LASTEST NEWS

29 ม.ค. 2566(( ลิงก์ )) รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566 เปิดระบบ 30 ม.ค.2566 - 17 ก.พ.2566 29 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน

โดย no0898364714 เมื่อ 04 ต.ค. 2565 เวลา 13:42 น.

123 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อศิษย์ ตามแนวฐานวิถีชี รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อศิษย์ ตามแนวฐานวิถีชี

โดย suthep เมื่อ 04 ต.ค. 2565 เวลา 12:49 น.

132 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย cha-danee เมื่อ 03 ต.ค. 2565 เวลา 23:18 น.

169 0    
การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE

โดย นันทวัฒน์ เมื่อ 03 ต.ค. 2565 เวลา 21:37 น.

121 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย บทคัดย่อ TADS   MODEL เผยแพร่ผลงานวิจัย บทคัดย่อ TADS MODEL

โดย wirat เมื่อ 03 ต.ค. 2565 เวลา 16:56 น.

131 0    
รายงานการประเมินโครงการการระดมทรัพยากรทางการศึกษา รายงานการประเมินโครงการการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

โดย schoolthasae1 เมื่อ 03 ต.ค. 2565 เวลา 10:37 น.

114 0    
การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่ (New Normal) การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่ (New Normal)

โดย krutanclub88 เมื่อ 03 ต.ค. 2565 เวลา 03:28 น.

143 0    
ว.PA กับการบันทึกคลิปการสอนให้ปัง ว.PA กับการบันทึกคลิปการสอนให้ปัง

โดย parit.mcs เมื่อ 03 ต.ค. 2565 เวลา 00:21 น.

138 0    
รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุ รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุ

โดย alesandrojames เมื่อ 02 ต.ค. 2565 เวลา 19:24 น.

134 0    
การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหนองไม้แดง

โดย saithong1619 เมื่อ 02 ต.ค. 2565 เวลา 16:22 น.

118 0    
การประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ การประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

โดย ratchawat2009 เมื่อ 02 ต.ค. 2565 เวลา 06:20 น.

92 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพโดยความร่วมมือของภาคี รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพโดยความร่วมมือของภาคี

โดย no0898364714 เมื่อ 01 ต.ค. 2565 เวลา 15:05 น.

115 0    
รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดนางสาว รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดนางสาว

โดย iamppeeraya เมื่อ 30 ก.ย. 2565 เวลา 14:22 น.

101 0    
การพัฒนาระบบและกลไกการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบ CODING Model การพัฒนาระบบและกลไกการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบ CODING Model

โดย krupoo.yaowaluk เมื่อ 30 ก.ย. 2565 เวลา 11:15 น.

107 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย krutanclub88 เมื่อ 30 ก.ย. 2565 เวลา 10:28 น.

110 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้

โดย nuchnwlxuthay เมื่อ 30 ก.ย. 2565 เวลา 00:56 น.

97 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู

โดย swnhlwngxariratn เมื่อ 30 ก.ย. 2565 เวลา 00:10 น.

128 0    
รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษ รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษ

โดย noksally2012 เมื่อ 29 ก.ย. 2565 เวลา 23:44 น.

140 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบ SSCS เรื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบ SSCS เรื่อ

โดย natpakamon.k เมื่อ 29 ก.ย. 2565 เวลา 22:27 น.

132 0    
การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาตร์ การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาตร์

โดย vacirapilan เมื่อ 29 ก.ย. 2565 เวลา 22:13 น.

168 0    
^