LASTEST NEWS

25 ม.ค. 2565การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ในวันสอบ 5-6 ก.พ.2565 24 ม.ค. 2565โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย-อังกฤษ เงินเดือน 6,000.-บาท 24 ม.ค. 2565โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 วิชาเอก วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 5,000.-บาท 24 ม.ค. 2565สอบครูอาชีวะ 30ม.ค.นี้ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 24 ม.ค. 2565สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 30ม.ค.นี้ ต้องยื่นหลักฐานตรวจโควิด ว่าไม่มีเชื้อก่อนสอบไม่เกิน 48 ชั่วโมง  24 ม.ค. 2565เว็บไซต์พิมพ์ใบสมัคร ผังที่นั่งสอบ และระเบียบการสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ  ภาค ก และภาค ข 24 ม.ค. 2565ประกาศแล้ว! กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่สอบ ระเบียบการสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ ภาค ก และ ข วันที่ 30 ม.ค.2565 24 ม.ค. 2565มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 24 ม.ค. 2565เปิดประตูสู่โลกสารคดีไปกับ Thai PBS MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตร 24 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ

โดย i_like_classic เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 19:58 น.

178 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน

โดย i_like_classic เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 19:36 น.

207 0    
การเรียนรู้แบบ C-ACACA บูรณาการสื่อประสมวิทย์ ม.1_ครูรอมีบ๊ะ การเรียนรู้แบบ C-ACACA บูรณาการสื่อประสมวิทย์ ม.1_ครูรอมีบ๊ะ

โดย kroorawmeebah.mayo เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 19:00 น.

148 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์(ว 22101)CAIม.2_ครูรอมีบ๊ะ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์(ว 22101)CAIม.2_ครูรอมีบ๊ะ

โดย kroorawmeebah.mayo เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 18:55 น.

213 0    
ชื่องานวิจัย	การพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ชื่องานวิจัย การพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล

โดย paitoon-p เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 17:47 น.

421 0    
รูปแบบการบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพ 	การ รูปแบบการบริหารสถานศึกษา APW-SMART Model เพื่อยกระดับคุณภาพ การ

โดย Chaosri2563 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 16:28 น.

119 0    
รายงานการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ รายงานการบริหารงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ

โดย soin.school11 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 14:49 น.

98 0    
นวัตกรรมการเรียนรู้TEMS(ภาษาไทย)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ นวัตกรรมการเรียนรู้TEMS(ภาษาไทย)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

โดย thitima_22_ เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 13:10 น.

133 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทาง... รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทาง...

โดย เกียรติ ปะหุสี เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:35 น.

163 0    
การสอนซ่อมเสริม เรื่อง เลขยกกำลัง  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การสอนซ่อมเสริม เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

โดย doozicup เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:34 น.

97 0    
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานฯ

โดย เกียรติ ปะหุสี เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:25 น.

106 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง หลักธรรมนำสุข  ก รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง หลักธรรมนำสุข ก

โดย earth114224 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:04 น.

106 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:34 น.

122 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy) การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy)

โดย khanom.kk1987 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:32 น.

90 0    
รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์ รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:25 น.

101 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

โดย 2oed.ponkaow เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 11:13 น.

110 0    
ผลการจัดการเรียนรู้เทคนิคSTAD ประกอบCAI ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา_ณฐมน ผลการจัดการเรียนรู้เทคนิคSTAD ประกอบCAI ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา_ณฐมน

โดย kroonattamon.bankulad เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 07:45 น.

98 0    
รูปแบบการจัดการเรียนวิชาภาษาไทย (ท13101) ของนางสาวณฐมน ทรงเจริญ รูปแบบการจัดการเรียนวิชาภาษาไทย (ท13101) ของนางสาวณฐมน ทรงเจริญ

โดย kroonattamon.bankulad เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 07:15 น.

159 0    
ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน วิชาภาษาไทย ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน วิชาภาษาไทย

โดย thitima_22_ เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 01:38 น.

102 0    
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเร การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเร

โดย piy25524 เมื่อ 09 ก.ย. 2564 เวลา 01:04 น.

122 0    
^