LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และการแสวงหาความรู้ รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และการแสวงหาความรู้

โดย wirayagolfs เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 13:24 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสต การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสต

โดย wirayagolfs เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 13:16 น.

18 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

โดย jadsadarat เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา 11:44 น.

21 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเร รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเร

โดย warubon81 เมื่อ 04 พ.ค. 2564 เวลา 15:35 น.

23 0    
รายงานการประเมินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย asisak.035 เมื่อ 04 พ.ค. 2564 เวลา 14:27 น.

28 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตามหลักเศษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตามหลักเศษฐกิจพอเพียง

โดย krubeer.kk เมื่อ 04 พ.ค. 2564 เวลา 12:02 น.

17 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการเร การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการเร

โดย wimonrathsirirath เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา 18:25 น.

26 0    
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านกันตรวจเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย ptipnaka เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา 14:30 น.

24 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน

โดย nok_lcb3 เมื่อ 30 เม.ย. 2564 เวลา 12:43 น.

28 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร้อยละ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ร้อยละ

โดย aeysuccess เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา 12:09 น.

21 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย notekung25 เมื่อ 02 พ.ค. 2564 เวลา 15:23 น.

37 0    
ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ป.2 ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ป.2

โดย matyusof26 เมื่อ 02 พ.ค. 2564 เวลา 14:12 น.

31 0    
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้

โดย pook.olarn เมื่อ 02 พ.ค. 2564 เวลา 11:36 น.

18 0    
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ โดยใช การพัฒนาความสามารถด้านการพูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ โดยใช

โดย sithita เมื่อ 01 พ.ค. 2564 เวลา 22:21 น.

16 0    
การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของครูสายใจ การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของครูสายใจ

โดย krusaijai.katoo เมื่อ 01 พ.ค. 2564 เวลา 21:29 น.

82 0    
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน

โดย porpiangchai เมื่อ 01 พ.ค. 2564 เวลา 18:45 น.

27 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายอลงกรณ์  งามกุศล เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายอลงกรณ์ งามกุศล

โดย mo.bug.1 เมื่อ 30 เม.ย. 2564 เวลา 22:15 น.

21 0    
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มหานครขอนแก่น ดินแดนอารยธรรม หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มหานครขอนแก่น ดินแดนอารยธรรม

โดย toeywei18 เมื่อ 30 เม.ย. 2564 เวลา 18:18 น.

22 0    
ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย sutep เมื่อ 30 เม.ย. 2564 เวลา 09:16 น.

39 0    
การบริหารจัดการด้วย ARSA Model เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน การบริหารจัดการด้วย ARSA Model เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน

โดย dr.suratsawadee เมื่อ 29 เม.ย. 2564 เวลา 22:29 น.

22 0    
^