LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

เผยแพร่บทคัดย่อ

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
ผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ
บทคัดย่อ
รายงานการประเมิน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย
นาเข้า ด้านกระบวนการ และเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการด้านผลผลิตก่อนและหลังการ
ดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
วังพิกุลวิทยศึกษา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจาลองซิปป์ (CIPP Model)
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 298 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเจาะจง ใช้
ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.94 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X-bar )
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการทดสอบค่าที t (Dependent
-Samples t - test)
ผลการประเมิน พบว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล
ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar ) และเมื่อแยกตามรายด้านของผู้สอบถาม
ความคิดเห็นเรียงอันดับคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ ( X-bar= 4.73,S.D. = 0.48)
ด้านสภาพแวดล้อม ( X-bar = 4.71, S.D.= 0.49) ด้านปัจจัยนาเข้า ( X-bar = 4.68,S.D.= 0.51) และ
ด้านผลผลิต ( X-bar)= 4.67,S.D.= 0.49) และผลการทดสอบความแตกต่างก่อนและหลังการดาเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
วังพิกุลวิทยศึกษา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ก่อนการดาเนินงานตามโครงการ โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย ( X-bar = 2.04) และหลังการดาเนินงานตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( X-bar=10=4.67) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ก่อนและหลังการดาเนินโครงการ สูงกว่าก่อน
ดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
eaknapa 16 ส.ค. 2566 เวลา 16:24 น. 0 205
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^