LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน

โดย tee39133 เมื่อ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 15:14 น.

193 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียน SMILE Model การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียน SMILE Model

โดย keatworaluck เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 23:00 น.

207 0    
รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รายงานการประเมินโครงการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 20:44 น.

232 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “สุขกายสบายชีวี” รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “สุขกายสบายชีวี”

โดย อินทิรา ปงลังกา เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 20:19 น.

194 0    
การศึกษาผลการจัดประสบการณ์บูรณาการ การศึกษาผลการจัดประสบการณ์บูรณาการ

โดย wasana.kuwasa2520 เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 13:46 น.

223 0    
รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

โดย seppavit.pibool เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 10:51 น.

176 0    
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565

โดย wuttinan2521 เมื่อ 18 ธ.ค. 2565 เวลา 11:56 น.

188 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการภาณุพงศ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการภาณุพงศ์

โดย aeman เมื่อ 17 ธ.ค. 2565 เวลา 10:06 น.

192 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายศุภณัฐ วงศ์สกุล เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายศุภณัฐ วงศ์สกุล

โดย Hanut.supawong เมื่อ 17 ธ.ค. 2565 เวลา 09:42 น.

171 0    
บทคัดย่องานวิจัย รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทคัดย่องานวิจัย รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โดย KRUTIKTIk เมื่อ 16 ธ.ค. 2565 เวลา 20:48 น.

152 0    
การใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างคำในภาษาไทยโดยใช้เทคนิค STAD การใช้ชุดฝึกทักษะการสร้างคำในภาษาไทยโดยใช้เทคนิค STAD

โดย iamaor1513 เมื่อ 16 ธ.ค. 2565 เวลา 12:08 น.

151 0    
ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะเบื้องต้นมวยปล้ำ ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะเบื้องต้นมวยปล้ำ

โดย iamaor1513 เมื่อ 16 ธ.ค. 2565 เวลา 12:02 น.

161 0    
การจัดการดูแลในการเลี้ยงผึ้งโพรง การจัดการดูแลในการเลี้ยงผึ้งโพรง

โดย lamunyim23 เมื่อ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 09:28 น.

142 0    
การเลี้ยงไส้เดือน และการทำมูลไส้เดือน การเลี้ยงไส้เดือน และการทำมูลไส้เดือน

โดย lamunyim23 เมื่อ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 09:26 น.

170 0    
โลกของอาชีพ โลกของอาชีพ

โดย lamunyim23 เมื่อ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 09:25 น.

139 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โดย natsuda.kes เมื่อ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 20:44 น.

148 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางรุจนี พันธ์ศิริ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางรุจนี พันธ์ศิริ

โดย Kru_Pannipa เมื่อ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 11:36 น.

198 0    
เครื่องกรองน้ำHandmade เครื่องกรองน้ำHandmade

โดย patchareewan.7228 เมื่อ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:45 น.

160 0    
สมุนไพรดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ สมุนไพรดับกลิ่นไม่พึงประสงค์

โดย nansineejungpol เมื่อ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 09:30 น.

164 0    
บทคัดย่องานวิจัย ของนางพัทธนันท์  ศรวิชัย  ปีที่รายงาน  2564 บทคัดย่องานวิจัย ของนางพัทธนันท์ ศรวิชัย ปีที่รายงาน 2564

โดย พัทธนันท์ ศรวิชัย เมื่อ 12 ธ.ค. 2565 เวลา 13:53 น.

118 0    
^ <