LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การรคิดวิเคราะห์วรรณคดีโดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ การรคิดวิเคราะห์วรรณคดีโดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ

โดย Pornpawee.baifern37 เมื่อ 11 ธ.ค. 2565 เวลา 18:40 น.

136 0    
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว  โดยใช้ชุดกิจ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้ชุดกิจ

โดย Pornpawee.baifern37 เมื่อ 11 ธ.ค. 2565 เวลา 17:07 น.

135 0    
การจัดสวน การจัดสวน

โดย lamunyim23 เมื่อ 10 ธ.ค. 2565 เวลา 17:20 น.

142 0    
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

โดย lamunyim23 เมื่อ 10 ธ.ค. 2565 เวลา 17:15 น.

245 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา 	อ การประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา อ

โดย pichetadmin1 เมื่อ 10 ธ.ค. 2565 เวลา 12:32 น.

116 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CHAMPA Model บูรณาการคุณธรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CHAMPA Model บูรณาการคุณธรรม

โดย Kwattana2516 เมื่อ 10 ธ.ค. 2565 เวลา 08:55 น.

172 0    
พัฒนาชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พัฒนาชุดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

โดย mailto32 เมื่อ 09 ธ.ค. 2565 เวลา 09:57 น.

142 0    
ประเมินโครงการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบ้านมังกาล่า ประเมินโครงการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบ้านมังกาล่า

โดย wahn_edu เมื่อ 08 ธ.ค. 2565 เวลา 15:58 น.

181 0    
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การนวัตกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา

โดย achida เมื่อ 08 ธ.ค. 2565 เวลา 10:39 น.

162 0    
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่เขต1 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่เขต1

โดย Seeyanin เมื่อ 07 ธ.ค. 2565 เวลา 09:11 น.

131 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่ผลงานวิจัย โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม

โดย aex99 เมื่อ 06 ธ.ค. 2565 เวลา 14:56 น.

168 0    
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางการเกษตรปลอดภัยฯ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางการเกษตรปลอดภัยฯ

โดย songklodd เมื่อ 06 ธ.ค. 2565 เวลา 09:35 น.

224 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษ

โดย suphadechinim เมื่อ 05 ธ.ค. 2565 เวลา 21:45 น.

156 0    
วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาปัญหาการออกเสียงสัทอักษรจีน วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาปัญหาการออกเสียงสัทอักษรจีน

โดย พัชรากร เมื่อ 05 ธ.ค. 2565 เวลา 17:02 น.

185 0    
ประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหัสคุณ ประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหัสคุณ

โดย ratchawat2009 เมื่อ 05 ธ.ค. 2565 เวลา 06:36 น.

169 0    
สรุปผลประเมินทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สรุปผลประเมินทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โดย พัชรากร เมื่อ 03 ธ.ค. 2565 เวลา 20:54 น.

113 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โดย natsuda.kes เมื่อ 03 ธ.ค. 2565 เวลา 16:10 น.

157 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนร่มเกล้า การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนร่มเกล้า

โดย chompoo.suparat เมื่อ 01 ธ.ค. 2565 เวลา 05:56 น.

162 0    
รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสภาวะปกติใหม่ รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสภาวะปกติใหม่

โดย beboy_chelsea เมื่อ 30 พ.ย. 2565 เวลา 13:56 น.

168 0    
รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน

โดย natthakeereerak เมื่อ 30 พ.ย. 2565 เวลา 11:32 น.

267 0    
^ <