LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง “รูปเรขาคณิตสามมิติ” การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง “รูปเรขาคณิตสามมิติ”

โดย jakarach1976@gmail.com เมื่อ 21 มี.ค. 2567 เวลา 10:03 น.

78 0    
การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว โดยใช้รูปแบบ ๕ รั้วกีฬา ต้านยาเสพติด การพัฒนาสถานศึกษาสีขาว โดยใช้รูปแบบ ๕ รั้วกีฬา ต้านยาเสพติด

โดย nattawutsila1234@gmail.com เมื่อ 21 มี.ค. 2567 เวลา 08:20 น.

87 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง กาล (Tense) การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง กาล (Tense)

โดย somwang18082495@gmail.com เมื่อ 21 มี.ค. 2567 เวลา 00:24 น.

121 0    
การพัฒนาทักษะครูในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและบูรณาการเครื่องมือ การพัฒนาทักษะครูในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและบูรณาการเครื่องมือ

โดย somwang18082495@gmail.com เมื่อ 21 มี.ค. 2567 เวลา 00:11 น.

109 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย somwang18082495@gmail.com เมื่อ 20 มี.ค. 2567 เวลา 23:54 น.

84 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องสู้ภัยพิบั การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องสู้ภัยพิบั

โดย wuttichai@tbs.ac.th เมื่อ 20 มี.ค. 2567 เวลา 15:14 น.

141 0    
ผลการจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการพัฒนาหนังสือ ผลการจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการพัฒนาหนังสือ

โดย saraleechanteson@gmail.com เมื่อ 20 มี.ค. 2567 เวลา 13:58 น.

166 0    
การเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนลูกเสือ การเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนลูกเสือ

โดย sayrung321@gmail.com เมื่อ 20 มี.ค. 2567 เวลา 10:24 น.

68 0    
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน_นายราเมฆ รัตนิล การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน_นายราเมฆ รัตนิล

โดย krooramek.t1@gmail.com เมื่อ 20 มี.ค. 2567 เวลา 09:40 น.

139 0    
วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์

โดย dusitartoonprasert@gmail.com เมื่อ 19 มี.ค. 2567 เวลา 19:28 น.

94 0    
รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) นางสาวกมลพร มิ่งสกุล รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) นางสาวกมลพร มิ่งสกุล

โดย minijune0052@gmail.com เมื่อ 19 มี.ค. 2567 เวลา 17:38 น.

88 0    
ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู

โดย aoaemon.kk@gmail.com เมื่อ 19 มี.ค. 2567 เวลา 17:05 น.

83 0    
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน

โดย kp.nongnatta@gmail.com เมื่อ 19 มี.ค. 2567 เวลา 14:25 น.

114 0    
วิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก วิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก

โดย charida4693@gmail.com เมื่อ 19 มี.ค. 2567 เวลา 14:16 น.

108 0    
ความต้องการจำเป็นและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี_นิพนธ์ ความต้องการจำเป็นและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี_นิพนธ์

โดย art5525art5525@gmail.com เมื่อ 19 มี.ค. 2567 เวลา 10:19 น.

141 0    
วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์

โดย apinyasenatham@gmail.com เมื่อ 19 มี.ค. 2567 เวลา 09:29 น.

74 0    
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน

โดย krusujittramao@gmail.com เมื่อ 19 มี.ค. 2567 เวลา 08:45 น.

93 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมนำความรู้สู่การคิดสร้างสรรค์ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมนำความรู้สู่การคิดสร้างสรรค์

โดย promtao@gmail.com เมื่อ 18 มี.ค. 2567 เวลา 20:23 น.

118 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระ

โดย Watcharapongsrm@gmail.com เมื่อ 18 มี.ค. 2567 เวลา 15:51 น.

89 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย saraleechanteson@gmail.com เมื่อ 18 มี.ค. 2567 เวลา 14:25 น.

137 0    
^