LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเทคโนโลยี OBEC Content Cente แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเทคโนโลยี OBEC Content Cente

โดย ครูพลอยไพลิน เมื่อ 14 ส.ค. 2566 เวลา 14:14 น.

178 0    
นวัตกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา รร.อนุบาลหัวฝาย นวัตกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา รร.อนุบาลหัวฝาย

โดย โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย 1 เมื่อ 14 ส.ค. 2566 เวลา 00:54 น.

132 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนร่มฉัตรวิทยา(ท2) การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนร่มฉัตรวิทยา(ท2)

โดย pod.wwn เมื่อ 13 ส.ค. 2566 เวลา 13:25 น.

165 0    
เผยแพร่ แผนการจัดการเรียนรู็ เผยแพร่ แผนการจัดการเรียนรู็

โดย kruwanwisa279 เมื่อ 13 ส.ค. 2566 เวลา 13:16 น.

311 0    
นวัตกรรม IM (อิ่ม) Model ส่งเสริมสุขภาวะดี นวัตกรรม IM (อิ่ม) Model ส่งเสริมสุขภาวะดี

โดย parichat.krisanam เมื่อ 12 ส.ค. 2566 เวลา 20:14 น.

155 0    
การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนคำควบกล้ำ การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนคำควบกล้ำ

โดย k11w07a29n เมื่อ 12 ส.ค. 2566 เวลา 10:59 น.

114 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน

โดย maitree314 เมื่อ 09 ส.ค. 2566 เวลา 21:18 น.

207 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย SQ6R ร่วมกับ KWL Plus การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย SQ6R ร่วมกับ KWL Plus

โดย thanakit.ritsri เมื่อ 09 ส.ค. 2566 เวลา 12:43 น.

269 0    
การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความ การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความ

โดย thanakit.ritsri เมื่อ 09 ส.ค. 2566 เวลา 07:08 น.

135 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ เรื่องการแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ เรื่องการแพร่

โดย chuchamratthachak เมื่อ 08 ส.ค. 2566 เวลา 14:35 น.

232 0    
รูปแบบการส่งเริมการวัดและประเมินผล 2N MODEL รูปแบบการส่งเริมการวัดและประเมินผล 2N MODEL

โดย daosawan037 เมื่อ 07 ส.ค. 2566 เวลา 20:16 น.

178 0    
รูปแบบการส่งเสริมการวัดและประเมินผล 2N MODEL รูปแบบการส่งเสริมการวัดและประเมินผล 2N MODEL

โดย daosawan037 เมื่อ 07 ส.ค. 2566 เวลา 20:13 น.

102 0    
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โดย game22092531 เมื่อ 07 ส.ค. 2566 เวลา 19:41 น.

139 0    
การประเมินโครงการของอรรถพล บุตะมะ การประเมินโครงการของอรรถพล บุตะมะ

โดย phasith.k เมื่อ 06 ส.ค. 2566 เวลา 19:11 น.

108 0    
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การยกระดับผลสัมฤทธิ์

โดย huggik555 เมื่อ 06 ส.ค. 2566 เวลา 13:42 น.

146 0    
สื่อประกอบการการเรียนรู้เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังป.4 สื่อประกอบการการเรียนรู้เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังป.4

โดย onglai1987 เมื่อ 06 ส.ค. 2566 เวลา 08:39 น.

142 0    
ผลงานการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธี STAR & แผนภ ผลงานการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธี STAR & แผนภ

โดย aeef.atcharapan เมื่อ 05 ส.ค. 2566 เวลา 20:17 น.

121 0    
เผยแพร่ผลงานวิจัย ของ นางสาวภาสินี  สุวรรณโก เผยแพร่ผลงานวิจัย ของ นางสาวภาสินี สุวรรณโก

โดย aorpasinee เมื่อ 05 ส.ค. 2566 เวลา 11:27 น.

168 0    
การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โดย นายจรุง โปช่วย เมื่อ 03 ส.ค. 2566 เวลา 22:57 น.

129 0    
รายงานการประเมินโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 รายงานการประเมินโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

โดย sayyalaksn972 เมื่อ 03 ส.ค. 2566 เวลา 16:34 น.

182 0    
^