LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแร่ผลงานวิจัยวิชาภาษาไทย เผยแร่ผลงานวิจัยวิชาภาษาไทย

โดย mlmavie42 เมื่อ 26 ส.ค. 2566 เวลา 14:52 น.

149 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย maitree314 เมื่อ 26 ส.ค. 2566 เวลา 12:45 น.

189 0    
การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล6(วัดตันตยาภิรม) การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล6(วัดตันตยาภิรม)

โดย mansong23 เมื่อ 26 ส.ค. 2566 เวลา 03:00 น.

163 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ

โดย mansong23 เมื่อ 26 ส.ค. 2566 เวลา 02:50 น.

263 0    
การอ่านและเขียนสะกดคำ การอ่านและเขียนสะกดคำ

โดย sirisab2009 เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 16:43 น.

163 0    
การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป สระลดรูป และใอ ไอ การอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป สระลดรูป และใอ ไอ

โดย sirisab2009 เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 16:34 น.

159 0    
ชุดกิจกรรม ด้วยเทคโนโลยี QR Code ชุดกิจกรรม ด้วยเทคโนโลยี QR Code

โดย computert.160 เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 15:36 น.

166 0    
แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ป.2 แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ ป.2

โดย raweedeer เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 14:55 น.

204 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning)

โดย computert.160 เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 14:49 น.

229 0    
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

โดย computert.160 เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 14:46 น.

122 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบเชิงรุก การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบเชิงรุก

โดย computert.160 เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 14:34 น.

162 0    
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู

โดย somchanoknont เมื่อ 25 ส.ค. 2566 เวลา 08:38 น.

135 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยตามแนวคิดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการคิดอย การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยตามแนวคิดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการคิดอย

โดย ning1068 เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 21:29 น.

157 0    
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม

โดย kruwisirin เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 16:53 น.

162 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง

โดย Patsanee_Seerabut เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 16:56 น.

172 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย Patsanee_Seerabut เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 16:48 น.

132 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

โดย Pawongwitmail เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 12:14 น.

191 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนฯ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนฯ

โดย beboy_chelsea เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 09:02 น.

128 0    
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  “พัด high-tech” นาวสาวกนกวรรณ ไชยมงคล นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “พัด high-tech” นาวสาวกนกวรรณ ไชยมงคล

โดย โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย 1 เมื่อ 24 ส.ค. 2566 เวลา 00:17 น.

178 0    
การจัดการเรียนรู้ เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้ เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบโครงงาน

โดย rseengam เมื่อ 23 ส.ค. 2566 เวลา 19:34 น.

193 0    
^