LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานรวมพลังสร้างสรรค์คนดี ด้วย TEAM MODEL เผยแพร่ผลงานรวมพลังสร้างสรรค์คนดี ด้วย TEAM MODEL

โดย Prasert.tanee@gmail.com เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 21:15 น.

165 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย นายจักรพรรณ นาโนน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย นายจักรพรรณ นาโนน

โดย 645150120527@npu.ac.th เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:03 น.

239 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยฯ การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยฯ

โดย ed.silpa@gmail.com เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 14:28 น.

162 0    
รายงานการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รายงานการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดย ed.silpa@gmail.com เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 14:25 น.

172 0    
งานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา

โดย meenordaubdul7@gmail.com เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 09:09 น.

159 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โดย noneung2520@gmail.com เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 20:15 น.

131 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย kankrao66@gmail.com เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 18:46 น.

203 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้

โดย thayaya2522@gmail.com เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 18:46 น.

204 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย kankrao66@gmail.com เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 18:43 น.

148 0    
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

โดย thayaya2522@gmail.com เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:06 น.

172 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย wilaipornpongpon@gmail.com เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 16:21 น.

168 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย mlmavie42@gmail.com เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 14:37 น.

166 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน

โดย mradd_26@hotmail.com เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 10:17 น.

173 0    
การประเมินโครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การประเมินโครงการการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โดย swsk74000@gmail.com เมื่อ 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:39 น.

128 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย sangsorn8239@gmail.com เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 17:53 น.

174 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ MAPEO Model เพื่อส การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ MAPEO Model เพื่อส

โดย sangsorn8239@gmail.com เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 17:38 น.

231 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โดย thinnakornp@gmail.com เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 16:54 น.

149 0    
รายงานการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดวางดีดี ชีวีเป็นสุข รายงานการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดวางดีดี ชีวีเป็นสุข

โดย s.thanapratpruang@gmail.com เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 11:11 น.

221 0    
4D GOAL MODEL  นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5

โดย sansook500@gmail.com เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 10:55 น.

231 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้าง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้าง

โดย Oilnajabuu@gmail.com เมื่อ 27 ส.ค. 2566 เวลา 16:23 น.

163 0    
^