 เวลา 20:21 น.

161 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงค์ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงค์

โดย thayaya2522 เมื่อ 09 ม.ค. 2567 เวลา 12:06 น.

125 0    
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ

โดย thayaya2522 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 15:41 น.

112 0    
การพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Lea การพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Lea

โดย supervisor_nb2 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 13:42 น.

130 0    
การพัฒนาชุดนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเ การพัฒนาชุดนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเ

โดย supervisor_nb2 เมื่อ 08 ม.ค. 2567 เวลา 13:41 น.

92 0    
การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการคูณ โดยการตั้งคูณ ชั้นป.3 การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการคูณ โดยการตั้งคูณ ชั้นป.3

โดย krunan.04 เมื่อ 06 ม.ค. 2567 เวลา 22:02 น.

97 0    
รายงานผลการจัดการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โดย นายเทวัน พอใจ เมื่อ 06 ม.ค. 2567 เวลา 13:53 น.

248 0    
ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด  โดยใช้ PWD -SAFE ปลูกจิตอาสา พาวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด โดยใช้ PWD -SAFE

โดย yaiisdead เมื่อ 03 ม.ค. 2567 เวลา 22:03 น.

139 0    
การจัดการเรียนรู้จากใบเตยโดยใช้หน่วยการเรียนรู้จัดประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้จากใบเตยโดยใช้หน่วยการเรียนรู้จัดประสบการณ์

โดย siriyapon44 เมื่อ 03 ม.ค. 2567 เวลา 14:11 น.

153 0    
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำ

โดย siriyapon44 เมื่อ 03 ม.ค. 2567 เวลา 12:04 น.

139 0    
การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง วงกลม ป.6 การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง วงกลม ป.6

โดย amisangkanakin เมื่อ 02 ม.ค. 2567 เวลา 15:23 น.

116 0    
แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ นวัตกรรมการจัดการเรียนร แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 3 ระดับ นวัตกรรมการจัดการเรียนร

โดย kohnumjone1 เมื่อ 01 ม.ค. 2567 เวลา 20:09 น.

112 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวคิดไฮสโคป การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวคิดไฮสโคป

โดย ipadinlove3094 เมื่อ 31 ธ.ค. 2566 เวลา 17:34 น.

155 0    
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning ร่วมกับ Brain Based Lear การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning ร่วมกับ Brain Based Lear

โดย chirdpong1998naimmang เมื่อ 31 ธ.ค. 2566 เวลา 10:45 น.

141 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ส21104 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ส21104

โดย elle.ninlakan เมื่อ 29 ธ.ค. 2566 เวลา 12:07 น.

130 0    
การส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขRBM Khuanplee Model การส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขRBM Khuanplee Model

โดย arkiat5 เมื่อ 27 ธ.ค. 2566 เวลา 14:02 น.

144 0    
รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรม รายงานการประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรม

โดย wonderbondscout เมื่อ 27 ธ.ค. 2566 เวลา 11:51 น.

116 0    
^