LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การสร้างและใช้ใบปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างและใช้ใบปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย rachayu2511 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:28 น.

24 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

โดย talathip29 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:26 น.

37 0    
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การต่อวงจร RLC การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การต่อวงจร RLC

โดย talathip29 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:24 น.

22 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา

โดย narissara281990 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:17 น.

33 0    
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดย maadum.top28 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:10 น.

31 0    
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลับดอกสว่าน วิชางานฝึกฝีมือ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การลับดอกสว่าน วิชางานฝึกฝีมือ

โดย somnana2008 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 12:51 น.

48 0    
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานฝึกฝีมือ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานฝึกฝีมือ

โดย somnana2008 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 12:41 น.

27 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบเครื่องมือกล 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เขียนแบบเครื่องมือกล 1

โดย phonsupamw เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 11:42 น.

19 0    
ปรับประยุกต์สื่อการสอนโดยนำเนื้อหาเรื่อง วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Pro ปรับประยุกต์สื่อการสอนโดยนำเนื้อหาเรื่อง วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Pro

โดย patch1992 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 10:35 น.

21 0    
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน

โดย amnat1997 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 10:28 น.

15 0    
การศึกษาสาเหตุและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน การศึกษาสาเหตุและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน

โดย amnat1997 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 10:26 น.

18 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาฯ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาฯ

โดย weerachart9903 เมื่อ 08 มี.ค. 2566 เวลา 20:46 น.

21 0    
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล๑ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล๑

โดย weerachart9903 เมื่อ 08 มี.ค. 2566 เวลา 20:41 น.

29 0    
รายงานการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหล รายงานการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหล

โดย pattayaschool4 เมื่อ 08 มี.ค. 2566 เวลา 19:33 น.

29 0    
การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน (PLC) การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน (PLC)

โดย pattayaschool4 เมื่อ 08 มี.ค. 2566 เวลา 19:32 น.

23 0    
การบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 การบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12

โดย pattayaschool4 เมื่อ 08 มี.ค. 2566 เวลา 19:29 น.

19 0    
รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

โดย surachaichampvru เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 21:20 น.

23 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน

โดย supapornr2564 เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 13:43 น.

32 0    
การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เชิงรุก การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เชิงรุก

โดย noppadonkaewmukda เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 12:12 น.

25 0    
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดย noppadonkaewmukda เมื่อ 07 มี.ค. 2566 เวลา 12:09 น.

30 0    
^