LASTEST NEWS

01 ก.พ. 2566มาแล้ว!! ร่าง กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 01 ก.พ. 2566ด่วน!!! มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา สมัคร 13-24 ก.พ.2566 01 ก.พ. 2566บุรีรัมย์ ให้กศจ.มหาสารคาม ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 26 อัตรา 31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การนิเทศ พัฒนาความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA การนิเทศ พัฒนาความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA

โดย nattaporn_k20 เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 16:23 น.

151 0    
รายงานการประเมินผลโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการประเมินผลโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย thaimusic4u เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 15:08 น.

322 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิต การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิต

โดย baimon12m เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 14:06 น.

144 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในแบบ PLC วิถีน้ำ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในแบบ PLC วิถีน้ำ

โดย tuktik_jaja เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 14:00 น.

127 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

โดย khemmanit.a เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 น.

130 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาควา รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาควา

โดย wichit.s เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 11:16 น.

143 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 11:09 น.

125 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านเก่าร้าง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านเก่าร้าง

โดย sinvad เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 11:06 น.

118 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต

โดย chanok.c เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 11:05 น.

162 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย chanok.c เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 11:03 น.

144 0    
รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค SQ4R รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค SQ4R

โดย thayaya2522 เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 09:55 น.

128 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

โดย choosak55 เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 09:43 น.

147 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย piboolupatham เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 09:16 น.

355 0    
ระบบอวัยวะที่พัฒนาตามวัย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระบบอวัยวะที่พัฒนาตามวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โดย napath22 เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 02:26 น.

127 0    
การประเมินโครงการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษารูปแบบดิจิทัล การประเมินโครงการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษารูปแบบดิจิทัล

โดย kammala301984 เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 01:30 น.

123 0    
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจร PDCA การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วงจร PDCA

โดย sontiyaone เมื่อ 25 ก.ย. 2565 เวลา 00:41 น.

142 0    
การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนแม่ยาววิทยา การประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนแม่ยาววิทยา

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 24 ก.ย. 2565 เวลา 22:00 น.

148 0    
รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 24 ก.ย. 2565 เวลา 21:49 น.

130 0    
รายงานผลการประเมินโครงการปาโมกข์น้อมศาสตร์พระราชา ฯ รายงานผลการประเมินโครงการปาโมกข์น้อมศาสตร์พระราชา ฯ

โดย pingpong2guidance เมื่อ 24 ก.ย. 2565 เวลา 19:52 น.

110 0    
รายงานผลการใช้แนวทางการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง รายงานผลการใช้แนวทางการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

โดย mettabin211212 เมื่อ 24 ก.ย. 2565 เวลา 16:37 น.

154 0    
^