LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก

โดย mommam623 เมื่อ 24 ม.ค. 2567 เวลา 11:45 น.

71 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

โดย Proud.phueng เมื่อ 24 ม.ค. 2567 เวลา 10:20 น.

63 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฝึกปฏิบัติผลิตฯ รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฝึกปฏิบัติผลิตฯ

โดย kum5711abc เมื่อ 24 ม.ค. 2567 เวลา 09:27 น.

71 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการคิดเชิงประยุกต์ของนักเรียน ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการคิดเชิงประยุกต์ของนักเรียน

โดย alovejojo2028 เมื่อ 24 ม.ค. 2567 เวลา 06:27 น.

114 0    
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

โดย joe510210280 เมื่อ 22 ม.ค. 2567 เวลา 15:39 น.

85 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อพัฒนา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อพัฒนา

โดย nooneung2pun เมื่อ 22 ม.ค. 2567 เวลา 12:17 น.

82 0    
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศภายในโดย ขันโมเดล(KHAAN Model) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศภายในโดย ขันโมเดล(KHAAN Model)

โดย franktongnoi เมื่อ 21 ม.ค. 2567 เวลา 11:59 น.

67 0    
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม   อ่านต่อไ ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม อ่านต่อไ

โดย enootba1 เมื่อ 20 ม.ค. 2567 เวลา 21:40 น.

100 0    
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สนับสนุนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนร การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สนับสนุนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนร

โดย guntpong เมื่อ 19 ม.ค. 2567 เวลา 15:04 น.

59 0    
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาปัจจัยการบริหารสถานศึกษา การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาปัจจัยการบริหารสถานศึกษา

โดย guntpong เมื่อ 19 ม.ค. 2567 เวลา 15:00 น.

73 0    
Best Practice โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ โดยใช้รูปแบบ CHKB-D Model Best Practice โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ โดยใช้รูปแบบ CHKB-D Model

โดย dongmin_za เมื่อ 18 ม.ค. 2567 เวลา 20:35 น.

94 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการมีส่วนร่วม

โดย thayaya2522 เมื่อ 18 ม.ค. 2567 เวลา 14:34 น.

79 0    
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาสีขาวฯ โดยใช้SOMPOY MODEL วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาสีขาวฯ โดยใช้SOMPOY MODEL

โดย chinogano เมื่อ 18 ม.ค. 2567 เวลา 12:46 น.

251 0    
การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้  (2SCER)โดยใช้สื่อประสม การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังทักษะเรียนรู้ (2SCER)โดยใช้สื่อประสม

โดย pattranat.euang เมื่อ 17 ม.ค. 2567 เวลา 16:36 น.

76 0    
การพัฒนาการเขียนชื่อ – สกุลด้วยตนเอง  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สื การพัฒนาการเขียนชื่อ – สกุลด้วยตนเอง โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สื

โดย Fonthip.kongboonkaew เมื่อ 17 ม.ค. 2567 เวลา 09:23 น.

70 0    
การรู้จักตัวเลข 1-5 โดยใช้ชุดฝึกตัวเลข ในผู้เรียนออทิสติกระดับชั การรู้จักตัวเลข 1-5 โดยใช้ชุดฝึกตัวเลข ในผู้เรียนออทิสติกระดับชั

โดย Fonthip.kongboonkaew เมื่อ 17 ม.ค. 2567 เวลา 09:07 น.

61 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฝึกปฏิบัติผลิตฯ รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฝึกปฏิบัติผลิตฯ

โดย kum5711abc เมื่อ 16 ม.ค. 2567 เวลา 17:14 น.

59 0    
การประเมินโครงการพัฒนานักเรียนตามรอยพ่อฯ การประเมินโครงการพัฒนานักเรียนตามรอยพ่อฯ

โดย payucord2018 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:54 น.

61 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โดย payucord2018 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:50 น.

63 0    
รูปแบบการนิเทศการศึกษา(ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์) รูปแบบการนิเทศการศึกษา(ธัญกิตติ์ ธนานวสวัสดิ์)

โดย janyarak2131 เมื่อ 15 ม.ค. 2567 เวลา 15:29 น.

63 0    
^