LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

โดย supaporn.singyong เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 23:26 น.

184 0    
การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม

โดย นันทวัฒน์ เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 22:35 น.

140 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย pinyapat1617 เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 22:25 น.

135 0    
ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดชินวรารามฯสพป.ปท.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดชินวรารามฯสพป.ปท.1

โดย idra.ailada เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 21:20 น.

146 0    
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนถาวรานุกูล  สพม.สคสส. การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนถาวรานุกูล สพม.สคสส.

โดย naree.swnw เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 16:34 น.

117 0    
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โดย songklodd เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 13:40 น.

102 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่

โดย cattiekitti เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 13:20 น.

123 0    
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย tor.lekdee เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 12:22 น.

139 0    
การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย sirinapaj เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 08:39 น.

121 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน ในยุค New Normal การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน ในยุค New Normal

โดย sirinapaj เมื่อ 14 ต.ค. 2565 เวลา 08:28 น.

156 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โดย นางสาวขนิษฐา กำเนิดทอง เมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 21:30 น.

149 0    
Best Practice สุจริตด้วยใจ P.S CAO Model Best Practice สุจริตด้วยใจ P.S CAO Model

โดย baifernsata เมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 20:58 น.

127 0    
โครงงานประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าจากปราชญ์ "ข้าวสากในเชิงพุทธ โครงงานประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าจากปราชญ์ "ข้าวสากในเชิงพุทธ

โดย baifernsata เมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 19:19 น.

138 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย pongpolchatchai เมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 16:21 น.

115 0    
รายงานการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้.. รายงานการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้..

โดย wanjai.wanida เมื่อ 13 ต.ค. 2565 เวลา 08:56 น.

120 0    
การเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 การเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

โดย kruwannapa1 เมื่อ 12 ต.ค. 2565 เวลา 14:33 น.

129 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา

โดย oonoun_71 เมื่อ 12 ต.ค. 2565 เวลา 13:39 น.

140 0    
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย นางสาวปริศนา วิโนสุยะ เมื่อ 11 ต.ค. 2565 เวลา 19:16 น.

120 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โดย kruboonsongpumban เมื่อ 11 ต.ค. 2565 เวลา 14:05 น.

132 0    
การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวีร การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวีร

โดย khrongsuk.2013 เมื่อ 11 ต.ค. 2565 เวลา 13:46 น.

163 0    
^