LASTEST NEWS

13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567เมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์ !!! “ธนุ” เผยคนสมัครต่ำกว่าเป้า 12 เม.ย. 2567สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย “ว.16 - ว.17” พ.ค.นี้ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กาญจนบุรี - ผลย้ายครู 2567 สพม.กาญจนบุรี

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย sittichai.nuk เมื่อ 24 ก.พ. 2567 เวลา 14:18 น.

70 0    
การประเมินโครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET) การประเมินโครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (NT และ O-NET)

โดย kanjana.sangdaw เมื่อ 23 ก.พ. 2567 เวลา 21:43 น.

77 0    
การเปรียบเทียบทักษะทางด้านดนตรีและผลสัมฤทธิ์วิชาดนตรีของนักเรียน การเปรียบเทียบทักษะทางด้านดนตรีและผลสัมฤทธิ์วิชาดนตรีของนักเรียน

โดย sansab999 เมื่อ 23 ก.พ. 2567 เวลา 09:48 น.

89 0    
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โดย my_love_devil เมื่อ 22 ก.พ. 2567 เวลา 13:09 น.

80 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและลบ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและลบ

โดย tub_n เมื่อ 22 ก.พ. 2567 เวลา 09:41 น.

95 0    
รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดย jame3439 เมื่อ 21 ก.พ. 2567 เวลา 11:59 น.

654 0    
การสร้างคู่มือนิเทศภายในโรงเรียนสังกัด อบจ พิษณุโลก การสร้างคู่มือนิเทศภายในโรงเรียนสังกัด อบจ พิษณุโลก

โดย jame3439 เมื่อ 21 ก.พ. 2567 เวลา 11:56 น.

833 0    
นวัตกรรมคุณธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา VE STEAM DESIGN PROCES นวัตกรรมคุณธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา VE STEAM DESIGN PROCES

โดย yaiisdead เมื่อ 21 ก.พ. 2567 เวลา 09:47 น.

82 0    
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ของเด็กปฐมวัย ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ของเด็กปฐมวัย

โดย narintorn.tuktuk21 เมื่อ 21 ก.พ. 2567 เวลา 08:41 น.

78 0    
บทคัดย่อการพัฒนาและการบริหารงานเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของนักเรียนฯ บทคัดย่อการพัฒนาและการบริหารงานเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของนักเรียนฯ

โดย thapanawat_boon เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา 18:49 น.

90 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย mean.kanthanach เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา 17:12 น.

92 0    
การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม  ป การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ป

โดย nansurachet5 เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา 15:01 น.

86 0    
การพัฒนาชุดนิทานประกอบการตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม การพัฒนาชุดนิทานประกอบการตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูม

โดย piipugun89 เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา 14:54 น.

81 0    
กลยุทธ์การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน กลยุทธ์การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน

โดย my_love_devil เมื่อ 20 ก.พ. 2567 เวลา 12:50 น.

81 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R

โดย orawanthongkum16 เมื่อ 19 ก.พ. 2567 เวลา 11:18 น.

129 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดย ranchaphat11 เมื่อ 17 ก.พ. 2567 เวลา 13:36 น.

93 0    
การแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึก การแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึก

โดย Sundaymorning131317 เมื่อ 17 ก.พ. 2567 เวลา 12:50 น.

157 0    
การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุ การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุ

โดย directorwipaval เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 09:32 น.

100 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง

โดย directorwipaval เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 09:25 น.

100 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี

โดย GingMan เมื่อ 15 ก.พ. 2567 เวลา 00:16 น.

98 0    
^