LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

โดย para1812 เมื่อ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:21 น.

38 0    
การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT การบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT

โดย niwatcomedu เมื่อ 17 ก.ย. 2566 เวลา 14:38 น.

31 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

โดย Ariya0667 เมื่อ 17 ก.ย. 2566 เวลา 09:26 น.

36 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โดย meriaminmin เมื่อ 16 ก.ย. 2566 เวลา 08:26 น.

44 0    
การวิจัยและประเมินโครงการ (One Class One Product) การวิจัยและประเมินโครงการ (One Class One Product)

โดย beboy_chelsea เมื่อ 15 ก.ย. 2566 เวลา 20:22 น.

30 0    
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

โดย onechai_23 เมื่อ 14 ก.ย. 2566 เวลา 16:19 น.

29 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกั การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกั

โดย ประวัติ บุญประเสริฐ เมื่อ 14 ก.ย. 2566 เวลา 11:06 น.

34 0    
การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมที่มุ่งพัฒนา การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมที่มุ่งพัฒนา

โดย kanchaporn25300 เมื่อ 13 ก.ย. 2566 เวลา 10:55 น.

46 0    
การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช

โดย pisitsriwichai เมื่อ 12 ก.ย. 2566 เวลา 10:59 น.

46 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศ

โดย นางสาวจีรภา บัวดำ เมื่อ 11 ก.ย. 2566 เวลา 23:00 น.

37 0    
ผลงานนวัตกรรม "lab วิทย์ คิดกับ PhET.colorado" ผลงานนวัตกรรม "lab วิทย์ คิดกับ PhET.colorado"

โดย ครูเกศินี เมื่อ 11 ก.ย. 2566 เวลา 19:52 น.

34 0    
การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)

โดย piyawanr2564 เมื่อ 11 ก.ย. 2566 เวลา 17:00 น.

23 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วม

โดย ประวัติ บุญประเสริฐ เมื่อ 11 ก.ย. 2566 เวลา 15:27 น.

36 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคิดทฤษฎีสะเต็มศึก การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคิดทฤษฎีสะเต็มศึก

โดย k.sumetee เมื่อ 11 ก.ย. 2566 เวลา 10:09 น.

36 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย carry53 เมื่อ 10 ก.ย. 2566 เวลา 10:02 น.

26 0    
งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน

โดย Plan.npt59 เมื่อ 09 ก.ย. 2566 เวลา 21:50 น.

55 0    
กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สมุทรสาคร กลยุทธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สมุทรสาคร

โดย krurkkrai.teacher เมื่อ 08 ก.ย. 2566 เวลา 13:32 น.

93 0    
รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบ รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบ

โดย rairakdin เมื่อ 07 ก.ย. 2566 เวลา 01:01 น.

64 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (A การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (A

โดย boonyada.tp เมื่อ 05 ก.ย. 2566 เวลา 23:04 น.

77 0    
นางณัชชา  ตุ้ยหล้า:วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง นางณัชชา ตุ้ยหล้า:วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง

โดย maeku61 เมื่อ 05 ก.ย. 2566 เวลา 09:43 น.

84 0    
^ <