LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดย sirisab2009 เมื่อ 29 พ.ค. 2566 เวลา 01:14 น.

28 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน

โดย sirisab2009 เมื่อ 29 พ.ค. 2566 เวลา 00:58 น.

24 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม

โดย ning1068 เมื่อ 28 พ.ค. 2566 เวลา 12:46 น.

17 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหารว่าง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหารว่าง

โดย thayaya2522 เมื่อ 24 พ.ค. 2566 เวลา 20:37 น.

43 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model

โดย palmy00way เมื่อ 24 พ.ค. 2566 เวลา 15:51 น.

25 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

โดย school เมื่อ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 06:57 น.

204 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ

โดย school เมื่อ 16 ก.ค. 2565 เวลา 19:32 น.

251 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

โดย tem9797 เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14:56 น.

47 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โดย tem9797 เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14:46 น.

49 0    
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย taritar เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 09:41 น.

39 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย thitaphat เมื่อ 16 พ.ค. 2566 เวลา 15:55 น.

27 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย i_jitsuda เมื่อ 15 พ.ค. 2566 เวลา 05:44 น.

53 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD

โดย thayaya2522 เมื่อ 13 พ.ค. 2566 เวลา 20:03 น.

58 0    
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย natkanitf เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 23:25 น.

61 0    
รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยกระบวนการ ๖  ขั้นตอน รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน

โดย inee2825 เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 23:16 น.

47 0    
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง MI - The Theory แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง MI - The Theory

โดย natkanitf เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 23:06 น.

37 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธ

โดย natkanitf เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 22:49 น.

38 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ

โดย ket261130 เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 21:00 น.

29 0    
แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของผ แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของผ

โดย natkanitf เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 19:51 น.

39 0    
การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน

โดย uthaenrawajai เมื่อ 09 พ.ค. 2566 เวลา 23:06 น.

40 0    
^ <