LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรี การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรี

โดย nutpuk99 เมื่อ 23 ส.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

147 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธของนักเรีย การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธของนักเรีย

โดย nutpuk99 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 23:57 น.

168 0    
กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

โดย matoom7 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 23:05 น.

250 0    
นางทัศนียื  พรมกลิ้ง นางทัศนียื พรมกลิ้ง

โดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 22:22 น.

122 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 4 ด้าน

โดย suchat_0056 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 13:56 น.

268 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิ การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิ

โดย suchat_0056 เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 13:51 น.

191 0    
การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

โดย Pawongwitmail เมื่อ 22 ส.ค. 2566 เวลา 10:22 น.

296 0    
รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ... รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ...

โดย t-wanida เมื่อ 21 ส.ค. 2566 เวลา 20:42 น.

225 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม... การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม...

โดย t-wanida เมื่อ 21 ส.ค. 2566 เวลา 20:38 น.

248 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

โดย carry53 เมื่อ 21 ส.ค. 2566 เวลา 20:31 น.

223 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ OIPO Model การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ OIPO Model

โดย numberneung เมื่อ 20 ส.ค. 2566 เวลา 20:43 น.

204 0    
การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้โดยใช้SAMED MODEL การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้โดยใช้SAMED MODEL

โดย planin.kunan เมื่อ 19 ส.ค. 2566 เวลา 15:19 น.

170 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้

โดย krueakphysics เมื่อ 19 ส.ค. 2566 เวลา 22:59 น.

223 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา

โดย rseengam เมื่อ 18 ส.ค. 2566 เวลา 16:47 น.

161 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเนิ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเนิ

โดย FaliziaX เมื่อ 18 ส.ค. 2566 เวลา 13:37 น.

258 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ

โดย aphichart9159 เมื่อ 18 ส.ค. 2566 เวลา 13:34 น.

199 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  เรื่อง มนุษย์กับค การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง มนุษย์กับค

โดย mallika.n1.212 เมื่อ 17 ส.ค. 2566 เวลา 14:28 น.

288 0    
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

โดย kul2023siri เมื่อ 17 ส.ค. 2566 เวลา 04:28 น.

229 0    
เผยแพร่บทคัดย่อ เผยแพร่บทคัดย่อ

โดย eaknapa เมื่อ 16 ส.ค. 2566 เวลา 16:24 น.

223 0    
การสังเคราะห์แผนปฏิบัติการโรงเรียนในการบริหารวิชาการ เพื่อยก การสังเคราะห์แผนปฏิบัติการโรงเรียนในการบริหารวิชาการ เพื่อยก

โดย arunee.ream เมื่อ 16 ส.ค. 2566 เวลา 04:15 น.

257 0    
^