LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ชลบุรี ระยอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.ชลบุรี ระยอง 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.พิจิตร เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นครสวรรค์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย

โดย chonburikheag เมื่อ 23 ก.ค. 2566 เวลา 19:44 น.

79 0    
นวัตกรรมการจัดการขยะ 5C นวัตกรรมการจัดการขยะ 5C

โดย chalisa.on.air เมื่อ 23 ก.ค. 2566 เวลา 12:06 น.

81 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบสตอรี่ไลน์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในร การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบสตอรี่ไลน์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในร

โดย rassamee440 เมื่อ 22 ก.ค. 2566 เวลา 17:48 น.

68 0    
แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โดย juta.saa28 เมื่อ 21 ก.ค. 2566 เวลา 15:48 น.

151 0    
นวัตกรรม “3 ป 7 ร่วมมือ" สร้างความปลอดภัย โรงเรียนวัดเปรมปร นวัตกรรม “3 ป 7 ร่วมมือ" สร้างความปลอดภัย โรงเรียนวัดเปรมปร

โดย ploynapat1234 เมื่อ 20 ก.ค. 2566 เวลา 23:40 น.

76 0    
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง “กล้วย...กล้วย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง “กล้วย...กล้วย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย chalisa.on.air เมื่อ 20 ก.ค. 2566 เวลา 17:13 น.

97 0    
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปร

โดย kru-namtan เมื่อ 20 ก.ค. 2566 เวลา 17:11 น.

56 0    
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านอาจสามารถ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านอาจสามารถ

โดย carry53 เมื่อ 19 ก.ค. 2566 เวลา 22:23 น.

73 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์

โดย tanyananborankul เมื่อ 19 ก.ค. 2566 เวลา 21:56 น.

54 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ

โดย tanyananborankul เมื่อ 19 ก.ค. 2566 เวลา 21:51 น.

48 0    
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน โรงเรียนมณีเสวตรอุป บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน โรงเรียนมณีเสวตรอุป

โดย umaporn.sunurat เมื่อ 19 ก.ค. 2566 เวลา 18:51 น.

58 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

โดย boonnatee25102526 เมื่อ 19 ก.ค. 2566 เวลา 15:56 น.

55 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูฯ

โดย pawitchaya เมื่อ 19 ก.ค. 2566 เวลา 15:15 น.

60 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น  by การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบรรเลงซออู้ เพลงเดี่ยวนกขมิ้น สามชั้น by

โดย rattawutnew22102562 เมื่อ 19 ก.ค. 2566 เวลา 12:12 น.

66 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน

โดย kru_bew_ เมื่อ 19 ก.ค. 2566 เวลา 10:50 น.

43 0    
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนวัตกรรม Run skill model ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนวัตกรรม Run skill model

โดย nattawat007.n.cone เมื่อ 18 ก.ค. 2566 เวลา 22:36 น.

54 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์

โดย yai071 เมื่อ 18 ก.ค. 2566 เวลา 01:00 น.

44 0    
การประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อม ของโรงเรียนสายปัญญาฯ การประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อม ของโรงเรียนสายปัญญาฯ

โดย sucheera.voon เมื่อ 17 ก.ค. 2566 เวลา 10:50 น.

62 0    
การนำเสนอผลงาน รูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การนำเสนอผลงาน รูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

โดย game_tatsawan เมื่อ 15 ก.ค. 2566 เวลา 23:49 น.

109 0    
การพัฒนาทักษะการหารจำนวนคละโดยใช้เกมจิ๊กซอว์จับคู่การหารจำนวนคละ การพัฒนาทักษะการหารจำนวนคละโดยใช้เกมจิ๊กซอว์จับคู่การหารจำนวนคละ

โดย noksirikanda เมื่อ 15 ก.ค. 2566 เวลา 23:08 น.

83 0    
^ <