LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model

โดย krujoobana เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 22:59 น.

149 0    
การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model

โดย krujoobana เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 22:56 น.

123 0    
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้

โดย sujitra.muangnoy.G เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 20:27 น.

123 0    
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู

โดย sujitra.muangnoy.G เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 12:54 น.

109 0    
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาการอ่านเขียน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาการอ่านเขียน

โดย Kwang Kanokwan เมื่อ 01 ส.ค. 2566 เวลา 17:42 น.

575 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ช การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ช

โดย siricom4 เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 20:35 น.

167 0    
บทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร บทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร

โดย kunuipk เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 19:06 น.

149 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วย “คนดี ศรีนคร” การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วย “คนดี ศรีนคร”

โดย k.nooponta16 เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 08:31 น.

173 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์

โดย sutissa02 เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 00:48 น.

216 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์

โดย sutissa02 เมื่อ 30 ก.ค. 2566 เวลา 22:54 น.

138 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ

โดย ariyapong0800 เมื่อ 30 ก.ค. 2566 เวลา 22:17 น.

137 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย Thornchayapaipa เมื่อ 29 ก.ค. 2566 เวลา 18:16 น.

135 0    
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพครู การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพครู

โดย Thornchayapaipa เมื่อ 29 ก.ค. 2566 เวลา 18:11 น.

198 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีท้าว เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีท้าว

โดย kanya140862 เมื่อ 29 ก.ค. 2566 เวลา 17:15 น.

173 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีท้าว เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายกิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีท้าว

โดย kanya140862 เมื่อ 29 ก.ค. 2566 เวลา 17:08 น.

170 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

โดย sixmonfloy2732 เมื่อ 28 ก.ค. 2566 เวลา 16:27 น.

138 0    
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBCE Conten นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBCE Conten

โดย srilang374 เมื่อ 28 ก.ค. 2566 เวลา 09:20 น.

174 0    
การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา  รูปแบบ HADRUA SAFETY MODEL การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา รูปแบบ HADRUA SAFETY MODEL

โดย game22092531 เมื่อ 27 ก.ค. 2566 เวลา 22:53 น.

235 0    
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย “CHUMKO MODEL” การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย “CHUMKO MODEL”

โดย ekachai.r2522 เมื่อ 27 ก.ค. 2566 เวลา 16:16 น.

117 0    
นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม

โดย somphorn เมื่อ 27 ก.ค. 2566 เวลา 10:04 น.

209 0    
^