LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนารามฯ การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนารามฯ

โดย p.tiwawilai เมื่อ 16 มี.ค. 2566 เวลา 21:22 น.

63 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์

โดย Sringamst เมื่อ 16 มี.ค. 2566 เวลา 21:12 น.

30 0    
รายงานการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รายงานการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

โดย mintrasridet เมื่อ 16 มี.ค. 2566 เวลา 17:10 น.

42 0    
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520

โดย yaya-_-555 เมื่อ 15 มี.ค. 2566 เวลา 21:57 น.

36 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวการจัดการเรียนรู การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวการจัดการเรียนรู

โดย sirimanus13 เมื่อ 14 มี.ค. 2566 เวลา 17:45 น.

37 0    
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged Coding รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged Coding

โดย kukkik.kitiya เมื่อ 14 มี.ค. 2566 เวลา 15:07 น.

30 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา

โดย Kunkru411 เมื่อ 14 มี.ค. 2566 เวลา 11:02 น.

32 0    
การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

โดย wrntn92 เมื่อ 13 มี.ค. 2566 เวลา 12:32 น.

26 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โดย ratchanee.cf เมื่อ 13 มี.ค. 2566 เวลา 11:58 น.

31 0    
การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

โดย ratchanee.cf เมื่อ 13 มี.ค. 2566 เวลา 11:52 น.

22 0    
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1

โดย นางสาวศิราณี คงน้อย เมื่อ 13 มี.ค. 2566 เวลา 10:40 น.

29 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ฯ การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ฯ

โดย rawisarahomsing เมื่อ 12 มี.ค. 2566 เวลา 16:05 น.

31 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

โดย poyrenu61 เมื่อ 11 มี.ค. 2566 เวลา 15:11 น.

25 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

โดย wpcom02 เมื่อ 10 มี.ค. 2566 เวลา 18:52 น.

98 0    
รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

โดย wpcom02 เมื่อ 10 มี.ค. 2566 เวลา 18:49 น.

97 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง โภชนาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง โภชนาการ

โดย นางสาวณัฐริกา จอมเจริญ เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 16:36 น.

29 0    
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู

โดย นางสาวณัฐริกา จอมเจริญ เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:49 น.

33 0    
การสร้างและใช้ใบปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างและใช้ใบปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย rachayu2511 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:28 น.

24 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

โดย talathip29 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:26 น.

37 0    
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การต่อวงจร RLC การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การต่อวงจร RLC

โดย talathip29 เมื่อ 09 มี.ค. 2566 เวลา 15:24 น.

22 0    
^