LASTEST NEWS

01 ธ.ค. 2564เปิดเรียนออนไซต์ 1 เดือนยังไม่พบปัญหา 01 ธ.ค. 2564ปราจีนบุรี พบเด็กนักเรียน ติดโควิด 5 ราย สั่งปิดโรงเรียน ลดการแพร่กระจายเชื้อ 01 ธ.ค. 2564นักเรียน-ครู-พ่อแม่หนุนเรียน On-Site 01 ธ.ค. 2564กรมการข้าว รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้ - 27 ธ.ค.2564 01 ธ.ค. 2564ปลัด ศธ. แจงทุกประเด็น กรณีรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ฟาดการศึกษาไทย "ใกล้ปรอทแตก" 01 ธ.ค. 2564ผลประเมินเปิดเรียน On-Site พบเด็กขาดหน้ากากอนามัย 30 พ.ย. 2564ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 30 พ.ย. 2564โรงเรียนบ้านสว้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ภาษาไทย ปฐมวัย เงินเดือน 12,000.-บาท 30 พ.ย. 2564สำรวจพบ 94% ต้องการให้เปิดเรียนแบบ On Site 30 พ.ย. 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา เงินเดือน ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5 ร ของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 5 ร ของโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา

โดย tiraporn.th เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 14:16 น.

76 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะ

โดย thayaya2522 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 14:14 น.

60 0    
ผลการจัดแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับแบบฝึกทักษะ_ครูเอมอร ผลการจัดแบบพหุปัญญาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับแบบฝึกทักษะ_ครูเอมอร

โดย emon.bangkulad เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 13:33 น.

143 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย

โดย thayaya2522 เมื่อ 05 ก.ย. 2564 เวลา 10:43 น.

76 0    
การใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์ การใช้ชุดกิจกรรมการรับรู้ทางศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ ทัศนธาตุสรรค์

โดย supermannanta1553 เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 23:03 น.

77 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนพี่บ่าวร้อง ชวนน้องรำวง เพื่อพัฒนาทักษะการรำ การพัฒนารูปแบบการสอนพี่บ่าวร้อง ชวนน้องรำวง เพื่อพัฒนาทักษะการรำ

โดย aum-s เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 19:48 น.

151 0    
กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนฯ กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนฯ

โดย ลัดดาพร ศรีทองสุข เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 18:40 น.

124 0    
การศึกษาผลการนิทศภายในห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านสันทราย การศึกษาผลการนิทศภายในห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนบ้านสันทราย

โดย kimkaiinnie เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 18:46 น.

90 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะฯ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะฯ

โดย ลัดดาพร ศรีทองสุข เมื่อ 24 ส.ค. 2564 เวลา 11:48 น.

226 0    
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน

โดย p.t.social เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 18:05 น.

111 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย thayaya2522 เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 16:39 น.

76 0    
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกระบวนการสืบเสาะ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกระบวนการสืบเสาะ

โดย nokkapood-p เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 16:34 น.

123 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการใช้ชุดฝึกการคูณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการใช้ชุดฝึกการคูณ

โดย Pensiri.rsm เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 15:23 น.

83 0    
รายงานโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกัน รายงานโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกัน

โดย k.niwat เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 14:44 น.

58 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน

โดย thayaya2522 เมื่อ 04 ก.ย. 2564 เวลา 09:43 น.

78 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning เรื่อง ระบบร ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning เรื่อง ระบบร

โดย Chaosri2563 เมื่อ 03 ก.ย. 2564 เวลา 23:38 น.

111 0    
รายงานการใช้ชุดฝึกอบรมการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการใช้ชุดฝึกอบรมการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย nattaphat3108 เมื่อ 03 ก.ย. 2564 เวลา 22:25 น.

84 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนร่วมกับการเรียน รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนร่วมกับการเรียน

โดย บุญศักดิ์ บุญจูง เมื่อ 03 ก.ย. 2564 เวลา 15:30 น.

102 0    
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักเรียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักเรียน

โดย KruBoat เมื่อ 03 ก.ย. 2564 เวลา 13:56 น.

104 0    
พัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม พัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม

โดย bynannaphat เมื่อ 03 ก.ย. 2564 เวลา 13:42 น.

1,146 0    
^