LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning)

โดย computert.160 เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 14:49 น.

208 0    
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

โดย computert.160 เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 14:46 น.

100 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบเชิงรุก การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบเชิงรุก

โดย computert.160 เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 14:34 น.

141 0    
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู

โดย somchanoknont เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 08:38 น.

112 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยตามแนวคิดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการคิดอย การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยตามแนวคิดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการคิดอย

โดย ning1068 เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 21:29 น.

141 0    
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม

โดย kruwisirin เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 16:53 น.

133 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง

โดย Patsanee_Seerabut เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 16:56 น.

145 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย Patsanee_Seerabut เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 16:48 น.

112 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

โดย Pawongwitmail เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 12:14 น.

170 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนฯ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนฯ

โดย beboy_chelsea เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 09:02 น.

110 0    
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  “พัด high-tech” นาวสาวกนกวรรณ ไชยมงคล นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “พัด high-tech” นาวสาวกนกวรรณ ไชยมงคล

โดย โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย 1 เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 00:17 น.

146 0    
การจัดการเรียนรู้ เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้ เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบโครงงาน

โดย rseengam เมื่อ 23 ส.ค. 2566 เวลา 19:34 น.

153 0    
การพัฒนานวัตกรรม 3R-BPDCA เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนานวัตกรรม 3R-BPDCA เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานโครงการ

โดย suphapair เมื่อ 23 ส.ค. 2566 เวลา 17:38 น.

161 0    
เผยแพร่ผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เผยแพร่ผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

โดย somchanoknont เมื่อ 23 ส.ค. 2566 เวลา 09:29 น.

137 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรี การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรี

โดย nutpuk99 เมื่อ 23 ส.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

131 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธของนักเรีย การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธของนักเรีย

โดย nutpuk99 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 23:57 น.

143 0    
กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โดย matoom7 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 23:05 น.

228 0    
นางทัศนียื  พรมกลิ้ง นางทัศนียื พรมกลิ้ง

โดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 22:22 น.

106 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน

โดย suchat_0056 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 13:56 น.

235 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิ การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิ

โดย suchat_0056 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 13:51 น.

166 0    
^