LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2564กางรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกใน "กทม." ที่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน 24 ต.ค. 2564โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา - สมัคร 28 ต.ค. - 3 พ.ย.2564 24 ต.ค. 2564โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 20-25 ต.ค.2564 23 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 23 ต.ค. 2564อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สศศ รอบ2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อุตรดิตถ์ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อำนาจเจริญ รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 อ่างทอง รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.หนองคาย ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 หนองคาย รอบที่ 2/2564 23 ต.ค. 2564กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 สุราษฎร์ธานี รอบที่ 2/2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะนาฏศิลป์ไทย การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะนาฏศิลป์ไทย

โดย sathanee เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 22:34 น.

71 0    
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย

โดย sathanee เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 22:33 น.

70 0    
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

โดย duypunika54 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 22:19 น.

71 0    
การศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน การศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน

โดย bk.tammawan เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 21:29 น.

64 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียน

โดย sathanee เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 18:31 น.

68 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด 4H การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด 4H

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 17:27 น.

55 0    
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา

โดย russila.1689 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 16:05 น.

67 0    
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม

โดย soin.school11 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 15:47 น.

61 0    
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สู่ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สู่ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 14:33 น.

71 0    
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนคิด รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนคิด

โดย minnypramin2523 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:52 น.

64 0    
การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

โดย minnypramin2523 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:48 น.

65 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตาม การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 ตาม

โดย newyeaohayo เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:24 น.

90 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเส การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคา เพื่อส่งเส

โดย newyeaohayo เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:22 น.

69 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รายงานผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

โดย thayaya2522 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 11:20 น.

70 0    
การใช้บัตรคำออนไลน์ในการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน การใช้บัตรคำออนไลน์ในการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน

โดย metinee.r เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 10:48 น.

105 0    
การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

โดย soin.school11 เมื่อ 06 ก.ย. 2564 เวลา 09:58 น.

66 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย marchaeling เมื่อ 26 ส.ค. 2564 เวลา 08:30 น.

89 0    
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้สู่การพั การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้สู่การพั

โดย sunchai2505 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 23:52 น.

78 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย yimyeam เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 23:17 น.

75 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย yimyeam เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 23:11 น.

64 0    
^