LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง และพนักงานธุรการ รวม 7 อัตรา 20 ก.ย. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 20 ก.ย. 2564กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 35,387 อัตรา  20 ก.ย. 2564กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET เข้าอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 20 ก.ย. 2564มาแล้ว! สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! แจ้งดำเนินการจ้างต่อครูวิทย์-คณิต อีก 1 ปีงบประมาณ 19 ก.ย. 2564ครม.รับทราบ !!! เด็กเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ  19 ก.ย. 2564สพฐ. เปิดรับพนักงานกองทุนฯ ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 18 ก.ย. 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างรอบพิเศษ 226 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 18 ก.ย. 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 17 ก.ย. 2564โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 20-23 ก.ย.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภั การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยการขับร้องสรภั

โดย aew.wet เมื่อ 15 ก.ย. 2564 เวลา 23:13 น.

18 0    
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้

โดย ict.yaring เมื่อ 15 ก.ย. 2564 เวลา 22:41 น.

21 0    
ผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน ผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

โดย basic_day เมื่อ 15 ก.ย. 2564 เวลา 21:30 น.

21 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระบำสมุทราศรัทธาธิษฐาน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระบำสมุทราศรัทธาธิษฐาน

โดย tunyaluk57040185 เมื่อ 15 ก.ย. 2564 เวลา 12:29 น.

21 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา (ส 14101)_ครูสุตชา รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา (ส 14101)_ครูสุตชา

โดย kroosutacha.watsuk เมื่อ 15 ก.ย. 2564 เวลา 09:11 น.

47 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พาเพลิน (PA-PLEAN Model) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พาเพลิน (PA-PLEAN Model)

โดย emon.bangkulad เมื่อ 15 ก.ย. 2564 เวลา 07:08 น.

36 0    
ผลงานทางวิชาการ การจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบแพลตฟอร์ม ผลงานทางวิชาการ การจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบแพลตฟอร์ม

โดย mswkl.nfe เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 23:22 น.

30 0    
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5

โดย krooannjung เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 19:52 น.

27 0    
เผยแพร่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เผยแพร่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

โดย krooannjung เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 19:49 น.

29 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหน้าวัง การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหน้าวัง

โดย panaspong.kie เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 19:26 น.

32 0    
คุณภาพการบริการของงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการ จ.สมุทรปราการ คุณภาพการบริการของงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการ จ.สมุทรปราการ

โดย anniepk18 เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 17:18 น.

68 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสนุกคิดสนุกทำการคูณ การหาร โดยใช้เทค การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสนุกคิดสนุกทำการคูณ การหาร โดยใช้เทค

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 15:27 น.

27 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนความจริงเสริม แบบ UTS การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนความจริงเสริม แบบ UTS

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 15:26 น.

26 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ

โดย oddpotito เมื่อ 29 ส.ค. 2564 เวลา 15:58 น.

57 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรีย การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรีย

โดย ppthumaphathnannth เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 11:10 น.

28 0    
การประเมินโครงการการพัฒนาและการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สำหรับโรงเรีย การประเมินโครงการการพัฒนาและการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สำหรับโรงเรีย

โดย ppthumaphathnannth เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 11:09 น.

32 0    
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียน โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียน

โดย ผอ.ปกครอง เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 10:47 น.

24 0    
รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โดย ผอ.ปกครอง เมื่อ 14 ก.ย. 2564 เวลา 10:34 น.

22 0    
การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

โดย anonliverpool เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 12:41 น.

44 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดย sittisak.sp เมื่อ 13 ก.ย. 2564 เวลา 11:51 น.

24 0    
^