LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย จำนงค์ อัปภัย เมื่อ 29 เม.ย. 2564 เวลา 20:10 น.

38 0    
การพัฒนาวิธีการสอน แบบ Active Learning การพัฒนาวิธีการสอน แบบ Active Learning

โดย inbanpue เมื่อ 29 เม.ย. 2564 เวลา 11:00 น.

40 0    
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

โดย จำนงค์ อัปภัย เมื่อ 28 เม.ย. 2564 เวลา 15:57 น.

51 0    
ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแหลมหิน ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแหลมหิน

โดย jira.heemyi เมื่อ 28 เม.ย. 2564 เวลา 14:21 น.

66 0    
การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบทางไกล การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบทางไกล

โดย mongnagin เมื่อ 28 เม.ย. 2564 เวลา 08:28 น.

43 0    
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้น

โดย tonkophysics เมื่อ 28 เม.ย. 2564 เวลา 00:41 น.

33 0    
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย naparat.kul เมื่อ 27 เม.ย. 2564 เวลา 16:28 น.

41 0    
การสร้างคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ  โรงเรียน การสร้างคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ โรงเรียน

โดย poolwitlove เมื่อ 27 เม.ย. 2564 เวลา 12:44 น.

30 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ช้างของไทย รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ช้างของไทย

โดย piy25524 เมื่อ 26 เม.ย. 2564 เวลา 21:41 น.

64 0    
ายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ฯ ปี 2561 ายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ฯ ปี 2561

โดย krong_mt เมื่อ 26 เม.ย. 2564 เวลา 20:30 น.

39 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ฯ ปี 2562 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ฯ ปี 2562

โดย krong_mt เมื่อ 26 เม.ย. 2564 เวลา 20:22 น.

26 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานควบคู่กระบวนก รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานควบคู่กระบวนก

โดย wichit.s เมื่อ 26 เม.ย. 2564 เวลา 19:01 น.

23 0    
การวิจัยเรื่องการเพิ่มทักษะการเขียนด้วยชุดแบบฝึกโครงเรื่อง การวิจัยเรื่องการเพิ่มทักษะการเขียนด้วยชุดแบบฝึกโครงเรื่อง

โดย rujirake_1 เมื่อ 26 เม.ย. 2564 เวลา 18:43 น.

33 0    
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย b479405002 เมื่อ 26 เม.ย. 2564 เวลา 14:58 น.

21 0    
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน

โดย wichuda25_53 เมื่อ 26 เม.ย. 2564 เวลา 13:01 น.

29 0    
ทําเว็บไซต์ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ทําเว็บไซต์ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

โดย LogoBigbang เมื่อ 26 เม.ย. 2564 เวลา 08:29 น.

52 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านควนรา การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนบ้านควนรา

โดย dora-kat เมื่อ 25 เม.ย. 2564 เวลา 23:36 น.

30 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ

โดย krong_mt เมื่อ 25 เม.ย. 2564 เวลา 22:45 น.

30 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย nongkunple1 เมื่อ 25 เม.ย. 2564 เวลา 18:57 น.

19 0    
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โดย st318 เมื่อ 25 เม.ย. 2564 เวลา 17:47 น.

28 0    
^