LASTEST NEWS

31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู 30 ม.ค. 2566ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 4 มี.ค.2566 30 ม.ค. 2566เช็กที่นี่ !! ลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคอีสาน ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566สพม.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 30 ม.ค. 2566​​​​​​​โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,500 บาท 29 ม.ค. 2566สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ประชุมจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษฯ  29 ม.ค. 2566(( ลิงก์ )) รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566 เปิดระบบ 30 ม.ค.2566 - 17 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การบริหารจัดการเรียนรู้บนฐานวิถีใหม่ ด้วยรูปแบบ COVID Model การบริหารจัดการเรียนรู้บนฐานวิถีใหม่ ด้วยรูปแบบ COVID Model

โดย supustra1805 เมื่อ 22 ก.ย. 2565 เวลา 14:06 น.

118 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป

โดย tlecomart2 เมื่อ 22 ก.ย. 2565 เวลา 13:29 น.

123 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ

โดย krubeerse9966 เมื่อ 22 ก.ย. 2565 เวลา 13:17 น.

215 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านบุกระโทก รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านบุกระโทก

โดย sarintoon2531 เมื่อ 22 ก.ย. 2565 เวลา 10:55 น.

169 0    
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

โดย sarintoon2531 เมื่อ 22 ก.ย. 2565 เวลา 10:38 น.

162 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย koooway เมื่อ 22 ก.ย. 2565 เวลา 10:48 น.

132 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม

โดย กุลณ์ธิดา ถือชัย เมื่อ 22 ก.ย. 2565 เวลา 09:36 น.

81 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย สุภารัตน์ อึ้งถาวรดี เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 23:34 น.

116 0    
รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 22:48 น.

134 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 22:29 น.

166 0    
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

โดย applepie_eng54 เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 22:04 น.

150 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการของโรงเรียนบ้านศรีไ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการของโรงเรียนบ้านศรีไ

โดย phd.wiroon เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 22:03 น.

122 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (2564) รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (2564)

โดย jarin172522 เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 20:58 น.

141 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบระดมทรัพยากร โดยใช้เทคโนโลยีดิ รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบระดมทรัพยากร โดยใช้เทคโนโลยีดิ

โดย sirinapa.t เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 16:30 น.

151 0    
อัตลักษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ อัตลักษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ

โดย wachira เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 15:54 น.

141 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โดย radarit1983 เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 15:52 น.

109 0    
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย tpw2563 เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 14:45 น.

98 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การปั้นดินน้ำมันควบคู่กระบวน รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การปั้นดินน้ำมันควบคู่กระบวน

โดย wichit.s เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 14:20 น.

110 0    
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน

โดย thaninkhunnon เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 14:14 น.

114 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดรางกำหยาด รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดรางกำหยาด

โดย pichapicha2010 เมื่อ 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:49 น.

111 0    
^