LASTEST NEWS

01 ก.พ. 2566สายสอบเตรียมตัว !! ครูอาชีวะยังขาดแคลนอีก 17,722 อัตรา 01 ก.พ. 2566มาแล้ว!! ร่าง กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 01 ก.พ. 2566ด่วน!!! มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา สมัคร 13-24 ก.พ.2566 01 ก.พ. 2566บุรีรัมย์ ให้กศจ.มหาสารคาม ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 26 อัตรา 31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่การออกแบบหน่วย 1-65 ครูรจนา แสงสุธา เผยแพร่การออกแบบหน่วย 1-65 ครูรจนา แสงสุธา

โดย krooannjung เมื่อ 27 ก.ย. 2565 เวลา 16:52 น.

124 0    
เผยแพร่หลักสูตรระดับชั้นเรียน 1-65 ครูรจนา แสงสุธา เผยแพร่หลักสูตรระดับชั้นเรียน 1-65 ครูรจนา แสงสุธา

โดย krooannjung เมื่อ 27 ก.ย. 2565 เวลา 16:40 น.

125 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 27 ก.ย. 2565 เวลา 14:01 น.

114 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:47 น.

125 0    
พัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินระดับชั้นเรียน พัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินระดับชั้นเรียน

โดย applepie_eng54 เมื่อ 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:08 น.

81 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทพนรรัตน์ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทพนรรัตน์

โดย i.am.snafkin เมื่อ 27 ก.ย. 2565 เวลา 12:47 น.

117 0    
รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนในในศตว รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนในในศตว

โดย abangmuslem เมื่อ 27 ก.ย. 2565 เวลา 07:52 น.

167 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

โดย sukreesun เมื่อ 26 ก.ย. 2565 เวลา 21:51 น.

105 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านทุ่งค รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านทุ่งค

โดย saribori6862 เมื่อ 26 ก.ย. 2565 เวลา 21:30 น.

113 0    
รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

โดย narm1za เมื่อ 26 ก.ย. 2565 เวลา 18:31 น.

129 0    
รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

โดย preechaya1218 เมื่อ 26 ก.ย. 2565 เวลา 18:16 น.

117 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ

โดย Thittiyachaiburee เมื่อ 26 ก.ย. 2565 เวลา 16:25 น.

129 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสาวนันทรัตน์ คงทน เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสาวนันทรัตน์ คงทน

โดย nuntarat4075 เมื่อ 26 ก.ย. 2565 เวลา 15:20 น.

130 0    
รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโพธาฯ รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโพธาฯ

โดย salitapornchai2525 เมื่อ 26 ก.ย. 2565 เวลา 10:02 น.

97 0    
การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

โดย นายศราวุธ กางสำโรง เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 21:55 น.

159 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

โดย naruenat.aim เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 20:32 น.

144 0    
รายงานการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน รายงานการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน

โดย sornor.at เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 18:37 น.

100 0    
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โดย thanutaumkp เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 18:05 น.

183 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละและเปอร์เซ็นต์  กลุ่ม การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละและเปอร์เซ็นต์ กลุ่ม

โดย aedah2291 เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 17:23 น.

127 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญ

โดย thayaya2522 เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 17:08 น.

162 0    
^