LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นราธิวาส - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นราธิวาส 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นนทบุรี 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครสวรรค์ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครศรีธรรมราช - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครศรีธรรมราช 30 มี.ค. 2566สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-24 เม.ย.2566 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครพนม - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครพนม 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครปฐม - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครปฐม 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ รายงานการประเมินโครงการ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ

โดย sucheera.voon เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 22:15 น.

136 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย pawallada.n เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 19:20 น.

132 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โดย dasusri24 เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 18:03 น.

137 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเร การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเร

โดย dasusri24 เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 17:53 น.

108 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย Sakollsin เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:21 น.

140 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ

โดย k.inthawe เมื่อ 30 ต.ค. 2565 เวลา 11:14 น.

114 0    
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการประ การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการประ

โดย bungonsara เมื่อ 29 ต.ค. 2565 เวลา 21:30 น.

169 0    
วิจัยในชั้นเรียน วิจัยในชั้นเรียน

โดย nisakunh76 เมื่อ 29 ต.ค. 2565 เวลา 21:12 น.

126 0    
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

โดย reeruck1973 เมื่อ 29 ต.ค. 2565 เวลา 20:29 น.

4,113 0    
การศึกษาผลการจัดการศึกษาเรียนรวม ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ การศึกษาผลการจัดการศึกษาเรียนรวม ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

โดย sudthirut เมื่อ 29 ต.ค. 2565 เวลา 16:18 น.

152 0    
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

โดย pramote.j เมื่อ 28 ต.ค. 2565 เวลา 22:15 น.

135 0    
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง

โดย phakamas.j เมื่อ 28 ต.ค. 2565 เวลา 19:18 น.

106 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประกอบ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประกอบ

โดย namesanjohn เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 17:33 น.

185 0    
รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์รวม(Holistic ... รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์รวม(Holistic ...

โดย codeprogram เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 16:15 น.

148 0    
การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษา... การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษา...

โดย codeprogram เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 16:03 น.

125 0    
การจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน

โดย veerasakph.d.10 เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:44 น.

218 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์

โดย veerasakph.d.10 เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:38 น.

166 0    
การส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านบุเสมาทอง การส่งเสริมวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านบุเสมาทอง

โดย veerasakph.d.10 เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:32 น.

157 0    
การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์.. การพัฒนาครูออกแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยโมเดลการศึกษาแบบองค์..

โดย codeprogram เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:27 น.

138 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย ผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย

โดย veerasakph.d.10 เมื่อ 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:26 น.

150 0    
^