LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง และพนักงานธุรการ รวม 7 อัตรา 20 ก.ย. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 20 ก.ย. 2564กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 35,387 อัตรา  20 ก.ย. 2564กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET เข้าอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 20 ก.ย. 2564มาแล้ว! สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! แจ้งดำเนินการจ้างต่อครูวิทย์-คณิต อีก 1 ปีงบประมาณ 19 ก.ย. 2564ครม.รับทราบ !!! เด็กเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ  19 ก.ย. 2564สพฐ. เปิดรับพนักงานกองทุนฯ ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 18 ก.ย. 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างรอบพิเศษ 226 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 18 ก.ย. 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 17 ก.ย. 2564โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 20-23 ก.ย.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดย sittisak.sp เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 11:51 น.

24 0    
เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์    สํ เรื่อง พลังงานแสง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สํ

โดย comphuy21 เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 11:16 น.

27 0    
รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กิจกรรม “STEM” รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กิจกรรม “STEM”

โดย peerawit2554 เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 10:14 น.

21 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป1_ครูวรินทร์ทิพย์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป1_ครูวรินทร์ทิพย์

โดย kroowarintip.bangkulad เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 07:29 น.

68 0    
การเรียนกลุ่มร่วมมือเทคนิคCIRCด้วยเกมปริศนาคำทาย_ครูวรินทร์ทิพย์ การเรียนกลุ่มร่วมมือเทคนิคCIRCด้วยเกมปริศนาคำทาย_ครูวรินทร์ทิพย์

โดย kroowarintip.bangkulad เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 07:26 น.

51 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ

โดย Azhaany.53 เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 21:54 น.

20 0    
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ

โดย menno567 เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 20:33 น.

33 0    
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมการมีส่ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมการมีส่

โดย Dr.vachira เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 19:50 น.

31 0    
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

โดย ed.silpa เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 19:40 น.

29 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเทศบาลในลักษณะเครือข่ายชุมชน เพื่ การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเทศบาลในลักษณะเครือข่ายชุมชน เพื่

โดย สุทัศน์ นาคเวช เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 19:02 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียน การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียน

โดย pathaipong เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 18:04 น.

29 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

โดย sunchai2505 เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 15:56 น.

27 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย ketsuda.naramit1 เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 13:50 น.

33 0    
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม

โดย aew.wet เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 13:47 น.

20 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย

โดย ketsuda.naramit1 เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 13:45 น.

21 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา STAD การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา STAD

โดย krupoupee19 เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 13:42 น.

31 0    
เผยแพร่หลักสูตรระดับชั้นเรียน เผยแพร่หลักสูตรระดับชั้นเรียน

โดย krooannjung เมื่อ 08 ก.ย. 2564 เวลา 22:15 น.

41 0    
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

โดย pathaipong เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 13:13 น.

22 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียน การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียน

โดย pathaipong เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 13:12 น.

20 0    
ระบบดูแลช่วยเหลือโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ระบบดูแลช่วยเหลือโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

โดย tiraporn.th เมื่อ 12 ก.ย. 2564 เวลา 10:51 น.

26 0    
^