LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ

โดย thinnakornp@gmail.com เมื่อ 03 ก.ย. 2566 เวลา 00:50 น.

163 0    
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล

โดย kru_orn2010@hotmail.co.th เมื่อ 02 ก.ย. 2566 เวลา 21:34 น.

176 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู

โดย itspetch_28@outlook.com เมื่อ 02 ก.ย. 2566 เวลา 13:51 น.

184 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

โดย mlmavie42@gmail.com เมื่อ 02 ก.ย. 2566 เวลา 12:25 น.

164 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรร

โดย itspetch_28@outlook.com เมื่อ 02 ก.ย. 2566 เวลา 00:13 น.

166 0    
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบเชิงรุก Active learning   กีฬาเปตอง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบเชิงรุก Active learning กีฬาเปตอง

โดย computert.160@gmail.com เมื่อ 01 ก.ย. 2566 เวลา 23:03 น.

156 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิด Active Learning การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิด Active Learning

โดย mradd_26@hotmail.com เมื่อ 01 ก.ย. 2566 เวลา 22:46 น.

180 0    
รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท.นม. รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท.นม.

โดย thinnakornp@gmail.com เมื่อ 01 ก.ย. 2566 เวลา 11:41 น.

177 0    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD

โดย gh.wantanee@gmail.com เมื่อ 31 ส.ค. 2566 เวลา 22:01 น.

202 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเผชิญสถานการณ์ปัญหา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเผชิญสถานการณ์ปัญหา

โดย gh.wantanee@gmail.com เมื่อ 31 ส.ค. 2566 เวลา 21:59 น.

185 0    
การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรีย การพัฒนากระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรีย

โดย saraleechanteson@gmail.com เมื่อ 31 ส.ค. 2566 เวลา 21:38 น.

467 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ IDEAL การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ IDEAL

โดย mlmavie42@gmail.com เมื่อ 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:03 น.

293 0    
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 สาระที่ 1 ป.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 สาระที่ 1 ป.3

โดย kroosiriganya.tabunteng@gmail.com เมื่อ 31 ส.ค. 2566 เวลา 15:23 น.

174 0    
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้7ขั้น ร่วมกับสื่อประสม ป.3 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้7ขั้น ร่วมกับสื่อประสม ป.3

โดย kroosiriganya.tabunteng@gmail.com เมื่อ 31 ส.ค. 2566 เวลา 14:53 น.

247 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดย siricom4@gmail.com เมื่อ 31 ส.ค. 2566 เวลา 11:02 น.

197 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

โดย siricom4@gmail.com เมื่อ 31 ส.ค. 2566 เวลา 11:00 น.

156 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเพื่อส่งเสริมความสามารถ.. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีเพื่อส่งเสริมความสามารถ..

โดย mlmavie42@gmail.com เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 22:48 น.

192 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์.. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์..

โดย mlmavie42@gmail.com เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 22:41 น.

193 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้

โดย mlmavie42@gmail.com เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 22:36 น.

161 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นฐา... การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นฐา...

โดย mlmavie42@gmail.com เมื่อ 30 ส.ค. 2566 เวลา 22:31 น.

229 0    
^