LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ

โดย nanthawan4281 เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 16:46 น.

65 0    
การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารการขับเคลื่อนการเรียนรู้

โดย n.kongsakon เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 12:49 น.

57 0    
ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกคำ

โดย kitsana030318 เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 10:15 น.

42 0    
การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา

โดย kitsana030318 เมื่อ 13 ก.พ. 2567 เวลา 10:05 น.

29 0    
รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขฯ

โดย surutchai เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 15:46 น.

42 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสง

โดย watchara.singthong เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09:52 น.

49 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สู่วิถีความพอเพียง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สู่วิถีความพอเพียง

โดย watchara.singthong เมื่อ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09:58 น.

53 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง

โดย saraleechanteson เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 19:24 น.

148 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

โดย นายประจักษ์ บรรยง เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 14:43 น.

81 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โดย นายประจักษ์ บรรยง เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 14:41 น.

62 0    
เผยแพร่งานวิจัย เผยแพร่งานวิจัย

โดย twoblack_angel เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 12:51 น.

40 0    
การพัฒนารูปแบบการสอน SATI บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอน SATI บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา

โดย panita1 เมื่อ 11 ก.พ. 2567 เวลา 05:21 น.

38 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีใหม่

โดย GingMan เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 23:26 น.

38 0    
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ

โดย GingMan เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 20:43 น.

38 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ

โดย niramontonti เมื่อ 10 ก.พ. 2567 เวลา 17:06 น.

34 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนฯ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนฯ

โดย yutthachai24 เมื่อ 08 ก.พ. 2567 เวลา 10:55 น.

63 0    
“โรงเรียนแห่งความสุข : HAPPY Model" “โรงเรียนแห่งความสุข : HAPPY Model"

โดย pangpassawan เมื่อ 08 ก.พ. 2567 เวลา 12:23 น.

63 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอักษรจีน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอักษรจีน

โดย Surachet เมื่อ 07 ก.พ. 2567 เวลา 11:31 น.

58 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย wongwipak13 เมื่อ 07 ก.พ. 2567 เวลา 10:55 น.

60 0    
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  CBTL นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ CBTL

โดย litchai26 เมื่อ 07 ก.พ. 2567 เวลา 02:08 น.

132 0    
^