LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน

โดย maitree314 เมื่อ 09 ส.ค. 2566 เวลา 21:18 น.

227 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย SQ6R ร่วมกับ KWL Plus การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย SQ6R ร่วมกับ KWL Plus

โดย thanakit.ritsri เมื่อ 09 ส.ค. 2566 เวลา 12:43 น.

331 0    
การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความ การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความ

โดย thanakit.ritsri เมื่อ 09 ส.ค. 2566 เวลา 07:08 น.

158 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ เรื่องการแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ เรื่องการแพร่

โดย chuchamratthachak เมื่อ 08 ส.ค. 2566 เวลา 14:35 น.

261 0    
รูปแบบการส่งเริมการวัดและประเมินผล 2N MODEL รูปแบบการส่งเริมการวัดและประเมินผล 2N MODEL

โดย daosawan037 เมื่อ 07 ส.ค. 2566 เวลา 20:16 น.

238 0    
รูปแบบการส่งเสริมการวัดและประเมินผล 2N MODEL รูปแบบการส่งเสริมการวัดและประเมินผล 2N MODEL

โดย daosawan037 เมื่อ 07 ส.ค. 2566 เวลา 20:13 น.

119 0    
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โดย game22092531 เมื่อ 07 ส.ค. 2566 เวลา 19:41 น.

166 0    
การประเมินโครงการของอรรถพล บุตะมะ การประเมินโครงการของอรรถพล บุตะมะ

โดย phasith.k เมื่อ 06 ส.ค. 2566 เวลา 19:11 น.

128 0    
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การยกระดับผลสัมฤทธิ์

โดย huggik555 เมื่อ 06 ส.ค. 2566 เวลา 13:42 น.

164 0    
สื่อประกอบการการเรียนรู้เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังป.4 สื่อประกอบการการเรียนรู้เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังป.4

โดย onglai1987 เมื่อ 06 ส.ค. 2566 เวลา 08:39 น.

160 0    
ผลงานการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธี STAR & แผนภ ผลงานการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธี STAR & แผนภ

โดย aeef.atcharapan เมื่อ 05 ส.ค. 2566 เวลา 20:17 น.

138 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย ของ นางสาวภาสินี  สุวรรณโก เผยแพร่ผลงานวิจัย ของ นางสาวภาสินี สุวรรณโก

โดย aorpasinee เมื่อ 05 ส.ค. 2566 เวลา 11:27 น.

191 0    
การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โดย นายจรุง โปช่วย เมื่อ 03 ส.ค. 2566 เวลา 22:57 น.

145 0    
รายงานการประเมินโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 รายงานการประเมินโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

โดย sayyalaksn972 เมื่อ 03 ส.ค. 2566 เวลา 16:34 น.

225 0    
การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model

โดย krujoobana เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 22:59 น.

167 0    
การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้7Eผ่าน ATOMS Model

โดย krujoobana เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 22:56 น.

140 0    
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้

โดย sujitra.muangnoy.G เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 20:27 น.

137 0    
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู

โดย sujitra.muangnoy.G เมื่อ 02 ส.ค. 2566 เวลา 12:54 น.

131 0    
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาการอ่านเขียน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาการอ่านเขียน

โดย Kwang Kanokwan เมื่อ 01 ส.ค. 2566 เวลา 17:42 น.

841 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ช การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ช

โดย siricom4 เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 20:35 น.

202 0    
^