LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคําภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคําภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

โดย jidapink เมื่อ 16 มี.ค. 2564 เวลา 23:41 น.

112 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา

โดย aom_bayan เมื่อ 16 มี.ค. 2564 เวลา 23:13 น.

88 0    
การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learnning วิชาคณิตศาสตร์ การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learnning วิชาคณิตศาสตร์

โดย modestepsion เมื่อ 16 มี.ค. 2564 เวลา 18:28 น.

73 0    
บทบาทของผู้บริหารที่สำคัญต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหารที่สำคัญต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย peaw.td เมื่อ 16 มี.ค. 2564 เวลา 15:12 น.

80 0    
กรณีศึกษาระบบอัตลักษณ์การออกแบบโลโก้ บริษัท การบินไทย กรณีศึกษาระบบอัตลักษณ์การออกแบบโลโก้ บริษัท การบินไทย

โดย LogoBigbang เมื่อ 16 มี.ค. 2564 เวลา 10:38 น.

121 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ ร.ร.วัดทางกระบือ สพป.นครนายก การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ ร.ร.วัดทางกระบือ สพป.นครนายก

โดย kafair26 เมื่อ 16 มี.ค. 2564 เวลา 09:29 น.

77 0    
การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง การประเมินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง

โดย pada.sett เมื่อ 15 มี.ค. 2564 เวลา 22:08 น.

93 0    
นวัตกรรมทางการศึกษา "การสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทา นวัตกรรมทางการศึกษา "การสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ทา

โดย tiipzee เมื่อ 15 มี.ค. 2564 เวลา 21:07 น.

65 0    
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5STEPS ร่วมกับชุดการสอนแบบศูนย์การเรี การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5STEPS ร่วมกับชุดการสอนแบบศูนย์การเรี

โดย akke1881 เมื่อ 15 มี.ค. 2564 เวลา 19:59 น.

74 0    
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางกายภาพและความสามารถในการดูดซับน้ำ การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางกายภาพและความสามารถในการดูดซับน้ำ

โดย surapong648 เมื่อ 15 มี.ค. 2564 เวลา 10:04 น.

63 0    
รายงานการประเมินโครงการการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา รายงานการประเมินโครงการการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา

โดย wilawan.khamsawang เมื่อ 14 มี.ค. 2564 เวลา 15:28 น.

82 0    
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถ

โดย saowspider เมื่อ 14 มี.ค. 2564 เวลา 14:55 น.

103 0    
"ต้นกล้า ล้านตอง เพาะพันธุ์ พอเพียง" การจัดการเรียนรู้ "ต้นกล้า ล้านตอง เพาะพันธุ์ พอเพียง" การจัดการเรียนรู้

โดย praewa-a เมื่อ 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 น.

73 0    
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem   Activities” การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม “Local toy by Stem Activities”

โดย praewa-a เมื่อ 14 มี.ค. 2564 เวลา 00:45 น.

78 0    
รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเ รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเ

โดย watcharama2371 เมื่อ 13 มี.ค. 2564 เวลา 07:24 น.

96 0    
การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

โดย k.vanasnan เมื่อ 12 มี.ค. 2564 เวลา 13:17 น.

84 0    
การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านควา การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ด้านควา

โดย k.vanasnan เมื่อ 12 มี.ค. 2564 เวลา 13:12 น.

80 0    
วิจัยเรื่องการอ่านคำศัพท์เรื่องAnimalอังกฤษป.1ครูศิดานันท์ สิงห์ วิจัยเรื่องการอ่านคำศัพท์เรื่องAnimalอังกฤษป.1ครูศิดานันท์ สิงห์

โดย sarawut30072519 เมื่อ 11 มี.ค. 2564 เวลา 16:28 น.

101 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา

โดย littleklein28 เมื่อ 11 มี.ค. 2564 เวลา 16:08 น.

86 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โดย lulalable58 เมื่อ 11 มี.ค. 2564 เวลา 00:47 น.

93 0    
^