LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รูปแบบการประเมินโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 รูปแบบการประเมินโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60

โดย maake1000 เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 21:29 น.

30 0    
การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย sukanyaa เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 17:09 น.

31 0    
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแบบ Active  Learning รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแบบ Active Learning

โดย pippypunarak2 เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 15:17 น.

47 0    
การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย pippypunarak2 เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 15:10 น.

46 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยเกมิฟิเคชั่นเป็นฐาน

โดย mai086-292 เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 14:40 น.

56 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย kingkarn.ing เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 14:11 น.

31 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย kingkarn.ing เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 13:58 น.

34 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย joon9572 เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 12:43 น.

46 0    
ศึกษาขนาดของกล่องยูเอชทีที่มีต่อกำลังอัดคอนกรีต ศึกษาขนาดของกล่องยูเอชทีที่มีต่อกำลังอัดคอนกรีต

โดย Autrit เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 11:45 น.

25 0    
การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแบบมีส่วนร่วม  โรงเรี การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรี

โดย 80030065 เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 10:55 น.

29 0    
การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา

โดย jakkarinkolaka2 เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 10:33 น.

26 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการคิดอย่างมีวิจา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและทักษะการคิดอย่างมีวิจา

โดย somsakpra เมื่อ 01 ส.ค. 2565 เวลา 08:36 น.

44 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ โรงเรียนวัดทัพหลวง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ โรงเรียนวัดทัพหลวง

โดย eakkriang เมื่อ 31 ก.ค. 2565 เวลา 15:26 น.

26 0    
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมฯ การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมฯ

โดย nachalitha.n เมื่อ 31 ก.ค. 2565 เวลา 01:01 น.

27 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วมฯ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วมฯ

โดย nachalitha.n เมื่อ 31 ก.ค. 2565 เวลา 00:57 น.

37 0    
รายงานการประเมินโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย peaceresearch12 เมื่อ 30 ก.ค. 2565 เวลา 23:19 น.

29 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โดย peaceresearch12 เมื่อ 30 ก.ค. 2565 เวลา 22:57 น.

35 0    
การพัฒนาชุดทักษะการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 สร้างหุ่น การพัฒนาชุดทักษะการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 สร้างหุ่น

โดย salika.sumpaotong เมื่อ 30 ก.ค. 2565 เวลา 17:50 น.

52 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของนักเร รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของนักเร

โดย namon.sataporn เมื่อ 30 ก.ค. 2565 เวลา 16:59 น.

200 0    
เกมลูกเต๋าพาเพลิน   อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/inde เกมลูกเต๋าพาเพลิน อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/inde

โดย Mymintpimolon เมื่อ 30 ก.ค. 2565 เวลา 15:23 น.

38 0    
^